course-details-portlet

TBM4501 - Bygg- og miljøteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Fordypningsprosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Fordypningsprosjekt 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektet hentes fra relevante emner i studentens studieretning og fordypning. Prosjektet kan være et forprosjekt til masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Fordypning i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter: Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap. Korrekte kildehenvisninger.

Generell kompetanse: Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Seminarer innen tema som kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, litteraturstudie og forskningsetikk. .

Forkunnskapskrav

Studenten må være i 5. studieår av sin spesialisering innen bygg- og miljøteknikk.

Kursmateriell

Avhenger av oppgavens innhold.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Brannteknikk
 • Bygningsakustikk
 • Bygningsforvaltning
 • Bygningsteknikk
 • Havnebygging
 • Vassdragsteknikk
 • VA-teknikk
 • Geomatikk
 • Marin byggteknikk
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Anleggsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Geoteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Fordypningsprosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Fordypningsprosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU