Studentintervjuer

Idrettsfag


Sikt deg mot det du har mest lyst til å jobbe med

Navn: Kristine Dyrli Ruud

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Idrettsbefal i Forsvaret

Jeg har hatt stor nytte av kompetansen fra studiene. Med det brede utgangspunktet studiene har gitt meg, er det lettere å se det helhetlige bilde av idrett og mennesker.

Sikt deg mot det du har mest lyst til å jobbe med

Navn: Kristine Dyrli Ruud

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Idrettsbefal i Forsvaret

Jeg har hatt stor nytte av kompetansen fra studiene. Med det brede utgangspunktet studiene har gitt meg, er det lettere å se det helhetlige bilde av idrett og mennesker.

Kristine Dyrli Ruud

Tidligere relevante jobber

Forskningsassistent i Forsvarets forskningsinstitutt, trener, personlig trener, arrangement og opplæring i et IT-firma.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som idrettsbefal i Forsvaret. I korte trekk innebærer det å utdanne soldater innen fagfeltet militær fysisk trening: jeg holder treningsøkter, har leksjoner og kostholds-og treningsveiledning. Jeg har ansvar for en lokasjon med alt det innebærer av innkjøp, vedlikehold, gruppetimer, organisering og utdanning. Jeg er med på å videreutvikle fagfeltet militær fysisk trening og soldatenes utdanning, i tillegg til at jeg bidrar i grønn tjeneste.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er variasjonen. Ingen dager er like, det skjer noe nytt hele tiden og jeg blir stadig utfordret. Jeg har stor frihet, har mulighet til å trene i arbeidstiden og at jeg har svært gode arbeidskollegaer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter studiene gikk jeg på befalsskolen og fikk jobben underveis.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har hatt stor nytte av kompetansen fra studiene. Med det brede utgangspunktet studiene har gitt meg, er det lettere å se det helhetlige bilde av idrett og mennesker.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Helt klart. Ved siden av studiene jobbet jeg i Forsvarets forskningsinstitutt som vitenskapelig assistent, hadde verv i idrettsforbund og jobbet som trener. Arbeidsoppgavene jeg hadde i disse jobbene har bidratt til et bredere perspektiv på oppgaver og utfordringer jeg står ovenfor og at jeg da allerede hadde fått praktisert noe av teorien fra studiene.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Sikt deg mot det du har mest lyst til å jobbe med. Undersøk hvordan du kan nå målet og gjør det som trengs. Bruk masteroppgaven til å jobbe deg mot det du har lyst til å gjøre.

Se muligheter og vær nysgjerrig i forelesningene

Navn: Guro Elisabeth Kolstad

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Salgs representativ og koordinator

Jeg var både program- og instituttillitsvalgt da jeg studerte ved NTNU, og dette ga meg god erfaring i møtevirksomhet som jeg mener er en fordel for jobb i etterkant.

Se muligheter og vær nysgjerrig i forelesningene

Navn: Guro Elisabeth Kolstad

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Arbeider som: Salgs representativ og koordinator

Jeg var både program- og instituttillitsvalgt da jeg studerte ved NTNU, og dette ga meg god erfaring i møtevirksomhet som jeg mener er en fordel for jobb i etterkant.

Guro Elisabeth Kolstad

Hva jobber du med?

Jeg jobber i et svensk sportsmerke som heter Silva. Der har jeg ansvar for å distribuere merket til noen av de største sportsbutikkene i landet. I tillegg koordinerer jeg samarbeidet mellom salg- og markedsavdelingen. Videre jobber jeg med eventer i Norge, og holder i samarbeidet med de ulike idrettsforbundene. En stor del av mitt arbeid består av å bistå butikkene lokalt, så det innebærer en del reising.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er alle de ulike personene jeg møter, og hvordan jeg er med på å skape et større fokus på rette produkter til de ulike aktivitetene en skal gjennomføre. Jeg er også veldig glad i å arrangere eventer der jeg ofte koordinerer. Jeg opplever å kunne bidra til at andre skal oppleve glede ved å drive med idrett.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Veien mot denne jobben startet allerede ved studiestart da jeg engasjerte meg og så muligheter for hvordan jeg kunne bruke utdanningen senere. Jeg begynte å søke jobber i slutten av masteroppgaven, og endte til slutt med jobb hos Silva.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg jobber hele tiden med mennesker, og det er en absolutt fordel å ha studert idrettsvitenskap med de fagene det fulgte med. Valg av tema på masteroppgave gjorde at kompetansen fra studiene ble hevet enda ett hakk.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg var både program- og instituttillitsvalgt da jeg studerte ved NTNU, og dette ga meg god erfaring i møtevirksomhet som jeg mener er en fordel for jobb i etterkant. Jeg ble oppmerksom på hvordan universitetet ble styrt og hvilken stemme studentene hadde.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Vær engasjert! Se muligheter og vær nysgjerrig i forelesningene.

Du har store muligheter for å utvikle deg innen ulike perspektiver i idretten

Navn: Christoffer Tørnby Eriksen

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Muligheten til å gå dypere inn i noen av de emnene jeg hadde på bacheloren, men samtidig utforske flere fag med nye perspektiver på idretten, gjorde det interessant å begynne på dette masterprogrammet. 

Du har store muligheter for å utvikle deg innen ulike perspektiver i idretten

Navn: Christoffer Tørnby Eriksen

Studieretning: Master i idrettsvitenskap

Muligheten til å gå dypere inn i noen av de emnene jeg hadde på bacheloren, men samtidig utforske flere fag med nye perspektiver på idretten, gjorde det interessant å begynne på dette masterprogrammet. 

Christoffer Tørnby Eriksen

Hva har du studert tidligere?

Jeg har tidligere studert en bachelor i samfunns- og Idrettsvitenskap ved NTNU, med årsstudium i pedagogikk som breddeår.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Jeg trivdes veldig godt på bachelorprogrammet, og ønsket å bygge videre på den kunnskapen jeg allerede hadde tilegnet meg. Muligheten til å gå dypere inn i noen av de emnene jeg hadde på bacheloren, men samtidig utforske flere fag med nye perspektiver på idretten, gjorde det interessant å begynne på dette masterprogrammet. 

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Siden vi ikke er så mange studenter på dette programmet, åpner det i større grad for medvirkning og mer grundig veiledning. Muligheten til å jobbe tett med dyktige veiledere med lang erfaring innen idrettsfeltet, kombinert med det faktum at du ofte kan skrive oppgaver innenfor den innfallsvinkelen du selv finner interessant, føler jeg gjør studieprogrammet veldig spennende. Du har store muligheter for å utvikle deg innen ulike perspektiver i idretten. 

Hva handler masteroppgaven din om?

Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal skrive om i masteroppgaven min enda, men jeg synes det hadde vært spennende å undersøke hvordan elever på videregående skoler opplever og erfarer kroppsøvingsfaget. Undersøkelser viser at kompetansenivå ofte samsvarer i stor grad med om man synes kroppsøvingsfaget er morsomt eller ikke. Det hadde derfor vært interessant å undersøke hvorfor det er slik, og samtidig se på hvilke andre faktorer som kan bidra til å øke elevenes opplevelse av trivsel i kroppsøvingsfaget. 

Hva er drømmejobben?

Jeg kunne tenkt meg en jobb som idrettslærer på en videregående skole, da jeg ønsker å ha en jobb som tillater meg å være aktiv på arbeidsplassen, samtidig som jeg kan jobbe med andre mennesker. I tillegg ønsker jeg å ha muligheten til å kunne legge til rette for at andre kan finne glede og inspirasjon i trening og idrett. 

Interessant å forstå idretten fra ulike perspektiver

Navn: Andreas Weigner Rye
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Egen fotballhverdag har gjort meg veldig nysgjerrig på ulike mekanismer innen idretten.

Interessant å forstå idretten fra ulike perspektiver

Navn: Andreas Weigner Rye
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Egen fotballhverdag har gjort meg veldig nysgjerrig på ulike mekanismer innen idretten.

Hva har du studert tidligere?

Jeg har en bachelorgrad i samfunns -og idrettsvitenskap fra NTNU i Trondheim. 

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

For meg har verdien av idretten, og særlig fotball betydd enormt mye. Samtidig har egen fotballhverdag gjort meg veldig nysgjerrig på ulike mekanismer innen idretten. Jeg gikk også idrettsfag på videregående, og etter jeg fullførte bachelorgraden min ble det et naturlig valg å fortsette. 

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Det å både lære om og forstå idretten fra mange ulike perspektiver er nok det mest interessante. Videre får du muligheter til å jobbe med problemstillinger du har personlig interesse for. 

Hva handler masteroppgaven din om?

Min masteroppgave har et formål om å få en større forståelse av hvordan stress oppleves og påvirker fotballtalenter i overgangen fra junior- til seniorfotball. Denne overgangen kan være avgjørende for å realisere en profesjonell karriere. Samtidig klarer de færreste fotballtalentene å bli en del av den profesjonelle fotballen. Hvorfor denne overgangen er så utfordrende, er sammensatt. Jeg ønsker å se nærmere på dette med et psykologisk perspektiv.

Hva er drømmejobben?

I løpet av utdanningen min her på NTNU har jeg fått øynene opp for forskningsfeltet. Jeg er veldig nysgjerrig på ulike problemstillinger innenfor fotball. Kunne også tenkt meg å bli lektor i idrettsfag eller jobbet med å utvikle unge utøvere. 

Kombinasjonen av teoretisk og praktisk undervisning er både gøy og lærerikt

Navn: Sunniva Aamodt-Moe

Studieprogram: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Jeg bestemte meg på videregående at jeg ville gå idrett, både på grunn av min egen interesse og at jeg mener det er en viktig del av samfunnet i dag.

Kombinasjonen av teoretisk og praktisk undervisning er både gøy og lærerikt

Navn: Sunniva Aamodt-Moe

Studieprogram: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Jeg bestemte meg på videregående at jeg ville gå idrett, både på grunn av min egen interesse og at jeg mener det er en viktig del av samfunnet i dag.

Hvorfor valgte du NTNU?Sunniva Aamodt-Moe

Jeg gjorde ikke så mye research på ulike universitet eller høgskoler, men jeg visste at NTNU var et godt universitet. Det var kanskje litt tilfeldig at jeg havna i Trondheim. Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde lyst til å studere idrett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og da stod valget mellom Oslo og Trondheim. Da var det litt mer eksotisk å flytte til en ny by. Jeg hadde også fått inntrykk av Trondheim som en bra studentby.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har alltid vært opptatt av idrett, og drevet med håndball i mange år. Jeg bestemte meg på videregående at jeg ville gå idrett, både på grunn av min egen interesse og at jeg mener det er en viktig del av samfunnet i dag. I tillegg ville jeg gå noe der jeg møtte andre som var interessert i det samme som meg. På forhånd fikk jeg inntrykk av at undervisningen både bestod av aktuelle og interessante tema og gjennomføring av aktiviteter.

Hvordan er det å være student på NTNU?

Det er veldig greit. Vi styrer jo mye av hverdagen selv, og det blir mye tid til sosiale ting. Selv om vi ikke har mange timer undervisning hver dag, er det lett å bli kjent med folk. Sammenlignet med mange studier er det ikke så mange i hvert kull på idrett. I og med at det er godt miljø i klassen, sitter vi gjerne og jobber sammen. Det har også blitt noen timer pause i løpet av uka, det er også en viktig del av studiehverdagen. I tillegg får vi tilbakemeldinger fra underviserne. Det legges til rette for bra utvikling i fagene, selv om det er vi studentene som må gjøre jobben selv. Kombinasjonen av teoretisk og praktisk undervisning er både gøy og lærerikt, og har passet meg bra.

Hva er ditt beste råd til nye studenter som skal begynne på NTNU?

Kom godt i gang med fagene og møt opp til forelesning og øvingene, da er det lettere å få seg venner også. Det er kanskje det viktigste for å trives godt som student.

Ønsker å jobbe som idrettslærer, men doktorgrad frister også

Navn: Torleif Vålandsmyr

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Min masteroppgave blir en kartleggingsstudie av muskeldysmorfi hos unge menn og kvinner som jevnlig driver styrketrening.

Ønsker å jobbe som idrettslærer, men doktorgrad frister også

Navn: Torleif Vålandsmyr

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Min masteroppgave blir en kartleggingsstudie av muskeldysmorfi hos unge menn og kvinner som jevnlig driver styrketrening.

Hva har du studert tidligere?Torleif Vålandsmyr

Jeg har fra før av en bachelor i ”Idrett, friluftsliv og kroppsøving” fra Universitetet i Stavanger. 

Hvorfor valgte du dette studieprogrammet?

Å fortsette idrettsstudiene var et ganske naturlig valg for meg. Jeg trivdes godt i løpet av de tre årene jeg tok bacheloren min, og var sikker på at idretten var noe jeg hadde lyst å studere videre. Da jeg fikk godkjent opptak til NTNU var det liten tvil om at jeg ville ta turen hit, da NTNU definitivt er et av de beste universitetene i landet, samtidig som Trondheim virket til å være en fin studentby. 

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Det halvåret vi hadde om motivasjon i idretten er noe av det jeg har hatt størst interesse i, da jeg alltid har hatt sansen for idrettspsykologi. Samtidig var ”Ferdighets- og prestasjonsutvikling” et spennende emne, hvor vi fikk et bra innblikk i hva som kreves for å fostre opp lovende talenter, og hva som kjennetegner de som lykkes i idretten. Flere av emnene har også sett på idrettens posisjon samfunnet, noe som har gjort at jeg har fått en dypere forståelse av idrettens betydning, og hvordan den er med på å forme den verden vi lever i. Talentutviklingsseminaret, hvor vi fikk besøk av noen av landets fremste forskere på området, var også en svært interessant opplevelse. 

Hva handler din masteroppgave om?

Min masteroppgave blir en kartleggingsstudie av muskeldysmorfi hos unge menn og kvinner som jevnlig driver styrketrening. Muskeldysmorfi er et relativt nytt fenomen innenfor den vitenskapelige verden, og det er et tema som har fanget min interesse. Lidelsen regnes som en underkategori tilhørende kroppsbildeforstyrrelser, og kjennetegnes hovedsakelig av at man ikke føler seg tilstrekkelig veltrent og muskuløs. Med det økte kroppspresset man ser idag, og sosiale mediers enorme påvirkning på de unge i samfunnet, synes jeg dette både er et spennende og viktig tema å studere nærmere.  

Hva er drømmejobben?

Jeg håper å etter hvert ende opp som idrettslærer på en videregående skole, hvor jeg kan undervise i både praktiske og teoretiske idrettsemner. Jeg interesserer meg også i stor grad for forskning og skriving av vitenskapelige tekster, så en forskerstilling og en eventuell doktorgrad ved et universitet er også noe som kan friste etter hvert. 

Å jobbe med idrettsutøvere i hverdagen hadde vært midt i blinken

Navn: Sigrid Aasvik Soleng 
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha kunnskaper om hvordan man kan jobbe med utøvere og det miljøet de befinner seg i, forhold som påvirker ferdighetsutviklingen og samtidig få et holistisk perspektiv på dette, har vært veldig spennende.

Å jobbe med idrettsutøvere i hverdagen hadde vært midt i blinken

Navn: Sigrid Aasvik Soleng 
Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha kunnskaper om hvordan man kan jobbe med utøvere og det miljøet de befinner seg i, forhold som påvirker ferdighetsutviklingen og samtidig få et holistisk perspektiv på dette, har vært veldig spennende.

Sigrid Aasvik Soleng

Hva har du studert tidligere? 

Jeg har en bachelorgrad i idrett, friluftsliv og kroppsøving fra Universitetet i Stavanger, og nå holder jeg på med mastergraden min i idrettsvitenskap her på NTNU. 

Hvorfor valgte du dette studieprogrammet?

Hadde ikke noe forhold til NTNU før jeg begynte på masteren min, men valget om å ta masteren her angrer jeg ikke på. Viste jeg skulle gå videre master i idrettsvitenskap, og siden jeg ville prøve ut en ny by falt valget på Trondheim. Hadde hørt mye bra om byen, i tillegg til et sterkt faglig universitet som blant annet tilbydde egne emner innenfor motivasjon og talentutvikling. 

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Idrettspsykologi et emne jeg har stor lidenskap for, og at NTNU da hadde eget emne for motivasjon var for meg meget lærerikt. Idrett, med spesielt fokus på fotball har vært noe jeg alltid har vært interessert i, og dermed synes jeg ferdighets- og prestasjonsutvikling ble et emne jeg fikk mye ny innsikt i. Det å ha kunnskaper om hvordan man kan jobbe med utøvere og det miljøet de befinner seg i, forhold som påvirker ferdighetsutviklingen og samtidig få et holistisk perspektiv på dette, har vært veldig spennende.

Hva handler din masteroppgave om?

Masteroppgaven min handler om hva som karakteriserer motivasjonen til topp- og breddeutøvere i fotball, og hvilken rolle treneren har på motivasjonen. I tillegg vil det bli sett på eventuelle forskjeller som finnes mellom eliteutøvere og breddeutøvere. 

Hva er drømmejobben?

Drømmejobben vil være en plass der jeg får utfordret meg selv og mine kunnskaper, samt bruke det man har lært i praksis, både vitenskapelig og ute i feltet. Det å kunne jobbe aktivt med idrettsutøvere i hverdagen hadde vært midt i blinken. For meg er det viktig at det ikke blir en kontorjobb dag inn og dag ut. 

Mitt beste tips er å ta alle muligheter som byr seg

Navn: Line Skarsem Reitlo

Utdanning: Master i Idrettsvitenskap

Arbeider som: doktorgradsstipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Det beste med jobben er at jeg kan fordype meg i et tema jeg har stor interesse for. 

 

Mitt beste tips er å ta alle muligheter som byr seg

Navn: Line Skarsem Reitlo

Utdanning: Master i Idrettsvitenskap

Arbeider som: doktorgradsstipendiat ved Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU

Det beste med jobben er at jeg kan fordype meg i et tema jeg har stor interesse for. 

 

Line Skarsem Reitlo

Hva jobber du med? 

Jeg jobber som doktorgradsstipendiat i forskningsgruppen CERG (Cardiac Exercise Research Group) som studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. I min doktorgrad studerer jeg treningsmønsteret til eldre. Jeg har en variert arbeidshverdag hvor jeg blant annet analyserer data og skriver artikler. I tillegg har jeg kontakt med studiedeltakere gjennom datainnsamling og treninger.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er at jeg kan fordype meg i et tema jeg har stor interesse for. Jeg har varierte arbeidsoppgaver og lærer stadig noe nytt. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter mastergraden hadde jeg ulike engasjement, både ved NTNU Samfunnsforskning AS – Senter for idrettsforskning og i forskningsgruppen jeg nå jobber i. Disse jobbene ga mersmak til å jobbe videre med forskning. Jeg valgte derfor å søke midler til en stipendiatstilling.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Først og fremst har jeg fått mye bruk for det jeg lærte innenfor metode. En bred forståelse rundt betydningen av trening og fysisk aktivitet, både på individnivå og i samfunnet generelt, har også vært til stor nytte for jobben jeg har i dag.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Det siste halvåret på mastergraden var jeg engasjert ved NTNU hvor jeg jobbet med databehandling for et prosjekt. Dette arbeidet ga meg et innblikk i hvordan det er å jobbe med forskning.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Mitt beste tips er å ta alle muligheter som byr seg. Korte engasjement gir god erfaring og kan være begynnelsen på noe langvarig.

Drømmen er å kombinere en lærerjobb med en trenerjobb

Navn: Jon Stian Haukli

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha egne emner om motivasjon, idrettspsykologi og gruppedynamikk har gitt meg et nytt syn på hvordan idretten bør legges opp for unge utøvere. 

Drømmen er å kombinere en lærerjobb med en trenerjobb

Navn: Jon Stian Haukli

Studieprogram: Master i idrettsvitenskap

Det å ha egne emner om motivasjon, idrettspsykologi og gruppedynamikk har gitt meg et nytt syn på hvordan idretten bør legges opp for unge utøvere. 

Jon Stian Haukli

Hva har du studert tidligere?

Jeg har en Bachelor i samfunn og Idrettsvitenskap fra NTNU, med et årsstudium i nordisk språk som breddeår, i tillegg til årsstudium historie og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Hvorfor valgte du dette studieprogrammet?

Det var egentlig et enkelt valg med tanke på at jeg trivdes såpass godt på bachelorløpet av studiet. Samtidig fristet det veldig å skrive en større oppgave om de emnene jeg interesserer meg ekstra for. Trondheim er jo dessuten Norges beste studentby, så da var det ikke aktuelt å flytte!

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Jeg har alltid vært lidenskapelig interessert i idrett generelt og fotball spesielt. Dette studiet gir en fin mulighet til å få kunnskap om ulike sider av idrettsverdenen som jeg ikke var like bevisst på tidligere. Det at de ulike foreleserne er eksperter innen ulike områder bidrar til at vi får en engasjert fremstilling pensum. Det å ha egne emner om motivasjon, idrettspsykologi og gruppedynamikk har gitt meg et nytt syn på hvordan idretten bør legges opp for unge utøvere. 

Hva handler din masteroppgave om?

Min masteroppgave handler om hvordan miljøet rundt fotballtalenter påvirker utviklingen til utøverne. Det vil si hvordan samarbeidet er med trenerne, skolen og andre klubber, i tillegg til hvordan treningshverdagen legges opp. Dette blir det tredje studiet av samme type i Skandinavia, og forhåpentligvis vil oppgaven min kunne sammenlignes med funnene i de to andre prosjektene. 

Hva er drømmejobben?

For meg vil det være en jobb hvor jeg får brukt noe av den kunnskapen jeg har fått på studiet. Jobbmulighetene er relativt varierte, så det gjelder å finne det man interesserer seg for. Ved siden av studiet jobber jeg deltid som lærer, så det blir vel fort der jeg ender opp. Drømmen hadde sånn sett vært å kombinere lærerjobb med en trenerjobb i en fotballklubb. 

Viktig å skaffe relevant arbeidserfaring i studietiden

Navn: Kjetil Henningsen

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: NFF Nordmøre og Romsdal

De beste er å jobbe med noe som så mange har en glede av.

Viktig å skaffe relevant arbeidserfaring i studietiden

Navn: Kjetil Henningsen

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: NFF Nordmøre og Romsdal

De beste er å jobbe med noe som så mange har en glede av.

Kjetil Henningsen

Hva jobber du med?

Mine ansvarsområder er hovedsakelig serie, kamp og dommer. Jeg er administrativt ansvarlig for å sette opp serier og kamper, samt sørge for at det er dommere til disse kampene. Jeg er også involvert i utviklingsarbeidet med dommere, og har ansvaret for futsal i kretsen. I tillegg kommer det en del henvendelser fra klubber om diverse saker som det må svares på. Vi er en liten administrasjon, og vi hjelper til der det trengs. Dette gjør at ingen dager på jobb er like.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste er å jobbe med noe som så mange har glede av. I tillegg til dette får jeg jobbe med fotball som alltid har vært min største interesse. Jeg er også heldig som har utrolig kjekke kolleger som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Mens studiene mine nærmet seg slutten fulgte jeg med på ledige stillinger og søkte både på de jeg anså som realistiske og mindre realistiske for meg. Hvis man ikke søker får man hvert fall ikke napp! Jeg endte til slutt opp hos NFF Nordmøre og Romsdal, og jeg har i dag en jobb jeg anser for å være en drømmejobb.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Gjennom dette studiet fikk jeg blant annet en større forståelse for idrettens rolle i samfunnet, og det komplekse samspillet mellom idretten og dets omgivelser. Dette har gjort meg bedre rustet til å forstå de ulike klubbenes utfordringer, og deretter forsøke å legge best mulig til rette for dem.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, jeg arbeidet som frivillig på Rosenborg sine kamparrangement i Eliteserien og i Europa League. Jeg ser på det som svært viktig å skaffe seg relevant arbeidserfaring mens man er student. I arbeidsmarkedet er det mange om beinet, og jo mer du har å vise til på cv-en, jo bedre er det.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Tips fra meg må være å forsøke å skaffe seg relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden. Dette kan være både lønnet og/eller frivillig arbeid. Ta gjerne også relevante kurs som du føler kan styrke ditt kandidatur i jobbsøkingen, som f.eks. trener- og lederkurs. Som nyutdannet kan jobbmarkedet virke vanskelig, men det er viktig å ikke gi opp! Fortsett å søk på stillinger selv om du får noen avslag, man trenger bare ett napp!

En bred forståelse av idretten er viktig for jobben

Navn: Atle Rolstadaas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: Norges Skiforbund

Ta initiativ, engasjer deg ved siden av studiene og våg og ta egne valg.

En bred forståelse av idretten er viktig for jobben

Navn: Atle Rolstadaas

Utdanning: Master i idrettsvitenskap

Arbeidssted: Norges Skiforbund

Ta initiativ, engasjer deg ved siden av studiene og våg og ta egne valg.

Atle Rolstadaas

 

 


Hva jobber du med?

Jeg har en meget variert arbeidshverdag hvor jeg jobber mye med konseptutvikling og implementering av strategiplan. En arbeidsuke består vanligvis av å lede prosesser, utvikle materiell og intern koordinering. En stor del av arbeidet er knyttet mot våre kretsledd og klubber, noe som innebærer en del reising.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste er mine kollegaer og arbeidsoppgaver. I tillegg trives jeg godt med fleksibiliteten og kombinasjonen med teamarbeid og individuell jobbing.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? 

Veien startet allerede ved studiestart, med ulike engasjementer og verv gjennom de årene jeg studerte. Etter endt studie sendte jeg ut mange søknader, var på flere intervjuer, før jeg til slutt var så heldig å få tilbudt en stilling i Skiforbundet.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg har hatt stor nytte av studiene i jobben. Det å ha en bred forståelse rundt hvordan idretten er organisert, reflektert mye rundt idrettens rolle i samfunnet og det å ha lært mye om metode har vært avgjørende for at jeg kan jobbe med det jeg gjør i dag.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, hele veien. Utdanning er en ting, men den betyr lite om du ikke har en praktisk erfaring å knytte kunnskapen til. For min del har det vært viktig å være ute i felt, bygge relasjoner og ha jobbet i ulike arbeidsmiljøer. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Tre tips fra meg: 1) Engasjer deg og ta på deg verv ved siden av studiene. 2) Vær nysgjerrig på koblingen mellom teori og praksis. 3) Skriv oppgaver om tema som du oppriktig vil vite mer om og som kan være nyttig for videre jobbsøking. 

Studieprogramet passer den aktive livsstilen min godt

Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Navn: Brage Lauten

Drømmejobben er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.

Masterprogram 5-årig. Trondheim

Studieprogramet passer den aktive livsstilen min godt

Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Navn: Brage Lauten

Drømmejobben er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.

Lektorstudent i idrett, Brage. Foto.

Hvorfor valgte du NTNU? 

Den viktigste grunnen er at de hadde den linjen jeg ønsket å gå. I tillegg er det et fantastisk studentmiljø her, både i sammenheng med skole, idrett og sosialt liv.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg liker å dele kunnskap med andre og ønsker derfor å bli lærer. Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag passer med en aktiv livsstil. Lektorutdanningen på NTNU har gode valgmuligheter når det kommer til hva man ønsker å ta som fag 2. Dette åpner mulighetene for å sikte seg inn på det en liker.

Hva er det som er mest spennende på ditt studieprogram? 

Det mest spennende med studieprogrammet er at det er en fin blanding mellom praktiske og teoretiske emner. Undervisningen varierer fra forelesninger til gjennomføring og analyse av kroppsøvingstimer. Dette gjør at vi som studenter får et godt faglig grunnlag sammen med praktiske erfaringer vi kan ta med oss videre i utdanningsløpet og fremtidig yrke. Praksisen som blir gjennomført på ungdomskoler og videregående skoler er lærerik. Møtet med elever er spennende og byr på mange utfordringer samtidig som det er veldig givende. Gjennom tre år på dette studiet har jeg endret lærersyn flere ved flere anledninger og en har en kontinuerlig utvikling.

Hvordan er det å være student ved NTNU? 

Det er en ny opplevelse hver dag. I studiesammenheng møter vi mange dyktige forelesere, nye teorier innenfor pedagogikk, didaktikk og idrett, spennende og krevende oppgaver og et godt sosialt miljø i klassen. Studentgruppen på lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er faglig sterk, noe som gjør at vi har gode sparringspartnere og lærer mye av hverandre. Som sagt er det en fin blanding av teoretiske og praktiske undervisninger, noe som gjør at hverdagen på lektor i kroppsøving og idrettsfag er mer aktiv enn andre studieprogram. I tillegg blir en god del av undervisningene våre holdt på Dragvoll idrettssenter, som gjør at dersom en har en pause mellom forelesninger, så kan du skaffe medlemskap hos SiT trening og ta en økt der.

Studentfritid? 

SiT har som sagt et treningsstudio rett ved klasserommene våre, så trening før eller etter forelesning er ikke noe problem. Linjeforeningen til lektorstudiet heter Erudio. Erudio arrangerer en hel rekke ulike sosiale arrangementer og har flere undergrupper slik som fotballgruppe og Lektur (Erudio sin turgruppe). Studentersamfundet arrangerer konserter og ulike samfundsmøter som virkelig er verdt å få med seg. Idrettsforeningen til NTNU, nemlig NTNUI har over 12 000 medlemmer og 50 ulike aktiviteter, noe som gjør det til Norges største og mest allsidige idrettsforening. Hos NTNUI kan en nesten garantert finne en idrett som passer sine ønsker.

Hva er drømmejobben? 

Det er å være kroppsøvingslærer, selvfølgelig. Akkurat hva slags lærer det blir får tiden vise, men en som er med på å øke interessen for og gleden i kroppsøving, for alle.