Videreutdanning, Trondheim

Yrkesfag

– en pilot

Dette er en pilot med deltagelse per invitasjon fra skoleeier. Du kan altså ikke selv fritt søke opptak i denne omgang.

Wed, 25 Jan 2017 15:32:05 +0100

Bakgrunn: «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» 

Kunnskapsdepartementet (KD) har samlet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere». Strategien bidrar til målrettet etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet skal på vegne av KD gjennomføre sentrale tiltak i strategien. Ønsket er at flere yrkesfaglærere skal få gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom at det utvikles nye og mer relevante etter- og videreutdanningstilbud. I utviklingen av tilbudene skal det samarbeides med relevante aktører, herunder lærerorganisasjonene, partene i arbeidslivet og tilbydere. Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i NIFUs kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov og dialog med relevante aktører.
 
 

Etter og videreutdanning ved NTNU for yrkesfag i 2017

NTNU utvikler nå flere studietilbud på 15 studiepoeng for yrkesfaglærere med utgangspunkt i yrkesfaglærerløftet. Dette har i første omgang status som «piloter», som utvikles etter tilsagn fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med skoleeierne. Det er skoleeierne som fordeler plassene til disse studiene. Tilbudene kan også passe for ansatte ved opplæringskontor, instruktører og faglige ledere i bedrift.
 
Følgende tilbud er under utvikling med planlagt oppstart studieåret 2017/2018:
Alle tilbudene er på 15 studiepoeng. Du kan få støtte fra Udir og skoleeier for å gå på studiet via stipend- eller vikarordningen. 
 
Synes du dette virker interessant? Din skoleleder og/eller skoleeier kan gi deg nærmere informasjon. 

Samlingsdatoer for høstsemesteret 2017:

 

Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring:

1. samling: 13.-15. september

2. samling: 30. og 31. oktober

3. samling: 10. og 11. januar (eksamen)

 

Veiledning og relasjonskompetanse:

1. samling: 21. og 22. september

2. samling: 1.-3. november

3. samling: 4. og 5. januar (eksamen)

 

Nye miljøkrav- effektiv energibruk:

1. samling: 18.-20. september

2. samling: 6.-9. november

3. samling: 6. desember (eksamen)

 

Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling:

Informasjon kommer


Mon, 03 Jul 2017 10:32:32 +0200

Kontakt

Faglig/administrativ kontaktperson:

Elin Bø Morud
Telefon: 73591955
E-post: elin.morud@ntnu.no

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse