Historie, religion, kultur- og idefag

Studentintervjuer

Historie, religion, kultur- og idefag


Ressurspublisering

Museumsrådgiver ved Norsk fjellsenter og Gudbrandsdalsmusea

Navn: Thea Grobstok Dalen

Utdanning:

Arbeidssted: Museumsrådgiver ved Norsk fjellsenter og Gudbrandsdalsmusea

Kompetansen knyttet til tverrfaglig samarbeid og kunnskap om de ulike fagfeltene som jobber innenfor kulturminneforvaltningen er noe jeg bruker daglig i jobben.

 Bygge- og delesaksbehandler i Trondheim kommune

Navn: Erlend Stav

Utdanning:

Arbeidssted: Trondheim kommune

Vær tålmodig og positiv - du får en relevant jobb. Alle gjør det.

Rådgjevar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Navn: Hildegunn Maria Haanes Ruset

Utdanning:

Arbeidssted: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ofte henter eg fram erfaring frå praksis i studiet, samtaler med undervisarar og med-studentar og ikkje minst pensum, som framleis blir brukt flittig i arbeidet mitt.

Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Navn: Knut Grøttland

Utdanning:

Arbeidssted: Rådgiver ved Byantikvaren i Stavanger

Mange studier favner ganske bredt. Jeg fant tidlig en retning innenfor fagfeltet som jeg brant ekstra for, og jeg forsøkte å få oppgavene, praksisoppholdene og forskningen inn på dette sporet når det lot seg gjøre

Rådgivar for museum og kulturarv

Navn: Anna Eneberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Møre og Romsdal fylkeskommune

"Fordyp deg i ett relevant fagfelt om kan brukes senere i en jobbsammenheng. Da kan du tilby en arbeidsgiver spesialkompetanse innen dette feltet."

Kulturminnerådgiver

Navn: Silje Helland Økland

Utdanning: 

Arbeidssted: Nordland fylkeskommune

"Husk at studiet du velger skal du også mest sannsynlig jobbe lenge med. Så vær engasjert, utadvendt og vis at du er sterk faglig."

Daglig leder for Meråker-musea

Navn: Silje-Margrethe Bruaset

Utdanning: 

Arbeidssted: Meråker-musea, meråkers tre museum.

"Gå rundt på ulike museum og spør om mulighet for arbeid der. Det gjorde jeg og det har vært til stor hjelp for meg, både under studiet og i min nåværende jobb."

Daglig leder i Tarandus AS

Navn: Runar Hole

Utdanning:

Arbeidssted: Daglig leder i Tarandus AS

"Ikke vær redd for å starte opp selv med det du har lyst til å drive med om du ikke finner drømmejobben"

Stipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet

Navn: Caroline Fredriksen

Utdanning: 

Arbeidssted: 

" Ved å ha jobbet med teater har jeg blitt mye mer trygg i formidlingssammenheng, både ved presentasjoner og på jobbintervju."

Veileder ved NAV Kontaktsenter

Navn: Sigrid Slåttelid

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV

"Bruk tid på å kartlegge hvordan dine teoretiske kunnskaper fra studiet kan brukes i praksis og i de jobbene du ønsker deg."

Veileder i Amathea

Navn: Kristin Bolli Stølan

Utdanning: 

Arbeidssted: Amathea

"Jeg har fått et mer helhetlig perspektiv og forståelse av hvordan kjønn, seksualitet og kultur er kompleks og spiller sammen på ulike måter i menneskers liv. "

Doktorgradsstipendiat i klassiske fag

Navn: Peter Astrup Sundt

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for historiske studier, NTNU

"Det er veldig givende å kunne reise på forskningsopphold ved steder som Oxford og å nærme seg den klassiske tradisjonen fra nye synsvinkler."

Prosjektkoordinator i Helseplattformen

Navn: Liv Quist Christensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Helseplattformen

Likestilling og mangfold er relevant i absolutt alle jobber

Kommentator og debattansvarlig i Trønderdebatt

Navn: Oda Okkenhaug

Utdanning: 

Arbeidssted: Trønderdebatt

Alle temaene vi var innom, enten det var diskriminering, globalisering, innvandring, kjønn, seksualitet, rase, rasisme eller makt, var utrolig spennende å lære om. Alle disse temaene og det vi lærte i forelesningene og gjennom pensum, kan jeg i dag bruke i kommentarene jeg skriver.

Jobbspesialist hos Varde Kompetanse

Navn: Even Ranheim Karpuz

Utdanning: 

Arbeidssted: Varde Kompetanse

I studiene lærte jeg å anvende mine kunnskaper og ferdigheter på nye områder i tverrfaglig dialog og i samarbeid med andre. Dette er en nøkkelkompetanse i en arbeidshverdag hvor man jobber på tvers av ulike disipliner og stadig møter nye mennesker med ulik bakgrunn. 

Universitetsbibliotekar

Navn: Alexander Haraldsvik-Lyngsnes

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU UB Gunnerusbiblioteket

"Jobben min krever et bredt spekter av kunnskap om klassisk filologi."

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Informasjonsansvarlig ved Norsk villreinsenter

Navn: Rebecca Nedregotten Strand

Utdanning: 

Arbeidssted: Norsk villreinsenter

"All erfaring kan bli god erfaring, det handlar om å ta med seg det beste frå ulike jobbar og studiar ein har tatt inn i nye utfordringar. "

Rådgiver for nyere tids kulturminner i Telemark fylkeskommune

Navn: Cecilie Nørberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Telemark fylkeskommune

"Kulturminneforvaltning er et bredt studie og har derfor gitt meg mye av den grunnleggende kunnskapen jeg trenger i en arbeidssituasjon, alt fra samarbeid til det å skulle arbeide på egenhånd."

Rådgiver i EUs delegasjon til Norge

Navn: Markus Sebastian Hole

Utdanning: 

Arbeidssted: EUs delegasjon til Norge

"Det kan virke skummelt å bryte opp fra den vante studiehverdagen, men man får så utrolig mye igjen for å reise ut. Liker man seg ikke, kan man alltids reise hjem uansett."