course-details-portlet

TBM4342 - Geoteknikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bakgrunn for beregningsmetodene som brukes i geoteknikk. Prinsipper for å utføre håndberegninger av setninger, skråningsstabilitet, jordtrykk og bæreevne av fundamenter og peler. Kurset tar sikte på å skape forståelse gjennom en kombinasjon av håndberegninger og numeriske analysereverktøy. Sikkerhetsfilosofi etter EC7 vil bli presentert.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Fasthet av jord uttrykt ved totale og effektive spenninger
 • Prinsipper for hvordan fasthetsparametrene kan bestemmes
 • Prinsipper for fastlegging av sikkerhetsmarginer etter EC7
 • Prinsippene for å kunne beregne jordtrykk mot støttevegg og nødvendige dimensjoner av fundamenter
 • Pelers virkemåte i jord og hvordan de installeres
 • Estimere setninger basert på ødometermodul
 • Jordskred og prinsipper for å beregne om en skråning er stabil

Ferdigheter

Kandidaten kan (ved bruk håndberegninger og numeriske analysereverktøy):

 • Vurdere stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet samt ytre og indre vanntrykkforhold
 • Beregne de jordtrykkreftene som vil virke på en vertikal veggflate (støttevegg, kjellervegg, spuntvegg og liknende)
 • Beregne nødvendig bredde (og fundamentdybde) for å kunne oppta gitte fundamentlaster (vertikale, horisontale og momenter)
 • Vurdere vertikal bæreevne og rambarhet av peler

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Beregne dimensjonerende jordtrykk og bæreevne av peler og fundamenter
 • Vurdere stabilitet av naturlige skråninger, skjæringer og fyllinger
 • Utvikle egen vurderingsevne og sette kunnskapen i en større ingeniørmessig sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne - og laboratorieøvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Hvis det er en utsatt eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske øvinger må vere godkjent for å få tilgang til eksamen

Kursmateriell

Forelesningsnotater presentert av faggruppe for geoteknikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA5155 7.5 HØST 2022
TBA5100 7.5 HØST 2022
BA6064 7.5 HØST 2022
TBA4105 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Vegbygging
 • Geoteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 23.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 43
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU