Videreutdanning for yrkesfaglærere, Trondheim

Yrkesfag


Dette er tilbud for lærere som jobber i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms, og interesserte lærere må ta kontakt med sin skoleeier.


Mon, 12 Feb 2018 10:24:50 +0100

Bakgrunn: «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» 

Kunnskapsdepartementet (KD) har samlet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere». Strategien bidrar til målrettet etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet skal på vegne av KD gjennomføre sentrale tiltak i strategien. Ønsket er at flere yrkesfaglærere skal få gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom at det utvikles nye og mer relevante etter- og videreutdanningstilbud. I utviklingen av tilbudene skal det samarbeides med relevante aktører, herunder lærerorganisasjonene, partene i arbeidslivet og tilbydere. Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i NIFUs kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov og dialog med relevante aktører.
 
 

Etter- og videreutdanning ved NTNU for yrkesfag

NTNU utvikler nå flere studietilbud på 15 studiepoeng for yrkesfaglærere med utgangspunkt i yrkesfaglærerløftet. De utvikles etter tilsagn fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med skoleeierne. Det er skoleeierne som fordeler plassene til disse studiene. Tilbudene kan også passe for ansatte ved opplæringskontor, instruktører og faglige ledere i bedrifter.

 

Kontakt

Faglig/administrativ kontaktperson:

Elin Bø Morud
E-post: elin.morud@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.