Prorektor for nyskaping

Johan Hustad

Prorektor Johan HustadProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Johan Hustads hjemmeside

Johan Hustad

Prorektor Johan HustadProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Johan Hustads hjemmeside


Johan Einar Hustad er født i 1954 og er fra Bud i Romsdal. Han er utdannet ved NTH Maskinavdelingen i 1979 og dr.ing samme sted i 1990. Han har arbeidet på SINTEF i 15 år som forsker, seksjonsleder, avdelingsleder og forskningssjef i ulike perioder frem til 1996.

Han var Nordisk forskningsprofessor i 2 år innen faste brensler og ble professor ved NTNU i 1997.


Hustad har vært instituttleder ved Termisk Energi og Vannkraft 3 år, samt nestleder og instituttleder ved Energi og Prosessteknikk på IVT-fakultetet i de to siste periodene. Han har hatt ulike verv som aktivitetsleder innen det internasjonale energibyrået (IEA) i 6 år, samt diverse nordiske initiativ med forskerskoler. Dessuten har han lang erfaring fra EU-prosjekter og vært gjesteforsker ved Stanford University i ett år.


Parallelt med instituttlederjobben var han leder for Senter for Fornybar Energi ved NTNU-SINTEF-IFE. Hustad har også lang erfaring i å starte opp spin-off bedrifter.


Han ble prorektor 1. august 2009.

Stab

Prorektor for nyskaping

Telefon
 

73551858
93021783
73551858
93021783

73598011
73598011

73598383
73598383

73598113
90875797
73598113
90875797

73598042
91897678
73598042
91897678

73598036
73598036

73590299
93245104
73590299
93245104