Bakgrunn og aktiviteter

Dr. grad i Geoteknikk ved NTNU 1994.  Forsker ved SINTEF Geoteknikk frå 1994 til 2005 innan tema som på offshore geoteknikk, geotekstiler. Jobba som konsulent innan offshore geoteknikk 2005 -2011 i GeoPartner Marin as. Profesor i geoteknikk ved NTNU frå 2012.

Har ansvar for forskning på temaet fundamentering av offshore vindturbiner.

 

https://orcid.org/0000-0002-7451-6881

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014