REA0021 - Forkurs i fysikk for TRES

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Rettlinjet bevegelse og sirkelbevegelse
- Krefter og Newtons lover
- Anvendelse av Newtons lover
- Energi, arbeid og effekt
- Bevaring av mekanisk energi
- Bevegelsesmengde, impuls og støt
- Elektrisitet, elektriske krefter og ladninger
- Spenning og strøm
- Elektrisk energi og effekt
- Resistans og elektromotorisk spenning
- Statikk og likevekt
- Tyngdepunkt
- Fysikk i væsker og gasser
- Massetetthet, trykk og oppdrift
- Temperatur, tilstandslikninga og indre energi
- Varmekapasitet
- Faseoverganger og termofysikkens 2. lov
- Lys: refleksjon, absorpsjon og transmisjon
- Brytning og Snells lov
- Totalrefleksjon, lysbrytning og farger
- Bølger
- Kjemiske stoffer og reaksjoner

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper tilsvarende fysikkdelen av Forkurs for ingeniørutdanning. Dette tilsvarer det mest relevante innholdet for ingeniørutdanning i Fysikk 1 fra videregående skole.Emnet undervises i vårsemesteret, og kreves bestått for å kunne ta eksamen i emnet REA2101 Fysikk og kjemi i ingeniørutdanningen, høstsemesteret 2. år.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske innleveringer (Mappe).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav (Mappe)

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Maskiningeniør (BIMAS)

Kursmateriell

Grimenes, Jerstad og Sletbak: Rom Stoff Tid, Fysikk Forkurs Grunnbok (Cappelen Damm, 2016)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 22.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.