Samfunnsvitenskap og psykologi

Om studiemiljø, utdanning i utlandet og arbeidslivet

Samfunnsvitenskap og psykologi


Ressurspublisering

Jeg er interessert i å ha en jobb som betyr noe - hvor hver dag er unik!

Navn: Natalie Liljevold Hauge

Studieretning: Barnevernspedagog

Vær deg selv, og utfordre deg selv på det sosiale. Jo tidligere du tør å bli kjent med andre, jo tidligere merker du hvor fine de rundt deg er. 

Studiet er på mange måter hva du gjør det til

Navn: Andreas Aasom Brandsnes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

I løpet av andre år fikk jeg også mer praktisk erfaring enn hva jeg hadde håpet på, noe som er et kjempestort pluss i min bok.

På studiet er det godt samhold

Navn: Karen Thevik

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg var interessert i å se hvordan mennesker og landskap fungerte sammen.

Det gode sosiale og faglige miljøet ga mersmak

Navn: Sigurd Hilmo Lundheim

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Et lite råd som de fleste studenter trenger å høre, er at det viktigste er ikke å få gode karakterer, men å ha en god karakter.

Lektorutdanningen i geografi var skreddersydd for meg

Navn: Hilmar Dalen

Studieprogram: Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13

Kompetansen jeg sitter igjen med etter endt studietid er ikke bare etterspurt i skolen, men også hos andre aktører i samfunnet.

Overraskende mange fordeler med sosialantropologisk bakgrunn når man skal starte bedrift

Navn: Ingrid Fabrello
Studieprogram: Master i sosialantropologi
Tittel på masteroppgave: Tango og kjønn i Mendoza, Argentina
Arbeidsgiver: Gründer, Kulturkoordinator

− Kunnskapen, forståelsen og empatien jeg lærte gjennom sosialantropologistudiet, bruker jeg i jobbsammenheng hver eneste dag, sier Fabrello.

Jeg har alltid vært interessert i geografi

Navn: Jenny Osen

Studieprogram: Bachelor i geografi

Jeg visste også at det var to feltkurs i løpet av studiet, det var noe som trakk meg til å søke.

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Prøv og feil!

Navn: Thea Kolloen

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut i Trondheim kommune

Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå. 

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante

Navn: Oda Okkenhaug

Studieprogram: Master i likestiling og mangfold

Temaene vi jobber med på studiet er dagsrelevante, og viktigheten av den kompetansen vi opparbeider oss gjennom studieløpet blir tydelig.

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi 

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag

Studieveileder ved matteknologi på NTNU

Navn: Henrik Stamnes Dahl

Utdanning: 

Arbeidssted: Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU

"Du har ofte et bredt spekter av muligheter når du ikke har gått en profesjonsutdanning, men ingen skriver at de trenger en filosof med kompetanse innenfor statsvitenskap og latin."

Det er gøy å jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger og gjøre en forskjell

Navn: Hanne Lystad

Utdanning: Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Arbeider som: Manager i PwC

Som samfunnsviter er det kanskje ekstra viktig å skille seg ut ved å vise noen av samfunnsinteressen utover faget sitt, få et relevant nettverk og jobbe litt ved siden av studiene. 

 

 

Veileder Sens Utvikling

Navn: Malin Charlotte Sandmo

Utdanning: 

Arbeidssted: Sens Utvikling

 

Mye av realkompetansen jeg har fra masterstudiet, og spesielt masteroppgaven som handlet om å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, er veldig relevant i jobben min nå.

Bindeleddet mellom høgskolen og media

Navn: Stian Kristoffer Sande

Studieprogram: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Arbeider som: Kommunikasjonsrådgiver hos Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Som kommunikasjonsrådgiver er man ofte bindeleddet mellom høgskolen og media, og det er min jobb å forenkle og tydeliggjøre vesentligheten og relevansen ved det som foregår på høgskolen.

Sosiologien har vært særdeles nyttig i min praksis som behandler

Navn: Siri Haugan

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut

Tolkning av andres uttrykk/meninger er komplisert, og man har behov for teori for å forstå.

Det er veivalgene du har gjort som skiller deg ut

Navn: Martin Østtveit-Moe

Studieprogram: Master i geografi

Arbeider som: Rådgiver i regionalpolitisk avdeling

Programansvarlig for aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

Navn: Nicolaj Jensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Aktivitets- og inkluderingsaktøren Trivselsleder

 

Etter endt masterstudie fikk jeg tilbud om fast jobb

Min kompetanse fra studiene kommer godt med

Navn: Linn Buvik

Utdanning: Bachelorgrad i psykologi

Arbeider som: Prosjektansvarlig hos Great Place to Work

 I min rolle som prosjektansvarlig er det først og fremst metodeferdigheter jeg har tilegnet meg gjennom studiene jeg har mest bruk for i arbeidshverdagen.

Jeg elsker å jobbe med mennesker

Navn: Maria Soot-Ryen

Studieretning: Bachelor i psykologi

Arbeider som: Dramatherapist

 Spesielt har utviklingspsykologi vært veldig nyttig da mye av teorien jeg har lært i ettertid bygger på dette.