TMAT201P - Praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 5 måneder ALLE

Faglig innhold

HMS-kurs. Allsidige arbeidsoppgaver innenfor praksisbedriftens
ulike arbeidsområder som produksjonsarbeid, tilsyn, analysearbeid,
deltagelse i forskningsprosjekt og kvalitetskontroller

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
- gjøre rede for hvordan matproduksjon eller forskning og
produktutvikling skjer i praksis
- trekke sammenligninger mellom relevant teori og det
praktiske arbeidet i en produksjonsbedrift, en
forskningsinstitusjon, et analyselaboratorium eller et
mattilsyn
- ha innsikt i hvordan tjeneste- og vareflyt fungerer for å nå
bedriftens mål
- forstå en bedrifts og ansattes rammer, utfordringer og
forutsetninger
- gi en forenklet oversikt over HMS-arbeidet i en bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Deltagelse innenfor praksisbedriftens daglige aktivitet.
Innleveringsoppgaver og rapportskriving. Veiledning fra bedrift og
Program for Matteknologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det vil bli gitt en rekke arbeidskrav for å kunne fullføre og bestå emnet. Disse er som følger:

5 teorioppgaver - alle må være godkjent
Fem teorioppgaver i løpet av praksisperioden, herunder faktaark, disposisjon av hovedrapport, refleksjonsnotat, statusrapport med oversikt over egne arbeidsoppgaver og hovedrapport

HMS kurs - obligatorisk oppmøte alle dager - 4 dager totalt
HMS-kurs 4 ulike dager som forberedelse til praksis, herunder generell HMS, førstehjelp, ergonomi og rengjøingsmetoder og midler i Matindustrien samt yrkesetikk

Teorievaluering i etterkant av praksis - må leveres etter anvisning fra emneansvarlig.

Godkjenning i følge praksisreglement krever i tillegg til obligatoriske aktiviteter: - praksisbevis fra praksisbedriften skal foreligge - fraværet skal være dokumentert gjennom egenmeldinger, avtale eller legeattest, men må ikke overskride 15 arbeidsdager - praksisperioden er gjennomført i henhold til gjeldende arbeidsreglement ved praksisbedriften

Praksis er regulert av programmets Praksisreglement.

Ny/utsatt eksamen etter avtale med NTNU og praksisbedrift

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter registrert i andre studieår ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Veiledning til rapportering fra praksisstudier siste utgave. Pensumbøker fra utdanningens tre første semester

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Praksis 100/100 ALLE
Vår ORD Praksis 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.