Historie, religion, kultur- og idefag

Studentintervjuer

Historie, religion, kultur- og idefag


Ressurspublisering

Statssekretær i Olje- og energidepartementet

Navn: Tony C. Tiller

Utdanning:

Arbeidssted: Olje- og energidepartementet

"Du trenger ikke vite nøyaktig hvilken jobb du skal ha i framtiden for å velge riktig studieretning. Gjør ditt beste og tenk at det er bruk for flinke folk uansett!"

Museumspedagog ved MiST - Museene i Sør-Trøndelag

Navn: Marcus Helgesson Svenning

Utdanning: 

Arbeidssted: MiST - Museene i Sør-Trøndelag

Jeg bruker ikke bare kunnskap om realhistorie fra studiene, men også mange av de verktøyene en får på historie-studiet

Stipendiat ved NTNU

Navn: Andreas Eliassen Grini

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

Tverrfaglighet er uvurderlig

Lektor med opprykk

Navn: Daniel Nyaas Røhme

Utdanning: 

Arbeidssted: Stor-Elvdal Ungdomsskole

Jeg liker at man skal stille spørsmål og være undrende som historiker

Forvaltningsrevisor ved Revisjon Øst IKS

Navn: Eskil Kristiansen

Utdanning: 

Arbeidssted: Revisjon Øst IKS

Kompetanse knyttet til kildekritikk og tilegne seg ny kunnskap på en effektiv måte er egenskaper som veier svært tungt

Lektor med tilleggsutdanning

Navn: Mathilde Østgård Sjåvik

Utdanning: 

 • Mastergrad i historie
 • 1 årsstudium nordisk, Høgskulen i Volda
 • 1 årsstudium PPU, Høgskulen i Volda
 • 1 år journalistikk, Høgskulen Kristiania

   

Arbeidssted: Møre og Romsdal fylkeskommune

Jeg  oppdager stadig vekk å måtte hente frem kunnskap og erfaring i fra ulike emner jeg tok i løpet av både masterutdanning og årsstudier

Lektor med tilleggsutdanning

Navn: Simon Bryhni Frostad

Utdanning: 

Arbeidssted: Nordre Follo Kommune

Kompetansen fra studiene gir meg solid faglig grunnlag og trygghet

Lektor i Trondheim kommune

Navn: Odd Ivar Hammer

Utdanning: 

Arbeidssted: Trondheim kommune

Det å kun

Lektor og avdelingsleder ved Den norske skole Costa Blanca

Navn: Tonje Lindsøe Vårdal

Utdanning: 

Arbeidssted: Den norske skole Costa Blanca

Kompetansen fra studiene bruker jeg hver dag gjennom fagene jeg underviser 

Lektor med tilleggsutdanning

Navn: Rebekka Brandtzæg Morset

Utdanning: 

 • Mastergrad i historie
 • Bachelorgrad i medievitenskap, NTNU
 • PPU, NTNU
 • Atferdskonsulent for hund og katt, samt Dyreassisterte intervensjoner, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Arbeidssted: Skjetlein videregående skole

Det å kunne studere kildemateriale og finne god informasjon i et hav av middelmådig informasjon er god egenskap fra historiestudiene

Kontaktlærer på Østerås skole

Navn: Heidi Wendelborg

Utdanning: 

Arbeidssted: Østerås skole

Det beste med jobben er å bli kjent med elevene, motivere dem og se dem vokse og utvikle seg

Lektor i historie og spansk

Navn: Madeleine Siggestrøm

Utdanning: 

Arbeidssted: Bjertns videregående skole

Studiekompetansen hjelper meg særlig til å velge ut hvilke stoff vi skal prioritere i løpet av skoleåret

Registrar ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Navn: Are Sæterbakken Kvikstadhagen

Utdanning: 

 • Lektor i historie
 • Årsstudium i spansk ved NTNU.
 • Spansk-amerikansk litteratur ved Høgskolen i Vestfold

Arbeidssted: KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Med en mastergrad i historie og erfaring fra undervisning- og formidlingsarbeid, fikk jeg muligheten til å drifte en museumsavdeling

Lektor ved Årvoll skole

Navn: Sven Andreas Nygaard

Utdanning: 

Arbeidssted: Årvoll skole

Sosiale ferdigheter er den viktigste nøkkelen i lærerhverdagen og øvelse gjør mester

Lektor ved Ytre Namdal videregående skole

Navn: Stine Lise Arntzen

Utdanning: 

Lektor i historie

Arbeidssted: Ytre Namdal videregående skole

Mest av alt bruker jeg evnen til å reflektere og drøfte. Sammen med elevene problematiserer vi og diskuterer.

Stipendiat ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Navn: Ulrika Lein

Utdanning: 

"Jeg kan bruke de metodiske og teoretiske verktøyene jeg har tilegnet meg fra masterstudiet, og bruke det for å gi naturen en stemme."

Veileder Sens Utvikling

Navn: Malin Charlotte Sandmo

Utdanning: 

Arbeidssted: Sens Utvikling

 

Mye av realkompetansen jeg har fra masterstudiet, og spesielt masteroppgaven som handlet om å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, er veldig relevant i jobben min nå.

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

Lektor på ungdomsskole

Navn: Cecilie Thue

Utdanning: 

Lektor i historie

Arbeidssted: Ungdomsskole i Drammen

"Det er ideene, tankene og engasjementet ditt arbeidsgiver er mest interessert i."

Studiehverdagen er variert!

Navn: Charlotta Landsten

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Masterprogrammet i likestilling og mangfold har gitt meg en fantastisk mulighet til å fordype mine kunnskaper innenfor en rekke områder knyttet likestillingsfeltet.