×

Yrkesfag

Videreutdanning for yrkesfaglærere, Trondheim

YrkesfagVidereutdanningstilbud for yrkesfagene

Yrkesfag

Bakgrunn: «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» 

Kunnskapsdepartementet (KD) har samlet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere». Strategien bidrar til målrettet etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet skal på vegne av KD gjennomføre sentrale tiltak i strategien. Ønsket er at flere yrkesfaglærere skal få gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom at det utvikles nye og mer relevante etter- og videreutdanningstilbud. I utviklingen av tilbudene skal det samarbeides med relevante aktører, herunder lærerorganisasjonene, partene i arbeidslivet og tilbydere. Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i NIFUs kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov og dialog med relevante aktører.

 

Kontakt

Kontakt

Studieadministrativ kontaktperson:

Eirik Rasmussen
E-post: eirik.rasmussen@ntnu.no

Blogg: Får oppdatert kunnskap og nytt nettverk

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.