Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Forskningen ved ISS bidrar med ny kunnskap om dagsaktuelle problemstillinger innen sosiologi, statsvitenskap og idrettsvitenskap.  Kontakt og samarbeid med andre institutter ved NTNU og andre forskningsmiljøer i Trondheim, i tillegg til godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, bidrar til å øke kompetanse og tematisk bredde innen fagdisiplinene. En oversikt over de viktigste forskningstemaene ved ISS ser du av figuren nedenfor.

Publikasjoner: Se våre siste publikasjoner.

Ph.d.-profiler - presentasjon av våre doktorgradskandidater

 

Wed, 21 Oct 2015 09:33:27 +0200

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 17 04
Epost: iss@svt.ntnu.no

 

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim
Nivå 5, Bygg 9

Bloggere ved instituttet:

Arne Krokan 
Blogger om utdanning og digitale tjenester

Berit Skog 
Blogger om sosiale medier

Arve Hjelseth 
Blogger om sosiologi og idrett

Stig Arve Sæther
Blogger om norske fotballtalenter