Samfunnsvitenskap og psykologi

Om studiemiljø, utdanning i utlandet og arbeidslivet

Samfunnsvitenskap og psykologi


Ressurspublisering

Stipendiat ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Navn: Ulrika Lein

Utdanning: 

"Jeg kan bruke de metodiske og teoretiske verktøyene jeg har tilegnet meg fra masterstudiet, og bruke det for å gi naturen en stemme."

Veileder Sens Utvikling

Navn: Malin Charlotte Sandmo

Utdanning: 

Arbeidssted: Sens Utvikling

 

Mye av realkompetansen jeg har fra masterstudiet, og spesielt masteroppgaven som handlet om å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, er veldig relevant i jobben min nå.

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

HR-konsulent og prosjektleder

Navn: Astrid Trondal

Utdanning:

Arbeidssted: CatalystOne Solutions

"Jeg har en annen type forståelse for hvordan prosesser bør designes enn for eksempel en person med ren IT-bakgrunn. Det er viktig med samfunnsvitere og humanister i IT-bransjen!"

Analytiker i Oxford Research

Navn: Marte Birkedal Austenå 

Utdanning: 

"STS-perspektivene er til god hjelp når man skal se de store sammenhengene."

La motivasjonen styre valgene dine

Navn: Camilla Krogstie

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med.

Rådgiver samfunnsansvar - Sirkulær IKT i Oslo Kommune

Navn: Alice Elizabeth Dalsjø

Utdanning: 

"Det mest relevante for jobben var studiet mitt og resultatene derifra."

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder

Navn: Kristoffer Halseth

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder og jeg har lært teori, verktøy og teknikker som jeg bruker i jobben på daglig basis i møte med dem jeg veileder.

Vi får god oppfølging og hjelp

Navn: Maria Isabel Abrante

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier.

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante

Navn: Oda Okkenhaug

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante, og viktigheten av den kompetansen vi opparbeider oss gjennom studieløpet blir tydelig.

Nestleder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

Navn: Kristine Bjartnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

"Skriv masteroppgave om noe du synes er spennende og interessant!"

Gi deg selv litt albuerom til å finne ut av ting etter hvert!

Navn: Frøydis Eidset

Studieretning: Bachelor i sosialantropologi

Sosialantropologi har i tillegg en praktisk side ved at du faktisk bor og studerer de menneskene og samfunnene du skriver om på kloss hold.

Stress ned!

Navn: Ida Maria Brennhaugen

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Psykologstudiet handlar altså ikkje berre om tilegning av teoretisk kunnskap, men er på mange måtar òg ei personleg reise for studentane.

Prosjektleder NTNU IT

Navn: Elisabeth Guillot

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU IT

Jeg har veldig god nytte av kompetansen både fra psykologi og STS i jobben min, da jobben i stor grad går på å forstå mennesker og deres bruk av teknologi.

Jeg anbefaler alle å dra på utveksling, både for å utvide sin egen horisont, kunnskap og for utvikling av språk.

Navn: Janni Ekrem

Studieretning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Utvekslingsland: Belgia

Utvekslingsår: 2019

Jeg ønsket å være i hjertet av EU for å være der det skjer med tanke på politisk utforming og påvirkning.

Prosjektleder, Vestre Viken helseforetak

Navn: Anni Saberniak

Utdanning: 

"Noe av det viktigste jeg tatt med meg fra masterstudiene er et kritisk tankesett. Dette gjør at jeg ofte kan peke ut hull eller stille de "riktige spørsmålene" som får andre til å tenke nøyere gjennom hvorfor de jobber som de gjør, og om det finnes forbedringspotensial. "

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Ikkje undervurder di eiga kompetanse!"

Seniorkonsulent Quality Assurance Manager, Sogeti/ Capgemini

Navn: Kristina Ruud

Utdanning: 

"Jeg tar med meg mye av læringen fra masteroppgaven inn i arbeidshverdagen."

Daglig leder, Montasjen

Navn: Kine Ariela Egseth

Utdanning: 

"Kompetansen fra studiene benytter jeg jevnlig, om ikke flere ganger daglig."

Jeg får i høy grad brukt min kompetanse innenfor utredning, endring og utvikling.

Navn: Svanhild Reitan Lande

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Jeg liker svært godt det tverrfaglige samarbeidet jeg får delta i på tvers av ulike avdelinger ved NTNU.