Optimal utnyttelse av havets matressurser

OPTiMAT 2015-2023

Hånd som peker på forskningsresultater innen OPTiMAT

OPTiMAT er et strategisk satsningsområde som omfatter havets matressurser fra maten tas opp fra havet og frem til den når forbrukerens bord


"Verdens befolkning er ventet å øke til 9 milliarder mennesker frem mot 2050. Dette innebærer store utfordringer med hensyn til å ta vare på miljøet, skaffe nok mat og energi til alle", St. meld. 22, Verdens fremste sjømatnasjon

Havet er en viktig kilde til matproduksjon.Teknologisk kunnskap gjennom hele verdikjeden er nødvendig for å lykkes med optimal utnyttelse til lønnsomme forbrukerprodukter.

Satsningsområdet er delt i 4 temaområder

  • Teknologi og produktkvalitet
  • Trygg mat og risikostyring
  • Teknologi og restråstoff
  • Produksjonseffektivitet

Satsingsområdet vil bygge kunnskap om:

  • Holdbarhetsforlengende tiltak. Trygg mat til den norske forbruker og et krevende eksportmarked.
  • Utnyttelse av restråstoff. Optimal utnyttelse av våre globale matressurser.
  • Innovasjon og produktivitet. Bidra til nyskaping og sysselsetting.

Tverrfaglig

Fagmiljøet har gjennom tidligere prosjekter bygget opp en solid plattform for forskning på matteknologi, produktkvalitet og mattrygghet. Økt produktivitet og utvikling av nye produksjonsmetoder gir i tillegg mulighet for mer lønnsom foredling av råstoffene i Norge, både når det gjelder eksisterende og nye produkter for nye markeder. Samarbeidende fagmiljøer innenfor matteknologi, maskin og logistikk vil sammen kunne løse tverrfaglige problemstillinger i sjømatbransjen.

 


Kontakt

 

Områdeleder

Jørgen Lerfall
Epost: jorgen.lerfall@ntnu.no

Temaledere

Teknologi og produktkvalitet
Jørgen Lerfall
Epost: jorgen.lerfall@ntnu.no

Trygg mat og risikostyring
Anita Nordeng Jakobsen
Epost: anita.n.jakobsen@ntnu.no

Teknologi og restråstoff
Eva Falch
Epost: eva.falch@ntnu.no

Produksjonseffektivitet
Anna Olsen
Epost: anna.olsen@sintef.no