Marion Iren Larsen

Studieveileder for Master i psykisk helse og Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

marion.i.larsen@ntnu.no
73550472 1.411 Fred Kavli-bygget, del 1 Øya, Trondheim