course-details-portlet

MATV1012 - Mat, foredlingsteknologi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til grunnleggende tema innen vegetabilier, melk, kjøtt og fisk (råstofflære og enkle prosesser)

Introduksjon til norsk matbransje

Introduksjon til bearbeiding, konservering og emballering av mat

Introduksjon til bærekraftig matproduksjon.

Beregninger innenfor konserveringsteknologi (F-verdi, vannaktivitet, varmekapasitet og liknende).

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:

KUNNSKAP: kandidaten skal ha innsikt i norsk matbransje (K1) Kandidaten har kjennskap til grunnleggende tema innenfor råstofflære og teknologiske prosesser som anvendes ved produksjon av produkter innen segmentene kjøtt, fisk, vegetabilier og melk (K2) Kandidaten skal kjenne til råstoffenes sammensetning og egenskaper, samt referere til teknologiske prosesser benyttet ved produksjon av produkter innen segmentene kjøtt, fisk, vegetabilier og melk (K3) Kandidaten har kjennskap til de grunnleggende prinsippene for konserveringsmetoder og bearbeidingsteknikker innen foredling av næringsmidler (K4) kandidaten skal ha kjennskap til hvordan konserveringsmetode, emballasje og logistikk relateres til en bærekraftig matproduksjon (K5)

FERDIGHETER: kandidaten har evne til å bearbeide data og å produsere skriftlig rapport (F1) kandidaten kan gjennomføre praktiske øvelser i varmebehandling og tørking (F2) Kandidaten skal kunne identifisere relevante bærekraftsutfordringer knyttet til ulike steg i verdikjeden for ulike matvarer (F3)

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten kan gjennomføre arbeidsoppgaver alene og som deltager i gruppe (G1) Kandidaten skal forstå hva som menes med bærekraftig matproduksjon og kunne identifisere hvordan FNs bærekraftsmål er knyttet til matproduksjon (G2) Kandidaten kan formidle fagstoff muntlig (G3).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60t), øvinger (30t) og laboratorieøvinger (30t), selvstudium (100t)

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

5 av 5 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

2 av 2 laboratorieøvinger (praktisk gjennomføring og rapport) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Øvinger og laboratoriearbeid/rapport skal leveres gruppevis.

Eksamensarbeid

En skriftlig eksamen som er individuell, og teller 100 % av emnekarakteren.

Ny/utsatt eksamen: mai/juni

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre teoriøvinger eller labøvinger på nytt ved ny/utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Fellows, J.P. (2017) Food processing technology, Principles and practice (3. Eller 4. utg.)

Utlevert materiale på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT1012 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU