Tresemesters studieordning (TRES)Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik og Ålesund.

Det første studieåret består av tre semestre, sommeren før 1. studieår, høstsemesteret og et utvidet vårsemester. Fra og med 2. studieår skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

Emner

  • Sommerkurs i R1-matematikk
  • Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI
  • Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset (seks ukers varighet) starter i begynnelsen av juli/slutten av juni hvert år. De seks ukene dekker i hovedsak R1 fra videregående skole. R2 undervises parallelt med REA1141 Matematikk 1 i høstsemesteret.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på tresemesterordningen. I vårsemesteret 1. studieår tar tresemesterstudentene fysikk tilsvarende Fysikk 1, i tillegg til de andre emnene på studiet.

Oppstart i Gjøvik

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3.aug. (konte mandag 13.aug). 

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Du starter med matematikk for TRES 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. 

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb.

Søk opptak