course-details-portlet

REA0012 - Forkurs i matematikk for Tres og y-vei

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital skoleeksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

 • Variabler
 • Algebra
 • Likningssett
 • Ulikheter
 • Grafer
 • Polynomer
 • Rasjonale uttrykk
 • Grenseverdier
 • Derivasjon
 • Funksjonsdrøfting
 • Logaritmer
 • Eksponentialfunksjoner
 • Trigonometri
 • Geometri
 • Trigonometriske likninger
 • Trigonometriske funksjoner
 • Vektorregning
 • Integralregning
 • Følger og rekker

I tillegg blir det en kort innføring i programmering med python.

Læringsutbytte

Med fullført REA0012 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R1 og R2 i videregående skoler.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:

 • Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger eller klasseromsundervisning

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende eksamen i sommerkurset:

 • Delta på minst 80% av ukeprøver
 • Obligatorisk midtveisprøve

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% fremmøte (Oblig 1)
 • 80% fremmøte til ukeprøver (Oblig 2)
 • Midtveisprøve (Oblig 3)

Mer om vurdering

Vurderingsformer: Digital skoleeksamen: Emnet gjelder for studenter til bachelor i ingeniørfag via Tresemester og y-vei.

Kursmateriell

- Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs. Cappelen, ISBN 978 8202 509 057 - Kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Forkurs
 • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital skoleeksamen 100/100 D 02.08.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Digital skoleeksamen 100/100 D 09.08.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU