Matematikk og naturfag

Studentintervjuer

Matematikk og naturfag


Ressurspublisering

Fikk presentere forskningsarbeid i Etiopia

Navn: Tale Bakken Ulfsby
Studieprogram: Matematiske fag, i fireårsstilling med undervisningsplikt.

Noe sånt hadde jeg nok aldri fått sjansen til å gjøre i annen jobb, sier Tale Bakken Ulfsby som tar ph.d. i matematiske fag.

Kjære vene, for en luksus!

Navn: Jo Røislien
Studieprogram: Matematiske fag
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2004
Arbeidssted/-giver: Jeg er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger (UiS) og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Jeg er også kreativ leder for vitenskapsformidlingsselskapet Science Addiction AS.

Du kan sitte uker i strekk og grave deg ned i de mørke hjørnene av bøker som nesten ingen andre har lest, sier Jo Røislien. – Når ellers kan du bruke flere år av livet ditt på å finne ut av noe du selv synes er gøy mens du får betalt full lønn?

Fikk den første jobben han søkte på

Navn: Carl Fredrik Berg
Studieprogram: Matematiske fag, algebra
Uteksaminert fra NTNU (årstall): 2006
Arbeidssted/-giver: Førsteamanuensis ved IGP (Institutt for Geovitenskap og Petroleum). Jobbet tidligere på Equinors forskningssenter fra 2007 til 2016.

De er alltid ute etter folk som er flinke i matematikk og som har vist at de klarer å jobbe, sier førsteamanuensis Carl Fredrik Berg. – Og det har man jo vist ved å ta en doktorgrad.

Ikke så god i matte? Null problem!

Navn: Lars Otto Lofthus Ose
Studieprogram: Realfagskurs

Jeg syntes det var veldig praktisk å kunne ta unna alt av matte og fysikk tilsvarende tre år på videregående i løpet av kun et halvår. Tar du dette studiet får du dessuten tilgang på alle ingeniørutdannelsene, og der er det mye å velge i.

Trainee ved Borregaard

Navn: Bente Haug

Utdanning: 5-årig mastergrad i bioteknologi

Uteksaminert: 2018

Yrke: Trainee

Arbeidssted: Borregaard

Som forsker har jeg en veldig variert arbeidshverdag.

Kvalitetskoordinator

Navn: Anne Marit Holten

Utdanning:

Uteksaminert: 2016 (bachelor) og 2018 (master)
Yrke: Kvalitetskoordinator

Arbeidssted: Mowi Norway AS

Jobbhverdagen min er variert og givende.

Førsteinspektør i Mattilsynet

Navn: Hilde Aastorp

Utdanning: Bachelorgrad i matteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Mattilsynet

Min utdanning er relevant for jobben på alle måter, hver dag støter vi på faglige problemstillinger hvor min bakgrunn er nyttig.

Laboratoriemedarbeider

Navn: Henrik Brenna Tenfjord

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: Patogen AS

"Det var spennende å komme til et sted hvor jeg fikk ta i bruk så mange av teknikkene jeg arbeidet med på studiet."

Laboratorieingeniør

Navn: Dina Tveit

Utdanning: Bachelor i bioteknologi, NTNU Ålesund

Uteksaminert: 2018

Yrke: Laboratorieingeniør

Arbeidssted: GE Healthcare AS

"Da jeg var ferdig med studiene ved NTNU i Ålesund var jeg ivrig etter å få innblikk i legemiddelindustrien, og søkte til GE hvor ble tilbudt en stilling høsten samme år."

Jeg har en vakker jobb

Navn: Anna Vederhus
Studieprogram: Matematiske fag, med master i Kryptografi/Anvendt matematikk. Elektroniske stemmesystemer.
Uteksaminert fra NTNU: Våren 2016
Arbeidssted: Bjøråsen ungdomsskole på Romsås i Oslo, via et program som heter Teach First. Det er et samarbeidsprogram mellom Oslo kommune/utdanningsetaten og Statoil. De rekrutterer ferdigutdannede sivilingeniører og studenter med master i realfag til et program over to år for å bli realfagslærer i skolen. Hovedsakelig vanskeligstilte skoler i Oslo. Jeg er nå inne i mitt andre år der.
Tittel: Lærer

Jeg har master i matematikk fra NTNU, og ved å være med i dette programmet får jeg også integrert PPU ved UiO samtidig som jeg jobber som lærer ved denne ungdomsskolen. Dette andre året får vi ledelseskurs hos Statoil i tillegg, med seks samlinger hos dem på Fornebu.

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil

Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

Sammen med dyktige kolleger lærer man hele tiden noe nytt

Navn: Jon Høgstad
Uteksaminert: 2017
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Studieretning: spesialisering i kjemisk prosessteknologi, miljø og reaktorteknologi
Arbeidsgiver: Hydro Aluminium Sunndal

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions

Tittel: Process Engineer

Det jeg liker best er når jeg ser at kjemien stemmer

Navn: Rune Rennemo
Uteksaminert (år): 2015
Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi
Spesialisering: kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Kystlab AS, avd. Namdal
Tittel: Kjemiingeniør

Det beste med jobben er den store variasjonen

Navn: Åsmund Linga

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Elkem

Tittel: Teknisk trainee

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med

Studieprogram: Master i geologi

Sted: NTNU i Trondheim

Uteksaminert fra NTNU: 2017

Arbeidsgiver: ConocoPhilips

Yrke: Associate Geologist

Navn: Bård Heggem

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred

Studieprogram: Bachelor i geologi og master i geolog

Sted: NTNU i Trondheim

Utekaminert frå NTNU: 2017

Arbeidsgjevar: Norges geologiske undersøking (NGU)

Tittel: Forskar

Namn: Odd André Morken

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. 

Biologi: Magnus I. Vestrum

– En bachelorgrad i biologi ble et viktig utgangspunkt for at jeg i dag jobber med spennende forskning ved NTNU. Etter studiene jobbet jeg en periode i en midlertidig forskerstilling før jeg begynte på en ph.d.-grad. Jeg forsker nå på hvordan utviklingen av den norske boligmassen har påvirket behovet og bruken av energi, og hvordan boligmassen påvirker miljøet (for eksempel CO2-utslipp).