Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesters studieordning (TRES)


(KRYSSPUBLISERT)Tresemesters studieordning (TRES)


Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik* og Ålesund.

*I Gjøvik tilbys TRES ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør, geomatikkingeniør, elektroingeniør og fornybar energi.

Det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. Fra og med vårsemesteret skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

Emner

Forkurset i matematikk (10 ukers varighet) starter i begynnelsen av juni. I 2019: mandag 3. juni og avsluttes i midten av august, med en avsluttende eksamen lørdag 10. august.

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

  • Minst 80% frammøte
  • Delta på minst 80% av ukeprøver

De ti ukene dekker i hovedsak R1 og R2 fra videregående skole.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.
Kursmateriell

  • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
  • Kompendium

Oppstart 3. juni - ettersending og gyldig fravær

  • Årets avgangselever fra videregående skole ettersender vitnemål 1. juli
  • Dersom søker fortsatt har undervisning eller eksamen i juni, på sin videregående skole, vil dokumentasjon på dette gjelde som gyldig fravær fra undervisningen på TRES.

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Du starter med matematikk for TRES i juni, med avsluttende eksamen i august. 

Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb.

Søk opptak