Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Aktiviteter:

Jeg arbeider for IT-forvaltning med fokus på faglig programvare.

Primære oppgaver er som følger

 • Fovaltning av programvare for undervisning, forskning og formidling (f.eks. https://software.ntnu.no)
 • Inngåelse av avtale og finansiering
 • Lisensarbeid
  • Mottak av nye lisensnøkler når lisenstiden er utløpet
  • Eventuell purring på ny lisensnøkkel når ny ikke er kommet når utløpsdato nærmer seg
  • Testing av nye lisensnøkler
  • Etablering/oppdatering av lisenstjener
  • Oppdatere lesmeg.txt og Readme.txt med nye lisensnøkler
 • Informasjonsarbeid
  • Informere om nye program/nye utgaver av programmene/nye lisenser
  • Lage/oppdatere nettsidene om programmene – om hvert program, oversikter, hvordan finne programmene, ++
  • Kontrollere og ev. oppdatere nettsidene med jevne mellomrom
  • Holde programvareinformasjon oppdatert