course-details-portlet

REA0012 - Forkurs i matematikk for Tres og y-vei

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Variabler
Algebra
Likningssett
Ulikheter
Grafer
Polynomer
Rasjonale uttrykk
Grenseverdier
Derivasjon
Funksjonsdrøfting
Logaritmer
Eksponentialfunksjoner
Trigonometri
Geometri
Trigonometriske likninger
Trigonometriske funksjoner
Vektorregning
Integralregning
Differensiallikninger
Følger og rekker
Mengdelære
Kombinatorikk
Sannsynlighetsregning

Læringsutbytte

Med fullført REA0012 Forkurs i matematikk for TRES og y-vei, skal studentene ha kunnskap tilsvarende matematikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning.Kunnskapene tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning fra R1 og R2 i videregående skoler.

Kunnskap:

- Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
- Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger eller klasseromsundervisning

Krav for å kunne gå opp til den avsluttende eksamen i sommerkurset:

Minst 80% frammøte
Delta på minst 80% av ukeprøver
Obligatorisk midtveisprøve

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % fremmøte
  • 80 % oppmøte til ukeprøver
  • Midtveisprøve

Mer om vurdering

Vurderingsformer: Skriftlig eksamen:

Emnet gjelder for studenter til bachelor i ingeniørfag via Tresemester og y-vei.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

- Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 8202 509 057
- Kompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 11.08.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 65
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 8
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 10
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 24.08.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU