Prorektor for nyskaping

Johan Hustad

Prorektor Johan HustadProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Johan Hustads hjemmeside

Johan Hustad

Prorektor Johan HustadProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Han ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Johan Hustads hjemmeside


Johan Einar Hustad er født i 1954 og er fra Bud i Romsdal. Han er utdannet ved NTH Maskinavdelingen i 1979 og dr.ing samme sted i 1990. Han har arbeidet på SINTEF i 15 år som forsker, seksjonsleder, avdelingsleder og forskningssjef i ulike perioder frem til 1996.

Han var Nordisk forskningsprofessor i 2 år innen faste brensler og ble professor ved NTNU i 1997.


Hustad har vært instituttleder ved Termisk Energi og Vannkraft 3 år, samt nestleder og instituttleder ved Energi og Prosessteknikk på IVT-fakultetet i de to siste periodene. Han har hatt ulike verv som aktivitetsleder innen det internasjonale energibyrået (IEA) i 6 år, samt diverse nordiske initiativ med forskerskoler. Dessuten har han lang erfaring fra EU-prosjekter og vært gjesteforsker ved Stanford University i ett år.


Parallelt med instituttlederjobben var han leder for Senter for Fornybar Energi ved NTNU-SINTEF-IFE. Hustad har også lang erfaring i å starte opp spin-off bedrifter.


Han ble prorektor 1. august 2009.

Stab

Prorektor for nyskaping

Navn Telefon Faggruppe/Seksjon  
 
Brubakken, Linn Benedicte
Rådgiver
benedicte.brubakken@ntnu.no

Haugan, Bjørn-Inge
Seniorrådgiver
bjorn.inge.haugan@ntnu.no
73551858
93021783

Hustad, Johan Einar
Prorektor for nyskaping
johan.e.hustad@ntnu.no
73598011

Lie, Simon W.
Rådgiver
simon.lie@ntnu.no
73598383

Onarheim, Jan
Prosjektdirektør
jan.onarheim@ntnu.no
73598113
90875797

Prytz, Camilla
Administrativ leder
camilla.prytz@ntnu.no

Størseth, Morten
Seniorrådgiver
morten.storseth@ntnu.no
90077472
90077472

Ulseth, Ida Johanne
Rådgiver
ida.ulseth@ntnu.no
73598036

Wilson, Per Arne
Prosjektleder
per.arne.wilson@ntnu.no
73590299
93245104