course-details-portlet

BA8305 - Geodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2023. Det gis en innføring i teori for svingende systemer samt for bølgeforplantning. Det vises hvordan grunnlaget benyttes til å bestemme de nødvendige geodynamiske parametre. Videre vil fundamentsvingninger og analogmodeller for disse bli dekket. Peleramming analysert med bølgeforplantningsteori vil bli inkludert. Videre berøres jordskjelv og vibrasjoner fra trafikk. Bruk av elementmetoden på dynamisk analyse av geotekniske problemer tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Hvordan grunnleggende teori for svingende systemer og bølgeforplantning kan brukes til å analysere geodynamiske problemer. Ferdigheter: Kandidaten kan: - Bestemme nødvendige geodynamiske parametre - Beregne fundamentsvingninger og beskrive parametre for analogmodeller - Beregne forsterkning av jordskjelv i løsmasser - Vurdere målte vibrasjoner fra trafikk eller anleggsaktivitet og sammenligne med akseptkriterier Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Vurdere virkning av jordskjelv og trafikkvibrasjoner - Utføre dynamiske analyser av geotekniske problemer ved hjelp av elementmetoden

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mange av de som tar dette emnet, er eksterne kandidater, både fra industrien, andre universitet o.l. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap ved NTNU, vennligst kontakt vår phd-koordinator, maren.grimstad@ntnu.no.

Kursmateriell

Kompendium vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU