Økonomi, ledelse og administrasjon

Studentintervjuer

Økonomi, ledelse og administrasjon


Ressurspublisering

Kompetansen fra MLT bruker jeg mye gjennom arbeidsdagen

Studieprogram: Master i Ledelse av teknolgi
Arbeidssted: Equinor
Navn: Håvard Hellevik Kvadsheim 

Å jobbe innen forretningsutvikling i Equinor gir muligheten til å jobbe tett mot selskapets strategi, og man får virkelig være med å forme energifremtiden.

Uteksaminert: 2018
Bakgrunn: Bachelor i ingeniørfag

Mastergraden har gitt meg flere muligheter

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Sopra Steria
Navn: Stine Tørfest Saugestad

Det er særlig den praktiske tilnærmingen til studiet jeg føler har hjulpet meg hittil i arbeidslivet, som f.eks. reelle caseoppgaver fra spennende bedrifter, relevante foredrag fra representanter i næringslivet og mye fokus på samspill og roller i team. 
 

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Bouvet
Navn: Hilde Reindal

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min, og har bidratt til at jeg kan innta et helhetlig perspektiv når det kommer både til prosesser og på forretningssiden.

 

Nyttig kunnskap om hva som legger til rette for et godt innovasjonsmiljø

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Distribution Innovation
Navn: Ane Indahl Mæhlum

Slik arbeidslivet er nå for tiden er det nok helt avgjørende med mastergrad for å i det hele tatt være med å konkurrere om stillinger.

 

Nesten uendelige muligheter i jobbmarkedet

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Tromsø kommune
Navn: Heidi Pallin Aaring

Mastergraden i ledelse av teknologi var helt klart et springbrett for å få den stillingen jeg har i dag. Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Live Nation Entertainment 
Navn: Kim Tvedt

Mastergraden i ledelse av teknologi har gitt meg et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap, i tillegg til dagsaktuell kunnskap innen strategiplanlegging og ledelsesteknikker. 
 

Jeg søkte og fikk stillingen

Studieprorgram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Statoil ASA
Navn: Marco Eusebio

Jeg hadde vel ikke fått jobben som Graduate Project Control Engineer i Statoil om jeg ikke hadde gått videre og tatt mastergrad i ledelse av teknologi. Det var krav om mastergrad, prosjektstyringsfag samt utenlandsopphold under studietiden. 

Siviløkonom med stor variasjon og rom for utvikling

Studieprogram: Master i økonomi og administrasjon
Arbeidssted: PwC Consulting
Navn: Maria Meland

Som konsulent møter jeg svært mange ulike problemstillinger og situasjoner, og for å løse disse har det vært kritisk for meg å ha forretningsforståelsen i grunn. Gjennom å ha spesialisert meg i finans under studiene har jeg også opparbeidet en analytisk grunnforståelse

Business Development Manager for tech startups

Studieprogram: Master i økonomi og administrasjon
Arbeidssted: TheFactory
Navn: Marinette Bouts Hexeberg

Jeg har ansvaret for porteføljen av selskapene vi investerer i, og jobber dermed tett med selskapene for å bistå at de når sine mål. Jeg konsulterer selskapene på strategiske beslutninger, finansiering, markedsføring og andre kommersielle problemstillinger.

Leder utviklingen av digitale løsninger innen dagligbank og kreditt i Eika Gruppen

Studieprogram: Master i økonomi og administrasjon
Arbeidssted: Eika-gruppen
Navn: Hildegunn Winther

Det beste med jobben min må være med følelsen av å være med på å skape noe som har så stor påvirkning på hvordan bankene våre klarer å drive. Løsningene vi leverer er svært viktig for at lokalbankene skal kunne konkurrere mot de store bankene og samtidig klare å håndtere alt som kommer av lover og reguleringer. 

Finansrådgiver med teft for innovative løsninger

Studieprogram: Master i økonomi og administrasjon
Arbeidssted: Innovasjon Norge
Navn: Marius Fagerli

Det beste med jobben som finansieringsrådgiver er at jeg får muligheten til å hjelpe bedrifter til å lykkes. Arbeidet føles meningsfullt og gir synlige resultat når jeg kan følge bedriftene i sin satsning. 

Foreleserne sitter med mye kunnskap, og man blir stadig utfordret i hverdagen

Navn: Frida Kvalsund
Studieprogram: Ledelse av krevende maritime operasjoner

Bruk fadderuken for det den er verdt, og skaff nye bekjentskaper. Det vil være gull verdt resten av studietiden.

I Norge finnes det egentlig bare to studier som er direkte knyttet opp mot shipping, dermed falt valget enkelt på NTNU

Navn: Jonas Blomberg
Studieprogram: Shipping Management

Tanken på at så mye som 90% av alt vi bruker og konsumerer i hverdagen er fraktet med skip, gjør det ikke akkurat mindre spennende.

Fra doktorgrad i innovasjonsledelse til katalysator for kunnskap

Studieprogram: Ph.d.-studiet i industriell økonomi og teknologiledelse - Nasjonal forskerskole i innovasjon - Program in innvovation management and innovation strategy
Arbeidssted: Daglig leder i NExT Digital AS
Navn: Kine Berild Norheim

 Det er klyp-meg-i-arma-fantastisk at jeg har fått en jobb som i essens handler om å sette temaene jeg har forsket ut på i praksis.

Gründer med mål om å redusere marin plastforsøpling

Studieprogram: Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse
Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende
Navn: Margrethe Lundevold Norland

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har fått bruk for nesten alt jeg lærte i løpet av studiet, da fagkombinasjonen på linjen er satt sammen slik at man ved endt studie, skal være klar for å starte opp for seg selv.

 

Banksjef med engasjement for arbeidsmiljø

Studieprogram: Eksportmarkedsføring, økonomi og ledelse
Arbeidsgiver: Regionbanksjef i Sparebank1 SMN
Navn: Marita Løvik Stadsnes

Vær aktiv med tanke på nettverksbygging. Det ser bra ut på CV-en at man har arbeidsmoral og ønsker å gi det lille ekstra. Gode resultater gir muligheter. 

Prosjektmedarbeider i en kompetansebedrift som leverer anlegg til landbasert oppdrett.

Studieprogram: 2-årig master i International Business and Marketing
Arbeidssted: Artec Aqua
Navn: Amalie Tusvik

Kompetansen fra studiene mine hjelper meg til å se situasjoner og problemstillinger fra flere ulike perspektiver og innfallsvinkler enn jeg ellers ville gjort.

At studiet var erfarings- og forskningsbasert var viktig

 

Studieprogram: Master of Public Administration
Arbeidssted: Optimum Regnskap AS og deltidspolitiker i Trondheim Bystyre
Navn: Ferat Güven

Jeg hadde behov for kunnskap innen offentlig sektor da dette er relevant i mitt arbeid som politiker.

I ulike deler av samfunnet ser vi store endringsprosesser

Studieprogram: Master of Public Administration (MPA)
Arbeidssted: Nord Universitet 
Navn: Jan Petter Wigum

MPA-studiet ga meg et svært nyttig innblikk i hvordan endringsprosesser foregår. Dette fører igjen til at man selv kan være en mer aktiv deltager i denne typen prosesser.

Et bredt spekter av muligheter

Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon
Navn: Martin Grimm Strømme

Min studietid ved Handelshøyskolen i Trondheim var utrolig bra, og er noe jeg kommer til å se tilbake på som en fantastisk tid.