Estetiske fag, kunst og musikkfag

Studentintervjuer

Estetiske fag, kunst og musikkfag


Ressurspublisering

Lydtekniker og prosjektutvikler

Navn: Mathias Gunnulfsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Kristiansand Dyrepark

"Det beste med jobben er måten jeg kan utfolde kreativitet og jobbe i et kreativt arbeidsmiljø hvor alle er på jobb for å gi gjester i parken en god opplevelse."

COO / Audio Director ved Pineleaf Studio

Navn: Marianne Austvik

Utdanning: 

Arbeidssted: Pineleaf Studio

 

"Jeg får jobbe med alle felt innenfor musikk og lyd til spill samtidig som jeg får administrativt ansvar"

Kulturskolelærer

Navn: Cecilie Aalberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Sortland kulturskole

"Eg gjekk rett fra studie og inn i fast jobb."

Profesjonell musiker og lærer

Navn: Karl Michelson

Utdanning:

Arbeidssted: MUNO, Bærum Kulturskole, samt är näringsdrivande.

"Om du vill få något gjort behöver du lyfta på rumpan och jobba för det, inget som gör det åt dig."

Frilans operasanger og dirigent

Navn: Espen Alvim

Utdanning:

Arbeidssted: Frilans operasanger og dirigent

"Dyrk flere evner enn bare instrumentet ditt. Entrepenørskap, produksjonsvirksomhet, direksjon, pedagogikk, komposisjon. "

Frilans regissør og kunstnerisk leder

Navn: Kenneth Dypvik-Simonsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Frilans

"Som kunstner har jeg stor nytte av å ha en grundig faglig forankring i teaterteori og praksis, og denne kunnskapen benytter jeg hver eneste dag. Det å ikke bare vite AT noe funker, men også hvorfor det gjør det, og på den måten kunne bruke kompetansen til å utvikle nye ting, synes jeg er viktig. "

Gjør kunstinteressen mer yrkesrettet

Navn: Oda Austnes

Studieprogram: Bachelor i kunsthistorie

Det er fint å være student. Akkurat nå er studiehverdagen travel på grunn av arbeid med visningsrommet Punktet i tillegg til studiene.

Scenekunstanmelder og høgskolelektor i drama

Navn: Hedda Fredly

Utdanning:

  • Cand.mag.-grad (erstattet av bachelor) ved NTNU. Med mellomfag i filmvitenskap og mellomfag i drama og teater.
  • Mastergrad i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet)

Arbeidssted: Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Høgskolen i Innlandet

Det beste med jobben er å få være med på å synliggjøre mangfoldet i, styrke og bidra til debatter om norsk scenekunst.

Formidler ved museum

Navn: Birgitte Røhnebæk

Utdanning: 

Arbeidssted: Prøysenhuset

Kompetansen min fra drama og teater og praktisk pedagogisk utdanning kommer godt med når man skal formidle historie for ulike mennesker. 

Stipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet

Navn: Caroline Fredriksen

Utdanning: 

Arbeidssted: 

" Ved å ha jobbet med teater har jeg blitt mye mer trygg i formidlingssammenheng, både ved presentasjoner og på jobbintervju."

Lektor ved Gjøvik videregående skole

Navn: Marita Røstad

Utdanning: 

Arbeidssted: Gjøvik videregående skole.

"Turte ikke satse fullt på å være utøvende, liker å være lærer."

Fiolinist og fiolinpedagog

Navn: Silje Marie Bugjerde Bagge

Utdanning:

Arbeidssted: Freelance fiolinist og fiolinpedagog

"Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende"

Dramalærer i videregående skole

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

  • Master i dramapedagogikk og anvent teater ved annet lærested
  • Bachelor i drama og teater med støttefag i sosiologi, pedagogikk og filosofi

Arbeidssted: Lektor ved Vågen videregående skole

"Det er undervurdert å si noen fine ord til seg selv i speilet"

Skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Kompetansen fra studiene bruker jeg til å kunne skape min egen arbeidplass."

For ein by, og for eit studentmiljø!

Studieprogram: Mastergrad i musikkvitenskap
Arbeidssted: Institutt for musikk
Navn: Susanne Odijk Solbakken

Produsent i Senter for tidligmusikk

Navn: Susanne Odijk Solbakken

Utdanning: 

Arbeidssted: Senter for tidligmusikk

"Eg brukar musikkvitskapskompetansen min kvar dag"

Kunsthistorie rommer nøkler til å forstå samfunnsmekanismer

Navn: Solveig Lønnmo

Utdanning:

Stilling og arbeidssted: Kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Fra masteren har jeg med dette i min jobb: evnen til kritisk lesning, prosjektledelse, strukturering av en stor tekst, levering til deadline, og det å ta imot og ta praktisk stilling til konstruktiv kritikk.

Drama og teater har et veldig godt og samlet miljø

Navn: Helene Kragh Fosse 

Studieprogram: Master i drama og teater

Jeg er et menneske som lærer best ved å gjøre, og dermed er kombinasjonen av fysisk arbeid på scenegulvet og samsvarende teori perfekt!

Jeg forventet ikke at det skulle åpne så mange dører som det gjorde

Navn: Ørjan Svingen

Studieprogram: Master i drama og teater

En har mange muligheter og mye kompetanse tilgjengelig om en bare åpner øynene og leter etter det og interesserer seg.

 

Ville videreutvikle mitt kunnskapsnivå rundt ulike former for kunst.

Navn: Tommy Westermann

Studieprogram: Bachelor i drama og teater

Jeg ønsket i utgangspunktet bare et årsstudium, men valgte på grunn av utviklingen jeg hadde på et personlig og profesjonelt nivå, å fortsette utdanningen.