Samfunnsvitenskap og psykologi

Om studiemiljø, utdanning i utlandet og arbeidslivet

Samfunnsvitenskap og psykologi


Ressurspublisering

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Ikkje undervurder di eiga kompetanse!"

Prosjektleder, Vestre Viken helseforetak

Navn: Anni Saberniak

Utdanning: 

"Noe av det viktigste jeg tatt med meg fra masterstudiene er et kritisk tankesett. Dette gjør at jeg ofte kan peke ut hull eller stille de "riktige spørsmålene" som får andre til å tenke nøyere gjennom hvorfor de jobber som de gjør, og om det finnes forbedringspotensiale. "

Seniorkonsulent Quality Assurance Manager, Sogeti/ Capgemini

Navn: Kristina Ruud

Utdanning: 

"Jeg tar med meg mye av læringen fra masteroppgaven inn i arbeidshverdagen."

Daglig leder, Montasjen

Navn: Kine Ariela Egseth

Utdanning: 

"Kompetansen fra studiene benytter jeg jevnlig, om ikke flere ganger daglig."

Vi får god oppfølging og hjelp

Navn: Maria Isabel Abrante

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier.

Jeg får i høy grad brukt min kompetanse innenfor utredning, endring og utvikling.

Navn: Svanhild Reitan Lande

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Jeg liker svært godt det tverrfaglige samarbeidet jeg får delta i på tvers av ulike avdelinger ved NTNU.

Gi deg selv litt albuerom til å finne ut av ting etter hvert!

Navn: Frøydis Eidset

Studieretning: Bachelor i sosialantropologi

Sosialantropologi har i tillegg en praktisk side ved at du faktisk bor og studerer de menneskene og samfunnene du skriver om på kloss hold.

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder

Navn: Kristoffer Halseth

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder og jeg har lært teori, verktøy og teknikker som jeg bruker i jobben på daglig basis i møte med dem jeg veileder.

- Vi får god oppfølging

Navn: Jesper Meisler

Studieprogram: Master i likestilling og mangfold

Vi er en liten klasse sammensatt av personer med ulik jobb- og utdanningsbakgrunn, noe som gjør at mange ulike perspektiver og kompetanse bidrar positivt inn i faglige diskusjoner.

De ansatte virker svært opptatt av at vi skal trives med studiet

Navn: Miranda Moen

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

"Etter å ha vært utvekslingsstudent i Tyskland hvor universitetene er mer konservative, setter jeg stor pris på at underviserne og veilederne på NTNU er så nære og tilgjengelige."

Jeg er interessert i å ha en jobb som betyr noe - hvor hver dag er unik!

Navn: Natalie Liljevold Hauge

Studieretning: Barnevernspedagog

Vær deg selv, og utfordre deg selv på det sosiale. Jo tidligere du tør å bli kjent med andre, jo tidligere merker du hvor fine de rundt deg er. 

Studiet er på mange måter hva du gjør det til

Navn: Andreas Aasom Brandsnes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

I løpet av andre år fikk jeg også mer praktisk erfaring enn hva jeg hadde håpet på, noe som er et kjempestort pluss i min bok.

På studiet er det godt samhold

Navn: Karen Thevik

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg var interessert i å se hvordan mennesker og landskap fungerte sammen.

Det gode sosiale og faglige miljøet ga mersmak

Navn: Sigurd Hilmo Lundheim

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Et lite råd som de fleste studenter trenger å høre, er at det viktigste er ikke å få gode karakterer, men å ha en god karakter.

Lektorutdanningen i geografi var skreddersydd for meg

Navn: Hilmar Dalen

Studieprogram: Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kompetansen jeg sitter igjen med etter endt studietid er ikke bare etterspurt i skolen, men også hos andre aktører i samfunnet.

Overraskende mange fordeler med sosialantropologisk bakgrunn når man skal starte bedrift

Navn: Ingrid Fabrello
Studieprogram: Master i sosialantropologi
Tittel på masteroppgave: Tango og kjønn i Mendoza, Argentina
Arbeidsgiver: Gründer, Kulturkoordinator

− Kunnskapen, forståelsen og empatien jeg lærte gjennom sosialantropologistudiet, bruker jeg i jobbsammenheng hver eneste dag, sier Fabrello.

Jeg har alltid vært interessert i geografi

Navn: Jenny Osen

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg visste også at det var to feltkurs i løpet av studiet, det var noe som trakk meg til å søke.

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Prøv og feil!

Navn: Thea Kolloen

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut i Trondheim kommune

Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå.