Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarlig for styring av IT-portefølje til Økonomi og Virksomhetsstyring. Dette omfatter regnskaps- og budsjetteringssystemer, anskaffelses- og innkjøpsverktøy, datavarehus og Business Intelligence (BI). I tillegg forvaltningsansvarlig for RPA (Robotic Process Automation).