Studentintervjuer

– Om utenlandsopphold, jobbmuligheter og studiemiljø

PS! Du finner flere studentintervjuer på studieprogrammenes nettsider