Samfunnsvitenskap og psykologi

Om studiemiljø, utdanning i utlandet og arbeidslivet

Samfunnsvitenskap og psykologi


Ressurspublisering

Nestleder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

Navn: Kristine Bjartnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

"Skriv masteroppgave om noe du synes er spennende og interessant!"

Gi deg selv litt albuerom til å finne ut av ting etter hvert!

Navn: Frøydis Eidset

Studieretning: Bachelor i sosialantropologi

Sosialantropologi har i tillegg en praktisk side ved at du faktisk bor og studerer de menneskene og samfunnene du skriver om på kloss hold.

Stress ned!

Navn: Ida Maria Brennhaugen

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Psykologstudiet handlar altså ikkje berre om tilegning av teoretisk kunnskap, men er på mange måtar òg ei personleg reise for studentane.

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Jeg anbefaler alle å dra på utveksling, både for å utvide sin egen horisont, kunnskap og for utvikling av språk.

Navn: Janni Ekrem

Studieretning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Utvekslingsland: Belgia

Utvekslingsår: 2019

Jeg ønsket å være i hjertet av EU for å være der det skjer med tanke på politisk utforming og påvirkning.

Prosjektleder, Vestre Viken helseforetak

Navn: Anni Saberniak

Utdanning: 

"Noe av det viktigste jeg tatt med meg fra masterstudiene er et kritisk tankesett. Dette gjør at jeg ofte kan peke ut hull eller stille de "riktige spørsmålene" som får andre til å tenke nøyere gjennom hvorfor de jobber som de gjør, og om det finnes forbedringspotensial. "

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Ikkje undervurder di eiga kompetanse!"

Seniorkonsulent Quality Assurance Manager, Sogeti/ Capgemini

Navn: Kristina Ruud

Utdanning: 

"Jeg tar med meg mye av læringen fra masteroppgaven inn i arbeidshverdagen."

Daglig leder, Montasjen

Navn: Kine Ariela Egseth

Utdanning: 

"Kompetansen fra studiene benytter jeg jevnlig, om ikke flere ganger daglig."

Vi får god oppfølging og hjelp

Navn: Maria Isabel Abrante

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier.

Jeg får i høy grad brukt min kompetanse innenfor utredning, endring og utvikling.

Navn: Svanhild Reitan Lande

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Jeg liker svært godt det tverrfaglige samarbeidet jeg får delta i på tvers av ulike avdelinger ved NTNU.

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder

Navn: Kristoffer Halseth

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder og jeg har lært teori, verktøy og teknikker som jeg bruker i jobben på daglig basis i møte med dem jeg veileder.

Jeg er interessert i å ha en jobb som betyr noe - hvor hver dag er unik!

Navn: Natalie Liljevold Hauge

Studieretning: Barnevernspedagog

Vær deg selv, og utfordre deg selv på det sosiale. Jo tidligere du tør å bli kjent med andre, jo tidligere merker du hvor fine de rundt deg er. 

Studiet er på mange måter hva du gjør det til

Navn: Andreas Aasom Brandsnes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

I løpet av andre år fikk jeg også mer praktisk erfaring enn hva jeg hadde håpet på, noe som er et kjempestort pluss i min bok.

På studiet er det godt samhold

Navn: Karen Thevik

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg var interessert i å se hvordan mennesker og landskap fungerte sammen.

Det gode sosiale og faglige miljøet ga mersmak

Navn: Sigurd Hilmo Lundheim

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Et lite råd som de fleste studenter trenger å høre, er at det viktigste er ikke å få gode karakterer, men å ha en god karakter.

Lektorutdanningen i geografi var skreddersydd for meg

Navn: Hilmar Dalen

Studieprogram: Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kompetansen jeg sitter igjen med etter endt studietid er ikke bare etterspurt i skolen, men også hos andre aktører i samfunnet.

Overraskende mange fordeler med sosialantropologisk bakgrunn når man skal starte bedrift

Navn: Ingrid Fabrello
Studieprogram: Master i sosialantropologi
Tittel på masteroppgave: Tango og kjønn i Mendoza, Argentina
Arbeidsgiver: Gründer, Kulturkoordinator

− Kunnskapen, forståelsen og empatien jeg lærte gjennom sosialantropologistudiet, bruker jeg i jobbsammenheng hver eneste dag, sier Fabrello.

Jeg har alltid vært interessert i geografi

Navn: Jenny Osen

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg visste også at det var to feltkurs i løpet av studiet, det var noe som trakk meg til å søke.