course-details-portlet

MDV6411 - Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten mulighet for fordypning i ulike forståelser, tilnærminger, og utfordringer innen fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
-inngående kunnskap om teorier og tilnærminger som er relevante for fagfeltet.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten ha
-ferdigheter i å kunne selvstendig analysere og kritisk vurdere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor psykisk helsearbeid

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
-kunne identifisere, analysere og formidle relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor psykisk helsearbeid.
-kunne bidra til kompetanseutvikling innen fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, seminarer, gruppearbeid, veiledning.

Mer om vurdering

Individuell hjemmeoppgave. Bokstavkarakterer. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført emnene «MDV6401-Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid», «MDV6402 -Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid» og «MDV6408-Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse» før innlevering av fordypningsoppgaven.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4014 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 28.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU