Bakgrunn og aktiviteter

Jørgen Lerfall tok sin PhD grad i 2011 med tittelen "Effekt av pankreas sykdom og ulike saltebetingelser på kvaliteten til rå og kaldrøkt Atlantisk laks (Salmo salar L.)". Siden det har han arbeidet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Institutt for matteknolog (NTNU fra 2016) hvor han foreleser matteknologi. Han har deltatt i flere FoU prosjekter som har fokusert på hvordan kvalitetsegenskapene til atlantisk laks blir påvirket av slakting, samt primær- og sekundær prosessering. Han er også involvert i flere andre FoU prosjekter relatert til sjømat, prosessteknologi og produktkvalitet. Nøkkelkunnskap: Prosessering av fisk, matteknologi, kvalitet i mat, næringsmiddelkjemi, organisk kjemi, analytisk kjemi, biokjemi, naturlige pigmenter inklusivt karotenoider.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lerfall, Jørgen. (2015) Carotenoids: Occurrence, Properties and Determination. Encyclopedia of food and health.
  • Lerfall, Jørgen. (2015) Sodium Nitrite, Salt-Curing and Effects on Carotenoid and N-Nitrosoamines in Marine Foods. Processing and impact on active components in food.

Rapport/avhandling

  • Lerfall, Jørgen. (2011) Effekt av pankreas sykdom og ulike saltebetingelser på kvaliteten til rå og kaldrøkt Atlantisk laks (Salmo salar L.) / The effect of pancreas disease and salting conditions on the quality of raw and cold-smoked Atlantic salmon (Salmo salar L.). 2011. ISBN 978-82-575-0971-2. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis (07).
  • Lerfall, Jørgen. (2002) Syntetisk kombinasjon av B-apo-8'-karotensyre, Vitamin C, EPA, Trolox og selenafettsyre. 2002.