Tresemesters studieordning (TRES)


Søk støtte fra Lånekassen til sommerkurs

Fra 23. april kan du søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs for R1, TRES og Y-VEI.

Dette gjør du:

  1. Gå til lanekassen.no
  2. Velg søknad for 2017/2018
  3. Fyll ut søknaden

Når får du utbetalt støtte:

  • Etter at du har møtt til undervisning på sommerkurset, så registrerer  NTNU oppmøte  og sender dette til Lånekassen
  • Etter noen dager  vil du motta avtale om støtte fra Lånekassen, når denne er signert og returnert (digitalt) til Lånekassen blir pengene overført direkte til din konto.

NB! Studenter som mottar sommerstøtte i 2018 vil ikke ha rett til 11 måneders studiestøtte

 Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik og Ålesund.

Det første studieåret består av tre semestre, sommeren før 1. studieår, høstsemesteret og et utvidet vårsemester. Fra og med 2. studieår skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Gjøvik:

Emner

  • Sommerkurs i R1-matematikk
  • Forkurs i matematikk for TRES/Y-VEI
  • Forkurs i fysikk for TRES/Y-VEI.

R1-kurset (seks ukers varighet) starter i begynnelsen av juli/slutten av juni hvert år. De seks ukene dekker i hovedsak R1 fra videregående skole. R2 undervises parallelt med REA1141 Matematikk 1 i høstsemesteret.

Avsluttende prøve i R1 må være bestått for å kunne gå videre på tresemesterordningen. I vårsemesteret 1. studieår tar tresemesterstudentene fysikk tilsvarende Fysikk 1, i tillegg til de andre emnene på studiet.

Oppstart i Gjøvik

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3.aug. (konte mandag 13.aug). 

NB! Hvis du har fullført og bestått R1 fra før kan du søke fritak fra R1-kurset på Gjøvik i sommer. Bruk dette skjemaet: https://www.ntnu.no/studieavd/skjema/Soknad_fritak_emne_2016_2.pdf for å søke fritak, send til postmottak@gjovik.ntnu.no. Søknadene blir behandlet fortløpende slik at dere får svar før sommerkurset starter. Hvis du får innvilget fritak trenger du ikke møte til R1-kurset i sommer.

Ålesund:

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Oppstart i Ålesund

Du starter med matematikk for TRES 5. juni, med avsluttende eksamen i midten av august. 

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb.

Søk opptak