Studentintervjuer

Lærer- og lektorutdanning


Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Tidligere relevante jobber

Jeg har jobbet som lærer, lærervikar, assistent og/eller spesped ved Vikhammer ungdomsskole, Charlottenlund ungdomsskole, Kattem skole, Dagskolen og nå Stabbursmoen skole.

Hva jobber du med?

Kontaktlærer på 6.trinn, faglærer på 8. og 9.trinn.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er de herlige elevene, og det å få legge opp undervisningen selv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ble ansatt etter jobbintervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker kompetansen ofte, gjennom undervisningsopplegg med inspirasjon fra forelesninger.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, les under ''tidligere relevante jobber''.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene - du får bruk for dem i arbeid!

Studiet skal være litt utfordrende

Navn: Thomas Utvær

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5–10 trinn

Følelsen av mestre noe utfordrende på egenhånd eller sammen med noen er givende.

Studiet skal være litt utfordrende

Navn: Thomas Utvær

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5–10 trinn

Følelsen av mestre noe utfordrende på egenhånd eller sammen med noen er givende.

Hvorfor valgte du NTNU?

NTNU er et av Norges beste universiteter og Trondheim er Norges beste studieby. Blandingen av den sterke akademiske tradisjonen og de gode sosiale rammene gjorde valget enkelt for meg.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte å ta en master i matematikkdidaktikk av flere grunner. Først og fremst har jeg alltid hatt en fasinasjon for matematikk og problemløsning. Etter tre år på grunnskolelærerutdanningen og flere runder med praksis opplevde jeg at deler av matematikkundervisningen i skolen ikke samsvarte med det vi lærte på universitetet. Det gjorde meg nysgjerrig. Hva er det som gjør at utdaterte og lite effektive undervisningsmetoder fremdeles benyttes i skolen? For at jeg skal gå ut i arbeidslivet og gjøre skoledagen best mulig for mine framtidige elever, tror jeg at elevenes følelse av mestring er en nøkkelfaktor for suksess. Ved at jeg er godt faglig rustet, gir det meg bedre muligheter til å fremme elevenes læring og mestring i matematikk, et fag mange elever sliter med.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet? Hvilket land?

I 2017 var jeg fem uker på en katolsk pikeskole i Zambia. På mange måter var dette oppholdet et personlig høydepunktet i min utdanning. Jeg fikk virkelig føle på kulturforskjeller i praksis. Mye av både utstyr og pedagogisk prinsipper man tar for gitt i Norge, fantes i ikke i den zambiske skolen. Fagene var også annerledes, å undervise i matematikk i Zambia i forhold til i Norge var annerledes. Ikke på grunn av de materielle forskjellene, men på grunn av de kulturelle forskjellene. Utfordringene var mange og man fikk daglig utfordret seg på situasjoner man bare kunne drømme om i Norge. Det å undervise 40 unge piker på egenhånd eksempelvis.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Ut fra mine erfaringer som nylig lærerstudent på bachelornivå, så er masterstudiet i matematikkdidaktikk krevende. Det er ingen hemmelighet at et masterstudium krever mye innsats fra deg som student. Jeg har brukt mye tid på å lære meg å arbeide med faglitteratur, både på norsk og engelsk. Den akademiske skrivingen har også krevd litt arbeid. Det hele har likevel vært verdt det. Følelsen av mestre noe utfordrende på egenhånd eller sammen med noen er givende. Relevansen mellom det vi lærer i et studiemiljø omgitt av dyktige forelesere og veiledere er livet som masterstudent ganske bra. Studentforeningen Salt gjør også en strålende jobb for at vi som lærerstudenter skal ha det bra på skolen.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Jeg anbefaler å bruke medstudenter og forelesere/veiledere for alt de er verdt. Spør om hjelp! Om du ikke forstår alt på egenhånd så er det ingen krise. Studiet skal være litt utfordrende. Mye av faglitteraturen er tung og det kan være vanskelig å forstå hele innholdet. Gjennom å diskutere med andre blir det meste lettere. Jeg anbefaler også å være godt forberedt til undervisning. Utbyttet av klasseromsdiskusjoner og undervisningen blir betraktelig større.

Det er fleksibelt, interessant og utfordrende

Navn: Martha Vea

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5-10

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde høye forventninger om flinke lærere og et godt studieprogram.

Det er fleksibelt, interessant og utfordrende

Navn: Martha Vea

Studieretning: Master i matematikkdidaktikk 5-10

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde høye forventninger om flinke lærere og et godt studieprogram.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde høye forventninger om flinke lærere og et godt studieprogram.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte studieprogrammet fordi jeg ønsket å fordype meg i matematikk, og få enda mer kompetanse innenfor didaktikk.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er fleksibelt, interessant og utfordrende. Det merkes at det er en masterutdanning med tanke på arbeid og faglig nivå, noe jeg er fornøyd med!

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Engasjer deg og nyt studietilværelsen. Jobb jevnt med skolearbeid, og arbeid i en kollokviegruppe med folk du trives sammen med.

– Eit strålande masterprogram eg vil anbefale på det varmaste til alle som ønskjer å fordjupe seg i samfunnsfag i skulen.

Navn: Mari Teigen Varanes

Studieprogram: Master i samfunnsfagdidaktikk. Fullførde våren 2014.

Arbeidsstad: Jobbar som lektor ved Kvinnherad vidaregåande skule i Hordaland. Underviser i samfunnsfag, norsk og kroppsøving.

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

– Eit strålande masterprogram eg vil anbefale på det varmaste til alle som ønskjer å fordjupe seg i samfunnsfag i skulen.

Navn: Mari Teigen Varanes

Studieprogram: Master i samfunnsfagdidaktikk. Fullførde våren 2014.

Arbeidsstad: Jobbar som lektor ved Kvinnherad vidaregåande skule i Hordaland. Underviser i samfunnsfag, norsk og kroppsøving.

Korleis var det å vere student på dette masterprogrammet?

Det er fleire ting å trekke fram. Faga på masteren var spennande, samfunnsaktuelle og skuleretta. Lærarane me hadde var kunnskapsrike, engasjerte og interesserte i oss studentane. Dørene inn til dei var alltid opne. Me fekk vere med på studieturar i både inn- og utland. Me var med på internasjonale samarbeidsprosjekt, hytteturar, quizkveldar, museumsbesøk og faglege konferansar. Slike ting, i tillegg til sjølve undervisninga, gjorde både det faglege og det sosiale svært godt. Eigen lesesalsplass gjennom heile studiet var også eit pluss!

Var det noko som var utfordrande?

Å skrive ei masteroppgåve var utfordrande, og det tok mykje tid og arbeid å komme fram til det ferdige resultatet. Eit tips må vere å begynne tidleg å tenke på kva ein vil skrive om. Når det er sagt, var det veldig spennande å skrive masteroppgåve. Det er ein unik moglegheit til å få fordjupe seg i eit tema over lang tid – som ein har valt heilt sjølv! Masterprosessen var det mest utfordrande, men også heilt klart det mest lærerike!

Korleis fekk du jobben din?

Eg håpa å få jobbe i vidaregåande skule etter endt studie, og det har eg fått moglegheit til. Ved mange vidaregåande skular, også der eg jobbar no, etterspør dei i større og større grad mastergrad. Eg trur også det å ha ein didaktisk master tel positivt, då det i tillegg til å vere master er ein master retta mot skule og undervisning. 

På kva for måte er masteren relevant for den jobben du har i dag?

Masteren har gitt meg ei fagleg tyngde innan samfunnsfag og historie som eg har stor nytte av i undervisninga i vidaregåande skule. Eg opplever også å ha fått betre innsikt i måtar å drive undervisning på, både av metodar og vurdering. I tillegg gav masteren god øving i å stille kritiske spørsmål til kva elevane skal lære, til læreplanar og lærebøker. Sjølve masterskrivinga har også gitt meg auka kompetanse i det å skrive og strukturere tekstar. Dette får eg stadig bruk for når eg rettleiar eigne elevar i skriving, både i samfunnsfag og norsk.

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter

Navn: Morten Oddvik

Studieprogram: Master i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk. Fullførte i 2011. 

Arbeid: Lektor i Vestfold fylkeskommune, nærmere bestemt ved Horten videregående skole. Her underviser jeg i engelsk og norsk på teknologi- og forskerlinja og på elektrofag.

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter og fleksibilitet som muliggjorde fulltidsstilling samtidig med masterutdanningen.

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter

Navn: Morten Oddvik

Studieprogram: Master i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk. Fullførte i 2011. 

Arbeid: Lektor i Vestfold fylkeskommune, nærmere bestemt ved Horten videregående skole. Her underviser jeg i engelsk og norsk på teknologi- og forskerlinja og på elektrofag.

– Høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter og fleksibilitet som muliggjorde fulltidsstilling samtidig med masterutdanningen.

Hvordan var det å være student på dette masterprogrammet?

Det mest positive med å være student ved Institutt for lærerutdanning var kombinasjonen av høy faglig kompetanse, dyktige medstudenter og fleksibilitet som muliggjorde fulltidsstilling samtidig med masterutdanningen. 

Jobbet du ved siden av studiet?

Ja, jeg var i fast jobb som lærer ved Birralee International School i Trondheim samtidig som jeg tok masteren.

Var det noe som var utfordrende?

Det er klart det er utfordrende å kombinere masterutdanning med full jobb, men med disiplin og hardt arbeid oppnår man også en praksisnær utdanning med høy grad av relevans og nytte.

Hvordan fikk du den jobben du har i dag?

Rent konkret så har min mastergrad i engelsk fagdidaktikk, og da spesielt min masteroppgave om digital didaktikk og synkron samskriving i språkfag, vært viktig for min videre karriere. Jeg har fått kursoppdrag for Gyldendal om digital kompetanse, og ikke minst har mastergraden min relevans i arbeidet med utviklingen av Nettskolen Vestfold i Vestfold fylkeskommune. 

På hvilken måte er masteren relevant for den jobben du har i dag?

Jeg drar stor nytte av de ulike modulene jeg tok i løpet av min mastergrad. Litteratur- og språkdidaktikk har vært og fortsetter å være viktig for hvordan jeg underviser, og digital didaktikk har vært videreutviklende og motiverende for den rollen jeg har i kollegiet. Det har også gitt meg muligheter til å være med på prosjekter som eksempelvis Nettskolen Vestfold. 

For meg var Trondheim et lite eventyr på reisen

Namn: Henning-André Olsbye

Studerer: Bachelor i yrkesfaglærerutdanning – studieretning elektrofag

Bakgrunn: Fagbrev som elektriker, tidligere gruppe L. Er også friluftslivveileder.

Hjemsted da du begynte på studiet: Oslo

Husk at studiet skal forberede deg til å være lærer, det finnes mange flinke klasse kamerater og lærere på studiet med lang erfaring. Disse kan hjelpe deg med ulike behov og problemstillinger som du møter i jobb og praksis. 

For meg var Trondheim et lite eventyr på reisen

Namn: Henning-André Olsbye

Studerer: Bachelor i yrkesfaglærerutdanning – studieretning elektrofag

Bakgrunn: Fagbrev som elektriker, tidligere gruppe L. Er også friluftslivveileder.

Hjemsted da du begynte på studiet: Oslo

Husk at studiet skal forberede deg til å være lærer, det finnes mange flinke klasse kamerater og lærere på studiet med lang erfaring. Disse kan hjelpe deg med ulike behov og problemstillinger som du møter i jobb og praksis. 

Hvorfor valgte du treårig yrkesfaglærerutdanning?

Henning-André Olsbye. Foto.

Det var flere grunner til at jeg valgte å studere yrkesfaglærerutdanning. Jeg hadde et ønske om forandring i hverdagen. Jeg ønsket å åpne opp horisonten for ulike jobbmuligheter. Samtidig har jeg alltid likt mennesker, og opplevde de pedagogiske erfaringene fra friluftslivstudiet året før, som veldig gode. Friluftslivstudiet ga meg samtidig erfaringen og viljen til å fullføre et treårig løp på NTNU.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg endte opp med NTNU fordi jeg ville oppleve noe nytt. Se en ny by, finne en ny jobb og få nye bekjentskap. For meg var Trondheim et lite eventyr på reisen. De siste to årene ble jeg boende i Oslo igjen, og pendler opp til Trondheim mellom samlingene, noe som fungerer fint.

Hvordan er det å være student på NTNU?

Å være student på NTNU er veldig lærerikt. Med lærerikt kunne jeg også ha sakt utfordrende. Tre år går veldig fort! Samtidig som man tenker tilbake, sitter man med følelsen av at man har opplevd mye. NTNU og yrkesfaglærerstudiet har i perioder utfordringer med å kombinere de pedagogiske fagene med de tekniske. Dette er noe studenter og lærere har tatt på strak arm, med med det tatt i betraktning så opplever jeg studiet og NTNU som veldig positivt.

Hvis du jobber ved siden av studiene, hvordan er det å kombinere jobb og studier?

Jeg har jobbet som lærervikar, i klesbutikk, som bartender og elektriker for å finansiere studiet. Det hadde kanskje vært bedre å forholde seg til én type jobb. Men igjen sitter jeg igjen med mange opplevelser og erfaringer fra forskjellige arbeidsgivere. I perioder har jobbet lite og prioritert studiet, noe som har vært viktig. I andre perioder har jeg behov for å tjene mer penger og studiet har gitt mulighet for dette og! Veldig fleksibelt!

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Husk at studiet skal forberede deg til å være lærer, det finnes mange flinke klasse kamerater og lærere på studiet med lang erfaring. Disse kan hjelpe deg med ulike behov og problemstillinger som du møter i jobb og praksis. 

Fulltidsjobb uten fleksibilitet kombinert med bachelorstudiet over tre år er ikke for alle! Jeg ville ha undersøkt muligheter for fri til å kunne prioritere skolen i perioder.

Mitt beste råd vil være å glede seg til tre år med personlig vekst og erfaring.

Lærerne har evne til å motivere og lære bort fagstoff

Namn: Dag-Anders Normann

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU for bachelorgraden: 2017

Arbeider som: Konditorsjef og faglige leder på Cafe Ni Muser i Trondheim.

Hjemsted da du begynte studiet: Trondheim

Som faglig leder for lærling har den pedagogiske og den didaktiske fordypningen gjort meg mer oppmerksom på hvordan jeg velger å lære bort faget.

Lærerne har evne til å motivere og lære bort fagstoff

Namn: Dag-Anders Normann

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU for bachelorgraden: 2017

Arbeider som: Konditorsjef og faglige leder på Cafe Ni Muser i Trondheim.

Hjemsted da du begynte studiet: Trondheim

Som faglig leder for lærling har den pedagogiske og den didaktiske fordypningen gjort meg mer oppmerksom på hvordan jeg velger å lære bort faget.

Tidligere relevante jobberDag-Anders Normann. Foto.

Jeg har vært konditor ved Byåsen bakeri og konditorsjef ved Britannia Hotell.

Hva jobber du med?

Som konditorsjef og faglig leder på Cafe ni muser produserer jeg kaker og konfekt sammen med en konditorlærling.

Opplever du at kompetansen du fikk gjennom studiet er relevant for den jobben du har nå?

Jeg har hatt godt utbytte av yrkesfaglærerkompetansen i min jobb som konditor. Som faglig leder for lærling har den pedagogiske og den didaktiske fordypningen gjort meg mer oppmerksom på hvordan jeg velger å lære bort faget. Lærlingens egenart i faget har blitt viktigere for meg å få frem slik at lærlingene danner seg sin en egen stil og teknikk for produkter. Å gi mulighet for utvikling på en slik måte opplever jeg at skaper engasjement, interesse og motivasjon.

Spesielt har dybdekompetansen innen matkjemi og biologi vært nyttig for å selv for å forstå prosesser, og for å bedre kunne forklare lærlinger hvorfor prosesser skjer slik de gjør. For eksempel mikrobiologiske prosesser i surdeigsbrød, endring av struktur ved denaturering av proteiner, og hvorfor fett og eggehvite er en dårlig kombinasjon når man skal piske eggehviten stiv.

 

Jeg jobber med ungdommer som er under utdanning og utvikling, og som ungdom flest kan oppleve ulike hendelser som kan påvirke både deres læresituasjon og livssituasjon, så pedagogikken kommer godt med.

Hvis du jobbet ved siden av studiene, hvordan var det å kombinere jobb og studier?

Dette gikk veldig fint. Jeg jobbet 100 prosent til vanlig, men hadde permisjon uten lønn når jeg var på samlinger og i praksis. Dette tilsvarte ca. 70 prosent arbeid i året. Jeg synes det var godt med et avbrekk fra studiene i hverdagen med å jobbe, og er man strukturert og dedikert, klarer man fint å kombinere arbeid og studie.

Er det noen kvaliteter ved studiet i Trondheim du vil trekke fram?

Noen av de viktigste kvalitetene med studiet var lærernes kunnskaper og evne til å motivere og lære bort fagstoff. De var lett tilgjengelige og tilpasningsdyktige ovenfor oss som arbeidet ved siden av studiet. Jeg vil også dra frem samholdet vi i klassen fikk etterhvert, både på restaurant- og matfag, og kullet som helhet.

 

Hva var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobber fremdeles der jeg arbeidet under studiet.

 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med min jobb som konditor er at jeg får arbeide med min lidenskap: sjokolade. Jobben lar meg også kombinere studie og arbeid. Den gir også mulighet for å kombinere læreryrket med konditoryrket.

 

Hva er dine beste tips til de som vil bli yrkesfaglærer?

Mitt beste tips er å bruk medstudentene til å diskuter temaer, og ikke minst for å få ut frustrasjon som du etterhvert vil sitte inne med i løpet av studiet. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål, og velg praksisplasser i bedrift og skole som interesserer deg og som kan være en aktuell arbeidsgiver senere.

Eg har verdas beste jobb!

Namn: Solveig Gunn Økland

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Lærar for Vg2 helsearbeiderfag ved Fitjar videregåande skule

Heimstad da du byrja på studiet: Bømlo

Kompetansen eg fekk gjennom studiet er i høgste grad relevant som lærar på yrkesfag. 

Eg har verdas beste jobb!

Namn: Solveig Gunn Økland

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Lærar for Vg2 helsearbeiderfag ved Fitjar videregåande skule

Heimstad da du byrja på studiet: Bømlo

Kompetansen eg fekk gjennom studiet er i høgste grad relevant som lærar på yrkesfag. 

Tidlegere relevante jobbar

Solveig Gunn Økland. Foto.

Før eg tok studiet jobba eg som miljøarbeidar i ein bustad for menneske med utviklingshemming.

Opplever du at kompetansen du fekk gjennom studiet er relevant for den jobben du har no?

Kompetansen eg fekk gjennom studiet er i høgste grad relevant som lærar på yrkesfag. Spesielt gjeld det den yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske kompetansen. Gode relasjonar mellom lærar og elev er betydningsfullt for eleven si læring, og dette lærte me mykje om på studiet både teoretisk og praktisk. Det er til stor nytte av i skulekvardagen. 

Den fagspesifikke delen av studiet var veldig relevant og bidrar til at eg føler meg trygg på eigen kompetanse.

Hva er det beste ved jobben din?

Eg har verdas beste jobb! Å få lov å vere saman med flotte ungdommar kvar dag er eit privilegie. I tillegg brenn eg for fagarbeidaren, og det å få lov å vere med å bidra i opplæringa til framtida sine fagarbeidarar er både spennande, lærerikt og kjekt.

 

Korleis var vegen til jobben du har no etter studiane?

Eg var så heldig at eg fekk jobb med ein gong, men eg ser at det må jobbast med å opplyse om kva kompetanse som blir krevd for lærarar på helse- og oppvekstfag, spesielt i mitt fylke. Her ser eg at mange skular har ein tendens til å søke etter sjukepleiarar og «gløymer» yrkesfaglærarane. Men det går sakte på fram.

 

Viss du jobba ved siden av studiane, korleis var det å kombinere jobb og studiar?

Eg slutta i jobben min for å studere, men tok ein del ekstravakter og det fungerte heilt greit.

Er det nokre kvalitetar ved studiet i Trondheim du vil trekke fram?

Eg opplevde studiet som spot on ut frå jobben min som lærar på yrkesfag. Spesielt vil eg dra fram praksisperiodane i dei ulike bedriftene. Då fekk eg innsikt i korleis lærlingordninga vart praktisert, og kva for utfordringar bedrifter/ lærlingar kunne møte på. Eg fekk eit vidare perspektiv på opplæringa, kan ein sei. Veldig nyttig erfaring!

Kjekke forelesarar var det og på studiet. 

Trondheim er ein kjekk by å studere i, sjølv for oss godt vaksne. 

Hva er dine beste tips til de som vil bli yrkesfaglærer?

Yrkesfaglærarstudiet gjev deg ein god fagleg kompetanse, så det er berre å gje gass! Hugs at du har ein uvurderlig fagkompetanse som kan komme framtidige fagarbeidarar til gode.

 

Det beste ved jobben er alle ungdommene jeg får møte

Navn: Camilla Sambø

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2010

Arbeider som: Opplæringskonsulent hos Reises – Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag i Hordaland

Hjemsted da du begynte på studiet: Surnadal

Jeg likte særs godt organiseringen og oppbyggingen av studiet. Fagene og emnene var konkrete og tidsriktige, relevante og bygde på hverandre.

Det beste ved jobben er alle ungdommene jeg får møte

Navn: Camilla Sambø

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2010

Arbeider som: Opplæringskonsulent hos Reises – Opplæringskontoret for hotell og restaurantfag i Hordaland

Hjemsted da du begynte på studiet: Surnadal

Jeg likte særs godt organiseringen og oppbyggingen av studiet. Fagene og emnene var konkrete og tidsriktige, relevante og bygde på hverandre.

Tidligere relevante jobberCamilla Rambø portrett. Foto.

Jeg har vært lærer i restaurant og matfag og service og samferdsel ved Røros videregående. I tillegg har jeg vært lærer ved Surnadal barne- og ungdomsskole.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med kursing og faglig oppfølging av lærlinger innen restaurant- og matfagene. Rekruttering og framsnakking av bransjen er også en del av jobben. I tillegg følger det med en del administrative oppgaver til lærekontraktene.

Opplever du at kompetansen du fikk gjennom studiet er relevant for den jobben du har nå?

Absolutt. Skolehverdagen, skolestrukturen, fagtilbud og skolens liv innad er absolutt en forståelse jeg ser er utrolig viktig å ha kunnskap om for å kunne samarbeide og legge til rette for gode relasjoner mellom skolen, opplæringskontor og bransje/næringsliv.

I tillegg arrangerer vi kurs for våre lærlinger. Kursene tar utgangspunkt i Vg3-mål. Kursene lager vi og underviser vi i selv, her kommer de fagspesifikke emnene godt med i tillegg til pedagogikk og didaktikk. 

Avslutningsvis jobber jeg med ungdommer som er under utdanning og utvikling, og som ungdom flest kan oppleve ulike hendelser som kan påvirke både deres læresituasjon og livssituasjon, så pedagogikken kommer godt med.

 

 

Hvis du jobbet ved siden av studiene, hvordan var det å kombinere jobb og studier?

Jeg jobbet allerede som lærer under studiene og vil påstå at det var en viktig faktor for å kunne få full forståelse for de ulike emnene og problemstillinger. Hva gjelder tidsbruk var dette ingen problem, arbeidsmengden følte jeg var godt fordelt og passelig for oss med 100% jobb ved siden av.

 

Er det noen kvaliteter ved studiet i Trondheim du vil trekke fram?

Jeg likte særs godt organiseringen og oppbyggingen av studiet. Fagene og emnene var konkrete og tidsriktige, relevante og bygde på hverandre. Miljøet i Trondheim er helt magisk, det lett å få bolig/hybel/hotell alt etter ønske. I tillegg er det lett å komme seg til Trondheim med fly og tog.

Hva var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobbet som lærer på videregående, men på grunn av flytting til en annen by, søkte jeg ny jobb og fikk nåværende jobb kun på bakgrunn av studiene.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben er alle ungdommene jeg får møte og at jeg fortsatt får en liten bit av bransjen og miljøet. I tillegg får jeg faktisk daglig får bruke kompetansen fra yrkesfaglærerutdanningen og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Da blir jeg minnet på den hyggelige studietiden i Trondheim.

Hva er dine beste tips til de som vil bli yrkesfaglærer?

Vær stolt av fagbrevet ditt, vær nysgjerrig og følg med på utviklingen i faget ditt, hold kontakten med bransjen og ikke glem at du er personen hver enkelt elev ser opp til og måler seg mot når det gjelder deres vei videre for å bli en stolt fagarbeider!
Gi gass, det er utrolig morsomt!

Ikke nøl, hopp i det!

Navn: Jarle Øyen

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Faglærer og klassekontakt for Vg2 anleggsteknikk ved Borgund videregående

Hjemsted da du begynte på studiet: Ålesund

Det beste er å møte nye elever hver høst, se hvordan de utvikler seg gjennom året og at de går ut i arbeidslivet når sommeren kommer.

Ikke nøl, hopp i det!

Navn: Jarle Øyen

Utdanning:

Uteksaminert fra NTNU: 2015

Arbeider som: Faglærer og klassekontakt for Vg2 anleggsteknikk ved Borgund videregående

Hjemsted da du begynte på studiet: Ålesund

Det beste er å møte nye elever hver høst, se hvordan de utvikler seg gjennom året og at de går ut i arbeidslivet når sommeren kommer.

Tidligere relevante jobberJarle Øyen

Jeg har ca. 20 år i asfaltbransjen og ca. 15 år i byggebransjen.

Opplever du at kompetansen du fikk gjennom studiet er relevant for den jobben du har nå?

Ja, jeg bruker tidligere erfaringer i undervisningen, både på gode og dårlige opplevelser.

Hvis du jobbet ved siden av studiene, hvordan var det å kombinere jobb og studier?

Jeg jobbet i skolen samtidig som jeg studerte. Det gikk bra, men det var til tider tøft.

Er det noen kvaliteter ved studiet i Trondheim du vil trekke fram?

Studiet er veldig bra, og jeg fikk bruk for mine tidligere erfaringer. Foreleserne og veilederne var gode. I tillegg var det veldig godt samhold i gruppene – jeg har fått venner for livet. Jeg kan også nevne at Trondheim er en fantastisk studentby. 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er å møte nye elever hver høst, se hvordan de utvikler seg gjennom året og at de går ut i arbeidslivet når sommeren kommer. Du får møte en masse flott ungdom. Dessuten må man ikke glemme alle de gode kollegaene.

Hva er dine beste tips til de som vil bli yrkesfaglærer?

Ikke nøl, hopp i det. Det er masse hardt arbeid, men også mye glede.

- Det er egentlig bare å kaste seg ut i det

Navn: Ronny Sakariassen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Restaurant- og matfag

Hjemsted: Fauske

Opprinnelig yrke: Kokk

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag

- Det er egentlig bare å kaste seg ut i det

Navn: Ronny Sakariassen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Restaurant- og matfag

Hjemsted: Fauske

Opprinnelig yrke: Kokk

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag

Bilde av Ronny Sakariassen. foto

Hvorfor valgte du å søke om opptak til yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg ønsket å sikre meg flere ben å stå på i min yrkesaktive karriere. Jeg kan heller ikke legge skjul på at ønsket om en mer strukturert hverdag fristet mye etter mange år som kokk og kjøkkensjef med kvelds-, helg- og nattarbeid.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Studietiden ved NTNU bød på mange utfordringer og krevende oppgaver. Studiet var samlingsbasert, noe som passet meg perfekt da mye av arbeidet kunne gjøres hjemmefra. Dyktige lærere og god organisering sørget for at motivasjonen og innsatsviljen til å komme igjennom studiet ble opprettholdt.

Hvilke arbeidsoppgaver har du nå, og hvordan er din arbeidsdag?

Jeg stortrives som lærer for to Vg1 restaurant og matfag-klasser og en Vg2 matfag-klasse. Arbeidsdagen er fylt av spennende utfordringer og mye arbeid.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i jobben?

Utdanningen har vært helt avgjørende for min del. Det å være lærer krever mye kunnskap om de enkelte fagområdene, og både bredden/dybden og det pedagogiske/didaktiske i studiet er kjempenyttig for meg hver eneste dag.

Hva savner du fra studietiden?

Det jeg savner mest fra studiet er det utrolig gode sosiale miljøet. Jeg ser ikke bort ifra at jeg kommer tilbake for å tilegne meg mer kunnskap i fremtiden.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Jeg kan trygt anbefale studiet til andre som ønsker å utvide sine horisonter. Det å tilegne seg kompetanse utover et yrkesfaglig fagbrev åpner dører til mange spennende jobbmuligheter i et langt yrkesaktivt liv. Studiet har til sammen 24 uker med praksisutplassering i bedrift og skole, noe som synliggjør det man lærer underveis på en praktisk måte.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Det er egentlig bare å kaste seg ut i det, det var i hvert fall det jeg gjorde. Her blir du i hvert fall tatt godt imot når du kommer. De faglige utfordringene er store, men samtidig modner man og blir flinkere til å takle dem underveis. Sørg for å holde motivasjonen oppe, og vær ikke redd for å be om hjelp fra lærerne.

- En kompetanse innen yrkesfagene som andre bare kan misunne oss

Navn: Karin Sølvberg

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Restaurant- og matfag

Uteksaminert: 2011

Hjemsted: Bergen

Opprinnelig yrke: Kokk

Dagens yrke og arbeidssted: Undervisningsstilling, Kjøkkelvik skole

- En kompetanse innen yrkesfagene som andre bare kan misunne oss

Navn: Karin Sølvberg

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Restaurant- og matfag

Uteksaminert: 2011

Hjemsted: Bergen

Opprinnelig yrke: Kokk

Dagens yrke og arbeidssted: Undervisningsstilling, Kjøkkelvik skole

Bilde av Karin Sølvberg. foto

Hvorfor valgte du å søke om opptak på yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg hadde lenge gått og tenkt på videreutdanning. Etter 18 år i restaurantbransjen ble yrkesfaglærerstudiet et interessant valg. Her kunne jeg få faglig påfyll og kompetanse. Det var viktig for meg å kunne bygge på kunnskap og erfaring jeg hadde fra før og videreformidle dette til fremtidige elever. Ved nærmere undersøkelse så jeg at utdannelsen ikke bare kunne brukes i videregående skole, men også i grunnskolen. Dette passet meg veldig bra, fordi mulighetene da ville være flere. Derfor ble yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU midt i blinken for meg.

Hvordan var det å studere ved NTNU? 

Dette studiet gir høy kompetanse, ikke bare fordi vi hadde dyktige lærere, men også fordi vi hadde faglig sterke medstudenter som vi utvekslet erfaringer med. Vi jobbet mye i grupper og samarbeidet på tvers av yrkesfagene. Dette ga oss et lite innblikk i hva de andre yrkesgruppene driver med. Dermed løftet vi hverandre frem.

Hva trivdes du best med i ditt studium?

Jeg trivdes med studiet fordi det har gitt en trygg plattform i form av økt kunnskap. Praksisperiodene var en verdifull erfaring, både når det gjaldt netttverksbygging og oppdatering på det elevene møter når de skal ut i arbeidslivet. Medstudentene var med på å skape en fin ramme rundt dette studiet, i tillegg til at Trondheim er en levende og flott studieby.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Alle med yrkesfaglig bakgrunn vil på dette studiet få en dypere og grundigere innføring i fagene og få den pedagogiske utdanningen vi trenger for å bli tryggere i undervisningen. Vi får en kompetanse innen yrkesfagene som andre bare kan misunne oss. NTNU har hele veien hatt en god dialog med oss studenter og tatt hensyn til innspill fra oss underveis. De har også vært dyktige til å hente inn forelesere i aktuelle temaer, noe som gjorde studiet enda mer interessant. Dette gjorde oss enda bedre rustet til å møte yrkeslivet.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Ikke nøl med å begynne på studiet. Tre år går fortere enn du aner. Studiet kan også gjennomføres selv om du er i jobb, bor langt unna og har familie. Studiet gir dessuten grunnlag for videre utvikling og studier. Studieårene er påfyll med inspirasjon, motivasjon og utvikling. Studiet er krevende, og du må planlegge godt. Om du ikke har vært god på planlegging fra før av, blir du knallgod etter dette studiet.

Ønsket et helhetlig tilbud med stor forutsigbarhet

Navn: Jørgen Christopher Holm

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Helse- og oppvekstfag

Uteksaminert: 2012

Hjemsted: Fredrikstad

Opprinnelig yrke: Barne- og ungdomsarbeider

Dagens yrke og arbeidssted: Spesialpedagog på barneskole

Ønsket et helhetlig tilbud med stor forutsigbarhet

Navn: Jørgen Christopher Holm

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Helse- og oppvekstfag

Uteksaminert: 2012

Hjemsted: Fredrikstad

Opprinnelig yrke: Barne- og ungdomsarbeider

Dagens yrke og arbeidssted: Spesialpedagog på barneskole

Bilde av Jørgen Christopher Holm. foto

Hvorfor valgte du å søke om opptak til yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg valgte NTNU etter å ha lest om opptak til yrkesfaglærerutdanningen i en avis. Det virket som at studiet var sydd sammen som et helhetlig tilbud med stor forutsigbarhet for de tre studieårene. Dette var viktig på grunn av min arbeidssituasjon og familien. I tillegg virket Trondheim som en spennende by, med mange og relativt billige flyavganger fra Rygge og Oslo.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Studietiden min var veldig positiv, først og fremst på grunn av gode lærere og forelesere. I et folksomt og levende studiemiljø hadde man gjennom info fra Internett, lærere og studieveiledere god oversikt over forelesninger og aktiviteter.

Hva trivdes du best med i ditt studium?

Jeg syntes det beste var å møte så mange forskjellige medstudenter i alle aldre og fra mange forskjellige steder i landet vårt – fantastiske mennesker alle sammen. Jeg likte også godt hvordan fagene var sammenvevet, slik at det skapte en sammenheng mellom de enkelte fag opp gjennom utdannelsen. Å få et dypdykk i alle de forskjellige yrkene i mitt fagfelt gjennom praksis var også spennende.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Flott by, flott lærested og flotte lærere!

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Vær beredt på å sette av nok tid til lesing og arbeidsoppgaver. Vær sosial og aktiv i klassemiljøet. Er man ikke fra Trondheim eller har familie der, ta kontakt med et hotell som kan gi deg god rabatt over alle tre årene.

- Jeg var svært glad i jobben min, men savnet utfordringer

Navn: Laila Kristine Johannessen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Helse- og oppvekstfag

Hjemsted: Verdal

Opprinnelig yrke: Hjelpepleier

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer, Levanger videregående skole

- Jeg var svært glad i jobben min, men savnet utfordringer

Navn: Laila Kristine Johannessen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Helse- og oppvekstfag

Hjemsted: Verdal

Opprinnelig yrke: Hjelpepleier

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer, Levanger videregående skole

Hvorfor valgte du å søke om opptak på yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg var svært glad i jobben min, men savnet utfordringer. I min jobb var jeg ofte veileder for elever i prosjekt til fordypning og ble betatt av utfordringene med ungdommene som var innom. Da jeg søkte om opptak, hadde jeg en drøm om å kunne jobbe deltid som lærer og tilsvarende som hjelpepleier. En skade som oppsto mens jeg var i utdanning, gjorde at jeg dessverre ikke kunne det lenger. Nå jobber jeg i full stilling som yrkesfaglærer i verdens herligste jobb.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Å studere i Trondheim var veldig lærerikt. Mange gode forelesere ga oss mange nye tanker og ideer. Pedagogikk og didaktikk var så spennende at jeg, og flere med meg, ønsket at mer av undervisningen omhandlet disse fagene til fordel for bredde og dybde. Det ble heldigvis sånn at jeg så fordelen med dette også underveis.

Hvilke arbeidsoppgaver har du nå, og hvordan er din arbeidsdag?

Mine arbeidsoppgaver er i dag knyttet til elevene mine. Jeg jobber som kontaktlærer i en klasse, og underviser i alle programfagene på Vg1, der jeg blant annet har praksisoppfølging i prosjekt til fordypning. Dette tar mye tid, men er viktig for å se elevene i en annen setting. Det er også viktig for å kunne veilede dem i utdanningsvalg. Arbeidsdagen min er hektisk, men veldig givende i et miljø med godt samarbeid og gode kolleger. 

Hvilken nytte har du av utdanningen din i jobben?

Utdanningen min har stor betydning for den jobben jeg gjør, og pedagogikk og didaktikk er selvfølgelig fortsatt svært spennende. I tillegg har praksisperiodene vi hadde på yrkesfaglærerutdanningen vært helt uvurderlige i min jobb, for det gir en et stort nettvært når en har vært ute i forskjellig praksis. Dette nettverket er flott å ha når en selv skal ut og skaffe praksisplasser til sine elever.

Hva savner du fra studietiden?

Når jeg tenker på studietiden, så savner jeg medstudentene mine. I tillegg så savner jeg ”påfyllet” en får av å være student, både i forhold til faglig oppdatering og i forhold til relasjonen med andre. Jeg har fått gode og kanskje varige venner og forbindelser som følge av studiet, og det er en bonus i tillegg til det faglige utbyttet.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

For min del var det naturlig å velge NTNU som studiested, da dette var det nærmeste studiestedet med yrkesfaglærerutdanning. Jeg kunne jobbe og være sammen med familien selv om jeg var student. De var utrolig gode på å finne forelesere som var faglig sterke og engasjerende. Utdanningsinstitusjonen ligger i Norges flotteste by, og da er det vanskelig å ikke trives.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Ikke nøl. Søk på et herlig og flott studie som gir deg påfyll og engasjement for læreryrket. Å jobbe ved siden av er en fordel, og ikke noe problem. Lykke til.

Forstod at hun kunne mer enn hun trodde

Navn: Anette Yttereng

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Teknikk og industriell produksjon

Uteksaminert: 2011

Hjemsted: Trondheim

Opprinnelig yrke: Sveiser

Forstod at hun kunne mer enn hun trodde

Navn: Anette Yttereng

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Teknikk og industriell produksjon

Uteksaminert: 2011

Hjemsted: Trondheim

Opprinnelig yrke: Sveiser

Bilde av Anette Yttereng. foto

Hvorfor valgte du å søke om opptak på yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg fikk en ryggskade i forbindelse med jobben som sveiser og hadde behov for omskolering. Når jeg valgte yrkesfaglærerutdanningen, var det fordi jeg ønsket å bruke min tidligere arbeidserfaring i en ny jobb. Dessuten hadde jeg veldig lyst til å arbeide med ungdom. NTNU var et naturlig valg for meg siden jeg bor i Trondheim.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Jeg syntes det var givende å studere ved NTNU. Det var en veldig positiv opplevelse for meg å bli student i voksen alder. Lærene verdsatt vår yrkeserfaring og oppmuntret oss til å bruke den i studiet. Jeg har fått knagger å henge kunnskapen min på, og jeg har forstått at jeg kunne mer enn jeg trodde. Det ga selvtillit, og selvtillit trengtes i et studium som både var spennende, utfordrende og arbeidskrevende.

Hva trivdes du best med i ditt studium?

Det jeg trivdes best med var at jeg ble utfordret til å tenke nytt og annerledes, at det finnes flere løsninger på samme utfordring. Den erkjennelsen er viktig når man har tenkt seg inn i dagens videregående skole. Når opplæringen skal være et løft og en positiv erfaring for alle elever, må man være i stand til innse at det finnes ulike mål og ulike læringsstrategier. Ellers var de 12 ukene med bedriftspraksis en meget positiv erfaring, faktisk noe av det viktigste på hele studiet. Disse erfaringene kommer godt med i lærerjobben!

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Jeg vil anbefale NTNU fordi jeg opplevde at jeg hele tida hadde positive støttespillere bak meg. NTNU har dyktige lærere, og grundig fagkunnskap og yrkesstoltheten sitter i veggene. Samtidig er det vilje til å tenke nytt. Som studenttillitsvalgt og medlem av programrådet opplevde jeg at det ble tatt hensyn til studentenes meninger.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Ta en sjanse og hopp i det, du kommer ikke til å angre. Dette er et studium hvor du blir kjent med deg selv og lærer deg å se ting i et større perspektiv. Vær positiv.

Fikk jobb som overingeniør i Jernbaneverket

Navn: Berit Bårdstu

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2010

Opprinnelig yrke: Banemontør i Jernbaneverket

Dagens yrke og arbeidssted: Overingeniør i Jernbaneverket

Fikk jobb som overingeniør i Jernbaneverket

Navn: Berit Bårdstu

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2010

Opprinnelig yrke: Banemontør i Jernbaneverket

Dagens yrke og arbeidssted: Overingeniør i Jernbaneverket

Bilde av Berit Bårdstu

Hvorfor valgte du å søke om opptak til yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Etter 25 år i forskjellige stillinger i NSB og Jernbaneverket var det på tide med nye utfordringer. I og med at jeg ikke hadde formell studiekompetanse for høyere utdanning, var yrkesfaglærerutdanningen en gyllen mulighet, siden jeg kunne få opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Studiet var samlingsbasert. Gjennom seks uker med fellessamlinger og to måneder praksis i videregående opplæring og i bedrift per år fikk vi en gjennomgående kjennskap til hva som ville møte oss som lærere. Jeg syntes det var spesielt interessant å studere yrkespedagogikk.

Hvilke arbeidsoppgaver har du nå, og hvordan er din arbeidsdag?

Jeg søkte og fikk en prosjektplanleggerjobb i Jernbaneverket Drift. Stillingen hadde krav om høgskoleutdanning, og bachelorgraden fra yrkesfaglærerutdanningen og min fagkunnskap som banemontør var veldig relevant for stillingen. Jeg planlegger forskjellige arbeidsoppgaver innenfor fornyelse, som for eksempel sporvekselbytte og større skinne-/svillebytte. Jeg har også et tverrfaglig planleggingsansvar innenfor bane- og elektrofagene.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i jobben?

Jeg har fått brukt mine pedagogiske kunnskaper som underviser på oppdateringskurs for banemontører. Kunnskapen fra dybde - og breddefag har også vært nyttig. Spesielt byggeledelse, anleggsledelse, datateknikk/tegningslære, materialteknikk og teknisk installasjon.

Hva savner du fra studietiden?

Selvsagt savner jeg mine fantastiske medstudenter. Det var trivelig å bli kjent med godt voksne studenter fra hele landet. Og så savner jeg å lære mer. Det er en fantastisk berikelse å få studere i voksen alder eller uansett alder, egentlig.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

NTNU ligger i Norges vakreste by. Og utdanningsinstitusjonene er godt organisert, så studentene kan være sikker på at de er i de beste hender.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Hopp uti det. Det åpner seg mange dører etter bachelorgrad i yrkesfaglærerutdanning.

Fikk 80 prosent frikjøp mens han studerte

Navn: Torkel Kant

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2012

Hjemsted: Oppdal

Opprinnelig yrke: Tømrer

Fikk 80 prosent frikjøp mens han studerte

Navn: Torkel Kant

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2012

Hjemsted: Oppdal

Opprinnelig yrke: Tømrer

Bilde av Torkel Kant. foto
 

Hvorfor valgte du å søke om opptak på yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Jeg hadde både mesterbrev og ledererfaring fra næringslivet. Som instruktør for lærlinger og medlem av prøvenemnd hadde jeg utviklet en sterk interesse for fagopplæring, også i skole. Blodpumpa banket spesielt for dem som var “underdogs” i skolesystemet. Før jeg begynte på studiet, hadde jeg alt et tilsettingsforhold ved Oppdal videregående skole. Skolen var opptatt av at jeg skulle skaffe meg yrkesfaglærerutdanning og søkte om at jeg skulle komme inn under videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Det gikk i orden, og jeg var tilsatt på vilkår og hadde et frikjøp på 80 prosent mens jeg studerte. Det var en flott ordning.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Jeg hadde en bratt læringskurve. Tidlig i studiet hadde vi krevende emner i matematikk og fysikk. Da tenkte jeg: “Hva har du gjort nå, Torkel, sagt opp en bra jobb i næringslivet og kastet deg ut i et universitets- og høgskolestudium?”. Men det er ingen ting som kommer av seg selv. Det krevde innsats, og innsats ga resultater. Jeg lærte mye og fikk et bedre grunnlag for å reflektere over egen lærerpraksis, bedre fagkunnskap og et bredere spekter av læringsmetoder. Det tette samarbeidet med medstudenter var viktig for meg. Vi kom fra forskjellige yrker innen BA og fra forskjellige nisjer innen det enkelte yrket. Slik utfylte vi hverandre.

Hva trivdes du best med i ditt studium?

Først og fremst yrkesdidaktikken. Den var lettest å knytte opp mot skolehverdagen. Når en får bedre kompetanse på dette feltet, slipper en å prøve og feile så mye, og en blir flinkere og tryggere som lærer. Den kunnskapen vi fikk innen yrkesfaglig bredde og dybde er selvsagt også både nyttig og nødvendig.

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Det viktigste er at studiet er samlingsbasert, og at en dermed har mulighet til å studere hjemmefra og kombinere jobb og studier. Jeg hadde ellers stor nytte av å ha så mange jeg kunne samarbeide med mens jeg studerte, lærere på NTNU, medstudenter og kollegaer på egen skole.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Ta studiet på alvor fra første dag og arbeid jevnt. Bruk veilederne. Vær selvbevisst og spør, ikke vent på at noen andre kommer med det spørsmålet du funderer over. Dra nytte av tidligere erfaringer og det nettverket du har i næringslivet og i skolen.

Fikk jobb før han var ferdig med studiene

Navn: Tom Erik Nilssen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2010

Hjemsted: Mo i Rana

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk ved Polarsirkelen videregående skole

Fikk jobb før han var ferdig med studiene

Navn: Tom Erik Nilssen

Studieprogram: Yrkesfaglærerutdanning: Bygg- og anleggsteknikk

Uteksaminert: 2010

Hjemsted: Mo i Rana

Dagens yrke og arbeidssted: Yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk ved Polarsirkelen videregående skole

Bilde av Tom Erik Nilssen. foto

Hvorfor valgte du å søke om opptak til yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU?

Ønsket var å arbeide med ungdom og samtidig ikke forlate mitt yrke som tømrer. Yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU hadde den utdanningsstrukturen som appellerte mest til meg, der jeg kunne studere hjemmefra og samtidig ha følelsen av å være student.

Hvordan var det å studere ved NTNU?

Jeg hadde en fin tid som student med flotte forelesninger, og nivået på foreleserne var høyt. Som student følte man seg alltid hørt og sett. Skulle det være noe vi ikke var fornøyd med, ble dette forsøkt løst om mulig.

Hvilke arbeidsoppgaver har du nå, og hvordan er din arbeidsdag?

Jeg har 100 prosent stilling på Vg1 i bygg- og anleggsteknikk der jeg underviser i bransjelære, tegning og ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Jeg er også kontaktlærer.

Hvilken nytte har du av utdanningen din i jobben?

Jeg bruker veldig mye av det jeg lærte som student innenfor pedagogikken og didaktikken. Kunnskapen jeg fikk i breddefagene har jeg også dratt nytte av på Vg1. Siden jeg har svennebrev som tømrer, har det å undervise i andre fag vært en utfordring, men breddekunnskapen jeg fikk, har gjort dette enklere. Breddekunnskapen jeg fikk under studiet har gjort meg allsidig, og jeg har fått større respekt for de andre yrkene innen bygg- og anleggsteknikk.

Hva savner du fra studietiden?

Mine medstudenter og læringskurven og utfordringene som lå bak hver oppgave vi fikk. Det å kunne arbeide i felleskap mot samme mål gjorde at jeg fikk bedre kjennskap til meg selv. Studietiden ga meg mye, og jeg ønsker å fortsette å videreutdanne meg.   

Hvorfor vil du anbefale andre å velge NTNU?

Ønsker man et studiested som tar vare på studentene og som utfordrer til faglig aktivitet og forbereder en til en fremtid i en opplæringssituasjon, bør man velge yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU. Denne utdanningen er noe man kan være stolt av å ha.

Råd til en som ønsker å studere det samme som deg?

Om ønsket er å arbeide med ungdom i skole, opplæringskontor eller bedrift, er dette rette valget. Tiden som student vil gå veldig raskt, så det er bare å hoppe i det. Den som ikke satser, kommer seg ikke videre.

Unikt studentliv på eksotiske Svalbard

Navn: Ingvild Håvarstein Eldøy
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Jeg valgte å reise til Svalbard fordi det er et helt spesielt sted, og fordi man som student på UNIS får muligheten til å bli med på ting man aldri kunne gjort på egenhånd. Er for tiden i sin siste praksisperiode på Vikhammer ungdomsskole.

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Unikt studentliv på eksotiske Svalbard

Navn: Ingvild Håvarstein Eldøy
Studieprogram: Lektorutdanning i realfag for trinn 8–13

Jeg valgte å reise til Svalbard fordi det er et helt spesielt sted, og fordi man som student på UNIS får muligheten til å bli med på ting man aldri kunne gjort på egenhånd. Er for tiden i sin siste praksisperiode på Vikhammer ungdomsskole.

Hvor har du vært på utveksling? 

Jeg studerte på Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, høstsemesteret 2017. Jeg startet oppholdet med et sommerkurs før semesterstart, så jeg var på Svalbard fra juli til desember. Jeg bodde i en studentbrakke som lå en halvtimes gåtur fra byen og universitetet. Der var vi fjorten stykker på hver etasje, og jeg delte kjøkken med seks andre. Skikkelig studentliv!

I løpet av min første uke i Longyearbyen deltok jeg på universitetssenterets sikkerhetskurs. På grunn av isbjørnfare, må du ha med deg våpen hvis du skal gå på tur utenfor byen, og derfor fikk vi blant annet skytetrening på dette kurset. Etter sikkerhetskurset var vi mye på fjellturer, men heldigvis kom jeg ikke opp i noen farlige situasjoner. Fra universitetsbygget så vi en dag en isbjørn med to unger på den andre siden av fjorden. Det var egentlig nærme nok. På Svalbard befinner du deg midt i smørøyet for flotte naturopplevelser. Det er mange muligheter til å dra på ulike turer, blant annet i båt. Du kan for eksempel besøke russiske bosetninger. Kajakkturer er det også en del som drar på.

Hvorfor dro du på utveksling? 

Jeg begynte på universitetet rett etter videregående, fordi jeg visste akkurat hva jeg ville og var klar for å studere. Men helt fra start var jeg sikker på at jeg ville reise på utveksling for å oppleve nye ting. Jeg ville komme meg ut for å møte nye mennesker og få nye erfaringer, og utveksling er en gylden mulighet til akkurat det!          

Hvorfor valgte du akkurat dette lærestedet/landet? 

Jeg valgte å reise til Svalbard fordi det er et helt spesielt sted, og fordi man som student på UNIS får muligheten til å bli med på ting man aldri kunne gjort på egenhånd. Du kommer deg ikke ut på samme måte dersom du reiser dit som turist, og mye av det vi får bli med på gratis som studenter ville kostet ekstremt mye dersom man skulle betalt selv. I starten av semesteret var vi for eksempel på ei uke med feltkurs. Da bodde vi på båt og reiste langt nordover. På turen fikk vi både se isbjørn med unge, hvalrosser og fjellrev, og vi fikk oppleve Svalbards fantastiske natur på sitt flotteste. Selv om det ikke ligger så langt unna Norge, er Svalbard ekstremt eksotisk! Det kan ikke sammenlignes med noe annet jeg har opplevd.

Hva fikk du ut av dette utenlandsoppholdet?

I tillegg til å oppleve fantastisk natur og dyreliv fikk jeg flere nye venner, og vi fikk sett og gjort mye sammen, både i forbindelse med studiene og på fritiden. Siden undervisningen foregikk på engelsk, ble jeg også mer kompetent i språket både muntlig og skriftlig. Mens jeg var der var jeg også studentrepresentant for bioCEED (Centre of Excellence in Biology Education), som jobber for å forbedre undervisningen i biologi på universiteter. Det var en kjempeflott erfaring og noe jeg lærte mye av. Mine oppgaver som studentrepresentant gikk blant annet ut på å arrangere diverse arrangementer og foredrag med tidligere studenter.

Svalbard er et lite samfunn, men det er absolutt ting som foregår der også. Hvert år arrangeres for eksempel verdens nordligste bluesfestival. I Trondheim er jeg vant til å være med på mye forskjellig, da det alltid er noe som skjer. På Svalbard derimot, måtte jeg jobbe mer for å få kulturelt «input». Samtidig gikk mye av tiden med på å være ute i naturen. I tillegg ble vi studenter raskt en tett gjeng som fant på det meste sammen. At det ikke var like mange mennesker rundt meg var kanskje noe av det jeg syntes var mest uvant i starten, men dette var også noe av det jeg satte mest pris på til slutt.

Alle som har muligheten til å reise til Svalbard burde gjøre det! Det er et sykt fint sted, og jeg var kjempefornøyd med oppholdet på universitetet. Svalbard tilbyr noe du ikke kan få noen andre steder!

Legg inn en ekstra innsats i relasjoner i starten av året, så blir resten av året veldig fint

Navn: Ingrid Klakegg Bruflot
Utdanning/ studieprogram: Lektor i geografi (med årsstudium i kroppsøving og norsk)
Uteksaminert: 2017
Arbeider som: Lektor med tilleggsutdanning ved Ole Vig Videregående skole

Søk på alt som er mulig, og takke ja til det du får (også hvis det bare er en liten stilling). Så fort du har en fot innenfor er det gode muligheter for utvidet stilling.

Legg inn en ekstra innsats i relasjoner i starten av året, så blir resten av året veldig fint

Navn: Ingrid Klakegg Bruflot
Utdanning/ studieprogram: Lektor i geografi (med årsstudium i kroppsøving og norsk)
Uteksaminert: 2017
Arbeider som: Lektor med tilleggsutdanning ved Ole Vig Videregående skole

Søk på alt som er mulig, og takke ja til det du får (også hvis det bare er en liten stilling). Så fort du har en fot innenfor er det gode muligheter for utvidet stilling.

Hva jobber du med?Ingrid Klakegg Bruflot

Jeg underviser i geografi, kroppsøving og norsk for minoritetsspråklige elever.

Hva er det beste ved jobben din?

Uansett hvor klisjé det høres ut: Det beste ved jobben å skape gode relasjoner til elevene og å lære bort kunnskap jeg brenner for og har et stort engasjement for.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg søkte kun på jobber i nærheten av Trondheim, fordi samboeren min jobber her. Det var utlyst en stilling på Ole Vig med bare 10% geografi, denne søkte jeg på og fikk jobben. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle ta den, fordi det var en så liten stilling. Jeg valgte å si ja, og ta årsstudium i nordisk i tillegg. Jeg fikk fort litt mer prosent, og etter ett år var jeg så heldig at jeg fikk 100% fast jobb på denne skolen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Lektorløpet i geografi har vist seg å være svært relevant for jobben min som geografilærer. Jeg har fått bruk for veldig mye av det jeg lærte på NTNU. Dette gjelder både faglig, men også det engasjementet for geografi som blir vist på institutt for geografi. Geografi er et lite fag i skolen, og gjennom lektorutdanningen lærte vi å kjempe for faget vårt. Dette har jeg tatt med meg inn i skolen, og jobber i dag blant annet med å få geofag som et programfag.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg var, som sikker mange andre, spent på om jeg skulle få meg jobb. Jeg husker jeg gikk inn i en usikker vår og visste ikke hvordan høsten skulle bli. Mitt tips må være å søk på alt som er mulig, og takke ja til det du får (også hvis det bare er en liten stilling). Så fort du har en fot innenfor er det gode muligheter for utvidet stilling. Et annet tips til deg som skal bli lærer må være å snakke med elevene dine, bli kjent, se de, lytt til de, få tilbakemeldinger, gi gode tilbakemeldinger. Legg inn en ekstra innsats i relasjoner i starten av året, så blir resten av året veldig fint :) Lykke til!