Lærerspesialist

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Lærerspesialist


Lærerspesialist


Å være lærerspesialist er en ny faglig karrierevei for lærere. Med en erfaringsbasert master lærerspesialist får du mulighet til både å styrke fagkompetansen din og å tilegne deg kompetanse i å veilede kollegaer og arbeide systematisk med å utvikle sentrale fagfelt ved egen skole. Studiet utdanner deg til å bli en ressurs ved skolen og åpner opp for spennende faglige karrieremuligheter. Med innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning øker behovet for praksislærere med masterkompetanse, og flere lærerspesialister med mastergrad vil være viktige i denne sammenhengen. Du vil også kunne bidra til at den nye desentraliserte strategien for kompetanseutvikling i skolene blir vellykket.


Lærerspesialist

Målgruppe

Lærere med minimum tre års relevant praksis som ønsker en faglig karriere knyttet til sine undervisningsfag ved egen skole.


→ Studiets oppbygging 

Studiet bygger på Videreutdanning til lærerspesialist - Lærerspesialistutdanning, som utgjør de første 60 studiepoengene i masterutdanningen. Masteroppgaven utgjør de siste 30 studiepoengene i utdanningen. Du må derfor fullføre lærerspesialistutdanningen i tilhørende studieretning ved NTNU før du kan søke opptak til mastergraden/masteroppgaven. Studiet er et deltidsstudium med samlinger i Trondheim og 50% studieprogresjon (90 studiepoeng over tre år) hvorav lærerspesialistutdanningen utgjør de to første årene.

Du kan velge mellom fem forskjellige studieretninger:

  • Lærerspesialist i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn
  • Lærerspesialist i matematikkdidaktikk 8.–10. trinn
  • Lærerspesialist i matematikkdidaktikk 11.–13. trinn
  • Lærerspesialist i begynneropplæring 1.–4. trinn
  • Lærerspesialist i bygg- og anleggsteknikk 8.–13. trinn

 


→ Opptakskrav 

Opptak til mastergraden forutsetter at du har fullført lærerspesialistutdanningen ved NTNU i studieretningen du søker på. Lærerspesialistutdanningen utgjør studieprogrammets første 60 studiepoeng.

For alle studieretninger gjelder for opptak til mastergraden et krav om at du må ha godkjent lærerutdanning som minst tilsvarer fullført bachelorgrad (180 studiepoeng), tilsetting i skolen som lærer (gjelder ikke studieretning bygg- og anleggsteknikk) og minimum tre års relevant undervisningspraksis. 

I tillegg til ovenfor nevnte opptakskrav gjelder de samme opptakskravene som for opptak til lærerspesialistutdanningen i gitte studieretning. Se mer informasjon under "Søk opptak".


Kontakt

Studieadministrativ kontakt, NTNU VIDERE
Linda Bjørgan
Telefon 73 59 14 33
E-post videre@ntnu.no

Studieadministrativ kontakt, NTNU VIDERE
Linda Lønvik
Telefon 73 41 23 89
E-post videre@ntnu.no

Faglig ansvarlig, Institutt for lærerutdanning
Svein Arne Sikko
Telefon 73 55 99 04
E-post svein.a.sikko@ntnu.no

Administrativ kontakt, Institutt for lærerutdanning
Marit Mikkelsen
Telefon 73 59 19 28
E-post marit.mikkelsen@ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert masterprogram
Studieprogramkode: MLS
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Deltidsstudium, samlingsbasert.

Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Pris: 39000,- Se også pris og angrerett
Søknadsfrist: 1. juni

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.