Studentintervjuer

Økonomi, ledelse og administrasjon


Fra doktorgrad i innovasjonsledelse til katalysator for kunnskap

Studieprogram: Ph.d.-studiet i industriell økonomi og teknologiledelse - Nasjonal forskerskole i innovasjon - Program in innvovation management and innovation strategy
Arbeidssted: Daglig leder i NExT Digital AS
Navn: Kine Berild Norheim

 Det er klyp-meg-i-arma-fantastisk at jeg har fått en jobb som i essens handler om å sette temaene jeg har forsket ut på i praksis.

Doktorgrad, Økonomi, ledelse og administrasjon - Trondheim og Ålesund

Fra doktorgrad i innovasjonsledelse til katalysator for kunnskap

Studieprogram: Ph.d.-studiet i industriell økonomi og teknologiledelse - Nasjonal forskerskole i innovasjon - Program in innvovation management and innovation strategy
Arbeidssted: Daglig leder i NExT Digital AS
Navn: Kine Berild Norheim

 Det er klyp-meg-i-arma-fantastisk at jeg har fått en jobb som i essens handler om å sette temaene jeg har forsket ut på i praksis.

Portrettfoto av Kine Berild Nordheim. Hva jobber du med? 

Daglig leder i NExTdigital. NExTdigital jobber for å styrke arbeidslivet på Sunnmøre.

Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes i det digitale skiftet. Gjennom aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling på Sunnmøre, ønsker vi å bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv i vår region.


Nettverket består av deltakere fra flere ulike bransjer, og er både private og offentlige aktører med ulik størrelse og profil. Vi står alle overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon, og er overbevist om at vi er bedre sammen enn hver for oss.

NExTdigital skal være en katalysator for kunnskap, og en arena for utveksling av erfaringer. Nettverket skal preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. Vi lærer av hverandre, av våre samarbeidspartnere, og av andre personer og organisasjoner

Hva er det beste ved jobben din? 

Jeg får koble dyktige, engasjerte folk fra ulike virksomheter for at de lære mer, mestre mer og utvikle seg!
I tillegg er det klyp-meg-i-arma-fantastisk at jeg har fått en jobb som i essens handler om å sette temaene jeg har forsket ut på i praksis.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? 

Ble headhuntet 6 mnd før jeg var ferdig med ph.d.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? 

Jeg har en jobb som i essens handler mo åsete temaene jeg har forsket ut på i praksis. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag? 

Næringslivsutvalg, Start/entreprenørskap, velferdsansvarlig i studetparlamentet, tillitsvalgt i høgskolestyret, vara i samskipnadsstyret, fadderansvarlig. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag: 

Ikke vær redd for at du ikke kan, du engasjerer deg og studerer nettopp for å lære! 

Fokus fremover; hvis vi bommer - hva kan vi gjøre bedre neste gang? 

Vær ærlig. Engasjer deg i ulike studentorganisasjoner. Jobb ved siden av studiene. Husk å passe på at det er gøy, livet skjer nå! 

Gründer med mål om å redusere marin plastforsøpling

Studieprogram: Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse
Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende
Navn: Margrethe Lundevold Norland

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har fått bruk for nesten alt jeg lærte i løpet av studiet, da fagkombinasjonen på linjen er satt sammen slik at man ved endt studie, skal være klar for å starte opp for seg selv.

 

BACHELOR, ØKONOMI, LEDELSE OG ADMINSITRASJON, ÅLESUND

Gründer med mål om å redusere marin plastforsøpling

Studieprogram: Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse
Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende
Navn: Margrethe Lundevold Norland

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har fått bruk for nesten alt jeg lærte i løpet av studiet, da fagkombinasjonen på linjen er satt sammen slik at man ved endt studie, skal være klar for å starte opp for seg selv.

 

Margrethe Lundevold Norland. Foto.

Hva jobber du med?

I dag driver jeg start-up selskapet Plarva Solutions AS. Vi er et bioteknologisk selskap som har en visjon om å redusere den marine plastforsøplingen i verden. Vi bruker enzymer fra larver til å bryte ned de kjemiske bindingene i plast, og bryter plasten ned til komponenter som kan brukes til for eksempel å lage biodrivstoff. Vi utforsker også muligheten til å kunne bruke larvene til humant konsum, da de har et veldig sunt næringsinnhold. Målet til Plarva er å gi den skitne plasten, som i dag bare blir kastet, en verdi. Ved å sette plasten inn i en verdikjede og gi den en infrastruktur, vil den marine plastforsøplingen bli redusert.

Hva er det beste ved jobben din? 

Det beste ved å jobbe med Plarva er de daglige utfordringene vi står ovenfor. Det faktum at vi selv ikke vet svaret på et spørsmål før det er testet. Jeg brenner for innovasjon, og det å være med på å skape nye bærekraftige løsninger, gir meg en mestringsfølelse og en drivkraft som jeg ikke tror jeg hadde fått noen andre steder.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? 

Jeg var så heldig å få starte studentbedrift i løpet av det siste året mitt på NTNU, og det var i denne prosessen at Plarva Solutions kom til verden. Vi fikk dermed prøve oss som grundere før vi opprettet et aksjeselskap, noe som gjorde at overgangen til AS ble betydelig lettere. Etter studiene har vi jobbet hardt for å bygge oss opp et større nettverk og samarbeidspartnere.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? 

Siden jeg gikk spesialiseringen ''Innovasjon og entreprenørskap'', så fikk jeg en bred kompetanse innen bedriftsutvikling, strategi, økonomi og markedsføring. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har fått bruk for nesten alt jeg lærte i løpet av studiet, da fagkombinasjonen på linjen er satt sammen slik at man ved endt studie, skal være klar for å starte opp for seg selv.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag? 

Jeg var en ganske travel student, så jeg hadde verv både innenfor START Ålesund, Ålesund Studentsamfunn, UK.-A revyen og til slutt som daglig leder for studenthuset Banken. I START var jeg med på å arrangere Grunderdagen og Grunderlounge i Ålesund, og jeg satt i styret til Ålesund Studentsamfunn som frivilligansvarlig. Gjennom disse vervene opparbeidet jeg meg et nettverk som har vært til stor hjelp i videreutviklingen av Plarva Solutions. Vervene har også vært med på å forme meg som person, og jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag, hadde det ikke vært for alle opplevelsene og utfordringene jeg fikk gjennom vervene.

Dine beste job- og karrieretips til de som studerer i dag: 

Engasjer deg! Ved et hvert universitet eller høyskole finnes det organisasjoner og foreninger hvor du kan bidra. Slike verv gir deg et fantastisk nettverk, lærerike utfordringer og en mer spennende CV.

Banksjef med engasjement for arbeidsmiljø

Studieprogram: Eksportmarkedsføring, økonomi og ledelse
Arbeidsgiver: Regionbanksjef i Sparebank1 SMN
Navn: Marita Løvik Stadsnes

Vær aktiv med tanke på nettverksbygging. Det ser bra ut på CV-en at man har arbeidsmoral og ønsker å gi det lille ekstra. Gode resultater gir muligheter. 

Bachelor, Økonomi, ledelse og adminsitrasjon, Ålesund

Banksjef med engasjement for arbeidsmiljø

Studieprogram: Eksportmarkedsføring, økonomi og ledelse
Arbeidsgiver: Regionbanksjef i Sparebank1 SMN
Navn: Marita Løvik Stadsnes

Vær aktiv med tanke på nettverksbygging. Det ser bra ut på CV-en at man har arbeidsmoral og ønsker å gi det lille ekstra. Gode resultater gir muligheter. 

Portrettfoto av Marita Løvik Stadsnes.Hva jobber du med? 

Jeg jobber som regionbanksjef i Sparebank1 SMN og har ansvar for Sunnmøre.

Hva er det beste ved jobben din? 

Å skape gode kundeopplevelser, fornøyde kunder, ha personalansvar for kjekke kollegaer, utvikle og motivere medarbeidere, bidra til at Sunnmøre er en attraktiv region ved vårt samfunnsansvar og sponsormidler.

Sist men ikke minst: sørge for et godt arbeidsmiljø! Der ansatte trives, trives også kundene.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg startet som kundevert i skranken hos Nordea i 2002 mens jeg fortsatt studerte. Veien gikk da videre til autorisert finansiell rådgiver. Startet deretter som assisterende banksjef i Sparebank1 SMN og er nå regionbanksjef.

Jeg har også kontinuerlig gjennomført kurs og lederutviklingsprogram internt via arbeidsgiver.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag? 

Ja jeg jobbet i Nordea i et par år 3 dager i uken mens jeg studerte. Dette var en åpenbar årsak til at jeg ble tilbudt videre fast jobb der etter endt studie.

Dine beste jobb- og karriertips til de som studerer i dag: 

Vær aktiv med tanke på nettverksbygging, ta gjerne på deg verv og jobber som vil gi relevant erfaring til fremtidig jobber. Vært positiv og lærevillig. Jeg fikk min første jobb som 16-åring hos Foto Molvær og har jobbet siden den gang. Det ser bra ut på CV-en at man har arbeidsmoral og ønsker å gi det lille ekstra. Gode resultater gir muligheter

Prosjektmedarbeider i en kompetansebedrift som leverer anlegg til landbasert oppdrett.

Studieprogram: 2-årig master i International Business and Marketing
Arbeidssted: Artec Aqua
Navn: Amalie Tusvik

Kompetansen fra studiene mine hjelper meg til å se situasjoner og problemstillinger fra flere ulike perspektiver og innfallsvinkler enn jeg ellers ville gjort.

2-årig master, økonomi, ledelse og adminsitrasjon, Ålesund

Prosjektmedarbeider i en kompetansebedrift som leverer anlegg til landbasert oppdrett.

Studieprogram: 2-årig master i International Business and Marketing
Arbeidssted: Artec Aqua
Navn: Amalie Tusvik

Kompetansen fra studiene mine hjelper meg til å se situasjoner og problemstillinger fra flere ulike perspektiver og innfallsvinkler enn jeg ellers ville gjort.

Har du hatt relevante jobber tidligere?Intervju med student på International Business and Marketing Amalie Tusvik. Foto.

Vitenskapelig assistent ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU Ålesund

Hva jobber du med?

Min jobb er å være prosjektmedarbeider i Artec Aqua AS. Artec Aqua er en kompetansebedrift som prosjekterer og leverer prosessanlegg og nøkkelferdige anlegg for landbasert oppdrett (totalentreprise). Selskapet har spesialkompetanse på ulike systemløsninger for vannbehandling i oppdrett, og kundene bygger i hovedsak anlegg for oppdrett av settefisk og stamfisk av laks, samt i økende grad anlegg for matfiskoppdrett på land. Mitt arbeid i Artec Aqua er variert og gjelder både involvering i kundeprosjekter og arbeid med internprosjekt (FOU).

Hva er det beste ved jobben din? 

Noe av det beste med min arbeidshverdag er å få være del av et sterkt, variert og sammensatt kompetansemiljø, der bakgrunnen og kunnskapen til mine kolleger er utfyllende og kompletterende i forhold til min egen bakgrunn, og forhåpentligvis vice versa. Dette er givende og kommer godt med når vi skal løse arbeidsoppgaver og møte utfordringer på best mulig måte for våre kunder. Å arbeide med forskjellige kunder og prosjekter er en annen side ved min jobb som er svært interessant. I tillegg er både industrien og bedriften i en vekstfase, noe som er spennende å få være med på.

Hvordan fikk du jobben etter studiene? 

Veien fra studiene til jobben i Artec Aqua AS gikk gjennom masteroppgaven min, der Artec Aqua var en god og viktig støttespiller. Kontakten med Artec Aqua var verdifull både når det gjaldt datainnhenting, og ikke minst å bygge en praktisk og grunnleggende forståelse for temaet jeg studerte, med økt innsikt i ulike typer teknologi, forutsetninger rundt teknologivalg og samspillet mellom vann, biologi og ulik teknologi i oppdrett.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? 

Etter å ha studert Økonomi og administrasjon (bachelor) og en master i Internasjonal business og markedsføring er utdanningsbakgrunnen min ganske generell, med en god blanding av fag innen både økonomi (mikro-, makro-, industriell-) og forretningsdrift (strategi, markedsføring, finansregnskap og noe regnskapsføring). Det å kunne dra på en sammensatt faglig bakgrunn opplever jeg er svært nyttig i arbeidssammenheng, og er viktig for å forstå og plassere egen og andre bedrifters forretningsmodeller i markedet, samt hvordan en kan skape verdi for ulike kunder, og hvilke beslutningsprosesser ulike aktører har å forholde seg til. Kompetansen fra studiene mine hjelper meg til å se situasjoner og problemstillinger fra flere ulike perspektiver og innfallsvinkler enn jeg ellers ville gjort.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant fo jobben din i dag, eller som bidra til at du fikk jobb etter studiene?  

Deltidsjobb har jeg hatt siden ungdomsskoletiden, men det var først i studietiden at jeg fikk en deltidsjobb som er direkte relatert til jobben jeg har i dag. Som vitenskapelig assistent ved NTNU under studiene fikk jeg delta i flere forskningsprosjekter innen sjømatrelaterte tema, både om foredlingsindustri, oppdrett og noe fiskeri. Erfaring, kontakter og referanser gjennom dette arbeidet har vært viktig for veien til jobb i Artec Aqua. Deltidsjobben ga meg også mulighet til å være med på å publisere vitenskapelige artikler og å delta og presentere på konferanser nasjonalt og internasjonalt, noe som har vært svært givende og positivt for personlig utvikling, læring og vekst.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?  

Det aller viktigste er nok å være nysgjerrig og interessert. Jeg tenker at et godt tips kan være å oppsøke gode kilder for dagsaktuelle analyser av bedrifter, markeder og økonomi på egen hånd ved siden av studiene. Ved å observere hvordan fagstoff og ulike tema gjør seg aktuelle i den virkelige verden blir læringsprosessen gjerne mye mer levende, interessant og motiverende, en blir bedre til å reflektere og tenke kritisk, får et bedre grunnlag for å anvende kunnskapen i praksis i arbeidslivet senere og som en bonus kan eksempler ofte brukes i oppgaver og eksamensbesvarelser med positiv uttelling. En annen oppfordring er å benytte seg av muligheter til å reise utenlands på utvekslingsopphold og gjerne andre muligheter som måtte by seg for å delta på konferanser, kurs eller lignende. Å reise og studere utenlands er en fantastisk måte å utvide sin egen horisont på, møte nye mennesker og andre samfunn. Utvekslingsopphold kan være en annerledes og verdifull front for personlig utvikling sammenlignet med studier hjemme.

At studiet var erfarings- og forskningsbasert var viktig

 

Studieprogram: Master of Public Administration
Arbeidssted: Optimum Regnskap AS og deltidspolitiker i Trondheim Bystyre
Navn: Ferat Güven

Jeg hadde behov for kunnskap innen offentlig sektor da dette er relevant i mitt arbeid som politiker.

Deltidsstudier masterprogram

At studiet var erfarings- og forskningsbasert var viktig

– Handelshøyskolen i Trondheim

 

Studieprogram: Master of Public Administration
Arbeidssted: Optimum Regnskap AS og deltidspolitiker i Trondheim Bystyre
Navn: Ferat Güven

Jeg hadde behov for kunnskap innen offentlig sektor da dette er relevant i mitt arbeid som politiker.

Uteksaminert fra MPA-programmet: 2015

Bakgrunn: Siviløkonom med variert bakgrunn fra næringslivet

Foto: Ferhat Güven
 

 

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jeg er daglig leder i Optimum Regnskap AS, et mindre kontor som jobber mot smb-markedet. Ellers er jeg deltidspolitiker i Trondheim Bystyre og leder av byutviklingskomiteen.

 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Jeg er leder for regnskapskontoret og har personalansvar for fire ansatte. Ellers er jeg leder av byutviklingskomiteen i bystyret, en av fem fagkomiteer. Komitéen har 11 medlemmer og har ansvaret for å innstille saker til bystyret.

 

Hvorfor valgte du akkurat MPA som videreutdanning?

Jeg har bakgrunn innen næringslivet og jobbet med bedriftsøkonomi. Jeg hadde behov for faglig kunnskap innen offentlig sektor da dette er relevant i mitt arbeid som politiker.

 

Hva syntes du var det mest interessante med dette studieprogrammet?

At studiet var erfarings-  og forskningsbasert var viktig. Fagsammensetning og utenlandsopphold ga en god ramme rundt studiet. Medstudenter med høy erfaringskunnskap og dyktige forelesere ga et godt faglig utbytte samt nye nettverk.

 

Hvordan var det å kombinere MPA-studiene med jobb?

At studiet var lagt opp med intensive samlinger og sommerskoler gjorde at det var helt uproblematisk å få til dette ved siden av jobb. For meg var dette avgjørende.

 

Hva har MPA-graden betydd for deg i arbeidslivet?

MPA-graden har gitt meg et godt grunnlag for å forstå og delta i samfunnsutviklingen samt å møte utfordringene offentlig sektor står overfor på en bedre måte.

I ulike deler av samfunnet ser vi store endringsprosesser

Studieprogram: Master of Public Administration (MPA)
Arbeidssted: Nord Universitet 
Navn: Jan Petter Wigum

MPA-studiet ga meg et svært nyttig innblikk i hvordan endringsprosesser foregår. Dette fører igjen til at man selv kan være en mer aktiv deltager i denne typen prosesser.

Deltidsstudier masterprogram

I ulike deler av samfunnet ser vi store endringsprosesser

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master of Public Administration (MPA)
Arbeidssted: Nord Universitet 
Navn: Jan Petter Wigum

MPA-studiet ga meg et svært nyttig innblikk i hvordan endringsprosesser foregår. Dette fører igjen til at man selv kan være en mer aktiv deltager i denne typen prosesser.

Uteksaminert fra MPA-programmet: 2013
Bakgrunn: Merkantil utdannelse samt stilling som høgskolelærer de 10 siste år.

Jan Petter Wigum, tidligere MPA-student

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Nord universitet – Trøndelag. Vi har nasjonalt ansvar for å utdanne trafikklærere i alle klasser samt sensorer i Statens vegvesen, på kandidat- og bachelornivå. Prosjektarbeid gjennom revidering av læreplaner samt et stort etter- og videreutdanningsoppdrag for Vegdirektoratet.

 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Jeg er universitetslektor og foreleser i didaktikk og metodikk. Jeg er emneansvarlig for 3 ulike studier ved etter- og videreutdanningen vår, og driver forskningsarbeid i Human Machine Interface.

 

Hvorfor valgte du akkurat MPA som videreutdanning?

I 2004/2005 ble den gang Statens trafikklærerskole (STLS) en del av Høgskolen i Nord Trøndelag. Studiestedet hadde derfor et stort behov for å utdanne lærerne til å møte kravene for å arbeide i høgskole/universitetssektoren. Flere av mine kolleger valgte å ta en Master i Kunnskapsledelse, men for meg var det viktig å se på andre muligheter. Jeg har en merkantil bakgrunn fra tidligere og dette var en viktig faktor for å velge MPA-studiet.

 

Hva syntes du var det mest interessante med dette studieprogrammet?

Kjernefagene, og da spesielt statsvitenskapsdelen, var svært spennende. Dette, sammen med at den internasjonale delen av studiet var svært tidsriktig. Strategisk ledelse og styring er emner som også er tidsriktige. I ulike deler av samfunnet ser vi store endringsprosesser. Dette gjelder både for privat- og offentlig sektor. Studiet ga meg et svært nyttig innblikk i hvordan slike prosesser foregår. Dette fører igjen til at man selv kan være en mer aktiv deltager i denne typen prosesser.

 

Hvordan var det å kombinere MPA-studiene med jobb?

Det var krevende på grunn av tidsfrister som skulle overholdes når det gjaldt innleveringer, og en masteroppgave som skulle bli grundig nok og interessant. For min egen del hadde jeg en svært god avtale med min arbeidsgiver. Denne avtalen inneholdt både økonomisk støtte samt lønnet studietid. 

 

Hva har MPA-graden betydd for deg i arbeidslivet?

Svært mye. En mastergrad ga meg en lektorkompetanse. Denne kompetansen ga meg igjen mulighet til andre arbeidsoppdrag, som for eksempel emneansvar for ulike studier, prosjektarbeid, forfatter av lærebøker og mulighet til å starte en forskerkarriere. Jeg har nå mulighet til å starte et ph.d.-løp, og dermed lære meg forskerverktøyet på en grundigere måte. Dette vil nå være mitt neste mål.

 

 

 

 

 

 

Et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Live Nation Entertainment 
Navn: Kim Tvedt

Mastergraden i ledelse av teknologi har gitt meg et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap, i tillegg til dagsaktuell kunnskap innen strategiplanlegging og ledelsesteknikker. 
 

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Live Nation Entertainment 
Navn: Kim Tvedt

Mastergraden i ledelse av teknologi har gitt meg et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap, i tillegg til dagsaktuell kunnskap innen strategiplanlegging og ledelsesteknikker. 
 

Bakgrunn: Elektroingeniør 
Uteksaminert: 2015

Illustrasjonsfoto av Kim Tvedt

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jeg jobber for Live Nation Entertainment, som er en sammenslåing av Live Nation og Ticketmaster. Vårt viktigste forretningsområde er promotering av live underholdning, som inkluderer billettsalg, sponsing og markedsføring for artister, arenaer og klubber. Porteføljen vår består av over 160 spillesteder hovedsakelig i Nord-Amerika, inkludert musikkarenaer som House of Blues, The Fillmore og Hollywood Palladium, ulike teatere på Broadway og festivalområdene for Electric Daisy Carnival (EDC), Lollapalooza og Creamfields.

Vi promoterer show for blant annet et variert utvalg artister som Justin Bieber, U2, og deadmau5, komikere som Kevin Hart, Jerry Seinfeld og Jay Leno, og annen underholdning som Disney on Ice og Cirque du Soleil. Live Nation har promotert over 23 000 show som knyttet omtrent 520 millioner fans til over 2700 artister i 38 land over hele verden.

 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Jeg jobber som Chargeback Analyst for Ticketmaster Corporate Finance. Dette innebærer å analysere og behandle forespørsler for tilbakebetaling i forbindelse med billettsalg fra kunder. Mesteparten av billettsalget foregår gjennom våre eller våre partneres nettsider, som er et potensielt mål for kredittkortsvindel og automatiserte bots som rensker markedet for billetter. Min avdeling har hovedansvaret for å avdekke og forebygge svindelordre og sørge for at alle fans får tilgang til sine yndlingsartister.

Store deler av arbeidsdagen går til å analysere og sammenligne en betydelig mengde rådata, for å se etter trender som potensielt bekrefter eller avkrefter svindel. Vi samarbeider også med finansinstitusjoner og politiet for å forhindre økonomiske tap for våre fans.


Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

Mastergraden i ledelse av teknologi har gitt meg et solid fundament for forretningsforståelse og entreprenørskap, i tillegg til dagsaktuell kunnskap innen strategiplanlegging og ledelsesteknikker. Studiet gir deg mulighet å lære og utforske en kombinasjon av de menneskelige og økonomiske faktorene i næringslivet. Dette har forbedret mine analytiske evner for å forstå sammensatte tekniske problemer, samt gjort meg mer bevisst på hvordan man sammen med andre kan takle disse problemene på overordnet nivå i en bedrift, i mindre prosjekter og på individnivå.

Studiet gir deg mulighet å lære og utforske en kombinasjon av de menneskelige og økonomiske faktorene i næringslivet. 

Teamet til programansvarlig på MLT, Frode Heldal, består av faglig sterke personer som gjorde siste del av skolehverdagen morsom og interessant. Jeg hadde særlig stor glede av finansfaget i andre semester med en meget flink og underholdende foreleser i Frode Kjærland, og denne erfaringen er delvis årsaken til at jeg valgte finans som spesialisering og karrierevalg.

Muligheten for utenlandsopphold er også noe jeg har hatt veldig stor glede av. MLT tilbyr utveksling i en rekke verdensdeler, og vi var flere studenter som valgte å reise til California og UCLA i mitt kull. For min egen del fikk jeg mulighet til å skrive ferdig masteroppgaven i samarbeid med UCLA. Ved endt studieforløp ga det dette meg anledning til å søke et midlertidig arbeidsvisum og få erfaring fra det amerikanske markedet. Alt dette ble muliggjort i samspill med Handelshøyskolen i Trondheim, så jeg er veldig takknemlig for skolens og fakultetets fleksibilitet.


Ville du hatt den stillingen du har nå dersom du ikke hadde tatt MLT?

Antageligvis ikke. MLT var en viktig årsak til at jeg fikk reise til USA og gjennomføre siste del av studiet der, som ledet til muligheten til å søke arbeid etter endt studium. Deler av det jeg lærte underveis i studieprogresjonen har også kommet godt med, særlig innen finans og forretningstrategi.MLT-kandidatene er ettertraktet i arbeidslivet

Den omfattende innsikten MLT-studentene får innenfor fagområdet økonomi og ledelse gir en svært fleksibel utdanning med et bredt spekter av karrieremuligheter. Bedrifter med behov for denne typen kompetanse finnes i alle bransjer, både kommunalt, statlig og, ikke minst, i privat sektor. Vi opplever at MLT-kandidatene er ettertraktet i arbeidslivet og at et stort antall får jobbtilbud allerede før de er ferdige med studiene.

 

Mastergraden har gitt meg flere muligheter

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Sopra Steria
Navn: Stine Tørfest Saugestad

Det er særlig den praktiske tilnærmingen til studiet jeg føler har hjulpet meg hittil i arbeidslivet, som f.eks. reelle caseoppgaver fra spennende bedrifter, relevante foredrag fra representanter i næringslivet og mye fokus på samspill og roller i team. 
 

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Mastergraden har gitt meg flere muligheter

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Sopra Steria
Navn: Stine Tørfest Saugestad

Det er særlig den praktiske tilnærmingen til studiet jeg føler har hjulpet meg hittil i arbeidslivet, som f.eks. reelle caseoppgaver fra spennende bedrifter, relevante foredrag fra representanter i næringslivet og mye fokus på samspill og roller i team. 
 

Bakgrunn: bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling
Uteksaminert: 2015

Stine Tørfest Saugestad Studieprogram: Master i ledelse av teknologi

 

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Etter studiene startet jeg å jobbe hos IT-konsulentselskapet Sopra Steria. Tjenesteporteføljen til Sopra Steria dekker hele verdikjeden fra idéutvikling, rådgivning og styring/ledelse til utvikling og forvaltning av IT-løsninger. 
 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Hos Sopra Steria jobber jeg som konsulent i infrastruktur-avdelingen innenfor forretningsområdet IT Service Management. Kort fortalt handler ITSM om å forbedre måten IT brukes på i en organisasjon. Dette innebærer å sørge for at de rette prosessene, menneskene og teknologiene er lagt til rette slik at organisasjonen kan nå sine forretningsmål. Som nyutdannet er man forøvrig "graduate" de ni første månedene i Sopra Steria, noe som vil si at man i en periode får ekstra oppfølging, kursing, faglig og sosialt påfyll.
 

Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

Som konsulent jobber jeg prosjektbasert i team med mange forskjellige mennesker og med kunder som har ulike behov og utfordringer. Det er særlig den praktiske tilnærmingen til studiet jeg føler har hjulpet meg hittil i arbeidslivet, som f.eks. reelle caseoppgaver fra spennende bedrifter, relevante foredrag fra representanter i næringslivet og mye fokus på samspill og roller i team. 
 

Ville du fått jobben hvis du ikke hadde tatt MLT?

Å gå inn i denne stillingen uten MLT ville nok vært mulig, men jeg føler selv av mastergraden har gitt meg flere muligheter (og bedre lønn!).
 
 

Nesten uendelige muligheter i jobbmarkedet

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Tromsø kommune
Navn: Heidi Pallin Aaring

Mastergraden i ledelse av teknologi var helt klart et springbrett for å få den stillingen jeg har i dag. Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Nesten uendelige muligheter i jobbmarkedet

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Tromsø kommune
Navn: Heidi Pallin Aaring

Mastergraden i ledelse av teknologi var helt klart et springbrett for å få den stillingen jeg har i dag. Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Uteksaminert: 2015
Bakgrunn: Kjemiingeniør

Illustrasjonsfoto av Heidi Pallin Aaring

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Etter endt mastergrad i ledelse av teknologi fikk jeg tilbudt stillingen som prosjektleder for utbyggingsavdelingen ved Tromsø kommune, Vann og avløp.

 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Som prosjektleder har jeg mye kontakt med konsulenter og entreprenører, og viktigheten av et godt teamarbeid og samhandling med andre mennesker er helt klart avgjørende for den jobben jeg skal utføre.

 
Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

Mastergraden gjorde meg bevisst på viktigheten av god ledelse, strategisk planlegging og økonomisk drift av prosjekter. 


Ville du hatt den stillingen du har nå dersom du ikke hadde tatt MLT?

Mastergraden i ledelse av teknologi var helt klart et springbrett for å få den stillingen jeg har i dag. Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Graden gir en bred kompetanse som gjør studentene spesielt ettertraktet i markedet.

Mange ledere, både innen det private og kommunale, ønsker ansatte med en helhetlig forståelse av arbeidsplassen. Her stiller MLT-studenter sterkt i forhold til mange andre.


Hva var din bakgrunn før du startet på Master i ledelse av teknologi?

Jeg var utdannet kjemiingeniør før jeg startet på mastergraden, men søkte MLT da jeg ønsket en bredere plattform. Men en slik mastergrad har man nesten uendelig med muligheter i jobbmarkedet. 

Nyttig kunnskap om hva som legger til rette for et godt innovasjonsmiljø

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Distribution Innovation
Navn: Ane Indahl Mæhlum

Slik arbeidslivet er nå for tiden er det nok helt avgjørende med mastergrad for å i det hele tatt være med å konkurrere om stillinger.

 

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Nyttig kunnskap om hva som legger til rette for et godt innovasjonsmiljø

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Distribution Innovation
Navn: Ane Indahl Mæhlum

Slik arbeidslivet er nå for tiden er det nok helt avgjørende med mastergrad for å i det hele tatt være med å konkurrere om stillinger.

 

Bakgrunn: Logistikkingeniør

Uteksaminert: 2015

Intervju med Ane Indahl Mæhlum – Master i ledelse av teknologi Foto:Anne Indahl Mæhlum

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jobber i Distribution Innovation (DI) som er et it- selskap som utvikler og leverer løsninger i forbindelse med logistikk basert på abonnement. Vi har løsninger som støtter aktiviteter i hele verdikjeden, fra kunden legger inn ordre til produktet er levert. 
 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Har stilling som prosjektkonsulent i team project. Dette teamet jobber med utvikling av nye løsninger og produkter. Rollen min er relativt løs, men en kan si jeg er en fasilitator 
mellom DI og kunden. Jeg skal bidra til å heve kvaliteten på nye produkter slik at vi på best mulig måte treffer kundens ønske, men samtidig klarer å ivareta egne interessert. Jobber også med innfasing av nye produkter hos kunde. 

Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

Siden jeg jobber i team tenker jeg mye over kunnskapen jeg har fra MLT, og kan fort legge merke til hva som er konstruktiv og destruktiv adferd. Bedriften min jobber mye med innovasjon, så jeg føler også jeg har nyttig kunnskap om hva som legger til rette for et godt innovasjonsmiljø, og hva som kanskje kan legge en demper på graden av innovasjon. Jeg har også en ambisjon om å bli prosjektleder, da er graden min fra MLT helt avgjørende for at jeg skal nå dette målet innen den tidsrammen jeg ønsker.
 
Jeg har også en ambisjon om å bli prosjektleder, da er graden min fra MLT helt avgjørende for at jeg skal nå dette målet innen den tidsrammen jeg ønsker.
I tillegg merker jeg et fortrinn jeg har med engelskkunnskaper siden jeg var på utveksling i løpet av mastergraden. Til slutt vil jeg også nevne det at evnen å være kritisk, skeptisk, konstruktiv og se situasjoner fra ulike sider er veldig nyttig, og det er noe jeg føler jeg har lært på MLT. 

Ville du fått denne jobben dersom du ikke hadde tatt MLT?

Jeg tror ikke jeg hadde hatt stillingen jeg har nå uten graden min fra MLT. Slik arbeidslivet er nå for tiden er det nok helt avgjørende med mastergrad for å i det hele tatt være med å konkurrere om stillinger. Kunnskapen min rundt det å jobbe i team og lederskap er nyttig i stillingen jeg har. 
 

 

 

Jeg søkte og fikk stillingen

Studieprorgram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Statoil ASA
Navn: Marco Eusebio

Jeg hadde vel ikke fått jobben som Graduate Project Control Engineer i Statoil om jeg ikke hadde gått videre og tatt mastergrad i ledelse av teknologi. Det var krav om mastergrad, prosjektstyringsfag samt utenlandsopphold under studietiden. 

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Jeg søkte og fikk stillingen

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprorgram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Statoil ASA
Navn: Marco Eusebio

Jeg hadde vel ikke fått jobben som Graduate Project Control Engineer i Statoil om jeg ikke hadde gått videre og tatt mastergrad i ledelse av teknologi. Det var krav om mastergrad, prosjektstyringsfag samt utenlandsopphold under studietiden. 

Uteksaminert: 2013
Bakgrunn: bachelor i materialteknologi
 

Marco Eusebio

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jeg jobber for Statoil ASA. 
 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Jeg jobber innen prosjektutviklingsenheten til Statoil. Mer spesifikt innen prosjektstyring / prosjektledelse (planlegging, kostnadsstyring, kontraktevaluering, månedsrapportering samt oppfølging av leverandører). 
 

Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

Jeg mener jeg ser en større helhet i investeringsprosjekter enn det jeg ville gjort uten det jeg lærte på MLT.
 
Det som jeg får bruk for i dag fra MLT er:
  • Prosjektstyring (Fra Berkeley)
  • Stage Gate modellen fra innovasjonsfagene
  • Prosjektfinansiering
  • Generell økonomi
     

Ville du hatt den stillingen du har nå dersom du ikke hadde tatt MLT?

Jeg søkte og fikk stillingen som Graduate Project Control Engineer i Statoil. Jeg hadde vel ikke fått jobben hvis ikke jeg hadde gått videre og tatt mastergrad i ledelse av teknologi. Det var krav om mastergrad, prosjektstyringsfag samt utenlandsopphold under studietiden.
 
 
 

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Bouvet
Navn: Hilde Reindal

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min, og har bidratt til at jeg kan innta et helhetlig perspektiv når det kommer både til prosesser og på forretningssiden.

 

Masterprogram 2-årig, Trondheim

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT)
Arbeidssted: Bouvet
Navn: Hilde Reindal

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min, og har bidratt til at jeg kan innta et helhetlig perspektiv når det kommer både til prosesser og på forretningssiden.

 

Uteksaminert: 2014
Bakgrunn: bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling

Hilde Reindal

Hvilken bedrift jobber du i og hva driver bedriften med?

Jeg jobber i Bouvet, som er et norsk IT-konsulentselskap med over 1000 ansatte. Vi leverer blant annet tjenester som prosjektledelse, rådgivning og utvikling.

 

Kan du gi en kort beskrivelse av stillingen din?

Stillingstittelen min er konsulent, og jeg jobber i hovedsak med brukeropplevelse. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter blant annet behovskartlegging, kravinnhenting og interaksjonsdesign.

 

Hva har MLT-graden betydd for deg i arbeidslivet så langt?

MLT passet fint som en forlengelse av bachelorgraden min, og har bidratt til at jeg kan innta et helhetlig perspektiv når det kommer både til prosesser og på forretningssiden.

 

Ville du hatt den stillingen du har nå dersom du ikke hadde tatt MLT?

Jeg tror mastergraden har åpnet flere muligheter for meg enn om jeg hadde gått ut i arbeidslivet etter endt bachelorgrad. Jeg føler også en større faglig tyngde og trygghet.

 

Et bredt spekter av muligheter

Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon
Navn: Martin Grimm Strømme

Min studietid ved Handelshøyskolen i Trondheim var utrolig bra, og er noe jeg kommer til å se tilbake på som en fantastisk tid. 

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Et bredt spekter av muligheter

– Handelshøyskolen i Trondheim

Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon
Navn: Martin Grimm Strømme

Min studietid ved Handelshøyskolen i Trondheim var utrolig bra, og er noe jeg kommer til å se tilbake på som en fantastisk tid. 


Uteksaminert: 2015

Martin Grimm Strømme

Hvorfor valgte du å akkurat dette studieprogrammet?

Da jeg valgte å søke på Handelshøyskolen i Trondheim var jeg fortsatt ikke 100% sikker på hva jeg ville bli eller jobbe med i fremtiden. Matte, og tall generelt, var noe jeg alltid hadde syntes var spennende (noe som absolutt ikke er en forutsetning for studiet), og økonomi var derfor min første prioritet.

Jeg skjønte at en bachelor i økonomi og administrasjon ville gi meg et bredt spekter av muligheter, både innenfor videre studier og jobb, noe som er mye av grunnen til at jeg søkte nettopp dette studiet. Tilbudet om å kunne forme sin bachelor etter det man interesserer seg for passet meg veldig bra, og jeg fant fort ut av hvilken retning jeg ville velge.


Hvordan opplevde du studietiden ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim?

Min studietid ved Handelshøyskolen i Trondheim var utrolig bra, og er noe jeg kommer til å se tilbake på som en fantastisk tid. Rent faglig stilte skolen sterkt med flere dyktige forelesere og en ledelse som lyttet til studentenes meninger. Ikke minst har skolen en av norges beste studentforeninger som hadde et enormt tilbud, både sosialt, faglig og rettet mot næringslivet.

Ikke minst har skolen en av norges beste studentforeninger som hadde et enormt tilbud, både sosialt, faglig og rettet mot næringslivet.

Dette gjorde at man lett kom i kontakt med andre studenter og gjennom dette skaper vennskap for livet. Man har med andre ord alle forutsetninger for å trives.

 

Hvilken jobb fikk du etter endt studium?

Før jeg skal søke jobb har jeg valgt å fortsette studiene gjennom å ta en mastergrad på linjen Investment and Finance ved Queen Mary, University of London. Dette kommer av at jeg ønsker å fortsette innenfor finansretningen, noe bachelorgraden med spesialisering i finansiell styring ved Handelshøyskolen i Trondheim ga meg gode forutsetninger til. En mastergrad vil gi et større faglig grunnlag inn mot arbeidslivet og åpner opp for flere jobber, også i fremtiden.