×

Realfag

Videreutdanning for lærere

Realfag


Landingsside for Fysikk 1 og Kjemi 2 - bilde


Særlig god finansiering for realfag

Særlig god finansiering for realfag

Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk.

Søke finansiering til fysikk og kjemi som "Annet studietilbud"

  1. Gå inn på "Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud" i Udirs søknadsskjema
  2. Skriv inn navn på studiet i fritekstfeltet
  3. Velg "Naturfag" i feltet for fagvalg

Luft

 

 

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.