course-details-portlet

TBM4240 - Geoteknikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er primært et emne innen geoteknikk, med hovedmål å utvikle ingeniørmessig forståelse av jord som byggemateriale, fundamentering av bygninger, stabilitet av naturlige skråninger, utgravinger og fyllinger.

Fundamentet for å forstå geoteknikk ligger i geologisk kunnskap og kjennskap til jordens bestanddeler og hvordan de løse jordlag er dannet. Emnet inkluderer geologi, med fokus på oppbygging av de løse jordlag, mineralogi og steinmaterialer og bergarter som byggematerialer.

Faget gir grunnlag for videre utdanning og spesialisering innen geoteknikk på masternivå.

Temaer:

 • dannelse av løsmasser
 • jordegenskaper og jordsammensetning
 • spenninger og spenningsendringer i jord
 • stivhetsparametre for jord
 • setninger- vannstrømning i jord
 • bæreevne- jordtrykk
 • stabilitet av skråninger, skjæringer og fyllinger

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om:

 • Jordskorpens sammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
 • Jord- og bergartenes dannelse
 • Egenskaper til jord og bergarter som følge av hvordan disse er dannet
 • Klassifisering og identifisering av jord
 • Spenninger, jordtrykk, setninger og stabilitet
 • Vannstrømning i jord

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Identifisere og vurdere egenskaper til norske mineraler og bergarter ut fra hvordan disse er dannet
 • Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter
 • Beregne vannstrømning i jord og tegne strømnett
 • Beregne stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet av jord og ytre/indre vanntrykkforhold
 • Beregne jordtrykk og kraft mot kjellervegg og spuntvegger i en dypere utgravning
 • Analysere hvordan inngrep i terrenget påvirker sikkerheten til byggverket
 • Beregne nødvendig bredde av fundamenter for å kunne ta opp gitte laster.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha kompetanse innen geoteknikk og geologi som gir grunnlag for praktisering som ingeniør innen byggfag i samvirke med rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger med veiledning. Laboratorieøvinger og demonstrasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger, Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Øvingene og laboratoriearbeid må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Videoer i Grunnleggende Geoteknikk

Geoteknikk: Kompendium fra NTNU - Institutt for bygg- og miljø faggruppe for geoteknikk

Geologi: Læremateriell og presentasjoner fra NTNU - Institutt for geovitenskap og petroleum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2010 7.5 HØST 2022
GEOL1003 3.0 HØST 2022
TGB4100 3.7 HØST 2022
TGB4210 2.0 HØST 2022
BA6063 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havnebygging
 • Marin byggteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Vegbygging
 • Geoteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 160
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU