course-details-portlet

BT3110 - Marine Næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Studentene vil få en oversikt over hvordan prosesserings- og lagringsbetingelser påvirker kvalitet og holdbarhet til sjømat. Studentene vil få en introduksjon til fiskemuskel som råstoff for ulike prosesseringsmetoder. Muskelstruktur, muskel biokjemi og biokjemiske prosesser etter døden (rigor mortis) vil bli behandlet i forhold til kvalitet og egnethet i prosesser. Det vil bli gitt en oversikt over ulike prosesseringsmetoder, både tradisjonelle og nye, samt teknologi for emballering.

Læringsutbytte

Kunnskap: K1: Kandidaten har bred kunnskap om faktorer som påvirker sjømats kvalitet og holdbarhet K2: Kandidaten har kunnskap om biokjemiske reaksjoner i sjømat og hvordan disse blir påvirket av prosessering K3: Kandidaten har inngående kunnskap om kjøling og frysing av sjømat inklusivt ny og etablert teknologi som benyttes til superkjøling og innfrysning av sjømatprodukter K4: Kandidaten har bred kunnskap om sekundær videreforedling av sjømat K5: Kandidaten har kunnskap om hvordan behandling og valg av prosesseringsteknologi kan optimaliseres for å senke sluttproduktenes miljøbelastning Ferdigheter: F1: Kandidaten har evne til å sette seg inn i relevant vitenskapelig litteratur F2: Kandidaten har oversikt over relevant fagterminologi og kan benytte denne til å presentere et gitt tema innenfor fagområdet Generell kompetanse: G1: Kandidaten kan redegjøre for hvordan sjømatprodukters kvalitet og holdbarhet blir påvirket av råstoffets kvalitet, kjølekjede, valg av teknologi og prosessbetingelser G2: Kandidaten har god oversikt over industrielle og innovative prosesser og teknologier som benyttes ved prosessering av sjømat G3: Kandidaten kjenner forskningsfronten innen prosessering og teknologiutvikling for håndtering og videreforedling av sjømat

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger + selvstudier (110h), øvinger (8h) og prosjektarbeid (85 h). Emnet undervises på engelsk, og eksamen vil kun bli gitt på engelsk. Forelesninger vil bli gitt som "podcasts" Det vil også bli tilbud om en øvingstime per uke, med mulighet for ekstern digital tilkobling.

Mer om vurdering

Sluttkarakter i emnet er basert på digital avsluttende hjemmeeksamen (60 %) og semesteroppgave (40 %). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Bioteknologi
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU