course-details-portlet

BI2065 - Akvakultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Grunnlaget for akvakultur, nasjonalt og internasjonalt skal gjennomgås. Det blir gitt en innføring i produksjonsteknologi for laksefisk fra stamfisk/rognproduksjon til matfisk. Videre skal fôr og ernæring, energetikk, velferd, betydning av vannbehandling og miljøaspekter behandles. Hovedfokus i kurset vil være laksefisk, men det skal også gis innføring i oppdrett av marine fiskearter, skjelldyrking og makroalgedyrking. Digitalisering og automatisering vil bli behandlet da det er viktige komponeter i framtidens akvakultur sektor. Samtidig vil nødvenigheten av å sikre en bærekraftig utvikling av havbrukssektoren bli behandlet. Det vil også bli gitt en kort innføring i organisasjonsstrukturen, med industriaktører og forvaltningsinstitutter i havbruksnæringen.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: prinsippene for produksjon av akvatiske organismer, forståelse av hele verdikjeden i havbruk inkludert biologiske, teknologiske, miljømessige, forskningsmessige og internasjonale aspekter ved sjøbasert akvakultur av fisk, skjell og andre akvatiske organismer. Videre skal han/hun ha kunnskap om særtrekk og miljøkrav av betydning for oppdrettsorganismene organisasjonsstrukturen i næringen. Kandidaten skal ha oversikt over betydningen av å sette havbrussektoren inn i framtidig bærekraftig utvikling.

Ferdigheter: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i fiskeoppdrett og miljøkrav knyttet til produskjonsteknologien som brukes,samt forstå livssyklus/biologi for utvalgte akvatiske organismer. han/hun skal ha evne til å beskrive og vurdere ulike typer og oppbygging av akvakulturanlegg (fisk, skjell, alger, integrerte anlegg) . Vider kan han/hun beskrive prinsipper for fiskeernæring, vurdere fôrsammensetning og vekst. Kandidaten har evne til å anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger for etablering og drift av akvakulturanlegg.

Generell kompetanse (holdninger): Kandidaten kan: Vurdere/beregne driftsparametre og rutiner ved ulike driftsforhold i anlegg. Han/hun kan vurdere grunnleggende egnethet for lokalitsvalg og forstå akvakulturens rolle og effekt som matproduserende sektor

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning foregår på norsk. Forelesninger: 40 timer Ekskursjoner: Opp til 4 dager til aktører i akvakultursektoren. Informasjon om det vil bli gitt ved start av kurset.

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Mer om vurdering

Ved stryk eller forbedring av karakter avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden både på høst- og vårsemesteret. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 HØST 2015
BI2063 3.0 HØST 2015
MB201512 4.0 HØST 2019
BIA2002 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 55
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 05.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU