course-details-portlet

BA8301 - Marin geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Marine grunnundersøkelser, sålefundamenter med skjørt, forankringer, peler, skråningsstabilitet, sykliske belastninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten skal ha kunnskap om:- Utstyr og vanlige former for grunnundersøkelser på havbunnen- Geotekniske problemstillinger ved oljevirksomheten til havs- Beregningsprosedyrer for vurdering av fundamenter, peler og forankringer utsatt for repeterte belastningerFerdigheter:Kandidaten kan:- Vurdere og bruke en standard rapport over marine grunnundersøkelser- Identifisere geotekniske problemstillinger i et prosjekt- Gjøre overslag over kapasiteter for fundamenter, peler og forankringer ut fra gitte dimensjoneringsparametre for jordas oppførselGenerell kompetanse:Kandidaten kan:- Kommunisere med faggrupper innen marin geoteknikk- Kommunisere med faggrupper innen et vidt spekter om utbyggingsprosjekter til havs- Arbeide innen en faggruppe med spesialisering innen marin geoteknikk

Læringsformer og aktiviteter

Blir undervist som ledet selvstudium, egenrapporter/-beregninger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Delkompendier, artikler i utvalg.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB2083 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU