Tresemesterordning (TRES) – ingeniørutdanning for deg som mangler matte og fysikk

Tresemesterordning (TRES) – ingeniørutdanning for deg som mangler matte og fysikk

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk? Tresemesterordningen gir deg som ikke har fordypning i disse emnene mulighet til å starte på ingeniørstudier.

Fem studenter står i en trapp og smiler mot kamera

Hva er tresemesterordning (TRES)?

Hva er tresemesterordning (TRES)?

Gjennom Tresemesterordningen kan du starte på ingeniørutdanningen selv om du mangler fordypningen R1+R2 og FYS1. Du tar et sommerkurs i matematikk før du starter på selve ingeniørutdanningen. I løpet av høstsemester har du fysikk, i tillegg til de ordinære ingeniørfagene. Du fullfører utdanningen på ordinær tid (3 år).

Tresemesterordningen tilbys ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

Utdanninger via tres

Tresemesterordning NTNU i Gjøvik

Ved NTNU Gjøvik kan du ta følgende utdanninger via TRES:

Tresemesterordning NTNU i Ålesund

Ved NTNU Ålesund kan du ta følgende utdanninger via TRES:

Datoer for 2024

Datoer for 2024

 • Oppstart: tirsdag 28. mai.
 • Obligatorisk midtveisprøve: 5. juli.
 • Avsluttende eksamen: 2. august. 
 • Konteeksamen: 9. august.

Hovedparten av undervisningen er fysisk på campus, men enkelte forelesninger vil bli holdt digitalt. 

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende prøven i sommerkurset:

 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve. 

Emner

Oppstart - ettersending og gyldig fravær

 • Årets avgangselever fra videregående skole ettersender vitnemål 1. juli
 • Dersom søker fortsatt har undervisning eller eksamen i juni, på sin videregående skole, vil dokumentasjon på dette gjelde som gyldig fravær fra undervisningen på TRES.
 • Oppstart: 3. juni.
 • Midtveisprøve: 5. juli.
 • Eksamen: 13. august. Utsatt eksamen i januar.

I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

Kursmateriell

 • Oldervoll, Svorstøl, Jacobsen. SINUS matematikk forkurs, grunnbok fra 2022. Cappelen Damm, ISBN 978 82 02 75302 3
 • Oldervoll, Svorstøl, Jacobsen. SINUS matematikk forkurs, oppgavesamling fra 2022. Cappelen Damm, ISBN 978 82 02 75303 0
 • Formelsamling i matematikk for videregående R1, R2. 
 • Enkel kalkulator
 • Passer og gradskive

Opptakskrav og studieforløp

Opptakskrav og studieforløp

Ett av følgende opptakskrav dokumenteres:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Søkerne rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning: Det blir gitt alderspoeng og tilleggspoeng for dokumentert folkehøyskole/militærtjeneste/høyere utdanning. Dokumentasjonen må være lastet opp innen søknadsfristen.

Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.

Det første studieåret består av tre semestre: et sommersemester før 1. studieår, høstsemesteret og vårsemesteret. Fra og med vårsemesteret skal tresemesterstudentene være à jour med øvrige ingeniørstudenter. Samlet studietid utgjør tre år pluss ett sommersemester før 1. studieår.

 • I sommersemesteret tar du matematikk R1 og R2.
 • I første høstsemester tar du fysikk parallelt med de andre ordinære emnene i studieplanen for ingeniørutdanning.

TRES lånekassen

Lånekassen

For sommerstudenter er det mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist: 15. april

Du søker opptak til alternative veier til ingeniørutdanning (Tresemester og Y-VEI) gjennom NTNUs Søknadsweb.

Søk opptak