Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesters studieordning (TRES)

Tresemesters studieordning (TRES)

Opptak til ingeniørfag med generell studiekompetanse (TRES)

Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).

Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik* og Ålesund.

*I Gjøvik tilbys TRES ved følgende ingeniørutdanninger: byggingeniør, elektroingeniør, fornybar energi, geomatikkingeniør, maskiningeniør.


Datoer for 2021

Sommerkurs TRES Gjøvik

 • Oppstart: tirsdag 1. juni.
 • Obligatorisk midtveisprøve: 9. juli.
 • Avsluttende eksamen: 6. august. 
 • Konteeksamen: 16. august.

Undervisningsopplegget blir hybrid, med forelesninger sendt over zoom og veiledninger på campus (eller nettbasert dersom det ikke er et alternativ).

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Minst 80% frammøte
 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve. 

Emner

Kursmateriell

 • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
 • Kompendium

Oppstart 1. juni - ettersending og gyldig fravær

 • Årets avgangselever fra videregående skole ettersender vitnemål 1. juli
 • Dersom søker fortsatt har undervisning eller eksamen i juni, på sin videregående skole, vil dokumentasjon på dette gjelde som gyldig fravær fra undervisningen på TRES.

Sommerkurs TRES Ålesund

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

 • Oppstart: 7. juni
 • Midtveisprøve: 9. juli
 • Eksamen: 16. august

Kursmateriell

 • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
 • Oldervoll, Orskaug, Vaaje: coSINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen DAMM, ISBN 978 82 02 50907 1
 • Formelsamling i matematikk for videregående R1, R2. 
 • Kalkulator som ikke regner symbolsk
 • Passer og gradskive

Opptakskrav og poengberegning

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Studiets oppbygging

Det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. Fra og med vårsemesteret skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

 • I sommersemesteret tar du matematikk R1 og R2.
 • I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

TRES lånekassen

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb.

Søk opptak