Idrettsfag

Studentintervjuer

Idrettsfag


Ressurspublisering

Sikt deg mot det du har mest lyst til å jobbe med

Navn: Kristine Dyrli Ruud

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Idrettsbefal i Forsvaret

Jeg har hatt stor nytte av kompetansen fra studiene. Med det brede utgangspunktet studiene har gitt meg, er det lettere å se det helhetlige bilde av idrett og mennesker.

Se muligheter og vær nysgjerrig i forelesningene

Navn: Guro Elisabeth Kolstad

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Salgsrepresentativ og koordinator

Jeg var både program- og instituttillitsvalgt da jeg studerte ved NTNU, og dette ga meg god erfaring i møtevirksomhet som jeg mener er en fordel for jobb i etterkant.

Du har store muligheter for å utvikle deg innen ulike perspektiver i idretten

Navn: Christoffer Tørnby Eriksen

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Muligheten til å gå dypere inn i noen av de emnene jeg hadde på bacheloren, men samtidig utforske flere fag med nye perspektiver på idretten, gjorde det interessant å begynne på dette masterprogrammet. 

Interessant å forstå idretten fra ulike perspektiver

Navn: Andreas Weigner Rye
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Egen fotballhverdag har gjort meg veldig nysgjerrig på ulike mekanismer innen idretten.

Kombinasjonen av teoretisk og praktisk undervisning er både gøy og lærerikt

Navn: Sunniva Aamodt-Moe

Studieprogram: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Jeg bestemte meg på videregående at jeg ville gå idrett, både på grunn av min egen interesse og at jeg mener det er en viktig del av samfunnet i dag.

Ønsker å jobbe som idrettslærer, men doktorgrad frister også

Navn: Torleif Vålandsmyr

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Min masteroppgave blir en kartleggingsstudie av muskeldysmorfi hos unge menn og kvinner som jevnlig driver styrketrening.

Å jobbe med idrettsutøvere i hverdagen hadde vært midt i blinken

Navn: Sigrid Aasvik Soleng 
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha kunnskaper om hvordan man kan jobbe med utøvere og det miljøet de befinner seg i, forhold som påvirker ferdighetsutviklingen og samtidig få et holistisk perspektiv på dette, har vært veldig spennende.

Mitt beste tips er å ta alle muligheter som byr seg

Navn: Line Skarsem Reitlo

Utdanning: Master i Idrettsvitenskap

Arbeider som: doktorgradsstipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Det beste med jobben er at jeg kan fordype meg i et tema jeg har stor interesse for. 

 

Drømmen er å kombinere en lærerjobb med en trenerjobb

Navn: Jon Stian Haukli

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha egne emner om motivasjon, idrettspsykologi og gruppedynamikk har gitt meg et nytt syn på hvordan idretten bør legges opp for unge utøvere. 

Viktig å skaffe relevant arbeidserfaring i studietiden

Navn: Kjetil Henningsen

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: NFF Nordmøre og Romsdal

De beste er å jobbe med noe som så mange har en glede av.

En bred forståelse av idretten er viktig for jobben

Navn: Atle Rolstadaas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: Norges Skiforbund

Ta initiativ, engasjer deg ved siden av studiene og våg og ta egne valg.

Studieprogrammet passer den aktive livsstilen min godt

Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Navn: Brage Lauten

Drømmejobben er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.