Studentintervjuer

Pedagogiske fag


Jeg var ivrig etter å komme i gang og bruke det jeg hadde lært!

Navn: Gunhild Marie Roald

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap

Samtidig har også utdannelsen forberedt meg godt til å jobbe som forsker gjennom nettopp den reflekterende og kritiske tilnærmingen til teori og forskning.

Jeg var ivrig etter å komme i gang og bruke det jeg hadde lært!

Navn: Gunhild Marie Roald

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap

Samtidig har også utdannelsen forberedt meg godt til å jobbe som forsker gjennom nettopp den reflekterende og kritiske tilnærmingen til teori og forskning.

Gunhild Marie Roald

Tidligere relevante jobber

Jeg var leder/miljøterapeut ved botiltak for tidligere innsatte i regi av Kirkens Bymisjon Trondheim. I tillegg har jeg vært soneleder for Strinda sone i Kirkelig Fellesråd, Trondheim.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Dette innebærer å undervise i ulike emner i bachelor i rådgivning og voksnes læring og master i rådgivningsvitenskap, med temaer som karriereveiledning, coaching, grunnleggende hjelpeperspektiver og -teorier, relasjons- og kommunikasjonskompetanse, gruppe-prosesser og samarbeidskompetanse. 

Nå om dagen har jeg også program-ansvar for bacheloren vår, noe som gir rom for å tenke helhet, sammenheng og utvikling i hele bachelor-forløpet. I denne sammenhengen har jeg vært spesielt opptatt av hvordan vi bidrar til å støtte studentene i det å utvikle sine egne akademiske tekster, noe jeg også har forsket på sammen med flere kollegaer. 

Jobben min involverer også å veilede masterstudenter frem mot masteroppgaven i rådgivningsvitenskap eller i etter-og videreutdanningsprogrammet som munner ut i en master i relasjonsledelse. Dette er veldig artig, synes jeg, for jeg elsker å lese og kommentere tekster i utvikling, og veiledning er jo i seg selv noe jeg er svært opptatt av på bakgrunn av min utdannelse. Det å forsøke å se og støtte hele mennesket i denne prosessen oppleves for meg som veldig meningsfullt.

En stor del av stillingen min handler også om forskning og utviklingsarbeid – å bidra til å utvikle fagfeltet vårt, holde meg oppdatert på eksisterende forskning og bidra til selv å utvikle kunnskap. Her er det stor frihet i å velge temaer for forskningen og i det siste har jeg særlig vært involvert i forskning knyttet til akademisk skriving, som nevnt over, og tilbakemelding i tverrfaglige team. I tillegg jobber jeg med å skrive en bok om karriereveiledning sammen med en kollega. Spennende!

Hva er det beste ved jobben din?

Friheten til selv å organisere arbeidet mitt, at ingen spør hvor eller når jeg jobber så lenge jeg gjør det som forventes av meg og jobber så mye som jeg skal!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Interessant, for jeg trodde jeg var ''ferdig med akademia'' når jeg leverte masteroppgaven min for snart 14 (!) år siden. Jeg var ivrig etter å komme i gang og bruke det jeg hadde lært! Jeg kjente meg så hjemme i Kirkens Bymisjon og tenker at alt de driver med der er veldig i tråd med det vi underviser om på studiet, i vid forstand. Samtidig var arbeidshverdagen og arbeidsoppgavene ikke helt i tråd med det jeg ønsket meg i lengden, så da søkte jeg mot nye utfordringer og fikk en spennende lederstilling med personalansvar for ca. 25 ansatte i Kirkelig Fellesråd. Jeg ble etterhvert oppmerksom på at det jeg likte aller best med den jobben var når vi i fellesskap kunne reflektere over egen praksis, sette det vi holdt på med i system og inn i en teoretisk ramme. På disputasen til en venninne tenkte jeg: det der har jeg også lyst til å gjøre. Når det da dukket opp en ph.d.-stilling i rådgivningsvitenskap i 2011 og jeg til slutt fikk tilbud om stillingen var jeg hoppende glad.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

For meg henger studiene veldig godt sammen med det jeg gjør i dag. Rådgivningsvitenskap handler, slik jeg ser det, om å forsøke å legge til rette for at den man møter kan være seg selv og bli møtt ''der hun er'' - og samtidig utvikle seg! For meg er det det undervisningen vår også handler om å prøve å skape læringsmiljø hvor den enkelte føler seg trygg og betydningsfull, og samtidig skape rom for kritisk tenkning og refleksjon som kan bidra til læring og utvikling. Samtidig har også utdannelsen forberedt meg godt til å jobbe som forsker gjennom nettopp den reflekterende og kritiske tilnærmingen til teori og forskning. Det å trene på å skrive tekster hvor det å se en sak fra ulike vinkler og argumenter står i fokus har vært en viktig inngang til forsknings- og utviklingsarbeid for meg.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Mine deltidsjobber har alltid handlet om det kreative, og under studiene jobbet jeg som guide ved museet på Ringve. Jeg tror alle deltidsjobber kan ha relevans for det man gjør videre, avhengig av hvordan man ser det og rammer det inn overfor en arbeidsgiver. For meg er det ikke tvil om at det å formidle kunnskap i denne museumskonteksten ved bruk av ulike virkemidler som historiefortelling, sang og spilling på gamle instrumenter har sammenheng med at jeg i dag har stor frihet i å formidle kunnskap ved hjelp av ulike virkemidler i universitets-sammenhengen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er så vanskelig å gi generelle tips! Men når jeg tenker tilbake på mine jobbsøker-prosesser tror jeg det har vært viktig å lese utlysningsteksten nøye og bruke den aktivt i formuleringene i søknaden. Å se ''stort'' på egen kompetanse og få med ulike deler av livet i søknaden og CV-en, som er tilpasset arbeidsplassen man søker seg inn mot tror jeg også har vært viktig for meg. For eksempel tror jeg det var viktig å få med at jeg hadde vært ''leirprest'' i ungdomstiden og vært på flere reiser med opphold i ulike klostre når jeg skulle søke om stilling i Kirkens Bymisjon.

Forelesningene er gode og varierte

Navn: Annicka Gomo

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Det er et veldig godt miljø oss studenter mellom, og vi har gode forelesere som bidrar til et godt samhold og samspill.

Forelesningene er gode og varierte

Navn: Annicka Gomo

Studieretning: Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst

Det er et veldig godt miljø oss studenter mellom, og vi har gode forelesere som bidrar til et godt samhold og samspill.

Annicka Gomo

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi jeg bor i Trondheim og ville studere i hjembyen min. I tillegg hadde NTNU det studieløpet jeg ville gå.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Fordi jeg likte bacheloren i pedagogikk ved NTNU så godt, og ville bygge videre på den. Mange av emnene vi har på utdanning og oppvekst bygger videre på emnene i bachelor i pedagogikk, noe som gir en helhet og sammenheng i utdannelsen min. Jeg valgte utdanning og oppvekst fordi det vil gi meg et bredt grunnlag for arbeidslivet eller videre studier, og jeg unngår å sitte igjen med en svært spisset eller profesjonsrettet utdannelse.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det å være student på master i utdanning og oppvekst er veldig fint. Det er et veldig godt miljø oss studenter mellom, og vi har gode forelesere som bidrar til et godt samhold og samspill. Forelesningene er gode og varierte, og det er alltid veldig hyggelig og god stemning.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Møt opp i forelesninger selv om det ikke er obligatorisk. Det gjør mye for fellesskapet og samholdet i studentgruppa, og det er en fin måte å bli kjent med folk på.

Finn en måte å kombinere det faglige og det sosiale på, slik at det blir gøy å studere

Navn: Ida Engan Farstad

Studieretning: Master of Philosophy Childhood Studies

Arbeider som: Stipendiat i pedagogikk

Childhood Studies ga meg nye perspektiver på hvordan man kan forstå barndom og barns hverdagsliv, som jeg har tatt med meg inn i jobben som stipendiat.

Finn en måte å kombinere det faglige og det sosiale på, slik at det blir gøy å studere

Navn: Ida Engan Farstad

Studieretning: Master of Philosophy Childhood Studies

Arbeider som: Stipendiat i pedagogikk

Childhood Studies ga meg nye perspektiver på hvordan man kan forstå barndom og barns hverdagsliv, som jeg har tatt med meg inn i jobben som stipendiat.

Ida Engan Farstad

Tidligere relevante jobber

Jeg jobbet tidligere på Steinerbarnehagen Rotnissen.

Hva jobber du med?

Jeg er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Jeg jobber med et forskningsprosjekt om barn som reiser alene, og i tillegg underviser jeg i fag på bachelor- og masternivå i pedagogikk.

Hva er det beste ved jobben din?

Å få muligheten til å fordype meg i tema som opptar meg, og å få ta del i et interessant fagmiljø.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg begynte å jobbe i barnehage rett etter jeg var ferdig med mastergraden, og det forsterket interessen min for å studere barns hverdagsliv. Da en relevant stipendiatstilling dukket opp sendte jeg inn en søknad og var så heldig at jeg fikk jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Childhood Studies ga meg nye perspektiver på hvordan man kan forstå barndom og barns hverdagsliv, som jeg har tatt med meg inn i jobben som stipendiat.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn en måte å kombinere det faglige og det sosiale på, slik at det blir gøy å studere. Jeg har hatt både mye glede og faglig utbytte av å ha kollokviegrupper med medstudenter.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker

Navn: Stine Myhre

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi det er et veldig populært universitet som jeg har hørt masse godt om. Jeg kommer fra Trøndelag og ønsket ikke å flytte så langt hjemmefra og derfor falt Trondheim, og NTNU, i smak. Trondheim er en kjempefin by med masse muligheter og joviale mennesker. Samtidig som NTNU er et populært universitet, er det mye som skjer av arrangement i regi av universitet som er både faglig interessante og morsomme!

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte årsstudium i pedagogikk fordi jeg vet at dette er noe jeg kommer til å få bruk for i fremtiden, uavhengig av hvilket bachelor- og masterprogram jeg velger videre.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig befriende sammenlignet med videregående skole. Vi har nærmest ingenting som er obligatorisk og vi får legge opp mye av studiet selv. Det er forelesninger, seminarer, turer og lignende vi kan være med på som er med å gjør det mer interessant!

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Vær forberedt på mer selvstudium enn hva du muligens forventer. Vær med på alt som virker interessant av arrangement som NTNU eller din linjeforening arrangerer – det er her du møter flest folk, og får gode venner!

Du kan bli svært overrasket over hvor du ender opp!

Navn: Vårin Terum Kvitberg

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Det er spennende å se pedagogiske tanker, problemer og tema sett fra ulike fagdisipliners ståsted.

Du kan bli svært overrasket over hvor du ender opp!

Navn: Vårin Terum Kvitberg

Studieretning: Master i pedagogikk - utdanning og oppvekst

Det er spennende å se pedagogiske tanker, problemer og tema sett fra ulike fagdisipliners ståsted.

Vårin Terum Kvitberg

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg flyttet til Trondheim og ønsket å studere her, dermed ble NTNU et naturlig valg – spesielt etter fusjonen.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg tok bacheloren min ved NTNU og ble inspirert til å ta steget videre med en master i pedagogikk. Spesialpedagogikk-masteren ble for spisset for min del - her har du derimot en mye åpnere mulighet for varierte jobbmuligheter (det er mange andre muligheter enn å havne bak skranken på NAV!)

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Jeg er veldig fornøyd med denne masteren, spesielt med tanke på bredden av fag som vi har hatt. Det er spennende å se pedagogiske tanker, problemer og tema sett fra ulike fagdisipliners ståsted. Det blir og lettere å finne ut hvilket ståsted du befinner deg på, når du får alle presentert på denne måten – målet er jo å skrive en masteroppgave, og en får mange gode innspill til hvordan den skal bli iløpet av masteren.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Vær åpen for det du lærer, ikke tvihold på gamle oppfatninger og meninger – du kan bli svært overrasket over hvor du ender opp!

Det er trivelig å treffe folk med samme interesser som seg selv

Navn: Alette Solbjørg

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Personlig lærer jeg best av å videreformidle kunnskap, og har derfor funnet ut at det er noe jeg ville lære mer om.

Det er trivelig å treffe folk med samme interesser som seg selv

Navn: Alette Solbjørg

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Personlig lærer jeg best av å videreformidle kunnskap, og har derfor funnet ut at det er noe jeg ville lære mer om.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi jeg har hørt at det er det beste universitetet i Norge. Samtidig visste jeg at det var god kvalitetssikring ved alle studier, så for min del var det ingen tvil om hvor jeg ville.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte å gå bachelor i pedagogikk fordi jeg alltid har vært glad i læring og å lære bort til andre. Personlig lærer jeg best av å videreformidle kunnskap, og har derfor funnet ut at det er noe jeg ville lære mer om. Jeg har også alltid vært glad i barn og vært nysgjerrig på deres utvikling og læring.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig fint å være student i pedagogikk. Det er ikke mange forelesninger i uka, samtidig som at man får mye ut av de forelesningene man er på. Det er trivelig å treffe folk med samme interesser som seg selv.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Ikke begynn å lese pensum i eksamenperioden. Les jevnt utover i semesteret, og gjerne gjenfortell og diskuter med medstudenter. Og dra på alle forelesninger, det er viktig!

Mange gode forelesere og mye bra pensum

Navn: Ina Halvorsen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hørte fra flere hvor bra universitetet var og de gode mulighetene man får etter studiene.

Mange gode forelesere og mye bra pensum

Navn: Ina Halvorsen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hørte fra flere hvor bra universitetet var og de gode mulighetene man får etter studiene.

Hvorfor valgte du NTNU?

Hørte fra flere hvor bra universitetet var og de gode mulighetene man får etter studiene. Hørte også om det gode miljøet, noe jeg syns er veldig viktig.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Vil etterhvert gå lærerstudiet, men var usikker. Valgte derfor pedagogikk for å få en smakbit av hva det handler om.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

På studiet har vi mange gode forelesere og mye bra pensum. 

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Det er mye pensum som må leses i dette studiet, ikke utsett lesinga, prøv å få lest så mye som mulig før eksamensperioden. Ta gode notater til forelesningene, det som blir sagt i forelesning er veldig relevant for eksamen og for obligatoriske arbeidskrav.

Ikke lås deg til noe, men ha blikket opp og se alltid etter muligheter

Navn: Sofie Hillestad

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hverdagen er en god blanding mellom hektisk og rolig, det er litt hva du gjør det til selv.

Ikke lås deg til noe, men ha blikket opp og se alltid etter muligheter

Navn: Sofie Hillestad

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

Hverdagen er en god blanding mellom hektisk og rolig, det er litt hva du gjør det til selv.

Sofie Hillestad

Hvorfor valgte du NTNU?

Jag valgte NTNU fordi jeg har hørt mye godt om universitetet. I tillegg valgte jeg NTNU fordi studieprogrammene er forsknings- og framtidsrettet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte dette studieprogrammet fordi det er svært nyansert og man har mange muligheter med videre studier og jobb. I tillegg synes jeg de fleste fagene er spennende og viktige.

Har du vært/skal du på utveksling i forbindelse med studiet? Hvilket land?

Nei, men jeg ønsker å dra til Portugal.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Jeg har det bra som student på pedagogikk. Hverdagen er en god blanding mellom hektisk og rolig, det er litt hva du gjør det til selv.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Mitt beste råd til nye studenter er å velge det du er interessert i og være åpen for nye tanker og innfall. Ikke lås deg til noe, men ha blikket opp og se alltid etter muligheter.

Vær åpen for andre og du vil fort skaffe deg nye venner

Navn: Lars Kristian Overen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

NTNU et rykte for å være et universitet med bra studentmiljø samtidig som det er veldig bra kvalitet på det faglige.

Vær åpen for andre og du vil fort skaffe deg nye venner

Navn: Lars Kristian Overen

Studieretning: Bachelor i pedagogikk

NTNU et rykte for å være et universitet med bra studentmiljø samtidig som det er veldig bra kvalitet på det faglige.

Hvorfor valgte du NTNU?

Fordi jeg kommer fra Østlandet og ønsket å utforske en ny del av landet. Samtidig har NTNU et godt rykte for å være et universitet med bra studentmiljø samtidig som det er veldig bra kvalitet på det faglige.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Fordi jeg synes det er spennende å lære om hvordan vi lærer best mulig. Samtidig er det et viktig tema siden det danner grunnlaget for all fremtidig utdanning.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig bra å være student på mitt studieprogram. Det er godt studentmiljø og det er mange arrangement man kan ta del i. Medstudentene er også veldig behjelpelig hvis det er noe man lurer på i skolesammenheng.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Delta aktivt i linjeforeningen og vær nysgjerrig. Vær åpen for andre og du vil fort skaffe deg nye venner.

La motivasjonen styre valgene dine

Navn: Camilla Krogstie

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med.

La motivasjonen styre valgene dine

Navn: Camilla Krogstie

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Karriereveileder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. 

I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med.

Camilla Krogstie. Foto.

Tidligere relevante jobber

Studentveileder i ForVei, ved tidligere seksjon for Studentservice, NTNU. Deltidsjobber og frivillige jobber ved siden av studiene.

Hva jobber du med?

Jeg møter studenter fra alle studieretninger på Universitetet i Oslo til veiledningssamtaler og i kurs. Tema kan være karriereplanlegging og valg – hva skal jeg gjøre nå for å skape muligheter i fremtiden, eller konkret jobbsøking.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er å kunne jobbe med utvikling av ulike karrieretjenester i et positivt arbeidsfelleskap med kolleger som både støtter og utfordrer meg. Jeg er også takknemlig for å kunne bidra til at personer individuelt og i gruppe lærer noe om seg selv og om arbeidsmarkedet og hvordan ta gode karrierevalg.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Min første jobb etter studiene var som studentveileder på NTNU, og jeg er sikker på at mine erfaringer fra frivillig arbeid og deltidsjobber åpnet døren for meg. Jeg har aldri hatt en klar plan for hvor jeg ville, men har fulgt motivasjon og interesser og gjort det som er gøy og meningsfullt der og da. I ettertid ser jeg at det var lurt å engasjere seg ut i fra interesser, kanskje aller mest fordi jeg lærte mye om meg selv og hva jeg trivdes med. Det var konkurranse om jobben på NTNU og på Karrieresenteret hvor jeg jobber nå. I tillegg til erfaring, tror jeg det var lurt å lære om å skrive CV og søknad, og gå på intervjutrening, og å være på og kontakte arbeidsgivere.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker hovedsakelig ferdighetene jeg utviklet gjennom deltidsjobb, frivillig arbeid og utdannelsen. Samtaleferdigheter, akademiske ferdigheter, prosessledelse og arbeid med kompetanseutvikling av veiledere og kursholdere, for å nevne noen. Den teoretiske kompetansen ligger mer i bakgrunnen, og må oppfriskes ved behov.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet frivillig i en krisetelefon fordi jeg var interessert i psykologi og ville ha erfaring med samtaler, og for å se om det var noe for meg. Så ville jeg også ha inntekt og har hatt ulike jobber, men den viktigste erfaringen var nok som såkalt husvert og etter hvert teamleder i Studentsamkipnaden i Trondheim. Her jobbet vi med å bedre bomiljø blant studentene, konflikthåndtering, arrangerte turer, drev café og hadde det veldig gøy. Hvis jeg noen gang skal satse videre på akademisk karriere er jeg glad for at jeg også har jobbet som læringsassistent og vært seminarleder. Her lærte jeg også om å møte mennesker og bidra til utvikling gjennom muntlig og skriftlig tilbakemeldinger, noe som jo er relevant i nåværende jobb.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

La motivasjonen styre valgene dine. Bli kjent med deg selv gjennom ulike erfaringer, og vit at det skal mye til for å velge feil. Vi må gjøre mange karrierevalg i løpet av livet, og blir sjelden låst til en type jobb. Det er lenge siden du ''ble'' noe med utdannelsen sin, jeg vil helle si at man får kompetanse og har erfaring med. Spørsmålet du stiller deg selv bør ikke være hva vil jeg bli, men hva vil jeg gjøre! Og heldigvis skal du gjøre mange forskjellige og spennende ting resten av livet. Ta ett skritt av gangen, og veien blir til mens du går deg vill.

Mitt beste tips er å jobbe jevnt og trutt

Navn: Thomas Kalvenes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Rådgiver

Nyt studietiden! Det er en unik periode i livet, hvor du virkelig kan fordype deg i et fagfelt du har interesse for.

Mitt beste tips er å jobbe jevnt og trutt

Navn: Thomas Kalvenes

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Rådgiver

Nyt studietiden! Det er en unik periode i livet, hvor du virkelig kan fordype deg i et fagfelt du har interesse for.

Tidligere relevante jobber

Jeg hadde et internship i Forsvaret. Der deltok jeg på et prosjekt om rekruttering og turnover i Hæren. Det ble gjennomførte intervjuer og survey på alle avdelingene i Hæren. På bakgrunn av innhentet data og analyse, utformet en kollega og jeg en rapport hvor vi undersøkte faktorer som kunne påvirke turnover og rekruttering av målgrupper til den nye 3-årige krigsskolemodellen og kom med forslag til tiltak for å rekruttere de rette kandidatene på en kostnadseffektiv og treffsikker måte. Vi benyttet både kvantitative og kvalitative analyser i prosjektet. På slutten av prosjektet holdt vi en presentasjon for ledelsen på Krigsskolen, for Forsvarsstaben og for Hærens HR-forum.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som rådgiver i en av mange av KPMGs kundeprosjekter hvor organisasjonsutvikling og endringsledelse, kompetanseheving og kulturbygging har stått på agendaen. Jeg har også jobbet med prosjekter som handler om å effektivisere og bedre arbeidsprosesser i virksomheter. 

Jeg er del av et tverrfaglig rådgivningsmiljø som jobber på tvers av virksomheter og bransjer. Selskapet jobber speseilt med å bistå virksomheter med ulike former for strategier og implementeringer. KPMG er et stort internasjonalt selskap med 189 000 ansatte i mer enn 150 land. Det er utrolig mange muligheter og er veldig spennende å være del av et så stor kompetansjemiljø.

Hva er det beste ved jobben din?

Hos oss kan man tenke nyskapning, både internt og ute hos kunder. Det er en utrolig fin arena for å bruke kompetanse som jeg har tilegnet meg fra rådgivningsvitenskapen. Gjennom dialog og utvikling av lederes, gruppers og medarbeideres handlings- og samhandlingskompetanse, opplever jeg at vi er med på å hjelpe virksomheter gjennom deres endringsreise. Slik sett opplever jeg at vi er med på å forme morgendagens virksomheter. Det å få være med på denne reisen og være en del av et fagmiljø som er oppdatert og opptatt av å hjelpe virksomheter med å øke endnringstakten– det er utrolig spennende. 

I tillegg har vi et mangfold av mennesker og bakgrunner som gjør kundene våre fornøyde og at det er så utrolig givende å jobbe i KPMG. Samspillet og måten vi utfyller hverandre- spiller oss gode og gjør at vi får en helhetlig tilnærming til måten vi løser kundenes utfordringer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg startet å søke jobb underveis i studiene og hadde signert kontrakt før endt studium. Nøkkelen tror jeg er å være tidlig ute å søke og i tillegg aktualisere sin kompetanse ovenfor arbeidsgiver. Jeg tror det er viktig å prøve å forstå arbeidsgivers behov og deretter matche egen kompetanse og erfaring opp mot dette. I selve jobbntervjuet er det alltid lurt å komme med eksempler fra studier, jobb, og verv eller lignende. En god historie fanger ofte interesse- også på et jobbintervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker den hver eneste dag. Studiet i rådgivningsvitenskap har fokus på samspillet mellom individ og gruppe, og studentene tilegner seg avansert kunnskap om og erfaring med ressursutvikling i grupper, gruppedynamikk, konflikthåndterings- og samarbeidsstrategier. Studiet fremmer kunnskap om, og erfaring med ledelsesutvikling og coaching. I jobben finner du alle disse elementene enten i form av kundedialog, utvikling av ledere og ledergrupper, utvikling av tverrfaglige eller smidige team og endring av arbeidsprosesser. Noe av nøkkelkompetansen jeg opplever at jeg bruker mye av i jobben er å utvikle og være med på å gi et språk til hvordan aktører opplever endringsreisen i sin egen virksomhet og finne områder for vekst og utvikling.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var nestleder og leder i studentforeningen til Econa. Econa er en studentorganisasjon for økonomistudenter med 4000 medlemmer. Jeg ledet studentorganisasjonen sammen med seks styremedlemmer. Sentrale arbeidsoppgaver var å koordinere, følge opp, delegere arbeidsoppgaver, kontrollere, lede møter og sikre god kommunikasjon og oppfølging av studentgruppene. Jeg var med på å videreutviklet onboardingsprogrammet i organisasjonen fra 2016. I tillegg var med på å organisere debatt om elitestudier og kvalitet i høyere utdanning i samarbeid med Ansa under Arendalsuken og skrev skrev kronikker i nasjonale medier og artikkler i et vitenskapelig tidsskrift. Jeg er ganske sikker på at dette var med på å gjøre at jeg fikk jobb. Vervet ga meg erfaring med ledelse, jobbe i prosjekter, kommunisere med mange ulike aktører, organisere eventer og politisk arbeid. Flerere av disse erfaringene opplevde jeg at arbeidsgiver ser på som verdifull kompetanse.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt beste tips er å jobbe jevnt og trutt. Delta i studentaktiviteter, verv eller jobb ved siden av studiet. Det kan gi mange muligheter i fremtiden og åpner horisenten din. Ikke minst gir det kanskje noen indikatorer på hva du kan jobbe med etter endt studium. Men nyt også studietiden! Det er en unik periode i livet, hvor du virkelig kan fordype deg i et fagfelt du har interesse for.

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Finn dine beste måter å lære på

Navn: Marianne Glasø

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

NTNU er flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp eller å arrangere karrieredager.

Marianne Glasø

Hvorfor valgte du NTNU?

For det første er NTNU rangert veldig høyt, og jeg tenkte derfor at dette universitetet måtte være et bra sted å studere. For det andre tilbydde NTNU de studiene jeg aller mest ville studere, og derfra ble valget lett. I tillegg til dette er NTNU flinke på å gi veiledning og hjelp, ved for eksempel å tilby skrivehjelp til en oppgave der hvem som helst kan få hjelp, eller å arrangere karrieredager.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Pedagogikk er nokså relevant i flere miljø og yrker, i tillegg til at det er et spennende fag. Jeg tror jeg får mye bruk for det i senere anledning.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Å være student på pedagogikk er noe jeg er veldig fornøyd med. Vi bruker ikke så mye tid på forelesninger i uken (ca. tre dager), men du kan heller bruke tiden sin som du vil, og deretter arbeide med de fagene man ønsker, til et hvert tidspunkt. Ellers så er det seminar som du frivillig kan melde deg på, som er en god hjelp til eksamensøving og oppgaver vi får underveis i studiet. Vi får jevnt oppgaver som er obligatorisk å levere inn, men du har god tid på å fullføre disse, og de hjelper mye til eksamen.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Studer noe du synes virker interessant. Finn dine beste måter å lære på. Delta i det sosiale som skjer.

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her

Navn: Julie Heia

Studieretning: Årsstudium i pedagogikk

Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Hvorfor valgte du NTNU?

Trondheim er nærmeste storby for meg, og jeg har lenge ønsket å bo her. Valget falt fort på NTNU da de studiene jeg ville gå fantes der.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte å ta et årsstudium i pedagogikk fordi jeg tror det kan være greit å ha for å eventuelt kunne kombinere sammen med andre studier jeg kan ta. Og jeg ønsket å begynne på et studium selv om jeg var litt usikker på hva jeg ville bli da jeg søkte.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er veldig få forelesninger i løpet av en uke, noe som gir mye fritid. Hvis du er flink til å lese en del hjemme, så lærer du mye og du kommer deg gjennom det ganske greit. Interessant er det også.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

De første dagene kan det være lurt å gjøre deg kjent med hvor de forskjellige forelesningssalene og rommene er.

 

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet

Navn: Karoline Rørseth

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg hadde lyst til å bo i Trondheim, og det virker som et bra universitet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Egentlig fordi jeg ikke fikk meg jobb etter fullført bachelor, men tenkte at pedagogikk er noe som kommer godt med uansett. Jeg tenkte spesielt på dette med å tilegne meg mer kunnskap om veiledning og det å forholde seg til mennesker.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er helt greit, synes det er tungt stoff og veldig teoretisk. Jeg er ikke vant med det fra tidligere og synes derfor det kan være litt utfordrende. Det er viktig å prøve å sette seg så tidlig som mulig inn i pensum.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Det er viktig å være med på fadderopplegget ved starten av semesteret, der får du garantert nye venner og bekjente. Dette kan gjøre det enklere å komme seg på campus og hjelpe deg når det er tid for eksamen. Ellers er det å velge et studium som du synes kan virke interessant viktig, gjerne les deg opp om det på forhånd. Dette gjør at du holder deg motivert selv om det er tungt.

Bli med på ting!

Navn: Åsne Skagen

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Bli med på ting!

Navn: Åsne Skagen

Studieprogram: Årsstudium i pedagogikk

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg ville til Trondheim. Jeg hadde drømt om å studere ved NTNU siden jeg var liten. NTNU er en stor skole med anerkjennelse og bra studiemiljø.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg er interessert i hvordan folk lærer og hvordan jeg kan lære bort.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Mye fritid på grunn av få forelesninger, men det er et stort pensum og mye å lese. Det er bra forelesere som motiverer i mange av emnene.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Bli med på ting! Meld deg på og si ja.

Vær lærevillig og grip mulighetene som dukker opp underveis

Navn: Gitte Hovin

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Leder på Karrieresenter Østfold

Vær lærevillig og grip mulighetene som dukker opp underveis

Navn: Gitte Hovin

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Leder på Karrieresenter Østfold

Tidligere relevante jobber

Karriereveileder ved karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, lærer i ungdomsskolen og diverse serviceyrker.

Hva jobber du med?

Jeg er leder på Karrieresenter Østfold. Her jobber jeg med:

 • karriereveiledning 
 • kurs/foredrag
 • personalledelse 
 • prosjektarbeid 
 • utviklingsarbeid
 • strategi
 • markedsføring

Hva er det beste ved jobben din?

 • Variasjonen
 • Meningsfylt
 • Felt i utvikling
 • Veiledning
 • Undervisning

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Litt tilfeldig, begynte som lærer i norsk, idrett og utdanningsvalg, søkte og fikk jobb på karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, flyttet til Sarpsborg på grunn av familie og så at det var en ledig jobb på Karrieresenter Østfold.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I det meste egentlig! I veiledning, drift og utvikling av karrieresenteret, i ledelse av personal, ved rekruttering og så videre.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Har holdt på med idrett i alle år. Der var det mye kompetanse og erfaring jeg har tatt med meg: Samarbeid, ledelse, team building.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Utforsk det du er nysgjerrig på! Vær lærevillig og grip mulighetene som dukker opp underveis.

Bygg nettverk, engasjer deg og ta på deg verv

Navn: Ida Brattbakk

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Rådgiver i Østlyng & Bjerke AS

Jeg er i kontakt med ledere i privat og offentlig virksomhet og får et innblikk i hvordan de tenker, planlegge og behandler ressursene sine.

Bygg nettverk, engasjer deg og ta på deg verv

Navn: Ida Brattbakk

Studieretning: Master i rådgivningsvitenskap

Arbeider som: Rådgiver i Østlyng & Bjerke AS

Jeg er i kontakt med ledere i privat og offentlig virksomhet og får et innblikk i hvordan de tenker, planlegge og behandler ressursene sine.

Ida Brattbakk

Tidligere relevante jobber

Jeg har tidligere vært rådgiver i Sonans utdanning.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med lederutvikling, lederstøtte, organisasjonsutvikling, prosessledelse, fasilitering og designsprinter med mer.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får brukt veldig mye av masteren min. Jeg er i kontakt med ledere i privat og offentlig virksomhet og får et innblikk i hvordan de tenker, planlegge og behandler ressursene sine. Menneskene i bedriften er deres viktigste ressurs, og da å få lov til å jobbe tett med disse i utviklingsløp og omorganisering er givende, krevende og utrolig lærerikt. Jeg utvikler meg og lærer nye ting hver dag på jobb - det digger jeg!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det var via nettverk og bekjentskaper. Min sjef hadde hørt om meg, og vi tok en kaffe. Deretter begynte vi å jobbe sammen og da sjefen ble headhuntet av Østlyng & Bjerke, satt hun som krav at hun ville ha med seg meg over, og det endte akkurat som hun ønsket.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg veileder, stiller åpne spørsmål, lytter og omformulerer. Vi kartlegger hvordan organisasjonen jobber og tenker den dag i dag, og legger opp et utviklingsløp for å gjøre menneskene i enda bedre stand til å jobbe smidig, prosess- og tjenesteorientert. Jeg bruker alle de personlige ferdighetene jeg lærte på rådgivning hver dag. Det handler om å se hele mennesket, og hele organisasjonen. Kartlegge sammenhengene og gi de de verktøyene og arbeidsmetodikkene de trenger for å løse sine arbeidsoppgaver.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, jeg var med å starte IVRig linjeforening og var leder der i 1,5 år, samtidig som jeg var instituttillitsvalgt og ble valgt inn i Studenttinget. Jeg holdt forresten et foredrag via Studentsamskipnaden i Trondheim for ledere i studenfrivilligheten nå på lørdag, og det er givende å se at frivillige verv er døråpnere. Den dag i dag er jeg med å drive nettverket FLYT, som jeg anbefaler å sjekke ut. Vi skal sørge for FLYT i bedrifter ved å dele fagkunnskap og erfaringsutveksling på tvers av ulike bransjer, men med fokus på HR, organisasjonsutvikling og lederstøtte. Jeg er helt overbevist om at nettverk og det at jeg jobbet så mye frivillig var det som sørget for at jeg fikk den jobben jeg har i dag.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Bygg nettverk, engasjer deg og ta på deg verv.

Delta i diskusjoner!

Navn: Siri Leth-Olsen

Studieretning: Master i voksnes læring

Det er spennende og du har muligheter til å virkelig grave i de områdene du ser på som intressante. 

Delta i diskusjoner!

Navn: Siri Leth-Olsen

Studieretning: Master i voksnes læring

Det er spennende og du har muligheter til å virkelig grave i de områdene du ser på som intressante. 

Siri Leth-Olsen

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU på grunn av at jeg var, og er fremdeles, svært fornøyd med studiemiljøet her. Det er et inkluderende fellesskap, og du har muligheter til å få mange nye kontakter og venner for resten av livet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte akkurat dette studieprogrammet fordi det er noe som intresserer meg, og jeg har lyst til å arbeide med inkludering i arbeidslivet. Og da var det dette studieprogrammet som stakk seg ut. I tillegg til at jeg har gode erfaringer med foreleserne fra før av.

Hvordan er det å være student på ditt studieprogram?

Det er spennende og man har muligheter til å virkelig grave i de områdene du ser på som intressante. Det at det også er muligheter til å jobbe ved siden av studiet synes jeg er meget positivt. Du har mye tid mellom samlingene, og da er det opp til hver enkelt hvor mye tid man vil bruke hver dag. På samlingene er det gjerne diskusjoner og man får muligheten til å reflektere og det å se på ting fra ulike perspektiv. Noe som jeg opplever som svært positivt.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Delta i diskusjoner! Les før samling, slik at du henger med i hva som blir diskutert. Still spørsmål om du lurer på noe, og delta i kollokvie!

Det er viktig å ikke bare fokusere på hvordan du skal stå på eksamen!

Navn: Julianne Valseth Lian

Studieretning: Master i voksnes læring

Arbeider som: HMS-rådgiver i ANT HMS & bedriftshelse AS

Det beste med min jobb er at jeg får møte mange forskjellige mennesker, og at jeg får hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape en forsvarlig og helsefremmende arbeidsplass.

Det er viktig å ikke bare fokusere på hvordan du skal stå på eksamen!

Navn: Julianne Valseth Lian

Studieretning: Master i voksnes læring

Arbeider som: HMS-rådgiver i ANT HMS & bedriftshelse AS

Det beste med min jobb er at jeg får møte mange forskjellige mennesker, og at jeg får hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape en forsvarlig og helsefremmende arbeidsplass.

Julianne Valseth Lian. Foto.

Tidligere relevante jobber

Fengselsbetjent i Verdal Fengsel og butikkselger i Kid Interiør. 

Hva jobber du med?

Som HMS-rådgiver og markedskonsulent jobber jeg som rådgiver innen forebyggende HMS-arbeid. Min jobb er å bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i deres virksomhet. I tillegg driver jeg en del markedsarbeid for min bedrift.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med min jobb er at jeg får møte mange forskjellige mennesker, og at jeg får hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape en forsvarlig og helsefremmende arbeidsplass.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Det var vanskelig å vite hva jeg skulle søke på. Med master i voksnes læring kan du søke på mye forskjellig fordi man har kunnskap som er relevant innenfor de fleste bedrifter. Jeg søkte på alt mulig, men var heldig som fant denne jobben allerede en måneds tid etter at jeg var ferdig med masteren.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Før jeg tok masteren tok jeg bachelor i sosiologi, det ga meg mye kunnskap om mennesker individuelt og i grupper, samtidig som en del kompetanse innen organisasjonsoppbygging og organisasjonsutvikling. Dette fikk jeg også en del kompetanse på i masteren, som jeg bruker aktivt i dag når jeg er ute i bedrifter. Å ha kunnskap om organisasjonsutvikling er veldig relevant i dag. Masteren inneholdt også et fag innen kursoppbygging, som jeg bruker mye i og med at jeg holder en del kurs gjennom jobben. I tillegg kommer kompetansen om hvordan voksne lærer og motiveres godt med i ulike prosesser i min arbeidshverdag, spesielt innen sykefraværsoppfølging og psykososialt arbeidsmiljø. Når jeg er ute hos bedrifter, må jeg arbeide systematisk for at bedriften skal nå de målene de ønsker å nå. Prosessene er veldig ulike, og det er veldig forskjellig hvor mye bistand bedrifter trenger.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde flere verv underveis i mine studier, som fadderansvarlig, referansestudent, programtillitsvalgt med mer. Det kommer alltid godt med når man jobber med mennesker å ha hatt slike verv.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er viktig å ikke bare fokusere på hvordan du skal stå på eksamen! Fokuser på hvordan du kan bruke den kunnskapen du lærer, og ta gjerne notater som gjør det enklere å finne tilbake til den kunnskapen du eventuelt glemmer.

Studietida er kva du gjer den til

Namn: Aleksander Rønningen

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Det eg liker godt med studiet er at det blir lagt opp til mykje dialog mellom førelesarar og studentar. 

Studietida er kva du gjer den til

Namn: Aleksander Rønningen

Studieretning: Master i pedagogikk - spesialpedagogikk

Det eg liker godt med studiet er at det blir lagt opp til mykje dialog mellom førelesarar og studentar. 

Kvifor valde du NTNU?

Eg valde NTNU fordi Trondheim er Noregs beste studieby. Trives du på staden du bur, presterer du også bedte fagleg på studiet.

Kvifor valde du akkurat dette studieprogrammet?

For meg var det viktig at masterstudiet eg valde skulle opplevast meiningsfylt og vere praksisnært med tanke på arbeidslivet. Det opplevde eg at ein er oppteke av på dette studiet.

Korleis er det å vere student på ditt studieprogram?

Det eg liker godt med studiet er at det blir lagt opp til mykje dialog mellom førelesarar og studentar. I tillegg er det fem veker med praksis i løpet av studietida.

Kva er ditt beste råd til nye studentar som skal byrje på NTNU?

Studietida er kva du gjer den til. Mitt tips er at du engasjerer deg både sosialt og fagleg på studiet.