course-details-portlet

TBM4900 - Bygg- og miljøteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet. Kunnskaper: Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en masteroppgave i hht. vedtatte standarder. Generell kompetanse: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig masteroppgave med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment

Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist.

Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder fra innleveringsfristen.

Forkunnskapskrav

Fullført alle øvrige emner i i studieprogrammet.

Studenter som ikke fra før av har bachelorgrad må levere fordypningsprosjekt før masteroppgaven kan påbegynnes.

Kursmateriell

Etter avtale med veileder. Deler av læringsutbyttet er at studenten selv skal kunne finne og bruke relevant kildemateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Brannteknikk
 • Bygningsakustikk
 • Bygningsforvaltning
 • Bygningsteknikk
 • Havnebygging
 • Vassdragsteknikk
 • VA-teknikk
 • Geomatikk
 • Marin byggteknikk
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Veg, transport og geomatikk
 • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
 • Anleggsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Geoteknikk
 • Samferdselsteknikk
 • Bygningsteknologi
 • Sivilingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU