course-details-portlet

BA8301 - Marin geoteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Marine grunnundersøkelser, sålefundamenter med skjørt, forankringer, peler, skråningsstabilitet, sykliske belastninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Utstyr og vanlige former for grunnundersøkelser på havbunnen
- Geotekniske problemstillinger ved oljevirksomheten til havs
- Beregningsprosedyrer for vurdering av fundamenter, peler og forankringer utsatt for repeterte belastninger

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Vurdere og bruke en standard rapport over marine grunnundersøkelser
- Identifisere geotekniske problemstillinger i et prosjekt
- Gjøre overslag over kapasiteter for fundamenter, peler og forankringer ut fra gitte dimensjoneringsparametre for jordas oppførsel

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Kommunisere med faggrupper innen marin geoteknikk
- Kommunisere med faggrupper innen et vidt spekter om utbyggingsprosjekter til havs
- Arbeide innen en faggruppe med spesialisering innen marin geoteknikk

Læringsformer og aktiviteter

Blir undervist som ledet selvstudium, egenrapporter/-beregninger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Delkompendier, artikler i utvalg.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB2083 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU