Estetiske fag, kunst og musikkfag

Studentintervjuer

Estetiske fag, kunst og musikkfag


Ressurspublisering

Teaterviter /skuespiller /formidler

Navn: Kari Melhuus Jenssen

Utdanning: 

Arbeidssted: Trøndelag Teater /  Jødisk Museum i Trondheim

"Både gjennom bacheor- og masterløpet har jeg lært mye av å jobbe praktisk, både med andre og alene. Å jobbe med produksjoner, oppbyggingen av en forestilling, med alt fra manus, skuespill, økonomi, promotering og rettigheter har vært lærerikt."

Førstekonsulent ved Universitetet i Stavanger

Navn: Fredrik Dahle Vedholm

Utdanning: 

Arbeidssted: 

"Alle filmer har blitt laget før, det er dine valg som gjør din film interessant."

Produsent, organisasjonskonsulent og kulturskolelærer

Navn: Birgitte Mikalsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Alpaca Ensemble, Ung Kirkesang og Stjørdal Kulturskole

Engasjer deg i det lokale musikklivet som frivillig, og ha god kontakt med lærerene dine!

Brukerstyrt Personlig Assistent og Frilanser

Navn: Aksel Rønning

Utdanning: 

Arbeidssted: MIO BPA og Aksel Rønning

Kompetansen fra studiene er veldig relevant i arbeidet som frilans musiker, og anvendes hver dag.

Musiker

Navn: Oda Steinkopf

Utdanning: 

Arbeidssted: Har fleire arbeidsgivarar/oppdragsgivarar. Jobbar også på AKKS

Eg har henta inspirasjon frå lærarane eg har hatt på studiet

Fagpedagog og frilans skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Jeg bruker kompetansen fra studiene til å skape min egen arbeidsplass."

Gjør kunstinteressen mer yrkesrettet

Navn: Oda Austnes

Studieprogram: Bachelor i kunsthistorie

Det er fint å være student. Akkurat nå er studiehverdagen travel på grunn av arbeid med visningsrommet Punktet i tillegg til studiene.

Formidler ved museum

Navn: Birgitte Røhnebæk

Utdanning: 

Arbeidssted: Prøysenhuset

Kompetansen min fra drama og teater og praktisk pedagogisk utdanning kommer godt med når man skal formidle historie for ulike mennesker. 

For ein by, og for eit studentmiljø!

Studieprogram: Mastergrad i musikkvitenskap
Arbeidssted: Institutt for musikk
Navn: Susanne Odijk Solbakken

Drama og teater har et veldig godt og samlet miljø

Navn: Helene Kragh Fosse 

Studieprogram: Master i drama og teater

Jeg er et menneske som lærer best ved å gjøre, og dermed er kombinasjonen av fysisk arbeid på scenegulvet og samsvarende teori perfekt!

Jeg forventet ikke at det skulle åpne så mange dører som det gjorde

Navn: Ørjan Svingen

Studieprogram: Master i drama og teater

En har mange muligheter og mye kompetanse tilgjengelig om en bare åpner øynene og leter etter det og interesserer seg.

 

Ville videreutvikle mitt kunnskapsnivå rundt ulike former for kunst.

Navn: Tommy Westermann

Studieprogram: Bachelor i drama og teater

Jeg ønsket i utgangspunktet bare et årsstudium, men valgte på grunn av utviklingen jeg hadde på et personlig og profesjonelt nivå, å fortsette utdanningen.

Et studie som lar oss oppleve teorien gjennom praksis

Navn: Stian Norrud Busch

Studieprogram: Årsstudium drama og teater

Grunnet små klasser har det også vært veldig lett å bli ordentlig kjent med folk, og man får mange gruppeoppgaver som lar deg jobbe sammen med mange flotte, kreative mennesker.

Det er masse spennende ting man lærer på kunsthistorie!

Navn: Karina Johansen Borgerås

Studieprogram:

Jeg har alltid vært interessert i kunst, samtidig som historie var favorittfaget mitt fra slutten av barneskolen av. Med dette var kunsthistorie egentlig midt i blinken for meg.

Drama og Teater ved NTNU var et naturlig studievalg for meg

Navn: Sofie Aalstad Jansen

Studieprogram: Bachelor i drama og teater

Man får et innblikk i hvordan man kan arbeide med teater både på- og av scenen.

Bidrar til å øke et museums kunnskap om egen samling

Navn: Morten Spjøtvold

Studieprogram: Master i kunsthistorie

Master i kunsthistorie er en viktig kvalifikasjon hvis man ønsker å jobbe innenfor arkiv, bibliotek og museumssektoren.

Har alltid kjent en dragning mot bilder

Navn: Gustav Svihus Borgersen

Utdanning:

Jobber som: Kunstkritiker og skribent

Valget om å bli kunstkritiker og skribent materialiserte seg i løpet av masterskriveprosessen

Meir kunnskap og fagleg tyngde med master kunsthistorie

Navn: Øyvind Kvarme

Utdanning:

Arbeidsstad: Dagleg leiar i Heimdal Kunstforening, og frilans skribent og formidlar

Teori er dynamisk, og kan ha fleire praktiske konsekvensar. Det påverkar ikkje berre tekstane ein skriv, men kan òg ha konsekvensar for måten ein jobbar med utstillingar på

Du får mange ideer som du aldri ville tenkt på at kunne være teater, en slags kreativ input

Navn: Aksel Langum Øien

Studieprogram: Master i drama og teater

Trondheim er en by med et veldig rikt kulturliv, så det er mange muligheter til å engasjere seg i det man interesserer seg for.

Utdanningen gjør meg sikrere i rollen som interaksjonsdesigner

Studieprogram: Master i interaksjonsdesign, uteksaminert i 2016
Yrke: Interaksjonsdesigner i Dagbladet, Aller Media.
Navn: Sebastian Brage Hansen

Sebastian Brage Danielsen skrev masteroppgave om bruk av “usynlige brukergrensesnitt” med bluetooth og Internet-of-Things for å minske risiko for smitte gjennom berøring på sykehus. Han jobber i dag med interaksjonsdesign på web og med tjenester som gir brukerne muligheter å kunne gi og få tilbakemelding på interaksjon i Dagbladet, Aller Media.