Historie, religion, kultur- og idefag

Studentintervjuer

Historie, religion, kultur- og idefag


Ressurspublisering

Forsker

Navn: Ingeborg Hjorth

Arbeidssted: Stiftelsen Falstadsenteret

Utdanning:

Husk at kompetansen du bygger opp gjennom studiene, handler om mer enn det rent faglige innholdet.

Frilans kunstkritiker og kulturskribent

Navn: Eline Bjerkan

Utdanning:

Arbeidssted: Frilans kunstkritiker og kulturskribent

Engasjer deg i relevante verv eller jobber i tillegg til å studere.

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante

Navn: Oda Okkenhaug

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante, og viktigheten av den kompetansen vi opparbeider oss gjennom studieløpet blir tydelig.

Nære relasjoner mellom de faglige ansatte og studentene

Navn: Gustav Hopen

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 

Instituttet er svært flinke til å tilrettelegge for faglig oppfølging og tilhørighet for oss studentene

Har ikke angret et sekund!

Navn: Even Ranheim Karpuz

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 

De ansvarlige for masterprogrammet hele tiden har vært veldig ryddig og klar på hva som kreves av oss, det har gjort det enklere å til en hver tid være à jour

Veileder Sens Utvikling

Navn: Malin Charlotte Sandmo

Utdanning: 

Arbeidssted: Sens Utvikling

 

Mye av realkompetansen jeg har fra masterstudiet, og spesielt masteroppgaven som handlet om å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, er veldig relevant i jobben min nå.

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Rådgiver ved Universitetet i Oslo

Navn: Øystein Gjermshusengen

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

"Frivillighetsverv tror jeg har en positiv effekt for videre arbeidsliv, fordi man lærer seg å samarbeide og være sosial med andre"

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

Vitenskapelig assistent ved NTNU

Navn: Julie Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

"Det du tenkjer ser bra ut på CV'en er ikkje nødvendigvis det som blir utslagsgivande for kva jobb du får."

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Lærerikt og engasjerende!

Navn: Bo Solum Ness

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

 Valgte studiet på grunn av Trondheims omdømme som stydentby

Lærer i spansk og historie

Navn: Ole Andreas Moksnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Ole Vig Videregående skole

Praksisperiodene kan være veldig viktige for å få jobb senere

Daglig leder for Meråker-musea

Navn: Silje-Margrethe Bruaset

Utdanning: 

Arbeidssted: Meråker-musea, meråkers tre museum.

"Gå rundt på ulike museum og spør om mulighet for arbeid der. Det gjorde jeg og det har vært til stor hjelp for meg, både under studiet og i min nåværende jobb."

- Vi får god oppfølging

Navn: Jesper Meisler

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Vi er en liten klasse sammensatt av personer med ulik jobb- og utdanningsbakgrunn, noe som gjør at mange ulike perspektiver og kompetanse bidrar positivt inn i faglige diskusjoner.

De ansatte virker svært opptatt av at vi skal trives med studiet

Navn: Miranda Moen

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

"Etter å ha vært utvekslingsstudent i Tyskland hvor universitetene er mer konservative, setter jeg stor pris på at underviserne og veilederne på NTNU er så nære og tilgjengelige."

Lyddesigner, produsent, lydtekniker

Navn: Geir Døhlie Gjerdsjø

Utdanning: 

Arbeidssted: Ambolt Audio AS

"Selv om det teoretiske arbeidet rundt min masteroppgave ikke alltid er like relevant i alle oppgaver, merker jeg at teoretisk bevisstgjøring rundt et i utgangspunktet praktisk/uttøvende fag kommer veldig godt med."

Forsker ved institutt for forsvarsstudier

Navn: Martin Lau Slåtten

Utdanning: Mastergrad i historie

Arbeidssted: Institutt for forsvarsstudier (IFS)

"Det er utrolig spennende å åpne en arkivboks og lese ting som ingen har lest siden den dagen det ble skrevet eller sendt."