Pedagogiske fag

Studentintervjuer

Pedagogiske fag


Ressurspublisering

Vær stolt av utdanningen din!

Navn: Aleksander Rønningen

Studieretning: Master i spesialpedagogikk

Arbeider som: Spesialpedagog, Trondheim voksenopplæringssenter

Ikke se på deg selv som ferdig utlært når du er ferdig på studiet. Tenk heller at du har fått en veldig stor og fin verktøykasse som alltid kan fylle på med nye verktøy.

Jeg får i høy grad brukt min kompetanse innenfor utredning, endring og utvikling.

Navn: Svanhild Reitan Lande

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Jeg liker svært godt det tverrfaglige samarbeidet jeg får delta i på tvers av ulike avdelinger ved NTNU.

Det beste med jobben min er å møte mennesker der de er, hver eneste dag.

Navn: Marianne Hagby

Yrke: Lektor i Lier kommune

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Daglig oppstår det situasjoner og hendelser som en kontaktlærer skal og bør ta tak i. Det oppleves trygt og godt å ha et solid kunnskapsgrunnlag fra masterstudiet om eksempelvis psykisk helse

Det å kunne vise til at du har erfaring ved siden av kompetanse fra studiene er gull verdt!

Navn: Nora-Marie Brattebø

Yrke: Rådgiver ved NTNU

Studieretning: Master i Pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

 Jeg bruker dagene mine på å bedre studietilværelsen for studentene ved NTNU. Det er også deilig å kunne samarbeide med så mange ulike mennesker, både studenter og ansatte.

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder

Navn: Kristoffer Halseth

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Studiet har gjort meg trygg i senere jobb som veileder og jeg har lært teori, verktøy og teknikker som jeg bruker i jobben på daglig basis i møte med dem jeg veileder.

Jeg bruker kompetansen fra studiene aktivt

Navn: Kristin Dahlhaug Skar

Studieretning: Master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere master i voksnes læring)

Arbeider som: Seniorkonsulent ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning ved NTNU

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med kompetanseutvikling i en stor organisasjon. 

Jeg var ivrig etter å komme i gang og bruke det jeg hadde lært!

Navn: Gunhild Marie Roald

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap

Samtidig har også utdannelsen forberedt meg godt til å jobbe som forsker gjennom nettopp den reflekterende og kritiske tilnærmingen til teori og forskning.

Forelesningene er gode og varierte

Navn: Annicka Gomo

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Det er et veldig godt miljø oss studenter mellom, og vi har gode forelesere som bidrar til et godt samhold og samspill.

Finn en måte å kombinere det faglige og det sosiale på, slik at det blir gøy å studere

Navn: Ida Engan Farstad

Studieretning: Master of Philosophy Childhood Studies

Arbeider som: Stipendiat i pedagogikk

Childhood Studies ga meg nye perspektiver på hvordan man kan forstå barndom og barns hverdagsliv, som jeg har tatt med meg inn i jobben som stipendiat.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Du kan bli svært overrasket over hvor du ender opp!

Navn: Vårin Terum Kvitberg

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Det er spennende å se pedagogiske tanker, problemer og tema sett fra ulike fagdisipliners ståsted.

Det er trivelig å treffe folk med samme interesser som seg selv

Navn: Alette Solbjørg

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Personlig lærer jeg best av å videreformidle kunnskap, og har derfor funnet ut at det er noe jeg ville lære mer om.

Mange gode forelesere og mye bra pensum

Navn: Ina Halvorsen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hørte fra flere hvor bra universitetet var og de gode mulighetene man får etter studiene.

Ikke lås deg til noe, men ha blikket opp og se alltid etter muligheter

Navn: Sofie Hillestad

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hverdagen er en god blanding mellom hektisk og rolig, det er litt hva du gjør det til selv.

Vær åpen for andre og du vil fort skaffe deg nye venner

Navn: Lars Kristian Overen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

NTNU et rykte for å være et universitet med bra studentmiljø samtidig som det er veldig bra kvalitet på det faglige.

La motivasjonen styre valgene dine

Navn: Camilla Krogstie

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med.

Mitt beste tips er å jobbe jevnt og trutt

Navn: Thomas Kalvenes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Rådgiver

Nyt studietiden! Det er en unik periode i livet, hvor du virkelig kan fordype deg i et fagfelt du har interesse for.

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.