Medisin, helse og sosialfag

Studentintervjuer

Medisin, helse og sosialfag


Ressurspublisering

Torill Aarskog Skorpen: Avansert klinisk sykepleie

Studerte på NTNU: 2016

Studieprogram: Master i avansert klinisk sykepleie

Denne utdanningen har gjort meg tryggere i møte med uforutsette episoder, og gjør meg i større grad i stand til å formidle videre kliniske vurderinger til lege og legevakt når det er behov for det.

 

– Studiet har opna opp for at eg ser fleire vinklingar

Navn: Yrla Klein
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2018
Yrke og arbeidssted: Pedagog, Sogn og Fjordanne fylkeskommune

"Særleg dei som jobbar i helsesektoren, opplæringssektoren og politi trur eg vil ha stort utbytte av studiet."

Ønsket mer kompetanse i sitt arbeid med ungdom

Navn: Lilliann A. Brobakk
Studieprogram: Flerkulturell forståelse, fullført 2019
Yrke og arbeidssted: Veileder i NAV Møre og Romsdal og NAV Fræna-Eide

"...jeg opplever at jeg har hatt stor mulighet til å tilegne meg kunnskap som går direkte på min jobb."

Fikk ønskejobben innenfor psykisk helsevern

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Lokal sikkerhetspsykiatri, Helse Møre og Romsdal.
Navn: Martin Nilsen

"Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb for pasientene, at jeg bidrar til å gjøre deres dag bedre"

Fekk jobb på praksisplassen

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, fullført i 2018. 
Yrke og arbeidssted: Sykepleier, Ulstein kommune og Hareid kommune. 
Navn: Martyna Murnikovaite 

"Det eg likar best med jobben min er at det er variasjon. At ingen dag er lik. At det er til tider utfordrende og hektisk. At det så meningsfullt som det er."

Valgte NTNU fordi det er aktivitetsfag og ikke bare forelesninger

Navn: Marius Paasche
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg ville egentlig bort fra byen, men jeg ble både på grunn av studentbyomdømmet og studieprogrambeskrivelsen.

Vil jobbe med utsatte barn og unge

Navn: Natalia Anna Golofit
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg stiller krav til NTNU og de stiller krav til meg som fremtidig barnevernspedagog, og på den måten kan jeg utvikle meg. 

Valgte Trondheim på grunn av det sosiale

Navn: Hannah Beate Nilsen
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg synes forelesningene og pensum er veldig spennende, så det er ikke en byrde å lese. 

Visste lenge at jeg ville studere barnevern

Navn: Elise Alette Tkaczyk
Studieprogram: Bachelor i barnevern

Jeg trives veldig i studenttilværelsen. Det er mye å gjøre, variasjon og masse bra folk.

Viktig å jobbe kunnskapsbasert

Navn: Ann-Marie Storsveen
Studieprogram: Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (2015)
Arbeidssted: Generell intensiv 1 ved Oslo Universitetssykehus. Det er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet.

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Vi får testet ut det vi har lært i praksis - det er veldig artig!

Navn: Malene Stavdal Nerbøvik
Studium: Bachelor i sykepleie

Jeg vil jobbe med mennesker, og ha en variert, spennende og aktiv hverdag.