Studentintervjuer

Matematikk og naturfag


Ikke så god i matte? Null problem!

Navn: Lars Otto Lofthus Ose
Studieprogram: Realfagskurs

Jeg syntes det var veldig praktisk å kunne ta unna alt av matte og fysikk tilsvarende tre år på videregående i løpet av kun et halvår. Tar du dette studiet får du dessuten tilgang på alle ingeniørutdannelsene, og der er det mye å velge i.

Forkurs - halvårig - Trondheim

Ikke så god i matte? Null problem!

Navn: Lars Otto Lofthus Ose
Studieprogram: Realfagskurs

Jeg syntes det var veldig praktisk å kunne ta unna alt av matte og fysikk tilsvarende tre år på videregående i løpet av kun et halvår. Tar du dette studiet får du dessuten tilgang på alle ingeniørutdannelsene, og der er det mye å velge i.

Portrett av Lars Otto Lofthus OseHvorfor valgte du NTNU?

Jeg var allerede NTNU-student, siden jeg før realfagskurset tok et par årsstudier; i sosialantropologi og psykologi.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Det begynte med at jeg tok opp noen fag fra videregående for å forbedre karakterene mine, blant annet i fysikk – og for første gang i livet syntes jeg det var artig med matte! «Dette vil jeg ha mer av!» tenkte jeg. Jeg tror kanskje man bedre forstår hvor praktisk og nyttig matematikk er etter hvert som man blir eldre og mer moden. I hvert fall gjaldt dette meg.

Jeg syntes det var veldig praktisk å kunne ta unna alt av matte og fysikk tilsvarende tre år på videregående i løpet av kun et halvår. Tar du dette studiet får du dessuten tilgang på alle ingeniørutdannelsene, og der er det mye å velge i.

Noe av det jeg satte mest pris på ved kurset, var at det begynte på et veldig overkommelig nivå. Satt på spissen kan man si at du kan begynne på kurset uten å vite noe som helst om matematikk fra før. Vi startet med det helt grunnleggende som pluss og minus, deling og ganging, og bygde stein på stein ut ifra det. Hvis man mestrer det grunnleggende, kommer man ganske langt.

De legger stor vekt på hvorfor ting er som de er, og lærer ikke bare bort formler vi skal kunne utenat – som var min erfaring med matematikk fra tidligere. Vi hadde en matte-foreleser som var utrolig dyktig til å forklare ting og bryte ned alle konsepter i smådeler. Det gjorde det lett å forstå helheten. Jeg har ofte tenkt at hvis det fantes flere slike lærere som underviser i matematikk hadde flere satt pris på faget. Jeg opplevde jevnt over bra og dyktige lærere i både matte og fysikk.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

– Studiehverdag:

For min egen del synes jeg det er veldig oversiktlig lagt opp. På realfagskurset var det veldig god struktur og orden.

Det mest utfordrende, og noe som jeg mener er veldig viktig, er å holde et jevnt arbeidstempo så man ikke detter av. Men det legges veldig godt til rette for å få det til. Det var ukentlige innleveringer av regneøvinger og det oppfordres sterkt til å jobbe i grupper, noe jeg også gjorde. Jeg var heldig og fant i løpet av den første uka et par personer som jeg jobbet sammen med, og denne gruppa ble viktig for meg under studiet. Det er utrolig hvor mye man lærer ved å diskutere med andre og sette ord på ting.

Jeg var på skolen fra åtte til fire hver dag, og kanskje et par timer i tillegg på kveldene før innleveringsfrister.

Det var et bra og jevnt tempo med forelesninger både i fysikk og matematikk. Noe som er naturlig, når du skal ta alt på et halvt år.

I matematikk var vi ganske mange, og hadde felles undervisning i et stort auditorium. Men i fysikk ble vi delt opp i mindre klasser, og fikk blant annet demonstrert ulike fysikkforsøk.

– Studentfritid:

Jeg har vært aktiv i klatremiljøet i NTNUI i flere år, både innen- og utendørs. Så klatring har det vært mye av!

Trainee ved Borregaard

Navn: Bente Haug

Utdanning: 5-årig mastergrad i bioteknologi

Uteksaminert: 2018

Yrke: Trainee

Arbeidssted: Borregaard

Som forsker har jeg en veldig variert arbeidshverdag.

Trainee ved Borregaard

Navn: Bente Haug

Utdanning: 5-årig mastergrad i bioteknologi

Uteksaminert: 2018

Yrke: Trainee

Arbeidssted: Borregaard

Som forsker har jeg en veldig variert arbeidshverdag.

Hva jobber du med?

Jeg har fått starte i trainee-programmet til Borregaard, et bioraffineri som produserer biokjemikalier og biomateriale fra tømmer. For øyeblikket er jeg i forskningsavdelingen hvor jeg jobber med lignin, men skal etterhvert også rotere rundt til andre deler av organisasjonen som prosess- og kommersiell-avdelingene.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Som forsker har jeg en veldig variert arbeidsdag. Selvfølgelig er jeg en del på lab, men det er også en del kontorarbeid hvor jeg tolker data og resultater, leser relevant litteratur, samt en del møter.

Hva er det beste med jobben din?

Jeg synes det beste med å jobbe for Borregaard er å være del av et spennende forskningsmiljø. Det er rundt 90 ansatte i forskningsavdelingen, som til sammen har bred kompetanse og er spesialister på trekjemi. Samtidig jobber vi med produkter som skal ut i den virkelige verden, i motsetning til akademia som kan virke veldig teoretisk og lite reelt.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Fra studiet har jeg lært mange av teknikkene og metodene som jeg bruker i dag, samt fått  generell forståelse for biokjemi. Det er selvfølgelig mye nytt å lære i jobb, men jeg synes bioteknologi-studiet har gitt meg et supert grunnlag for å kunne ta til meg denne nye kunnskapen.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg begynte å søke jobb ganske tidlig, så etter en rask intervjurunde var jeg så heldig å få tilbudt stilling hos Borregaard allerede før jeg hadde levert master.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Søk bredt! Det er få stillinger som utlyses direkte for bioteknologi, men det betyr ikke at bioteknologi ikke trengs. Jeg hadde for eksempel ikke trodd at kjemisk industri var så aktuelt, men nå når jeg jobber her ser jeg jo at det er veldig tett opp til det jeg har lært på studiet.

Kvalitetskoordinator

Navn: Anne Marit Holten

Utdanning:

Uteksaminert: 2016 (bachelor) og 2018 (master)
Yrke: Kvalitetskoordinator

Arbeidssted: Mowi Norway AS

Jobbhverdagen min er variert og givende.

Kvalitetskoordinator

Navn: Anne Marit Holten

Utdanning:

Uteksaminert: 2016 (bachelor) og 2018 (master)
Yrke: Kvalitetskoordinator

Arbeidssted: Mowi Norway AS

Jobbhverdagen min er variert og givende.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som kvalitetskoordinator på et lakseslakteri på Helgelandskysten. Dette innebærer at jeg i samarbeid med kvalitetssjefen arbeider med å ivareta og forbedre produktkvaliteten.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Jobbhverdagen min er variert og givende. Jeg jobber mye med oppfølging av prøveresultater og sammen med andre planlegge og iverksette tiltak for å opprettholde produktkvaliteten. Bistår også produksjonen og teknisk med å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til regelverk og forskrifter.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med mange ulike personer på forskjellige avdelinger. Noe som gjør at jeg lærer nye ting hver dag og ingen av dagene mine er like.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Å få sin første jobb handler mye om flaks, men jeg tenker at man ikke må være så redd for å flytte på seg. Selv om det er skummelt å flytte til en ny plass, er det bare en ny utfordring. Det er også viktig å ikke være redd for å prøve nye ting, og ta sjansen.

Førsteinspektør i Mattilsynet

Navn: Hilde Aastorp

Utdanning: Bachelorgrad i matteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Mattilsynet

Min utdanning er relevant for jobben på alle måter, hver dag støter vi på faglige problemstillinger hvor min bakgrunn er nyttig.

Førsteinspektør i Mattilsynet

Navn: Hilde Aastorp

Utdanning: Bachelorgrad i matteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Mattilsynet

Min utdanning er relevant for jobben på alle måter, hver dag støter vi på faglige problemstillinger hvor min bakgrunn er nyttig.

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Mattilsynet som inspektør. Jeg utfører tilsyn hos restauranter og andre produksjonsbedrifter. Arbeidet består i å føre tilsyn og skrive rapporter. Jeg svarer også på henvendelser fra publikum, og håndterer bekymringsmeldinger. Vi møter ofte på nye, ukjente problemstillinger som utfordrer oss faglig. Jeg synes derfor denne jobben er veldig spennende. Ingen uker er like.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Vanligvis går arbeidsdagene til å reise på tilsyn og veilede om regelverk. I tillegg driver vi mye med saksbehandling inne på kontoret. Møter, kurs og seminarer er også en del av arbeidshverdagen.

Hva er det beste med jobben din?

At den er så fleksibel. Om jeg ikke orker en hel dag inne på kontoret, så er det mulig å reise ut på tilsyn. Det er jo mange spennende plasser som må ha tilsyn! I tillegg er jobben fleksibel i forhold til arbeidstider. Kjernetiden er fra 09.00 til 14.30 om vinteren, så da kan man jobbe så lenge eller kort man vil. I tillegg har jeg gjennom de statlige ordningene fått mulighet til å ta en master ved siden av jobb. Da får jeg fri til å ta eksamen.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Min utdanning er relevant for jobben på alle måter, hver dag støter vi på faglige problemstillinger hvor min bakgrunn er nyttig. I tillegg har Matteknologi-bacheloren dannet et grunnlag å bygge videre på. Man er aldri utlært!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var heldig og fikk være i Mattilsynet i praksis i 2017. Så ble jeg ansatt i et engasjement senere det året. Etter jeg så var ferdig med bacheloren min, søkte jeg meg til den jobben jeg har i dag.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Begynn tidlig å orientere deg i arbeidsmarkedet. Søk på de jobbene du tenker du er underkvalifisert til - den smørbrødlista med kvalifikasjoner som arbeidsgiver har satt opp er jo bare arbeidsgivers ideelle kandidat, og får de ikke akkurat det så kan det hende de tar den nest beste. Og sist, ikke vær redd for å flytte på deg! Ett år med jobb langt unna der du vil være kan i neste sted sikre deg drømmejobben.

Laboratoriemedarbeider

Navn: Henrik Brenna Tenfjord

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Patogen AS

"Det var spennende å komme til et sted hvor jeg fikk ta i bruk så mange av teknikkene jeg arbeidet med på studiet."

Laboratoriemedarbeider

Navn: Henrik Brenna Tenfjord

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Patogen AS

"Det var spennende å komme til et sted hvor jeg fikk ta i bruk så mange av teknikkene jeg arbeidet med på studiet."

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Patogen, vi driver gen-analyse for oppdrettsnæringen. Det kan være å påvise enkelte sykdomsfremkallende mikroorganismer eller et spesifikt gen-utrykk for eksempel. Jeg jobber praktisk på laboratoriet, men bruker også teoretisk fagkunnskap. Det er rullerende rutine hvor man gjør forskjellige ting hver dag. En dag tar jeg imot og klargjør vevsprøver, den neste kan man kjøre analyse, for så å tolke svar en annen. Det er en fin miks mellom praktisk manuelt arbeid og å overvåke automatiserte prosesser og analysemaskiner.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste er at jeg jobber veldig variert med forskjellige ting hver dag. Det var spennende å komme til et sted hvor jeg fikk ta i bruk så mange av teknikkene jeg arbeidet med på studiet. På NTNU fikk vi bred innføring i mange bioteknologiske metoder, jeg følte meg veldig heldig som fikk ta i bruk så mange av dem. Det er et veldig innovativt selskap som tar i bruk ny teknologi, så jeg er ikke redd for å sakke akterut faglig og vil nok kunne utvikle meg mye fremover. Det er et ungt og trivelig kollegium hvor jeg fort fikk ansvar samtidig som at det var veldig greit å spørre om man lurte på noe eller gjorde feil. Alle hjelper hverandre og gjøre hverandre flinke.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var heldig å få sommerjobb her før siste året mitt, og så jobbet jeg ved siden av studiene etter det. Det var en arbeidsgiver jeg hadde sett meg ut som interessant ved en karrierekonferanse ved universitetet. Jeg virket nok veldig interessert på intervju og gav nok litt ekstra i starten for at de skulle ønske å beholde meg. Det endte opp med at jeg jobbet mye i eksamensperioden, heldigvis gikk det bra med karakterene, men tenkte at relevant erfaring nok var vel så viktig. Jeg hadde foreleseren min som referanse til jobben, og tror det hjalp, så det er viktig å vise seg fram positivt på forelesning og lab på skolen, det er ikke alltid bare eksamen som teller.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Som sagt jobbet jeg her ved siden av studiene og var tydelig på at jeg ønsket å jobbe her fult når jeg var ferdig.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Vær nysgjerrig og husk på at du skal ut i jobb etter studiene. Tenk gjennom hvilke fagfelt og bransjer som interesserer deg og gjerne også arbeidsgivere. Ha det i bakhodet når du skal velge oppgave å skrive, og hvilke fag du vil prioritere. Forsøk å få en fot innenfor med sommerjobb eller ekstrajobb som kan være relevant, selv om det muligens ikke er perfekt som student vil det lønne seg senere. Dagen du er ferdig kommer fortere enn du tror.

Laboratorieingeniør

Navn: Dina Tveit

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Yrke: Laboratorieingeniør

Arbeidssted: GE Healthcare AS

"Da jeg var ferdig med studiene ved NTNU i Ålesund var jeg ivrig etter å få innblikk i legemiddelindustrien, og søkte til GE hvor ble tilbudt en stilling høsten samme år."

Laboratorieingeniør

Navn: Dina Tveit

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Yrke: Laboratorieingeniør

Arbeidssted: GE Healthcare AS

"Da jeg var ferdig med studiene ved NTNU i Ålesund var jeg ivrig etter å få innblikk i legemiddelindustrien, og søkte til GE hvor ble tilbudt en stilling høsten samme år."

Hva jobber du med?

Jeg jobber som analytiker i avdelingen for kvalitetskontroll ved GE Healthcare AS, som er en farmasøytisk fabrikk som produserer grunnsubstanser til flere kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk.

Som analytiker har jeg ansvar for klarering og analysering av råvarer som inngår i produksjonen, samt analysering av prosessprøver og ferdig bulkprodukt. Jeg får dermed innblikk i produksjonsforløpet til de ulike produktene på fabrikken. Til tross for at arbeidet er styrt i henhold til metoder vi ikke kan unnvike fra, er hver arbeidsdag forskjellig. Prosessprøvene som blir tatt ut fra produksjonen har forskjellige kvaliteter, og ulike tiltak må dermed iverksettes for å oppnå ønsket kvalitet.

Jobben innebærer en hel del kontorarbeid som journalføring, parallelt med kjemiske analyser, troubleshooting, optimalisering og validering. Videre har jeg ansvar for at flere instrumenter i laboratoriet fungerer som de skal, hvor kontroller og kalibreringer inngår.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min må være at jeg lærer så utrolig mye hver dag på jobb, og at jeg får bruke hodet gjennom troubleshooting, optimalisering og andre faglige utfordringer. Videre er det mye selvstendig arbeid, samtidig som en jobber i team med supre kollegaer. Ellers setter jeg pris på at det er stor variasjonen av arbeidsoppgaver, hvor hver dag er annerledes enn den forrige.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien til jobb etter studiene gikk overaskende greit. Da jeg var ferdig med studiene ved NTNU i Ålesund var jeg ivrig etter å få innblikk i legemiddelindustrien, og søkte til GE hvor ble tilbudt en stilling høsten samme år.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

I studieperioden var jeg en del av HR-gruppa i studentorganisasjonen START Ålesund, en organisasjon som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter. Hvorvidt dette bidro til at jeg fikk jobben hos GE er jeg usikker på, men jeg tenker det er bra å vise til engasjement for hvilken som helst jobb.

Jeg var imidlertid på utveksling i Australia et semester, som ikke bare var en fantastisk opplevelse i seg selv- men som ble også et tema under jobbintervjuet. Dette er noe jeg tror hadde en stor innvirkning da jobben innebærer både kommunikasjon og bearbeiding av informasjon på engelsk.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt beste tips må være å by på seg selv, vise engasjement og ta mulighetene som presenteres underveis i studieperioden. Et utveslingsår- eller semester er noe jeg vil anbefale på det varmeste.

 

 

 

 

 

Jeg har en vakker jobb

Navn: Anna Vederhus
Studieprogram: Matematiske fag, med master i Kryptografi/Anvendt matematikk. Elektroniske stemmesystemer.
Uteksaminert fra NTNU: Våren 2016
Arbeidssted: Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Oslo, via et program som heter Teach First. Det er et samarbeidsprogram mellom Oslo kommune/utdanningsetaten og Statoil. De rekrutterer ferdigutdannede sivilingeniører og studenter med master i realfag til et program over to år for å bli realfagslærer i skolen. Hovedsakelig vanskeligstilte skoler i Oslo. Jeg er nå inne i mitt andre år der.
Tittel: Lærer

Jeg har master i matematikk fra NTNU, og ved å være med i dette programmet får jeg også integrert PPU ved UiO samtidig som jeg jobber som lærer ved denne ungdomsskolen. Dette andre året får vi ledelseskurs hos Statoil i tillegg, med seks samlinger hos dem på Fornebu.

Jeg har en vakker jobb

Navn: Anna Vederhus
Studieprogram: Matematiske fag, med master i Kryptografi/Anvendt matematikk. Elektroniske stemmesystemer.
Uteksaminert fra NTNU: Våren 2016
Arbeidssted: Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Oslo, via et program som heter Teach First. Det er et samarbeidsprogram mellom Oslo kommune/utdanningsetaten og Statoil. De rekrutterer ferdigutdannede sivilingeniører og studenter med master i realfag til et program over to år for å bli realfagslærer i skolen. Hovedsakelig vanskeligstilte skoler i Oslo. Jeg er nå inne i mitt andre år der.
Tittel: Lærer

Jeg har master i matematikk fra NTNU, og ved å være med i dette programmet får jeg også integrert PPU ved UiO samtidig som jeg jobber som lærer ved denne ungdomsskolen. Dette andre året får vi ledelseskurs hos Statoil i tillegg, med seks samlinger hos dem på Fornebu.

Tidligere relevante jobber:

Jeg startet på dette rett etter at jeg hadde levert masteroppgaven min. Sommeren før vi begynte å jobbe som lærere var vi i England i seks uker på på Summer Institute. Vi besøkte skoler og hadde masse kurs. Du kan kalle det en slags oppvarming til det vi skulle ta fatt på.

Under studietiden jobbet jeg i Jenteprosjektet Ada, og som studentassistent i matematikk.

Hva jobber du med?

Jeg jobber først og fremst som lærer i matematikk og naturfag. Som lærer på en ungdomsskole går det også mye på sosial kompetanse og klasseledelse. Jeg vil si at jobben går ut på 50 prosent oppdragelse og 50 prosent fag.

Etter at Teach First-programmet er ferdig kan man bestemme om man vil fortsette som lærer, eller gjøre noe annet. Jeg tenker å fortsette i hvert fall et år til der jeg er nå. Jeg begynte som lærer for klassen min da de begynte i åttende trinn, og jeg har lyst til å følge de ut ungdomsskolen. Både for min egen og deres del.

Denne jobben er givende, men også beintøff. Det første året var jeg nærmest i sjokk, men i år har det løsnet litt opp. Sånn er det nok for mange som begynner som lærer. På en skole som jeg jobber på spesielt, kanskje. Her bor mange av familiene som sosioøkonomisk sliter mest i Norge.

Hva er det beste ved jobben din?

Som sagt er den veldig givende. Jeg jobber hardt og kan blir veldig sliten, men det gjør ikke så mye når jeg vet at jeg jobber for en god sak. Noe som er samfunnsnyttig. Jeg møter også mange forskjellige mennesker, og man utvikler seg veldig mye.

Jeg synes læreryrket er en en vakker jobb. Hatten av for alle lærerne jeg selv hadde som ungdom. Wow! sier jeg bare. Det er helt sykt å håndtere så mange ulike elver med så mye forskjellig bagasje og drive dem samlet fremover. Når jeg ser på noen av kollegene mine som har vært her i flere år, og som mestrer denne jobben, tenker jeg at de på en måte er kunstnere. Det er skikkelig imponerende!

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Ei venninne fortalte meg om Teach First-programmet da jeg gikk tredjeåret på NTNU. Jeg syntes det var bra at det var integrert PPU, og det hørtes ut som man lærte mye med tett oppfølging. Så da søkte jeg rett og slett. Det var en lang

søknadsprosess. Det var Skype-intervjuer, IQ-tester og personlighetstester. På slutten var vi 20 stykker samlet på Fornebu, der Statoil hadde samlet sine rekrutter. Det var ganske intenst, men også veldig motiverende. Til sist var vi 16 stykker som ble plukket ut. Jeg føler meg veldig priveligert. Også fordi vi får så god oppfølging og gode kurs. Det er en fin måte å komme inn i læreryrket på, samtidig som det er en hard måte siden vi blir utplassert på det man tenker på som de vanskeligste skolene.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Mest at jeg fikk selvdisiplin til å jobbe mye. Det må du ha på mattestudiet. Hvis du jobber hardt får du det til! Innsats har alt å si. Jeg lærte også å ha struktur på ting. Selv om jeg ikke bruker så mye av akkurat faginnholdet fra studiene, gjør jeg bruk av mange av arbeidsmetodene. For eksempel hvordan jeg skal tenke meg logisk frem til ting.

Det vi lærer av matte på studiene er jo i et helt annet univers enn det jeg lærer bort til de i klassen min. Men jo mer matematikk man kan, jo mer kreativt tenker man rundt det. Jeg kan for eksempel se flere løsninger på samme problem, og det bruker jeg også i undervisningen. Først og fremst prøver jeg å lære dem dette med innsats.

Under studietiden jobbet jeg i Jenteprosjektet Ada, og tematikken derfra med tanke på rekruttering av jenter til realfagsstudier er absolutt gjeldende her jeg jobber. Det er mye forskjellig kvinnekultur og kvinnesyn i familiene som hører til skolen. Derfor synes jeg det er ekstra viktig å heve troen på egne evner hos jentene som går her. Jeg har også kolleger som er flinke på dette. Den største effekten tror jeg vil komme av at jeg står der som matte- og fysikklærer, etter å ha studert matematikk i fem år. Det i seg selv er en god rollemodell. At jentene ser at det går an!

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil

Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil

Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med forskning og teknologiutvikling, og bidrar til flere ulike teknologiutviklingsprosjekter innen digitalisering. For eksempel arbeider jeg med termodynamiske modeller og implementering av disse i simuleringsverktøy. I tillegg deltar jeg i eksperimentelt arbeid for å skaffe data som trengs når nye modeller skal kvalifiseres for bruk.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Arbeidshverdagen min er veldig variert. For tiden kombinerer jeg modellering og programvareutvikling med praktisk arbeid på laboratoriet for å lære mer om hvordan olje og gass oppfører seg i praksis. Jeg får også være med på mange spennende møter og reise til nye steder, og jeg møter nye mennesker hele tiden. Som Graduate er det vanlig å rotere til andre disipliner og/eller lokasjoner, noe som betyr at arbeidshverdagen min et år fra nå sannsynligvis vil være helt annerledes.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får fordype meg faglig, samtidig som jeg jobber tett på de som skal bruke den nye teknologien som utvikles i forskningsavdelingen. Læringskurven er bratt, og det er motiverende at det arbeidet jeg gjør kommer til nytte og vil skape verdi.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Studiet har vært relevant for jobben på flere ulike måter. Først og fremst gir utdanningen god trening i det å raskt sette seg inn i nye problemstillinger, samt hvordan man skal angripe utfordrende oppgaver. Mer spesifikt har jeg på svært kort tid fått bruk for kunnskap fra utdanningen innen programmering, prosessdesign, strømning- og varmetransport, termodynamikk, separasjonsteknologi, og kolloidkjemi.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe med olje og gass. Jeg synes det er en spennende industri hvor den enkelte kan gjøre store forskjeller. I tillegg har jeg alltid hatt inntrykk av at Statoil tilbyr et godt utviklingsløp og mange muligheter i selskapet. En gang på sommeren i 2017 dukket stillingsutlysningen for nyutdannede innen prosessteknologi opp i det automatiske jobbsøket mitt på LinkedIn. Siden dette passet perfekt med hva jeg virkelig ønsket å jobbe med kunne jeg ikke la være å søke. Deretter gikk jeg gjennom en rekrutteringsprosess som varte noen få måneder før jeg ble tilbudt jobben i november. Jeg hadde min første arbeidsdag i januar 2018.

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

 

Hva jobber du med?

Som trainee jobber jeg i ulike deler av bedriften, hver periode på 3-6 måneder. Til nå har jeg vært innom to ulike forretningsområder i forskningsavdelingen og jobbet ved bioraffineriet i Sarpsborg. For øyeblikket er jeg på et tre måneders opphold på en av Borregaards fabrikker i Wisconsin, USA. Her jobber jeg med produksjon av et cellulosebasert tilsetningsstoff til mat, som kan brukes i for eksempel fettredusert majones og dressinger. Det er veldig lærerikt å se hvor mange produkter som kan komme fra norsk gran!

Traineeprogrammet er toårig, men jeg har fast ansettelse i Borregaard. I siste del av traineeperioden skal jeg jobbe i en kommersiell avdeling. Jeg gleder meg til å få innblikk i forretningsområdene fra et litt annet ståsted.

 

Hvordan er din arbeidshverdag?

Som forsker går mye av hverdagen med til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av innovasjonsprosjekter. I tillegg jobbet jeg med testing av produktegenskaper på lab og oppfølging av kunders tilbakemeldinger. I fabrikken jobber jeg med forbedringsprosjekter og oppfølging av kvalitet, i tett samarbeid med operatørene. Å jobbe ute i fabrikken er spennende, og det gir en mer praktisk tilnærming til det mer teoretiske jeg har fra studiet.

 

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbe med mye forskjellig! Det er en bratt læringskurve i starten av hver periode, og traineeopplegget er en unik mulighet til å bli kjent med flere av Borregaards forretningsområder fra forskjellige vinkler. Det er veldig spennende og utfordrende, en god start på arbeidslivet. I tillegg blir jeg kjent med mange dyktige og inspirerende mennesker!


På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri, og min bakgrunn fra NTNU gjorde meg godt rustet for å forstå prosessene og kjemien. Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker, og spesielt masteroppgaven lærte jeg mye av. En viktig del av arbeidslivet er å kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap, og jeg vil absolutt si at utdanningen på NTNU ga meg god trening i dette.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg oppdaget stillingen på Finn.no, og Borregaard var en bedrift jeg hadde kjennskap til gjennom Kjemidagen. Stillingen hørtes veldig interessant ut, og etter to runder med intervjuer fikk jeg tilbud. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg takket ja!

Sammen med dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt

Navn: Jon Høgstad
Uteksaminert: 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Studieretning: spesialisering i kjemisk prosessteknologi, miljø og reaktorteknologi
Arbeidsgiver: Hydro Aluminium Sunndal

sivilingeniør/master 5-årig, Trondheim

Sammen med dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt

Navn: Jon Høgstad
Uteksaminert: 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Studieretning: spesialisering i kjemisk prosessteknologi, miljø og reaktorteknologi
Arbeidsgiver: Hydro Aluminium Sunndal

Hva jobber du med?

Jeg jobber som graduate på Hydro Aluminium Sunndal som er Norges største anlegg for produksjon av primæraluminium. Som graduate i Hydro er man med i et introduksjonsprogram der man i ett eller to år får jobbe innen forskjellige fagområder, gjerne i forskjellige avdelinger og lokasjoner, for å tilegne seg relevant kompetanse for en eventuell videre karrière i Hydro. Så langt har jeg jobbet i elektrolyseavdelingen hvor flytende aluminium blir produsert.

Hvordan er din arbeidsdag?

Arbeidsdagene er svært varierte, og jeg jobber med mye forskjellig. Det meste av arbeidet dreier seg om strukturert forbedringsarbeid opp mot prosessene og operatørene ute i anlegget. Typiske arbeidsoppgaver kan være oppfølging av prosessindikatorer, analyse av driftsdata og oppdatering av driftsdokumentasjon.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben må være variasjonen i arbeidet og at det hele tiden dukker opp nye problemstillinger. Prosessene vi jobber med er veldig komplekse, og sammen med veldig dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt. Jeg liker også veldig godt kombinasjonen av å sitte på et kontor og å være ute i elektrolysehallene. Denne kombinasjonen gjør at man kommer tett på prosessene, utstyret og menneskene, som igjen gjør det enklere å se hensikten og verdien av det arbeidet man gjør.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben?

Jeg merker at grunnkompetansen man får innen kjemi, matematikk og fysikk gir et veldig godt utgangspunkt for den videre læringen, men bortsett fra dette er det meste rent faglige nytt. I tillegg kommer mengdetreningen i det å arbeide strukturert, dokumentere eget arbeid og å kunne ta til seg nytt stoff raskt veldig godt med.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Da graduate-stillingene ble lyst ut var jeg allerede godt kjent med Hydro som arbeidsplass med praksis som både ferieavløser og summer intern. Jeg visste da at Hydro var en spennende arbeidsgiver med mange ulike karrièremuligheter, og sendte derfor en søknad da Hydro sine graduate-stillinger ble lyst ut på høsten. Jeg ble så kalt inn til to intervjuer, og fikk tilbud om en stilling ikke lenger etter.

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions

Tittel: Process Engineer

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions

Tittel: Process Engineer

Hva jobber du med?

Jeg jobber med å utforme anlegg på skip som frakter flytende gass. I arbeidet med det jobber jeg med å utforme P&IDer, PFDer, regner på størrelser av utstyr, skriver manualer og mye annet!

 

Hvordan er din arbeidshverdag?

En vanlig arbeidsdag tilbringer jeg på kontoret og jobber. Jeg er fortsatt relativt ny i firmaet og må derfor ofte innom kontoret til andre og spørre spørsmål. Det har også vært noen utenlandsturer, der jeg har vært med og testet utstyr til skipet jeg er med og utarbeider.

 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er å lære nye ting og få utvikle meg i jobben. Det er gøy å få mer ansvar og føle at man kan bidra. Jeg har også fått reist litt og møtt nye folk, som gir meg et annet innblikk i jobben. Det er noe jeg synes er veldig spennende. 

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Jeg bruker mye av det jeg har lært! Prosess-fagene og termodynamikk har kanskje vært de viktigste fagene, og dette er noe jeg bruker daglig. Ellers er det veldig mye nytt og jeg lærer nye ting hele tiden. Noe av det viktigste med studiene på NTNU er at man lærer å lære, og det er nødvendig i jobben også.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg fikk en e-post fra en professor som hadde blitt kontaktet av tidligere studenter som nå jobber hos Wärtsilä, og de så etter nye prosessingeniører. Jeg søkte, kom på intervju og fikk jobben! 

Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer

Navn: Rune Rennemo
Uteksaminert (år): 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Spesialisering: kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Kystlab AS, avd. Namdal
Tittel: Kjemiingeniør

sivilingeniør/master 5-årig, Trondheim

Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer

Navn: Rune Rennemo
Uteksaminert (år): 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Spesialisering: kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Kystlab AS, avd. Namdal
Tittel: Kjemiingeniør

Hva jobber du med?

Jeg utfører akkrediterte kjemiske laboratorieanalyser av alt fra sjøsedimenter, slam og kloakk til næringsmidler som fisk og drikkevann. 

Jeg har også ansvar for instrumenter, og validerer og utvikler analysemetoder. 

 

Hvordan er din arbeidshverdag?

Hverdagen avhenger av prøvemengden vi får inn og hva slags prøver det er snakk om. Det er ofte svært hektisk og mange baller i luften. Når man har så mange forskjellige instrumenter som vi har og så mange forskjellige typer prøver som skal analyseres, skal det godt gjøres at alt går på skinner til enhver tid. Det er ikke sjeldent man må være problemløser. Når vi tar pause er det ofte for å diskutere med kolleger om eventuelle utfordringer knyttet til analysemetoder eller problemer med utstyr og instrumenter o.l. Flere hoder tenker bedre enn ett. 

 

Hva er det beste ved jobben din?

Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer, at man kan lese sammenhenger ut fra resultatene mellom forskjellige instrumenter og analysemetoder. Vi har ofte nær kontakt med kundene som setter stor pris på å få forklaring på betydningen av ulike resultater. Det er også veldig fint at jobben byr på varierte arbeidsoppgaver og utfordringer. Å sette seg inn i instrumenter for å sørge for at de fungerer som de skal synes jeg er gøy. Jeg føler jeg lærer noe hver dag. 

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Bortsett fra at de teoretiske fagene om generell kjemi er veldig viktig i jobben min, så var det først og fremst arbeidet med fordypningsprosjektet og masteroppgaven som forberedte meg til jobben. Jeg arbeidet mye praktisk på lab, men også teoretisk med dataprogrammer, litteratursøk og rapportskriving. Å være løsningsorientert er noe som må læres. Til sommeren begynner jeg i en stilling som er mer relevant med tanke på studiespesialiseringen jeg hadde, for da starter jeg som prosessingeniør i Pharmaq AS.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg uteksaminerte i et elendig år for kjemi- og prosessingeniører pga. kuttene i oljesektoren. Det ble plutselig veldig mange om benet. Da masteroppgaven var levert og jeg fortsatt ikke hadde jobb, fryktet jeg at det kunne bli en vanskelig start. Jeg var heldig som hadde en veileder på masteroppgaven som gav meg en sommerjobb som forskningsassistent med bakgrunn i masteroppgaven jeg nettopp hadde levert. Sommerjobben ble til en midlertidig stilling som ble utvidet med jevne mellomrom. Vi jobbet med EU-prosjekter og prosjekter for Norges forskningsråd som handlet om å videreutvikle prosesser for CO2-fangst med aminer. Samtidig søkte jeg på faste stillinger, og etter ett og et halvt år fikk jeg napp i Kystlab i Namsos gjennom Finn.no. Senere fikk jeg vite at det var viktig for ansettelsen at jeg hadde fått arbeidserfaring. Derfor kommer jeg aldri til å glemme den muligheten jeg fikk av veilederen min og forskningsmiljøet på Institutt for kjemisk prosessteknologi. 

 

Det beste med jobben er den store variasjonen

Navn: Åsmund Linga

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Elkem

Tittel: Teknisk trainee

sivilingeniør/masterprogram 5-årig, Trondheim

Det beste med jobben er den store variasjonen

Navn: Åsmund Linga

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Elkem

Tittel: Teknisk trainee

 

Hva jobber du med? Jeg er ansatt som teknisk trainee i Elkem. Det er et toårig løp som er delt inn i tre perioder, hvor jeg på hvert opphold er plassert på et av Elkem sine verk eller avdelinger. Det er ønskelig at første perioden skal være på et verk, så derfor er jeg akkurat nå stasjonert på Elkem Bjølvefossen i Ålvik. Her produseres ferrosilisium i to reduksjonsovner, som videre raffineres og legeres til ferrosilisium-magnesium (FSM). Min oppgave er først og fremst å bistå i oppgaver relatert til ovnsdriften, og på slutten av oppholdet mitt har jeg fått prøve meg som prosessansvarlig for en av ovnene.

 

Hvordan er din arbeidshverdag? Hverdagen begynner med å få et raskt overblikk over siste døgns drift, for så å møtes til et morgenmøte med resten av produksjonsteamet hvor vi diskuterer gårsdagens driftstall nærmere. Vanligvis går turen videre til kontrollrommet, hvor jeg sammen med operatøren foretar en «diagnose» av ovnen og diskuterer forslag til forbedringer. Dette kan for eksempel være endring av type råvarer, endring av karbondekning eller strømkorreksjon av elektrodene i ovnen. Resten av dagen er jeg vanligvis opptatt med prosjektoppgaver. Oppgavene har vært mange og varierte, og har blant annet dreid seg om fuktighetsmåling av kull, sette opp testplan for nye råvarer og å lage en dynamisk samlerapport for alle råvareanalyser foretatt på laben.

 

Hva er det beste ved jobben din? Det beste med jobben er den store variasjonen. Når man jobber på et verk kan man aldri være helt forberedt på hva som skjer, og det dukker det alltid opp noe spennende – enten det er nye utfordringer knyttet til daglig drift eller langsiktige forbedringsprosjekter. Jobbhverdagen er alltid sosial – man sitter aldri en hel dag alene, men er nødt til å dra ut i felten og snakke med folk. Dessuten er hverdagen relativt fysisk aktiv. I motsetning til da jeg satt på lab under masteren, får jeg nå stort sett alltid beskjed på mobilen om at «du har nådd ditt daglige skrittmål» allerede rundt lunsjtider. 

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din? Selv om det meste var nytt for meg som aldri har jobbet innen metallurgisk industri, har den grunnleggende forståelsen for kjemi, matte og fysikk vært verdifull. Helt konkret kan jeg nevne at prosessregulering var svært nyttig å ha hatt for å skjønne sammenhengene i styresystemet som operatørene bruker når de passer ovnene. Erfaring fra prosjektarbeid i team og planlegging av forsøk under masteren har også kommet godt med.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene? Jeg søkte traineestillingen høsten i femte klasse da jeg holdt på med prosjektoppgaven. Jeg var gjennom to runder med intervjuer i Trondheim, og fikk jobbtilbud rett før jul. At jeg var motivert for å reise rundt og oppleve forskjellige steder og arbeidsoppgaver var nok avgjørende for at jeg fikk jobben. 

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med

Studieprogram: Master i geologi

Sted: NTNU i Trondheim

Uteksaminert fra NTNU: 2017

Arbeidsgiver: ConocoPhilips

Yrke: Associate Geologist

Navn: Bård Heggem

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Masterprogram, 2-årig, Geologi, Trondheim

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med

Studieprogram: Master i geologi

Sted: NTNU i Trondheim

Uteksaminert fra NTNU: 2017

Arbeidsgiver: ConocoPhilips

Yrke: Associate Geologist

Navn: Bård Heggem

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Har du hattt tidligere relevante jobber?Intervju med tidligere student på Geologi Bård Heggem

To "Summer Internships" i Statoil.

Hva jobber du med?

Jeg jobber for øyeblikket i leteavdelingen til petroleums-selskapet ConocoPhillips, hvor mitt fokus er på norsk kontinentalsokkel. Arbeidshverdagen handler i hovedsak om å behandle og tolke ulike typer geodata som kan være relevant i jakten på nye prospekter/petroleumsforekomster. Mitt første år i ConocoPhillips jobbet jeg i avdelingen ''Reservoar Karakterisering'', hvor arbeidet var knyttet til å bruke geologiske data fra eksisterende brønner til å kunne optimalisere produksjon fra nye (og eksisterende) brønner på Ekofisk feltet.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Når man blir ansatt som ''graduate'' i ConocoPhillips får man de to første årene muligheten til å rotere i ulike stillinger, slik at man får prøvd seg på flere av de ulike oppgavene som geologer kan ha i selskapet.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg søkte på stillingen som ''Graduate Geologist'' i ConocoPhillips gjennom selskapets vanlige utlysningsportal, og fikk jobben 6 måneder før fullført mastergrad. Graduate-stillingene er skreddersydd for nyutdannede, og er en veldig fin måte å komme inn i arbeidslivet på.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen jeg fikk gjennom mine studier er absolutt avgjørende for at jeg skal kunne tolke og forstå geologiske/geofysiske data. Man er langt fra ferdig utlært når man starter å jobbe som geolog i petroleumsbransjen, men utdannelsen fra NTNU gir meg et solid fundament som jeg kan bygge videre på, og som gjør meg i stand til å kommunisere fag med kollegaer.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med, og ofte må man prøve og feile litt før man faktisk finner ut hva det kan være.

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred

Studieprogram: Bachelor i geologi og master i geolog

Sted: NTNU i Trondheim

Utekaminert frå NTNU: 2017

Arbeidsgjevar: Norges geologiske undersøking (NGU)

Tittel: Forskar

Namn: Odd André Morken

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. 

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred

Studieprogram: Bachelor i geologi og master i geolog

Sted: NTNU i Trondheim

Utekaminert frå NTNU: 2017

Arbeidsgjevar: Norges geologiske undersøking (NGU)

Tittel: Forskar

Namn: Odd André Morken

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. 

Har du hatt tidlegare relevante jobbar?Tidligere student Odd Andre Morken ute i feltet.

Sommarjobb som feltassistent ved NGU.

Kva jobbar du med?

Eg jobbar mest med kartlegging av ustabile fjellparti i Norge. Vi er ei heil gruppe ved NGU som jobbar saman om oppdraget vi har fått frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vi skal finne og kartleggje utstrekninga av ustabile fjellparti, og så risikoklassifisere kvart objekt. Dei fleste ustabile fjellpartia blir oppdaga ved systematisk analyse av flyfoto og skuggerelieff av LiDAR-data. Det er også desse metodane som blir nytta til å definere utstrekninga, i kombinasjon med feltundersøkingar. Metoden for å klassifisere faregrad og konsekvensar er utvikla ved NGU. Faregraden er basert på geologiske kriterium, og seier noko om det relative sannsynet det er for at fjellpartiet kollapsar, og konsekvensen er forbunde med talet på folk som kan omkomme ved ein potensiell kollaps. Til saman gjev dette risikoen forbunde med ein kollaps, som er med å bestemme kva tiltak ein skal setje i verk for å trygge befolkninga. 

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred. Det er mykje skrivebordsarbeid, der eg legg til rette, analyserer og tolkar data i ulike programvarer. Men det er også ein del feltarbeid, der vi samlar inn data og observasjonar ute i terrenget.

Kva er det beste med jobben din?

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. Når ein reiser med geologi i tankane, legg ein også merke til ting ein elles ikkje tenkjer over.

Korleis fekk du jobben etter studiane?

Eg skreiv masteroppgåve om det same temaet som eg arbeider med no. Då jobben vart utlyst, råda vegleiaren min meg til å søkje. Det gjorde eg, og fekk jobben! 

Kva er geologar spesielt gode på?

Geologar er gode til å finne ei løysing sjølv om det ikkje er to strekar under svaret. Ein må ofte bruke kunnskap og erfaringar til å tolke fram ledetrådar som leier til ei mogleg løysing.

På kva måte er studiane dine relevant for jobben din?

For meg var siste del av studiane veldig relevant for jobben, sidan eg nå arbeider med same tema som masteroppgåva mi var om. Men i løpet av studiet er ein innom utruleg mange tema, det er nyttig for å finne ut kva ein likar, og ein veit aldri kva ein får bruk for seinare i livet då geologi er eit bredt fagfelt. Eit tips til slutt: ta fritidsinteresser med i vurderinga når du vel studiestad, geologi-studie finst mange stader i Norge!

 

 

Biologi: Magnus I. Vestrum

– En bachelorgrad i biologi ble et viktig utgangspunkt for at jeg i dag jobber med spennende forskning ved NTNU. Etter studiene jobbet jeg en periode i en midlertidig forskerstilling før jeg begynte på en ph.d.-grad. Jeg forsker nå på hvordan utviklingen av den norske boligmassen har påvirket behovet og bruken av energi, og hvordan boligmassen påvirker miljøet (for eksempel CO2-utslipp).

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi: Magnus I. Vestrum

– En bachelorgrad i biologi ble et viktig utgangspunkt for at jeg i dag jobber med spennende forskning ved NTNU. Etter studiene jobbet jeg en periode i en midlertidig forskerstilling før jeg begynte på en ph.d.-grad. Jeg forsker nå på hvordan utviklingen av den norske boligmassen har påvirket behovet og bruken av energi, og hvordan boligmassen påvirker miljøet (for eksempel CO2-utslipp).

Uteksaminert: 2013
Studieprogram: Bachelorprogram i biologi
Bakgrunn: stipendiat

Hva jobber du med?
– Jeg studerer hvordan utviklingen av den norske boligmassen har påvirket behovet og bruken av energi, og hvordan boligmassen påvirker miljøet (f.eks. CO2-utslipp). Med utgangspunkt i den historiske utviklingen forsøker vi også å si noe om hvordan dette kan komme til å utvikle seg fremover i tiden.

Hva er det beste ved jobben din?
– Det beste er at dette er en veldig fleksibel jobb og jeg kan i stor grad jobbe med det jeg vil. I tillegg til at jeg kan gå dypere ned i materien enn hva jeg kan om jeg jobber andre steder.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?
– Etter studiene jobbet jeg en periode i en midlertidig forskerstilling før jeg begynte på denne ph.d. graden.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
– Bachelorprogram i biologi var et viktig utgangspunkt for retningen jeg valgte på masteroppgaven min. Masteroppgaven omhandlet en systemanalyse av den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Ettersom jeg skulle skrive en slik masteroppgave tok jeg et metode-emne som introduserte meg til dynamisk modellering som en metode. Dette var en metode som hadde spesielt fokus på bygningsmasse - både på nasjonalt og regionalt nivå.

– Etter fullført mastergrad innenfor industriell økologi hadde jeg lyst til å lære mere om dette, og når muligheten dukket opp søkte jeg denne ph.d.-stillingen. I dag bruker jeg kanskje ikke så mye av det jeg lærte på bachelorprogrammet, men et nøkkelaspekt ved industriell økologi er systemtenkning, og innenfor biologi (og spesielt økologi) blir man gjort meget bevist på at alt henger sammen. I tillegg er tverrfagligheten veldig viktig, da dette gjerne fører til at nye idéer, løsninger og problemstillinger dukker opp der man ikke forventer det. Da er det greit å ha en bakgrunn fra matematikk og naturfag (realfag) når det jeg studerer er forholdsvis teknisk.