Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

ISS har et aktivt forskningsfellesskap med flere forskningsgrupper som arbeider med både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter rundt dagsaktuelle temaer.

Forskning drives på sentrale områder innen sosiologi, statsvitenskap og idrettsvitenskap. For å nå målet om å holde et godt internasjonalt nivå, samarbeider ISS både internasjonalt og nasjonalt, samt med andre institutter ved NTNU og forskningsinstitusjoner i Trondheim. Instituttet legger også stor vekt på kontakt og samarbeid med institusjoner utenfor universitetet: næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner.

Publikasjoner: Se våre siste publikasjoner.

Forskningsgrupper ved ISS:

Større forskningsprosjekter:

Geminisenter:


Thu, 13 Mar 2014 13:40:18 +0100

Kontaktinformasjon ISS

Telefon: 73 59 17 04
Epost: iss@svt.ntnu.no
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/iss
Besøksadresse:
   Nivå 5, Bygg 9
   NTNU Dragvoll
   7491 Trondheim

Bloggere ved instituttet: