course-details-portlet

TMMT5003 - Masteroppgave i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 ALLE

Faglig innhold

Masteroppgaven er et vitenskapelig forskningsprosjekt innenfor utvalgte del(er) av matkjeden, fra råvare til forbruker. Oppgaven kan utføres i samarbeid med næringsliv, forvaltning (eks. Mattilsynet) eller relevante universitet og forskningsinstitusjoner. Oppgaven gir studenten(e) faglig fordypning i relevante tema fra hele verdikjeden, praktisk forskererfaring og innføring i generell forskningsmetodikk. Problemstilling, metoder og resultater skal presenteres etter gitte retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal:

- Ha spesialisert innsikt i utvalgte deler av verdikjeden innen matproduksjon

- Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til problemstillingen i oppgaven

Ferdigheter Studentene skal:

- Kunne bearbeide, analysere og konkludere data fra et eksperiment eller en undersøkelse - Kunne formidle forskningsresultater i vitenskapelig form

Generell kompetanse Studentene skal:

- Kunne relatere arbeidet sitt til en bærekraftig utvikling i matsektoren

- Kunne formulere en problemstilling, planlegge og gjennomføre ev. utforme en undersøkelse, innenfor gitte tids- og ressursrammer samt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Læringsformer og aktiviteter

Innlevering av prosjektbeskrivelse, presentasjon av planer for det selvstendige arbeidet med individuell/gruppe veiledning. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter). Omfanget av oppgaven reguleres med basis i individuelt arbeid eller gruppearbeid. Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via elektronisk skjema i Sharepoint. Normal kontakttid med veileder/ne for denne masteroppgaven er 35-40 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse, presentasjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Etter avtale med veileder

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU