Lærer- og lektorutdanning

Studentintervjuer

Lærer- og lektorutdanning


Ressurspublisering

Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Studiet skal være litt utfordrende

Navn: Thomas Utvær

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5–10 trinn

Følelsen av mestre noe utfordrende på egenhånd eller sammen med noen er givende.

Det er fleksibelt, interessant og utfordrende

Navn: Martha Vea

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5-10

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde høye forventninger om flinke lærere og et godt studieprogram.

– Eit strålande masterprogram eg vil anbefale på det varmaste til alle som ønskjer å fordjupe seg i samfunnsfag i skulen.

Navn: Mari Teigen Varanes

Studieprogram: Master i samfunnsfagdidaktikk. Fullførde våren 2014.

Arbeidsstad: Jobbar som lektor ved Kvinnherad vidaregåande skule i Hordaland. Underviser i samfunnsfag, norsk og kroppsøving.

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter

Navn: Morten Oddvik

Studieprogram: Master i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk. Fullførte i 2011. 

Arbeid: Lektor i Vestfold fylkeskommune, nærmere bestemt ved Horten videregående skole. Her underviser jeg i engelsk og norsk på teknologi- og forskerlinja og på elektrofag.

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter og fleksibilitet som muliggjorde fulltidsstilling samtidig med masterutdanningen.

For meg var Trondheim et lite eventyr på reisen

Namn: Henning-André Olsbye

Studerer: Bachelor i yrkesfaglærerutdanning – studieretning elektrofag

Bakgrunn: Fagbrev som elektriker, tidligere gruppe L. Er også friluftslivveileder.

Hjemsted da du begynte på studiet: Oslo

Husk at studiet skal forberede deg til å være lærer, det finnes mange flinke klasse kamerater og lærere på studiet med lang erfaring. Disse kan hjelpe deg med ulike behov og problemstillinger som du møter i jobb og praksis. 

Lærerne har evne til å motivere og lære bort fagstoff

Namn: Dag-Anders Normann

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU for bachelorgraden: 2017

Arbeider som: Konditorsjef og faglige leder på Cafe Ni Muser i Trondheim.

Hjemsted da du begynte studiet: Trondheim

Som faglig leder for lærling har den pedagogiske og den didaktiske fordypningen gjort meg mer oppmerksom på hvordan jeg velger å lære bort faget.

Eg har verdas beste jobb!

Namn: Solveig Gunn Økland

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Lærar for Vg2 helsearbeiderfag ved Fitjar videregåande skule

Heimstad da du byrja på studiet: Bømlo

Kompetansen eg fekk gjennom studiet er i høgste grad relevant som lærar på yrkesfag. 

Det beste ved jobben er alle ungdommene jeg får møte

Navn: Camilla Sambø

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2010

Arbeider som: Opplæringskonsulent hos Reises – Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag i Hordaland

Hjemsted da du begynte på studiet: Surnadal

Jeg likte særs godt organiseringen og oppbyggingen av studiet. Fagene og emnene var konkrete og tidsriktige, relevante og bygde på hverandre.

Ikke nøl, hopp i det!

Navn: Jarle Øyen

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Faglærer og klassekontakt for Vg2 anleggsteknikk ved Borgund videregående

Hjemsted da du begynte på studiet: Ålesund

Det beste er å møte nye elever hver høst, se hvordan de utvikler seg gjennom året og at de går ut i arbeidslivet når sommeren kommer.

Legg inn en ekstra innsats i relasjoner i starten av året, så blir resten av året veldig fint

Navn: Ingrid Klakegg Bruflot
Utdanning/ studieprogram: Lektor i geografi (med årsstudium i kroppsøving og norsk)
Uteksaminert: 2017
Arbeider som: Lektor med tilleggsutdanning ved Ole Vig Videregående skole

Søk på alt som er mulig, og takke ja til det du får (også hvis det bare er en liten stilling). Så fort du har en fot innenfor er det gode muligheter for utvidet stilling.

Vil bli ein god og dyktig yrkesutøvar

Navn: Rune Wiggen
Studieprogram: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag
Arbeid: Avdelingsleiar for naturbruk og teknikk og industriell produksjon ved Ålesund vidaregåande skule
Bakgrunn: Utdanna bilteknikar i 1991, byrja som yrkesfaglærar i 2007. Har tatt fleksibel PPU ved NTNU

– På studiet får ein verktøy for å bli ein god lærar. Du får nye briller du ser læraryrket og elevane gjennom. 

– Prøver ut i praksis

Navn: Ibtissame Bouaiss
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Orkdal videregående skole, innenfor service og samferdsel og studiespesialisering
Bakgrunn: Lærerutdanning fra Marokko

– Gjennom studiet har jeg fått mye inspirasjon og påfyll, både faglig og pedagogisk. Som lærer er det hele tiden noe nytt man kan lære, for vi kan alltid bli bedre.

– Givende å lære så mye

Navn: Cathrine Almenning
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Bamble videregående i Telemark, avdeling Croftholmen, innenfor helse- og oppvekstfag og helsefagarbeider
Bakgrunn: Sykepleier på sykehuset Telemark, sykepleierutdanning fra Høgskolen i Sørøst-Norge

– På studiet blir vi inspirert av foreleserne våre til å være nytenkende og skapende.

– Nysgjerrig på nytenking i undervisninga

Navn: Kjell Arne Stene
Studieprogram: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag
Uteksaminert: 2016
Arbeid: Lektor med tilleggsutdanning ved Charlottenlund videregående skole innenfor bygg- og anleggsteknikk
Bakgrunn: Er utdannet glassmester. Har i tillegg tatt PPU og yrkesteoretiske fag

– For meg som yrkesfaglærer har studiet gitt meg en større trygghet som profesjonsutøver.


 

– Lærte mye teori vi fikk bruk for i praksis

Navn: Ola Indergård
Studieprogram: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
Jobb: Rektor på Gimse ungdomsskole i Melhus, men var utviklingsleder for Ungdomstrinn i utvikling da intervjuet ble gjort
Bakgrunn: Har siden 1994 jobbet som lærer, trinnleder og inspektør

– Vi ble oppfordret til å skrive oppgaver knyttet til det vi driver med i hverdagen.

 

– Dypdykk i interessante tema

Navn: Ann Karin Svenning
Studieprogram: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag
Uteksaminert: 2016
Arbeid: Lektor med opprykk ved Steinkjer videregående innenfor helse- og oppvekstfag
Bakgrunn: Jobbet som apotektekniker ved Radiumhospitalets apotek i seks år før jeg begynte yrkesfaglærerutdanningen. Har også et årsstudium i sosiologi

– Det beste med studiet var å kjenne på all den nye kunnskapen jeg satt igjen med.


 

Master i matematikkdidaktikk 1.–7. trinn: Elise Wolan

Navn: Elise Wolan
Studieprogram: Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn
 

– Jeg valgte å studere matematikkdidaktikk fordi det er et veldig spennende fagfelt som har utviklet seg ekstremt mye siden jeg selv gikk på skolen

Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn: Mari Nordsæther


– Nå føler jeg at jeg har mye mer kunnskap, og at jeg i større grad kan argumenter for, og stå inne for, de valgene jeg gjør tilknyttet norskundervisningen. Dette tror jeg er noe som gjør at jeg også kan gjøre at jeg føler meg tryggere som lærer, fordi jeg i større grad vet at jeg gjør mine vurderinger på bakgrunn av forskning. 

Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13: Tove de Lange Sødal

Navn: Tove de Lange Sødal
StudieprogramLektor i geografi
 

Jeg skal si meg ganske fornøyd om jeg klarer å gi elevene mine samme glede for geografi som det jeg følte da jeg gikk på videregående.