Matematikk og naturfag

Studentintervjuer

Matematikk og naturfag


Ressurspublisering

Laboratoriemedarbeider

Henrik Brenna Tenfjord. FotoNavn: Henrik Brenna Tenfjord

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund
Uteksaminert: 2018
Arbeidssted: Patogen AS

"Det var spennende å komme til et sted hvor jeg fikk ta i bruk så mange av teknikkene jeg arbeidet med på studiet."

Laboratorieingeniør

Dina Tveit. Foto

Navn: Dina Tveit
Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund
Uteksaminert: 2018
Yrke: Laboratorieingeniør

Arbeidssted: GE Healthcare AS

"Da jeg var ferdig med studiene ved NTNU i Ålesund var jeg ivrig etter å få innblikk i legemiddelindustrien, og søkte til GE hvor ble tilbudt en stilling høsten samme år."

– Kjemiutdannelsen har gitt meg et godt og bredt kompetansegrunnlag

Navn: Ida Andersskog
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2019
Arbeidssted/giver: Fortum Oslo Varme
Tittel: Vedlikeholdsstrategi-ingeniør

– Fagene har vært med på å bygge evnen til logisk tenking og en forståelse for flere fagområder, sier Ida Andersskog som er vedlikeholdsstrategi-ingeniør i Fortum Oslo Varme.

 

Sammen med dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt

Navn: Jon Høgstad
Uteksaminert: 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Studieretning: spesialisering i kjemisk prosessteknologi, miljø og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Hydro Aluminium Sunndal

QA-sjef/kvalitetssjef

Navn: Emil Skagen-LænnEmil Skagen-Lænn
Studieprogram: Bachelor i matteknologi
Uteksaminert fra NTNU: 2009
Arbeidssted/giver: Normilk AS i Levanger, som produserer tørrmelk.

Tittel: QA-sjef/kvalitetssjef. Jeg begynte nå i starten av februar 2020, så jeg er relativt fersk.

 

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben
Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions
Tittel: Process Engineer

Øker produktiviteten og reduserer energiforbruket i norsk aluminiumsindustri

Navn: Trond Brandvik
Uteksaminert: 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i materialkjemi og energiteknologi
Arbeidsgiver: NTNU i Trondheim
Tittel: Stipendiat (ph.d.)

Jeg jobber som stipendiat (ph.d.) på et prosjekt som har som hovedmål å øke produktiviteten og redusere energiforbruket innenfor norsk aluminiumsindustri. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF i tillegg til en en rekke partnere fra industrien.

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund Faglig fordypning og ny teknologi
Uteksaminert (år): 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil
Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Fabrikkleder

Navn: Steffen AndersenSteffen Andersen
Studieprogram: Bachelor i Matteknologi
Uteksaminert fra NTNU: 2009
Arbeidssted/-giver: Lerøy Norway Seafoods AS, på fabrikken i Stamsund, Lofoten.
Tittel: Fabrikkleder
Tidligere relevante jobber: Jobbet på oppdrettsanlegg med slakting av laks, og på restaurant som kokk og servitør.

Det beste med jobben er den store variasjonen

Navn: Åsmund Linga
Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Elkem
Tittel: Teknisk trainee

Laboratorieingeniør og clinical trial associate

Navn: Emilia Henriksson
Utdanning: Master i bioteknologi
Uteksaminert: 2019
Yrke: Laboratorieingeniør og clinical trial associate
Arbeidsgiver: XVIVO Perfusion AB (Göteborg, Sverige)

Jeg var ganske panisk og redd for å ikke få jobb da slutten på studiene nærmet seg. Jeg søkte derfor på alle jobbene som ble lagt ut i hele Norge.

Forsøksleder

Navn: Gina Almås Gundersen
Utdanning:
Bachelor i biologi
Uteksaminert: 2017
Master of Science in Biology - PhysiologyMastergrad i Biologi, fysiologi
Uteksaminert:  2019
Yrke: Forsøksleder
Arbeidsgiver: VESO

Ikke vær kresen på den første jobben; kom deg ut og i gang, og knytt kontakter

Rådgiver i Fiskeridirektoratet

Navn: Elisabet Søraunet
Utdanning: Bachelorgrad i biologi - økologi, evolusjon og adferd
Uteksaminert: 2017
Yrke: Rådgiver
Arbeidsgiver: Fiskeridirektoratet

  Velg de fagene og retningene du interesserer deg for. Resten vil komme av seg selv  .

Kvalitetskoordinator

Kvalitetskoordinator Navn: Anne Marit Holten
Utdanning:

Uteksaminert: 2016 (bachelor) og 2018 (master)
Yrke: Kvalitetskoordinator
Arbeidssted: Mowi Norway AS

Jobbhverdagen min er variert og givende.

Trainee ved Borregaard

Navn: Bente Haug
Utdanning: 5-årig mastergrad i bioteknologi
Uteksaminert: 2018
Yrke: Trainee

Arbeidssted: Borregaard

Som forsker har jeg en veldig variert arbeidshverdag.

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred

Namn: Odd André Morken
Studieprogram: Bachelor i geologi og master i geolog
Sted: NTNU i Trondheim
Utekaminert frå NTNU: 2017
Arbeidsgjevar: Norges geologiske undersøking (NGU)
Tittel: Forskar

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. 

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med

Navn: Bård Heggem
Studieprogram: Master i geologi
Sted: NTNU i Trondheim
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidsgiver: ConocoPhilips
Yrke: Associate Geologist

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

Biologi: Magnus I. Vestrum

– En bachelorgrad i biologi ble et viktig utgangspunkt for at jeg i dag jobber med spennende forskning ved NTNU. Etter studiene jobbet jeg en periode i en midlertidig forskerstilling før jeg begynte på en ph.d.-grad. Jeg forsker nå på hvordan utviklingen av den norske boligmassen har påvirket behovet og bruken av energi, og hvordan boligmassen påvirker miljøet (for eksempel CO2-utslipp).