course-details-portlet

TMMT5004 - Masteroppgave i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et vitenskapelig forskningsprosjekt innenfor utvalgte del(er) av matkjeden, fra råvare til forbruker. Oppgaven kan utføres i samarbeid med næringsliv, forvaltning (eks. Mattilsynet) eller relevante universitet og forskningsinstitusjoner. Oppgaven gir studenten(e) faglig fordypning i relevante tema fra hele verdikjeden, praktisk forskererfaring og innføring i generell forskningsmetodikk. Problemstilling, metoder og resultater skal presenteres etter gitte retningslinjer.

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal:

- Ha spesialisert innsikt i utvalgte deler av verdikjeden innen matproduksjon.

- Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til problemstillingen i oppgaven.

Generell kompetanse Studentene skal:

- Kunne relatere arbeidet sitt til en bærekraftig utvikling i matsektoren

- Kunne formulere en problemstilling, planlegge og gjennomføre ev. utforme en undersøkelse, innenfor gitte tids- og ressursrammer samt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

- Kunne bearbeide, analysere og konkludere data fra et eksperiment eller en undersøkelse.

- Kunne formidle forskningsresultater i vitenskapelig form.

Læringsformer og aktiviteter

Innlevering av prosjektbeskrivelse, presentasjon av planer for det selvstendige arbeidet med individuell/gruppe veiledning. Masteroppgaven skrives alene eller sammen med en medstudent (det vil si maks 2 studenter). Omfanget av oppgaven reguleres med basis i individuelt arbeid eller gruppearbeid. Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via elektronisk skjema i Sharepoint. Normal kontakttid med veileder/ne for denne masteroppgaven er 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse, presentasjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt utvekslingsstudenter. Tilgang til emnet forutsetter gjennomført og bestått 90 studiepoeng på masternivå i matvitenskap eller tilsvarende studier.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Havbruk
  • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU