Språk og litteratur

Studentintervjuer

Språk og litteratur


Ressurspublisering

Det hele startet med et ønske om å kunne snakke fransk

Navn: Sigrid Marie Nilssen

Studieprogram: Lektor i fransk

Som språkstudent, har du fag i små klasser og får muligheten til å bli kjent med professorene. Du lærer dermed utrolig mye, nettopp fordi du får en så tett oppfølging.

Eg ynskte ei solid utdanning i eit levande miljø

Navn: Åsmund Christenson

StudieprogramBachelor i nordisk språk og litteratur

Innhaldet i emna eg har er interessant og lærerikt, og ein er omgjeven av kompetente og engasjerte førelesarar, samt eit levande studentmiljø.

Jeg har alltid syntes at historier og hvordan vi forteller dem har vært fascinerende

Navn: Ingeborg Riis Amundsen

StudieprogramBachelor i allmenn litteraturvitenskap

"Det er gøy å være student på allmenn litteraturvitenskap! Man studerer noe man interesserer seg for og blir derfor kjent med andre som deler den interessen."

Man får en nær relasjon til både medstudenter og forelesere

Navn: Mira Grimsdatter Gullichsen

Studieprogram: 

Foreleserne på tysk var en stor grunn til hvorfor jeg ønsket å ta en bachelorgrad i tysk ved siden av den jeg tok fra før.

Spennende og variert!

Navn: Ingrid Owe Vagstein

StudieprogramBachelor i nordisk språk og litteratur

Jeg syns språk alltid har vært gøy å holde på med, mens litteraturinteressen har nok blitt mer og mer utviklet underveis i studietiden!

Foreleserne er engasjerte og flinke i fagene sine

Navn: Pernille Romuld Jørgensen

Studieprogram: Lektor i nordisk

Jeg digger Trondheim som studentby.

Studiehverdagen på NTNU er fleksibel og variert

Navn: Sandra Isaksen Grøtheim

Studieprogram: Lektor i nordisk

Jeg hadde også hørt at studentmiljøet i Trondheim var ett av de beste i Norge og for meg var valget derfor enkelt

Faglærerne engasjerer og bidrar til et godt faglig og sosialt miljø

Navn: Stina Bang Synnes

Studieprogram: Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Dette studiet ville gi meg en allsidig kompetanse som kunne anvendes på mange områder.

Jeg har ønsket å lære meg tegnspråk siden jeg var liten

Navn: Eirin Reppe

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Noe av det beste med hverdagen på tegnspråk og tolking er at man blir så godt kjent med både medstudenter og forelesere

Studiet gir en trygg og god arena for læring

Navn: Amanda Reitan

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Foreleserne våre er tålmodige, ivrige og engasjerte, noe som lett smitter over på oss studentene

Kommunikasjonsrådgiver

Navn: Dag Sørli

Utdanning:

Arbeidssted: Norges sjømatråd

"Vær nysgjerrig og engasjert! Våg å ta kontakt med aktører i bransjer som du synes virker spennende." 

Studiet skal hjelpe meg til å gjøre jobben min på en bedre måte

Navn: Trond Egil Toft

Studieprogram: Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Jeg ble tipset, eller kanskje heller utfordret, av en kollega til å bli med å ta en master på deltid ved siden av jobb, og masteren i språk og kommunikasjon i profesjoner ved NTNU så ut til å være midt i blinken.

Tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde

Navn: Karoline Marie Hjertaas Johnsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

"Det har vært viktig med grunnleggende kunnskap fra de ulike emnene i utdanningen, og ikke minst å lære hvordan å bruke det i arbeidslivet gjennom praksisperiodene. Det var virkelig gull verdt for meg!"

Hvert semester har bydd på nye fag og nye utfordringer

Navn: Regine Holst Samuelsen

Studieprogram: Lektor i engelsk

Linjeforeningskulturen er en del av Trondheim og NTNU som jeg er virkelig glad for at jeg har fått tatt del i. Jeg har fått blitt kjent med mange flotte folk fra ulike studier som jeg aldri hadde snakket med ellers

Mange fleire moglegheiter enn eg hadde trudd

Navn: Ingvild Marie Karlsen

StudieprogramMaster i nordisk språk og litteratur

Eg synest at alle dei førelesarane eg har hatt, både på basisemna og fordjupningsemna, jamt over har vore veldig proffe og engasjerande

Jeg har stortrivdes

Navn: Charlotte Kragh

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Valgte NTNU siden det virker som en bra skole å studere på og Trondheim virka som en super studentby

Jeg forelsket meg i Trondheim

Navn: Kamilla Båtnes

Studieprogram: Lektor i engelsk

Da jeg fant ut at Lektorutdanningen i språkfag tilbyr engelsk som hovedfag og et valgfritt fag 2 var det ingen tvil om at det var det rette studiet for meg

Blir godt kjent med både lærere og medelever

Navn: Tyri Eline Erlien Riise

 Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Det jeg liker godt med studiet er den gode blandingen av praktisk og teoretisk undervisning med kreative og løsningsorienterte lærere

Universitetslektor

Navn: Maren Smedsrud Rasmussen

Utdanning:

Arbeidssted: NTNU

"Jobb med noe som gjør deg glad og som gir deg energi!"

Jeg hadde hørt så mye bra om studiemiljøet!

Navn: Ida Lie-Nielsen

Studieprogram: Spansk årsstudium

En måneds lang studietur til Spania hjalp også godt på studievalget.