Samfunnsvitenskap og psykologi

Om studiemiljø, utdanning i utlandet og arbeidslivet

Samfunnsvitenskap og psykologi


Ressurspublisering

Rådgiver samfunnsansvar - Sirkulær IKT

Navn: Alice Elizabeth Dalsjø

Utdanning: 

Arbeidssted: Oslo Kommune

"Det mest relevante for jobben var studiet mitt og resultatene derifra."

Stipendiat ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Navn: Ulrika Lein

Utdanning: 

"Jeg kan bruke de metodiske og teoretiske verktøyene jeg har tilegnet meg fra masterstudiet, og bruke det for å gi naturen en stemme."

Analytiker i Oxford Research

Navn: Marte Birkedal Austenå 

Utdanning: 

"STS-perspektivene er til god hjelp når man skal se de store sammenhengene."

La motivasjonen styre valgene dine

Navn: Camilla Krogstie

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med.

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder

Navn: Kristoffer Halseth

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder og jeg har lært teori, verktøy og teknikker som jeg bruker i jobben på daglig basis i møte med dem jeg veileder.

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante

Navn: Oda Okkenhaug

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante, og viktigheten av den kompetansen vi opparbeider oss gjennom studieløpet blir tydelig.

Gi deg selv litt albuerom til å finne ut av ting etter hvert!

Navn: Frøydis Eidset

Studieretning: Bachelor i sosialantropologi

Sosialantropologi har i tillegg en praktisk side ved at du faktisk bor og studerer de menneskene og samfunnene du skriver om på kloss hold.

Stress ned!

Navn: Ida Maria Brennhaugen

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Psykologstudiet handlar altså ikkje berre om tilegning av teoretisk kunnskap, men er på mange måtar òg ei personleg reise for studentane.

Jeg anbefaler alle å dra på utveksling, både for å utvide sin egen horisont, kunnskap og for utvikling av språk.

Navn: Janni Ekrem

Studieretning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Utvekslingsland: Belgia

Utvekslingsår: 2019

Jeg ønsket å være i hjertet av EU for å være der det skjer med tanke på politisk utforming og påvirkning.

Jeg får i høy grad brukt min kompetanse innenfor utredning, endring og utvikling.

Navn: Svanhild Reitan Lande

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Jeg liker svært godt det tverrfaglige samarbeidet jeg får delta i på tvers av ulike avdelinger ved NTNU.

Jeg er interessert i å ha en jobb som betyr noe - hvor hver dag er unik!

Navn: Natalie Liljevold Hauge

Studieretning: Barnevernspedagog

Vær deg selv, og utfordre deg selv på det sosiale. Jo tidligere du tør å bli kjent med andre, jo tidligere merker du hvor fine de rundt deg er. 

Studiet er på mange måter hva du gjør det til

Navn: Andreas Aasom Brandsnes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

I løpet av andre år fikk jeg også mer praktisk erfaring enn hva jeg hadde håpet på, noe som er et kjempestort pluss i min bok.

På studiet er det godt samhold

Navn: Karen Thevik

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg var interessert i å se hvordan mennesker og landskap fungerte sammen.

Det gode sosiale og faglige miljøet ga mersmak

Navn: Sigurd Hilmo Lundheim

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Et lite råd som de fleste studenter trenger å høre, er at det viktigste er ikke å få gode karakterer, men å ha en god karakter.

Lektorutdanningen i geografi var skreddersydd for meg

Navn: Hilmar Dalen

Studieprogram: Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kompetansen jeg sitter igjen med etter endt studietid er ikke bare etterspurt i skolen, men også hos andre aktører i samfunnet.

Overraskende mange fordeler med sosialantropologisk bakgrunn når man skal starte bedrift

Navn: Ingrid Fabrello
Studieprogram: Master i sosialantropologi
Tittel på masteroppgave: Tango og kjønn i Mendoza, Argentina
Arbeidsgiver: Gründer, Kulturkoordinator

− Kunnskapen, forståelsen og empatien jeg lærte gjennom sosialantropologistudiet, bruker jeg i jobbsammenheng hver eneste dag, sier Fabrello.

Jeg har alltid vært interessert i geografi

Navn: Jenny Osen

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg visste også at det var to feltkurs i løpet av studiet, det var noe som trakk meg til å søke.

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Prøv og feil!

Navn: Thea Kolloen

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut i Trondheim kommune

Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå. 

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi 

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag