Estetiske fag, kunst og musikkfag

Studentintervjuer

Estetiske fag, kunst og musikkfag


Ressurspublisering

Brukerstyrt Personlig Assistent og Frilanser

Navn: Aksel Rønning

Utdanning: 

Arbeidssted: MIO BPA og Aksel Rønning

Kompetansen fra studiene er veldig relevant i arbeidet som frilans musiker, og anvendes hver dag.

Musiker

Navn: Oda Steinkopf

Utdanning: 

Arbeidssted: Har fleire arbeidsgivarar/oppdragsgivarar. Jobbar også på AKKS

Eg har henta inspirasjon frå lærarane eg har hatt på studiet

Fagpedagog og frilans skuespiller

Navn: Morten Elvestad

Utdanning: 

Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende

"Jeg bruker kompetansen fra studiene til å skape min egen arbeidsplass."

Teaterviter /skuespiller /formidler

Navn: Kari Melhuus Jenssen

Utdanning: 

Arbeidssted: Trøndelag Teater /  Jødisk Museum i Trondheim

"Både gjennom bacheor- og masterløpet har jeg lært mye av å jobbe praktisk, både med andre og alene. Å jobbe med produksjoner, oppbyggingen av en forestilling, med alt fra manus, skuespill, økonomi, promotering og rettigheter har vært lærerikt."

Frilans regissør og kunstnerisk leder

Navn: Kenneth Dypvik-Simonsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Frilans

"Som kunstner har jeg stor nytte av å ha en grundig faglig forankring i teaterteori og praksis, og denne kunnskapen benytter jeg hver eneste dag. Det å ikke bare vite AT noe funker, men også hvorfor det gjør det, og på den måten kunne bruke kompetansen til å utvikle nye ting, synes jeg er viktig. "

Lydtekniker og prosjektutvikler

Navn: Mathias Gunnulfsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Kristiansand Dyrepark

"Det beste med jobben er måten jeg kan utfolde kreativitet og jobbe i et kreativt arbeidsmiljø hvor alle er på jobb for å gi gjester i parken en god opplevelse."

COO / Audio Director ved Pineleaf Studio

Navn: Marianne Austvik

Utdanning: 

Arbeidssted: Pineleaf Studio

 

"Jeg får jobbe med alle felt innenfor musikk og lyd til spill samtidig som jeg får administrativt ansvar"

Kulturskolelærer

Navn: Cecilie Aalberg

Utdanning: 

Arbeidssted: Sortland kulturskole

"Eg gjekk rett fra studie og inn i fast jobb."

Profesjonell musiker og lærer

Navn: Karl Michelson

Utdanning:

Arbeidssted: MUNO, Bærum Kulturskole, samt är näringsdrivande.

"Om du vill få något gjort behöver du lyfta på rumpan och jobba för det, inget som gör det åt dig."

Frilans operasanger og dirigent

Navn: Espen Alvim

Utdanning:

Arbeidssted: Frilans operasanger og dirigent

"Dyrk flere evner enn bare instrumentet ditt. Entrepenørskap, produksjonsvirksomhet, direksjon, pedagogikk, komposisjon. "

Gjør kunstinteressen mer yrkesrettet

Navn: Oda Austnes

Studieprogram: Bachelor i kunsthistorie

Det er fint å være student. Akkurat nå er studiehverdagen travel på grunn av arbeid med visningsrommet Punktet i tillegg til studiene.

Scenekunstanmelder og høgskolelektor i drama

Navn: Hedda Fredly

Utdanning:

  • Cand.mag.-grad (erstattet av bachelor) ved NTNU. Med mellomfag i filmvitenskap og mellomfag i drama og teater.
  • Mastergrad i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskulen på Vestlandet)

Arbeidssted: Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Høgskolen i Innlandet

Det beste med jobben er å få være med på å synliggjøre mangfoldet i, styrke og bidra til debatter om norsk scenekunst.

Formidler ved museum

Navn: Birgitte Røhnebæk

Utdanning: 

Arbeidssted: Prøysenhuset

Kompetansen min fra drama og teater og praktisk pedagogisk utdanning kommer godt med når man skal formidle historie for ulike mennesker. 

Stipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet

Navn: Caroline Fredriksen

Utdanning: 

Arbeidssted: 

" Ved å ha jobbet med teater har jeg blitt mye mer trygg i formidlingssammenheng, både ved presentasjoner og på jobbintervju."

Lektor ved Gjøvik videregående skole

Navn: Marita Røstad

Utdanning: 

Arbeidssted: Gjøvik videregående skole.

"Turte ikke satse fullt på å være utøvende, liker å være lærer."

Fiolinist og fiolinpedagog

Navn: Silje Marie Bugjerde Bagge

Utdanning:

Arbeidssted: Freelance fiolinist og fiolinpedagog

"Vit at det er krevende å være musiker uansett om du jobber freelance eller har fast jobb, men vit også at det byr på enormt mye glede og er svært givende"

Dramalærer i videregående skole

Navn: Jon Sverre Aase

Utdanning:

  • Master i dramapedagogikk og anvent teater ved annet lærested
  • Bachelor i drama og teater med støttefag i sosiologi, pedagogikk og filosofi

Arbeidssted: Lektor ved Vågen videregående skole

"Det er undervurdert å si noen fine ord til seg selv i speilet"

For ein by, og for eit studentmiljø!

Studieprogram: Mastergrad i musikkvitenskap
Arbeidssted: Institutt for musikk
Navn: Susanne Odijk Solbakken

Produsent i Senter for tidligmusikk

Navn: Susanne Odijk Solbakken

Utdanning: 

Arbeidssted: Senter for tidligmusikk

"Eg brukar musikkvitskapskompetansen min kvar dag"

Kunsthistorie rommer nøkler til å forstå samfunnsmekanismer

Navn: Solveig Lønnmo

Utdanning:

Stilling og arbeidssted: Kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Fra masteren har jeg med dette i min jobb: evnen til kritisk lesning, prosjektledelse, strukturering av en stor tekst, levering til deadline, og det å ta imot og ta praktisk stilling til konstruktiv kritikk.