Estetiske fag, kunst og musikkfag

Studentintervjuer

Estetiske fag, kunst og musikkfag


Ressurspublisering

Stipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet

Navn: Caroline Fredriksen

Utdanning: 

Arbeidssted: 

" Ved å ha jobbet med teater har jeg blitt mye mer trygg i formidlingssammenheng, både ved presentasjoner og på jobbintervju."

Lektor ved Gjøvik videregående skole

Navn: Marita Røstad

Utdanning: 

Arbeidssted: Gjøvik videregående skole.

"Turte ikke satse fullt på å være utøvende, liker å være lærer."

Profesjonell musiker og lærer

Navn: Karl Michelson

Utdanning:

Arbeidssted: MUNO, Bærum Kulturskole, samt är näringsdrivande.

"Om du vill få något gjort behöver du lyfta på rumpan och jobba för det, inget som gör det åt dig."

Fiolinist og fiolinpedagog

Navn: Silje Marie Bugjerde Bagge

Utdanning:

Arbeidssted: Freelance fiolinist og fiolinpedagog

"Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende"

Lærer

Navn: Birgitte Røhnebæk

Utdanning: 

Arbeidssted: Prøysenhuset

Kompetansen min fra drama og teater og praktisk pedagogisk utdanning kommer godt med når man skal formidle historie for ulike mennesker. 

Dramalærer i videregående skole

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

  • Master i dramapedagogikk og anvent teater ved annet lærested
  • Bachelor i drama og teater med støttefag i sosiologi, pedagogikk og filosofi

Arbeidssted: Lektor ved Vågen videregående skole

"Det er undervurdert å si noen fine ord til seg selv i speilet"

Skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Kompetansen fra studiene bruker jeg til å kunne skape min egen arbeidplass."

For ein by, og for eit studentmiljø!

Studieprogram: Mastergrad i musikkvitenskap
Arbeidssted: Institutt for musikk
Navn: Susanne Odijk Solbakken

Produsent i Senter for tidligmusikk

Navn: Susanne Odijk Solbakken

Utdanning: 

Arbeidssted: Senter for tidligmusikk

"Eg brukar musikkvitskapskompetansen min kvar dag"

Kunsthistorie rommer nøkler til å forstå samfunnsmekanismer

Navn: Solveig Lønnmo

Utdanning:

Stilling og arbeidssted: Kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Fra masteren har jeg med dette i min jobb: evnen til kritisk lesning, prosjektledelse, strukturering av en stor tekst, levering til deadline, og det å ta imot og ta praktisk stilling til konstruktiv kritikk.

Drama og teater har et veldig godt og samlet miljø

Navn: Helene Kragh Fosse 

Studieprogram: Master i drama og teater

Jeg er et menneske som lærer best ved å gjøre, og dermed er kombinasjonen av fysisk arbeid på scenegulvet og samsvarende teori perfekt!

Jeg forventet ikke at det skulle åpne så mange dører som det gjorde

Navn: Ørjan Svingen

Studieprogram: Master i drama og teater

En har mange muligheter og mye kompetanse tilgjengelig om en bare åpner øynene og leter etter det og interesserer seg.

 

Ville videreutvikle mitt kunnskapsnivå rundt ulike former for kunst.

Navn: Tommy Westermann

Studieprogram: Bachelor i drama og teater

Jeg ønsket i utgangspunktet bare et årsstudium, men valgte på grunn av utviklingen jeg hadde på et personlig og profesjonelt nivå, å fortsette utdanningen.

Et studie som lar oss oppleve teorien gjennom praksis

Navn: Stian Norrud Busch

Studieprogram: Årsstudium drama og teater

Grunnet små klasser har det også vært veldig lett å bli ordentlig kjent med folk, og man får mange gruppeoppgaver som lar deg jobbe sammen med mange flotte, kreative mennesker.

Det er masse spennende ting man lærer på kunsthistorie!

Navn: Karina Johansen Borgerås

Studieprogram:

Jeg har alltid vært interessert i kunst, samtidig som historie var favorittfaget mitt fra slutten av barneskolen av. Med dette var kunsthistorie egentlig midt i blinken for meg.

Drama og Teater ved NTNU var et naturlig studievalg for meg

Navn: Sofie Aalstad Jansen

Studieprogram: Bachelor i drama og teater

Man får et innblikk i hvordan man kan arbeide med teater både på- og av scenen.

Lyddesigner, produsent, lydtekniker

Navn: Geir Døhlie Gjerdsjø

Utdanning: 

Arbeidssted: Ambolt Audio AS

"Selv om det teoretiske arbeidet rundt min masteroppgave ikke alltid er like relevant i alle oppgaver, merker jeg at teoretisk bevisstgjøring rundt et i utgangspunktet praktisk/uttøvende fag kommer veldig godt med."

Bidrar til å øke et museums kunnskap om egen samling

Navn: Morten Spjøtvold

Studieprogram: Master i kunsthistorie

Master i kunsthistorie er en viktig kvalifikasjon hvis man ønsker å jobbe innenfor arkiv, bibliotek og museumssektoren.

Får koble sammen teater og samfunnsaktuelle spørsmål

Navn: Aimée Viktoria Kaspersen

Studieprogram: Master i drama og teater

På master i drama og teater har du veiledere lett tilgjengelig og trenger ikke gjennom mange søknadsprosesser for å få et prosjekt opp og gå.

Inspirerende miljø der folk virkelig brenner for det de driver med

Navn: Remi André Slotterøy

Studieprogram: Master i drama og teater

På masterstudiet i drama og teater snakker vi om ting på en måte som jeg aldri har gjort før.