course-details-portlet

TBM4540 - Geotechnics and Geohazards, fordypningsprosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Fordypningsprosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Fordypningsprosjekt 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektet hentes fra relevante emner i studentens studieretning og fordypning. Prosjektet kan være et forprosjekt til masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Fordypning i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter: Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap. Korrekte kildehenvisninger.

Generell kompetanse: Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Seminarer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geotechnics and Geohazards (MSGEOTECH)

Forkunnskapskrav

Studenten må være i siste studieår av MSc i Geohazards og Geotechnics.

Kursmateriell

Avhenger av oppgavens innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Fordypningsprosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Fordypningsprosjekt 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU