Historie, religion, kultur- og idefag

Studentintervjuer

Historie, religion, kultur- og idefag


Ressurspublisering

Stipendiat ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Navn: Ulrika Lein

Utdanning: 

"Jeg kan bruke de metodiske og teoretiske verktøyene jeg har tilegnet meg fra masterstudiet, og bruke det for å gi naturen en stemme."

Veileder Sens Utvikling

Navn: Malin Charlotte Sandmo

Utdanning: 

Arbeidssted: Sens Utvikling

 

Mye av realkompetansen jeg har fra masterstudiet, og spesielt masteroppgaven som handlet om å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, er veldig relevant i jobben min nå.

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

Lektor på ungdomsskole

Navn: Cecilie Thue

Utdanning: 

Lektor i historie

Arbeidssted: Ungdomsskole i Drammen

"Det er ideene, tankene og engasjementet ditt arbeidsgiver er mest interessert i."

Studiehverdagen er variert!

Navn: Charlotta Landsten

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold har gitt meg en fantastisk mulighet til å fordype mine kunnskaper innenfor en rekke områder knyttet likestillingsfeltet.

Analytiker i Oxford Research

Navn: Marte Birkedal Austenå 

Utdanning: 

"STS-perspektivene er til god hjelp når man skal se de store sammenhengene."

Kompetanserådgiver trainee ved Blått Kompetansesenter

Navn: Sanna Julié Rødsten Jacobsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Blått Kompetansesenter

Både folkehelse, likestillings og mangfoldstematikk benyttes som gode verktøy for å skape veien fra å være student til å bli ansatt

Rådgiver samfunnsansvar - Sirkulær IKT i Oslo Kommune

Navn: Alice Elizabeth Dalsjø

Utdanning: 

"Det mest relevante for jobben var studiet mitt og resultatene derifra."

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante

Navn: Oda Okkenhaug

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante, og viktigheten av den kompetansen vi opparbeider oss gjennom studieløpet blir tydelig.

Har ikke angret et sekund!

Navn: Even Ranheim Karpuz

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 

De ansvarlige for masterprogrammet hele tiden har vært veldig ryddig og klar på hva som kreves av oss, det har gjort det enklere å til en hver tid være à jour

Lærerikt og engasjerende!

Navn: Bo Solum Ness

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 Valgte studiet på grunn av Trondheims omdømme som studentby

Nære relasjoner mellom de faglige ansatte og studentene

Navn: Gustav Hopen

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Instituttet er svært flinke til å tilrettelegge for faglig oppfølging og tilhørighet for oss studentene

Diversity, Inclusion & Belonging Advisor i ISS Facility Services AS

Navn: Ada Klubben 

Utdanning: 

Arbeidssted: ISS Facility Services AS

Den utvidede mangfoldsforståelsen og de ulike perspektivene jeg har fått gjennom masterstudiet er grunnleggende for hvilke valg jeg tar på hvilke tiltak vi skal iverksette for å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Prosjektansvarlig/sosionom ved St.Olavs hospital

Navn: Angelee Gillberg

Utdanning: 

Arbeidssted: St.Olavs hospital

Jeg opplever at likestilling og mangfold som fagfelt gir deg en spesielt god analytisk kompetanse hvor du lærer å studere flere forskjellige temaer fra ulike ståsted og vinkler på samme tid

Programrådgiver i NAV

Navn: Karoline Jasmin Elgazi-Lillegård

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV Kristiansund

Vi lever jo i en verden med masse mangfold, og jeg merker spesielt i flyktning- og innvandrertjenesten er bakgrunnene til både ansatte og de vi hjelper forskjellig! Så det å ha forståelse for disse forskjellene har jeg stor bruk for.

Rådgiver i NAV

Navn: Ida Rekve

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV Falkenborg

Ha tro på deg selv og egen kompetanse

Museumsrådgiver ved Norsk fjellsenter og Gudbrandsdalsmusea

Navn: Thea Grobstok Dalen

Utdanning:

Arbeidssted: Museumsrådgiver ved Norsk fjellsenter og Gudbrandsdalsmusea

Kompetansen knyttet til tverrfaglig samarbeid og kunnskap om de ulike fagfeltene som jobber innenfor kulturminneforvaltningen er noe jeg bruker daglig i jobben.

 Bygge- og delesaksbehandler i Trondheim kommune

Navn: Erlend Stav

Utdanning:

Arbeidssted: Trondheim kommune

Vær tålmodig og positiv - du får en relevant jobb. Alle gjør det.

Rådgjevar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Navn: Hildegunn Maria Haanes Ruset

Utdanning:

Arbeidssted: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ofte henter eg fram erfaring frå praksis i studiet, samtaler med undervisarar og med-studentar og ikkje minst pensum, som framleis blir brukt flittig i arbeidet mitt.

Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Navn: Knut Grøttland

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Mange studier favner ganske bredt. Jeg fant tidlig en retning innenfor fagfeltet som jeg brant ekstra for, og jeg forsøkte å få oppgavene, praksisoppholdene og forskningen inn på dette sporet når det lot seg gjøre