Studentintervjuer

Språk og litteratur


Norges beste studentby

StudieprogramBachelor spansk

Navn: Live Kjølberg

"Valget falt på NTNU først og fremst på grunn av Trondheims rykte som Norges beste studentby, jeg er ikke skuffa."

Norges beste studentby

StudieprogramBachelor spansk

Navn: Live Kjølberg

"Valget falt på NTNU først og fremst på grunn av Trondheims rykte som Norges beste studentby, jeg er ikke skuffa."

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Valget falt på NTNU først og fremst på grunn av Trondheims rykte som Norges beste studentby, jeg er ikke skuffa. Også, allerede andre semester har man mulighet å delta på et fireukers språkkurs i Santiago, Spania.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Etter et kortere opphold i Argentina hvor jeg fikk en innføring i grunnleggende i spansk ønsket jeg å bygge videre på det jeg hadde lært. Språk har alltid vært en interesse.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Dagene starter og avsluttes i Kafé Sito på Dragvoll, hvor stipendet går til kaffe og kanelboller. Ellers tilbringes mye tid i Sandkassa, når jeg ikke er i forelesning.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Fleksibel. Når jeg ikke er på skolen er jeg enten på jobb, på en kafé eller på Samfundet. Det er vanvittig mange tilbud man kan benytte seg av, uansett hva du er interessert i.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Nei, ikke ennå.
 

Det er alltid noe å finne på i Trondheim

Gruppe: Studenterfaringer

Navn: Paula Friedericke Hartmann

Studieprogram: Lektor i tysk

Miljøet på tysk er helt fantastisk, vi er ikke for mange, men heller ikke for få i klassen.

Det er alltid noe å finne på i Trondheim

Gruppe: Studenterfaringer

Navn: Paula Friedericke Hartmann

Studieprogram: Lektor i tysk

Miljøet på tysk er helt fantastisk, vi er ikke for mange, men heller ikke for få i klassen.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

NTNU har et godt rykte og er et anerkjent universitet i Norge. Dessuten ønsket jeg å studere i Trondheim, da jeg liker byen meget godt. Byen er passelig stor og det bor veldig mange studenter her. Studentmiljøet er også svært givende og det er lett å bli kjent med hverandre.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Etter videregående skole og et annet studie, samt noen vikartimer gikk det opp for meg at det å bli lærer var et stort ønske. I tillegg til dette har jeg alltid hatt interesse for språk. Lektorgraden var helt perfekt til å kombinere disse interessene. Dessuten synes jeg at det var meget spennende å få med et fag to i lektorgraden. Slik blir det nokså stor bredde og variasjon i løpet av de fem årene i studiet. 

Å kunne dra på utveksling for å lære seg et språk syntes jeg også var meget fristende. Miniutvekslingen i Kiel, som vi fikk muligheten til å dra på starten av det andre semesteret ville jeg ikke ha vært foruten.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Studiehverdagen er ofte lett å tilrettelegge, på universitetet er flere forelesinger og gruppetimer per uke. Det er også lurt å lese på egenhånd og forberede seg godt. Hvis man jobber jevnt gjennom semesteret er eksamenstiden heller ikke så ille.

Miljøet på tysk er helt fantastisk, vi er ikke for mange, men heller ikke for få i klassen. Man blir fort kjent med de andre studentene og det danner seg fort kollokvier, som er helt super å ha for å lære bedre, spesielt før eksamen. Ettersom vi alle har forskjellig bakgrunn og erfaring er det en meget fin blanding i klasserommet.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Jeg vil nok si at det alltid er noe å finne på å gjøre i Trondheim. Om det skulle være sammen med linjeforeningen eller å dra på forskjellige arrangement på samfunnet eller lignende er det alltid like artig.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Ja, jeg fikk muligheten til å dra på ''miniutveksling'' i Kiel. Det hele varte en måned og vi fikk ta eksamen i ett emne der. Det har vært en super opplevelse og jeg trivdes meget godt. Jeg håper at jeg kan dra på en stor utveksling i mitt tredje år på studiet, forhåpentligvis til Hamburg eller Leipzig.

Lærer i spansk og historie

Navn: Ole Andreas Moksnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Ole Vig Videregående skole

Praksisperiodene kan være veldig viktige for å få jobb senere

Lærer i spansk og historie

Navn: Ole Andreas Moksnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Ole Vig Videregående skole

Praksisperiodene kan være veldig viktige for å få jobb senere

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber som lærer ved Ole Vig videregående skole i begge mine fag, historie og spansk.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med å jobbe som lærer er det å jobbe med mennesker, både elever og kolleger. Slik er det å bety noe for andre en viktig faktor i trivsel i jobben. Som lærer er ingen dag lik. Det å selv mestre utfordringer som kommer, å danne god relasjon til elevene, samt bidra til og følge elevenes faglige og sosiale utvikling, er noe av det unike i lærerjobben.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Etter en erfaringsrik praksisperiode i PPU på samme skole, søkte jeg på stillingen som spansk- og historielærer som dukket opp samme semester som PPU-studiet tok slutt. På den ene siden var jeg nok noe heldig, men samtidig vil jeg meddele hvor viktig praksisperiodene er for ens jobbmuligheter - de legger grunnlaget for en god jobbsøknad.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Som underviser i spansk og historie, har jeg tatt med meg både fagkunnskap og didaktiske tips fra mine forelesere. Dermed anvender jeg ofte slike didaktiske grep til å hjelpe elevene i forståelsen av ansett utfordrende grammatikk. Jeg er stadig på jakt etter å variere undervisningen til det bedre, gjøre det mest mulig forståelig for elevene og til syvende og sist å forbedre undervisningen.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Underveis i studieløpet jobbet jeg som lærervikar i flere fag på noen ungdomsskoler. Dette åpnet også opp for muligheten til å ta små stillinger som spansklærer. Samtidig satset jeg på dans, slik at noen kvelder i uken ble også brukt til danseinstruksjon av barn og ungdom. Denne erfaringen underveis i studieløpet har sterkt bidratt til at jeg fikk jobb som lærer.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikke vær redd for å engasjere deg i annet arbeid mens du studerer. Viljen til å ta på deg verv eller deltidsjobb, det å vise engasjement både i studiet og på fritiden, vil være med på å styrke deg som person og forsterke din rolle i senere yrkesutøvelse - all erfaring teller. For å få en finger innafor skader det heller ikke å være positiv og åpen for nye utfordringer, men det er heller ikke noe i veien for å søke råd hos de mer erfarne. 
Av erfaring er det lurt å ha gode notater fra studiene, gjerne med fargekoder - du får nok mer bruk for dem enn du tenker. Se også over hvilke bøker du kan få bruk for i yrkesutøvelsen før du selger dem.

I Trondheim kan man engasjere seg i så og si hva man vil

Navn: Janne Karine Hegelstad

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Det beste med undervisningen i spansk er etter min mening de engasjerte og flinke foreleserne.

I Trondheim kan man engasjere seg i så og si hva man vil

Navn: Janne Karine Hegelstad

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Det beste med undervisningen i spansk er etter min mening de engasjerte og flinke foreleserne.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU først og fremst fordi jeg ville studere i Trondheim. Før jeg startet å studere hadde jeg et år på bibelskole her, og ble fort glad i byen. I tillegg hadde jeg inntrykk av NTNU som et universitet med fokus på faglig tyngde og dedikerte studenter.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Å studere spansk som andrefag bestemte jeg meg for ganske tidlig. Jeg er interessert i språk og ønsket å bli bedre i spansk, dermed ble valget lett. Dette studieprogrammet er en ypperlig mulighet til å utvikle spanskferdighetene både muntlig og skriftlig, samtidig som vi får innføring i kultur, historie og litteratur i den spansktalende verden. En annen god grunn for meg som lektorstudent til å studere spansk, er fordelen med å kunne undervise i et språkfag.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Studiehverdagen er veldig variert både mellom, og innad i fagene. Det beste med undervisningen i spansk er etter min mening de engasjerte og flinke foreleserne, og å sitte i klasserom i stedet for forelesningssal. På den måten er det mye lettere å delta i undervisningen, og man lærer mer.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Travel. I Trondheim kan man engasjere seg hvor mye, og i så og si hva man vil. For de språkinteresserte finnes det mange tilbud gjennom for eksempel språkkafeer og buddy-ordningen. Utenom dette er det også flust med aktiviteter som arrangeres både gjennom NTNU og ellers rundt om i byen.
 

Variert hverdag med god oppfølging

StudieprogramBachelor spansk

Navn: Sindre Johannessen

" På bachelor spansk har du muligheten til å lære veldig mye om spansk språk, kultur og historie."

Variert hverdag med god oppfølging

StudieprogramBachelor spansk

Navn: Sindre Johannessen

" På bachelor spansk har du muligheten til å lære veldig mye om spansk språk, kultur og historie."

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU på grunn av gode skussmål fra andre studenter. Jeg hadde hørt mye bra om Trondheim som studieby og NTNU som universitet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte spansk på NTNU først og fremst fordi jeg er interessert i fremmedspråk og hadde lyst til å gå mer i dybden på et språk. På bachelor spansk har du muligheten til å lære veldig mye om spansk språk, kultur og historie. For meg var det kjempeinteressant.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Studiehverdagen er variert. Hvor mange timer forelesninger/seminarer du har varierer veldig fra dag til dag. Man har tid til å jobbe med fag på egen hånd hvis man ønsker. Samtidig får man veldig god oppfølging fra på studiet. Lærerne er utrolig dyktige og trivelige.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

På NTNU finnes et flust med fritidstilbud. Det er bare å velge og vrake.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Ja, jeg var på utveksling i Santiago de Compostela i Spania. Jeg dro på utveksling for å lære spansk, da den aller beste måten å lære et fremmedspråk på er å bo i et land hvor du må snakke det hele tiden. Å dra på utveksling er kjempelærerikt om du ønsker å lære språk.

Trondheim er veldig studentvennlig

StudieprogramBachelor i allmenn litteraturvitenskap

Navn: Lina Engberg Hansen

"Det som er deilig med å studere er at man kan velge selv hvordan man legger opp hverdagen sin."

Trondheim er veldig studentvennlig

StudieprogramBachelor i allmenn litteraturvitenskap

Navn: Lina Engberg Hansen

"Det som er deilig med å studere er at man kan velge selv hvordan man legger opp hverdagen sin."

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde hørt mye bra om skolen og de hadde god informasjon om studiet mitt. Jeg ville i tillegg studere i Trondheim og synes NTNU var det beste valget i byen.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har så lenge jeg kan huske vært veldig glad i å lese og alltid hatt en bok på nattbordet. Litteratur har vært en fritidsinteresse gjennom hele livet, og det at jeg kunne studere litteratur og dermed studere en av mine største interesserer synes jeg var veldig gøy. Det å kunne lese skjønnlitterære bøker som pensum, bøker man faktisk har lyst til å lese var noe av det som fanget meg.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Det som er deilig med å studere er at man kan velge selv hvordan man legger opp hverdagen sin. Det er noen forelesninger i uka til faste tider, men ellers kan man velge mye selv hvordan man jobber. På allmenn litteratur er mye av jobben å lese bøker, som man kan gjøre hvor som helst. Man skriver også oppgaver og leser teoribøker som gjør at man får et større innblikk i de diverse forfatterne og verkene deres.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

På fritiden er det mye man kan gjøre i Trondheim. Jeg bruker mye av fritiden med venner og samboer på de forskjellige tingene Trondheim har å by på. Det er alltid noe å finne på her! Det blir satt opp masse bra teaterstykker, det er flotte restauranter og veldig studentvennlig. I tillegg skjer det masse gøy på Samfundet, som er for og av studenter.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Nei

Var hekta på språk

Navn: Malin Bakke Frøystadvåg 

StudieprogramMaster i nordisk språk og litteratur

 Jeg hadde hørt gjetord om et godt studentmiljø i trønderhovedstaden

Var hekta på språk

Navn: Malin Bakke Frøystadvåg 

StudieprogramMaster i nordisk språk og litteratur

 Jeg hadde hørt gjetord om et godt studentmiljø i trønderhovedstaden

""

Hvorfor valgte du NTNU?

For nesten fem år siden valgte jeg å flytte hele veien fra Østlandet og opp til Trondheim. Jeg hadde hørt gjetord om et godt studentmiljø i trønderhovedstaden, og kjente at det skulle bli godt med en ny start i en ny by. NTNU lokket med et godt rykte, og jeg ble ikke skuffa. Her finner du forelesere med høy fagkompetanse og engasjement for faget sitt. Det er proppfullt av gode formidlere, og studentene blir generelt tatt godt vare på her på Institutt for språk og litteratur. Det er med andre ord gode grunner til at jeg har blitt værende på NTNU gjennom hele utdanninga mi.

Hvorfor nordisk?

Jeg var hekta på språk. Etter et årsstudium i fransk skjønte jeg at grammatikk og kommunikasjon var mitt kall. På nordiskstudiet har jeg hatt muligheten til å fordype meg i alle de spennende språklige detaljene. Jeg har studert nordisk både fra et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv, og jeg har lært mye om hvorfor vi snakker som vi gjør og om ulike holdninger til språk. Jeg har også fått satt meg inn i nordisk litteraturhistorie, og det har vært spennende å se sammenhengen mellom språk og litteratur i ulike tidsepoker.

Hvordan er det å være NTNU-student?

Det er gøy å være NTNU-student! Det jeg liker aller best, er at det er studenter fra hele landet her med ulike bakgrunner, og det gir meg nye perspektiver på ting. Som nevnt er det et godt studentmiljø i Trondheim med mange aktive organisasjoner. Den mest kjente møteplassen er Studentersamfundet, et bygg som er drevet av studenter. Her kan du ta deg en kaffe en ukedag, en øl eller tre på lørdagen og titte på en rolig film på søndagen. Tilknytta nordisk og allmenn litteraturvitenskap har vi den aktive linjeforeninga Gengangere. De arrangerer ulike sosiale og faglige sammenkomster til glede for nordiskstudenter.

Hvordan er studiehverdagen din?

Studiehverdagen som masterstudent i nordisk består av mye lesing og en del forelesninger. Som masterstudent får du egen lesesalsplass, og du sitter gjerne på rom med andre nordiskstudenter. I tillegg til lesing og forelesninger, er jeg i kollokviegrupper med andre studenter for å diskutere fagstoffet. Når man har jobba godt i flere timer, er det også viktig å ta seg en velfortjent pause. Da er det godt å ha universitetskafeen med rykende ferske kanelboller eller universitetskantina med god mat laga fra bunnen av.

 

NTNU var førstevalget

Navn: Andreas Eliassen Grini

Studieprogram: Bachelor i tysk

Jeg hadde opprinnelig tysk som breddeår i en bachelorgrad i historie, men ble etter et år med tyskstudier så motivert av det gode læringsmiljøet, samt interessen som ble vekket av kompetente forelesere til å skrive en bachelor i tysk litteratur.

NTNU var førstevalget

Navn: Andreas Eliassen Grini

Studieprogram: Bachelor i tysk

Jeg hadde opprinnelig tysk som breddeår i en bachelorgrad i historie, men ble etter et år med tyskstudier så motivert av det gode læringsmiljøet, samt interessen som ble vekket av kompetente forelesere til å skrive en bachelor i tysk litteratur.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Når jeg skulle begynne med studiene var det egentlig ingen tvil om at førstevalget var NTNU. Først av alt fordi jeg er vokst opp i Trondheim og er kjent med universitetes store rolle i bybildet. Trondheim preges av at omtrent hver 6. innbygger er student, noe som tilrettelegger for et flott studentmiljø med et stort omfang av muligheter. Alt fra forskjellige lag under NTNUI til festivaler som UKA og Pstereo til et utvalg av utestedet, der jo Samfundet spiller en stor rolle. Jeg valgte NTNU også fordi jeg ble gjort oppmerksom på at universitetet var anerkjent i Norge, såvel som i utlandet, samt det flerfoldige studieutvalget. Det kunne jo ha vært at jeg ombestemte meg når det kom til hva jeg ville studere, så da var det naturlig å et universitet som tilbydde studier innenfor vidt forskjellige fagfelt.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg hadde opprinnelig tysk som breddeår i en bachelorgrad i historie, men ble etter et år med tyskstudier så motivert av det gode læringsmiljøet, samt interessen som ble vekket av kompetente forelesere til å skrive en bachelor i tysk litteratur. Opprinnelig bodde jeg et år i Tyskland som utvekslingsstudent på VGS, så jeg tenkte: Hvis jeg kan språket til en viss grad, hvorfor ikke lære det enda bedre! Samtidig må jeg være ærlig og si at de utallige kronikkene i diverse aviser om etterspurt tyskkompetanse var en viktig motivator

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Ettersom jeg nå skriver bacheloroppgave er det jo ikke like mange forelesninger som i foregående semestre, så studiehverdagen er i stor grad preget av egenstudier på lesesal, samt mye kaffe! Likevel er arbeidsmengden akkurat så stor som man selv gjør den til, så det er aldri et problem å finne tid til å gjøre noe med venner.

En vanlig studiedag for meg ville vel sett omtrent slik ut: 
Stå opp og dra på universitetet i 9-tiden, tilbringe mesteparten av tiden på lesesalen, men med pauser i kantine og med andre studenter. Kanskje er det en forelesning eller to, og så dra hjem i 3-4 tiden. Deretter drar jeg gjerne og trener i løpet av ettermiddagen, og har kvelden fri til å gjøre det jeg vil. Enten lese/skrive oppgaver, slappe av med Netflix eller finne på noe med venner.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Fritiden min er i stort grad styrt av meg selv. Så lenge man får gjort de obligatoriske oppgavene samt får lest i hvertfall litt hver dag, så får man uten tvil tid til å finne på mye. Med en strukturert studiehverdag åpner ettermiddagene og kveldene seg til å fylles med absolutt det man selv vil. Det kan være en skitur i Bymarka, en tur på kino, en sesong med Breaking Bad eller en øl på Samfundet. Men for å få denne fritiden er det nettopp viktig å være strukturert. Jeg vil si at det beste rådet jeg kan gi, er å se på studiene som en jobb som består i at du kan holde på med noe du synes er interessant. Sett av noen timer hver dag til å holde på med studiene på egenhånd, og du kommer til å oppdage at å holde styr på pensum ikke vil være et problem i det hele tatt!

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Ja

Hvis du svarte ja på forrige spørsmål, hvor skal du/har du vært og hvorfor du velger utveksling?

Jeg har ikke vært på semesterutveksling gjennom tyskstudiet. Jeg burde kanskje ha vært det, men jeg har trivdes så godt ved studiet og ved NTNU at det har vært vanskelig å motivere seg til å dra bort. Likevel drar de fleste av tyskstudentene i løpet av det første året en måned (januar) til Kiel. Turen kan ikke anbefales nok! Du lærer ikke språket bedre enn når du bor i landet, og kanskje er du heldig nok til å få plass til en vertsfamilie!

Fritida som student var herlig

Navn: Mia Stubhaug

Studieprogram: Årsstudium i spansk 

Det var eit fantastisk år, med utruleg gode lærarar.

Fritida som student var herlig

Navn: Mia Stubhaug

Studieprogram: Årsstudium i spansk 

Det var eit fantastisk år, med utruleg gode lærarar.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Eg valgte NTNU når eg begynte på spansk årsstudium fordi eg allereie hadde studert 3 år i Trondheim på NTNU, og var svært fornøgd med det.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Eg valgte dette studieprogrammet fordi etter å ha tatt ein bachelorgrad i kjemi på NTNU, fant eg ut at eg ville bli lærar. Eg kom ikkje inn på PPU med berre eit fag, men hadde lenge hatt ein draum om å lære meg spansk og byrja difor på årsstudium i spansk på NTNU, og håpa eg heller skulle komme inn på PPU året etter. Det var eit fantastisk år, med utruleg gode lærarar.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Studiekvardagen min på NTNU gikk ut på å lese og studere på biblioteket aleine eller saman med studievener når vi ikkje var i forelsningar. Kvardagen bestod av å ete lunsj saman med andre og å treffe andre kjente for å ta ein kaffi på Cafe sito. I tillegg innehaldt den moglegheita til å reise heim tidleg når det ikkje var lett å konsentrere seg, eller for å gjere seg klar til trening på ettermiddagen.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

På fritida mi som student på NTNU spelte eg volleyball på NTNUI volleyball, og trente ein del styrke. Eg besøkte vener og fekk besøk av andre. Eg var heime i sofaen min og såg på filmer og serier. Eg var på quiz, eg dansa salsa og eg var på festar. Fritida som student var herlig.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Nei

Har ikke angret på at hun valgte engelsk

Navn: Guro Slåstad

StudieprogramMaster i engelsk

Det fine med Dragvoll er at det ligger så nært marka og man kan ta seg en tur i skogen når man trenger en pause.

Har ikke angret på at hun valgte engelsk

Navn: Guro Slåstad

StudieprogramMaster i engelsk

Det fine med Dragvoll er at det ligger så nært marka og man kan ta seg en tur i skogen når man trenger en pause.

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg vurderte å ta masteren min i Storbritannia, men ettersom masterprogrammene der er ettårige, bestemte jeg meg for NTNU. Det ga meg muligheten til å kombinere ønsket om å reise utenlands gjennom å dra på utveksling til London førsteåret av masteren, og få lov til å bruke et helt år på å fordype meg i et selvvalgt tema ved å skrive masteroppgave ved NTNU andreåret. På den måten fikk jeg både reist på et lengre utenlandsopphold, og erfaring med å skrive en omfattende oppgave!

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg har alltid vært glad i litteratur og syntes at engelsk er et vakkert språk. Engelsk var yndlingsfaget mitt på videregående, og jeg tenkte at det ville være spennende å se hvordan det var å studere det på universitetet. Jeg har ikke angret! På bachelornivå fikk jeg en bred innføring i engelsk språk, kultur og litteratur. Etter hvert fikk jeg muligheten til å fordype meg i det jeg synes er mest spennende - litteratur. Det fantastiske ved å studere litteratur er å kunne innta nye perspektiver på verden gjennom å lese, og gjennom studietiden har jeg fått lest utrolig mye spennende pensumlitteratur.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Som andreårs masterstudent er hverdagen veldig fleksibel, ettersom jeg kun har veiledning å forholde meg til og ingen forelesninger. Jeg setter stor pris på å ha en fast plass på en lesesal hvor det sitter andre studenter i samme situasjon. Arbeidet med masteroppgaven kan bli ensomt, og det er hyggelig å ha et sosialt miljø på Dragvoll. Det fine med Dragvoll er at det ligger så nært marka og man kan ta seg en tur i skogen når man trenger en pause - det kommer jeg til å savne veldig når jeg er ferdig!

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Som NTNU-student har man et hav av muligheter til å engasjere seg utenfor studiene. Selv har jeg vært med i studentavisa, Under Dusken - en utrolig fin erfaring dersom man ønsker å prøve seg som journalist. Trondheim er også en by med et stort kulturtilbud. Jeg jobber deltid ved siden av studiene på Litteraturhuset i Trondheim, og på den måten får jeg med meg mange spennende arrangementer.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Ja.

Hvor skal du/har du vært og hvorfor du velger utveksling?

Utvekslingsoppholdet på King's College London er en erfaring jeg ikke ville vært foruten! Jeg valgte å dra på utveksling fordi jeg ønsket å bli mer komfortabel med å snakke engelsk, i tillegg til at jeg ønsket å bo i London en periode. Jeg elsket å utforske byen og møte studenter fra hele verden. Å bli kjent med et utenlandsk universitet var en viktig erfaring; undervisningen var mer seminarbasert, og man ble nødt til å utfordre seg selv og tørre å delta aktivt i timene. Utvekslingsoppholdet ga meg nye perspektiver på studenttilværelsen i Trondheim, og det fikk meg til å verdsette prinsippet om gratis høyere utdanning.

- Vi får god oppfølging og hjelp

Navn: Maria Isabel Abrante

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier.

- Vi får god oppfølging og hjelp

Navn: Maria Isabel Abrante

StudieprogramÅrsstudium i spansk og lektor i samfunnsfag

Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg valgte NTNU fordi jeg hadde hørt og lest mye positivt om universitetet, og Trondheim som studentby.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte å ta et årsstudium i spansk fordi jeg ønsket å bli flinkere i språket og ha mulighet til å undervise i spansk når jeg er ferdigutdannet.

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

Jeg trives godt på skolen, og prøver å benytte tiden godt. Det er mye å gjøre i perioder, men også tid til å være sosial eller studere sammen med andre. 
På spanskstudiet var vi en kjempefin klasse og flinke forelesere! Vi fikk god oppfølging og tilgang på hjelp, som både skapte trygge rammer i selve klasserommet, og som tilrettela for å lære språket godt og fort.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Jeg har en aktiv fritid med trening, venner og jobb. Etter snart tre år i Trondheim og på NTNU har jeg fått mange gode venner fra ulike steder og ulike studier. Studentsamskipnaden i Trondheim har et treningstilbud som er både bra og billig. 
Det skjer mye i byen! Konserter, quiz, og andre sosiale arrangement, enten med linjeforeningen, klassen eller venner.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Ja.

Hvor skal du/har du vært og hvorfor du velger utveksling?

Jeg har lyst til å dra på utveksling i løpet av studiet. Jeg ønsker å reise til Spania for å bli enda flinkere i språket, og bedre kjent med kulturen og for å få en helt annerledes hverdag i varmere klima.

- Miljøet på tysk er helt fantastisk

Navn: Ellen Zakariassen

Studieprogram: Bachelor i tysk

Det skjer noe her hele tiden, uansett hvilke interesser man har.

- Miljøet på tysk er helt fantastisk

Navn: Ellen Zakariassen

Studieprogram: Bachelor i tysk

Det skjer noe her hele tiden, uansett hvilke interesser man har.

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg har på en måte alltid visst at jeg skulle studere i Trondheim. Jeg har både venner og familie som har studert her, og hadde derfor besøkt byen flere ganger og hørt mye bra om studentmiljøet i byen. Byen er passelig stor og man blir fort kjent her, noe som passer bra for ei som kommer fra en liten by i Nord-Norge. I tillegg skjer det noe her hele tiden, uansett hvilke interesser man har, og man har mange muligheter til å bli kjent med nye mennesker. Man får et godt grunnlag for å være sosial allerede i fadderuka som arrangeres i august.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg hadde gjennom hele ungdomsskolen og videregående vært veldig interessert i språk, og jeg visste at det var noe jeg ville fordype meg i videre. Valget falt til slutt på tysk siden jeg syntes det virket mest interessant og spennende, og jeg hadde lyst til å bli virkelig flytende og lære meg å bruke språket. Det høres kanskje litt rart ut å skulle studere tysk på et universitet som har veldig stort fokus på teknologi og naturvitenskap, men miljøet på tysk er helt fantastisk. Her får du flinke forelesere og et sammensveiset miljø i klassen, og foreleserne arrangerer årlige studieturer til Tyskland. Særlig studieturen til Kiel i andre semester er verdt å få med seg!

Hvordan er studiehverdagen din på NTNU?

En vanlig dag består gjerne av forelesninger og gruppetimer, samtidig som man må lese en del på egenhånd og forberede seg til timene. Tysk er et relativt lite studieprogram, og forelesningene kan minne mer om en time på videregående. Da blir man fort kjent med de andre på studiet, og man kan lese eller jobbe sammen med oppgaver etter forelesning. Et godt tips er å danne kollokviegruppe tidlig, slik at man noen å jobbe sammen med gjennom hele semesteret, og ikke minst før eksamen.

Hvordan er fritiden din som student på NTNU?

Som student i Trondheim er det alltid noe å gjøre på fritiden. Man kan for eksempel ta med seg vennegjengen eller kollektivet på Tirsdagsquiz på Samfundet, lage middag sammen eller gå tur i Bymarka. UKA og ISFiT er populære festivaler, og det er veldig mange som jobber som frivillig under disse festivalene eller på Studentersamfundet gjennom hele semesteret. Som språkstudent kan jeg også anbefale Buddy-ordningen til ESN. Man kan få tildelt en student fra et tyskspråklig land som man viser rundt i byen og treffer på fritiden, noe som er en fin mulighet til å bli bedre kjent med tysk språk og kultur.

Har du vært eller skal du på utveksling i løpet av studiet?

Nei, jeg trives så godt i Trondheim at jeg valgte å ta breddeåret mitt i samfunnsøkonomi også ved NTNU.

Leder i chatbot-firma

Navn: Øyvind Steinkopf Sund

Utdanning:

Arbeidssted: Convertelligence

"Jeg har overordnet ansvar for et eget team med tekstforfattere som jobber med bransjetilpassede chatbot-moduler til kunder."

Leder i chatbot-firma

Navn: Øyvind Steinkopf Sund

Utdanning:

Arbeidssted: Convertelligence

"Jeg har overordnet ansvar for et eget team med tekstforfattere som jobber med bransjetilpassede chatbot-moduler til kunder."

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Operations Manager i Convertelligence. Convertelligence er en teknologibedrift basert i Oslo som jobber med språkteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens. Selskapet jobber med å utvikle automatiserte svartjenester, eller chatbots. Vi har levert chatbots til blant andre Thon Hotels, SiO, DNB, Visma og OBOS, og jobber simultant med kommersialisering og utvikling av produktet vårt – chatbot-plattformen Kindly. 

Jeg har overordnet ansvar for et eget team med tekstforfattere som jobber med bransjetilpassede chatbot-moduler til kunder. I tillegg jobber jeg mye med kvalitetskontroll i selskapet, og sørger for alt av intern og kommersiell dokumentasjon er av høyeste kvalitet. 

Tidligere jobbet jeg selv som tekstforfatter i selskapet. Da jobbet jeg med å lage chatbots til våre kunder og lærte de opp i hvordan de benytter Kindly for å lage og vedlikeholde gode chatbots.

Hva er det beste med jobben din?

Det er nok at jeg har fått gjøre så ufattelig mye forskjellig som jeg aldri ville fått dersom jeg hadde holdt meg på den ''forventede'' karrierestien for en som meg. Jeg får jobbe med det jeg elsker aller mest – tekst – men i et ekstremt travelt arbeidsmiljø innenfor en bransje som generelt opplever stor vekst og sterk faglig utvikling. 

I motsetning til tidligere føler jeg at jeg tar del i en veldig spennende utvikling som samtidig kan være til verdi for potensielt veldig mange mennesker.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg kom tilfeldigvis over annonsen på Finn.no etter å ha jobbet som tekstforfatter og journalist under og etter studiene. Stillingstittelen tekstforfatter var kjent, men fagområdet var helt nytt for meg. Jeg følte at dette var min sjanse, nå eller aldri! Derfor hoppet jeg i det og sendte avgårde en søknad. 

Mindre enn én dag etter jeg sendte inn søknaden, ble jeg kontaktet av daglig leder for et intervju, og han brukte vel rundt 75 prosent av intervjuet på å overbevise meg om hvorfor jeg burde ta denne jobben og hvor spennende utviklingen innen kunstig intelligens er akkurat nå. Jeg var ikke vanskelig å be, og flyttet til Oslo for å begynne i Convertelligence.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Språkkompetansen er essensiell. Jeg benytter forretningsengelsk i korrespondanse med kunder og i utforming av dokumenter hver eneste dag, samtidig som arbeidet med utforming av UX og treningsdata til produktet vårt er avhengig av norsk og engelsk språkkompetanse på veldig høyt nivå. 

Arbeidsmetodikken min er også i stor grad hentet fra min tid i akademia, da stillingen har strenge krav til utprøving, dokumentasjon og kvalitetskontroll.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som journalist for Teknisk Ukeblad i og etter studiene, i tillegg til en haug med frilansoppdrag innen oversettelse, språkvask og tekstforfatting for blant annet teknologiselskaper som Volvo Cars, Bandai Namco og Aalberg Audio. 

Oppdragene førte naturligvis til flere oppdrag, og etterhvert til noen interesserte hodejegere, men ingen hadde noe interessant å tilby. Da jeg til slutt søkte hos Convertelligence, hadde jeg mer enn nok arbeidsprøver å vise til, så det var ikke vanskelig å overbevise ledelsen om at jeg kunne skrive. 

Om ikke en avgjørende faktor, så tror jeg tekstene mine var en sterkt medvirkende faktor til at jeg fikk jobben. Slik jeg forsto det, var det stor interesse rundt stillingen, og omtrent alle som søkte hadde like høy utdanning som meg. Derfor var nok erfaringen, og det at jeg kunne vise til såpass mye arbeid, det som fikk meg inne i varmen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Skap noe mens du studerer. Det er alltid lettere å få jobb når du faktisk kan vise frem kvalitetene dine – og ikke bare snakke om dem. Hvis du studerer musikk, lag og ta opp musikken din. Hvis du studerer programmering, lag kode og publiser den på Github. 

Du trenger ikke å være ferdigutdannet for å begynne å omgjøre utdanningen din til noe produktivt. Det er egentlig bare å begynne med én gang, og bruk fagmiljøet på studiene til å finpusse og få tilbakemeldinger på det du lager mens du har sjansen.

Å være NTNU-student byr på mange muligheter

Navn: Therese Løvli Ilebekk

Studieprogram: Lektor i fransk

 Grunnen til at valget falt på NTNU var fordi at de tilbyr en 5-ukers studietur til Frankrike allerede første året

Å være NTNU-student byr på mange muligheter

Navn: Therese Løvli Ilebekk

Studieprogram: Lektor i fransk

 Grunnen til at valget falt på NTNU var fordi at de tilbyr en 5-ukers studietur til Frankrike allerede første året

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg visste at jeg hadde lyst til å gå lektorutdanning, og jeg hadde veldig lyst til å ha fransk som hovedfag. Grunnen til at valget falt på NTNU var fordi at de tilbyr en 5-ukers studietur til Frankrike allerede første året, for de som går bachelor, årsstudium- og lektorutdanning med fransk. Denne turen så jeg på som en ypperlig mulighet til å utvikle meg enda mer i språket ved å bo i Frankrike hos en vertsfamilie og studere på et fransk universitet. I tillegg hadde jeg noen venner som studerte i Trondheim, og som snakket varmt om studiemiljøet i byen. Det gjorde valget enda lettere!

Hvorfor valgte du fransk? 

Jeg hadde hatt fransk på ungdomsskolen og videregående i til sammen 5 år, jeg likte språket, hadde lyst til å bli bedre i det og ser mulighetene man har ved å kunne flere språk. Fransk er det språket som etter engelsk brukes mest i internasjonale organisasjoner. Det er også viktig med språkkompetanse for samfunnet av både kulturelle, politiske og økonomiske grunner.

Hvordan er det å være NTNU-student? 

Det å være NTNU-student byr på mange muligheter! Studentengasjementet er stort - her finnes det mange ulike linjeforeninger og idrettsforeninger. Du kan også ta deler av studiet i utlandet, da NTNU har avtaler med over 500 universiteter verden over.

Hvordan er studiehverdagen din?

Jeg skal ikke lyve å si at studiehverdagen ikke er hektisk, for det er den. Det er mye å lese, og som lektorstudent har man praksis i en del uker, i tillegg til at man vil være sosial og få med seg mye av det som skjer her i Trondheim. Jeg har vært frivillig under UKA, i tillegg til at jeg har jobbet som praktikant for Amnesty International i løpet av studiene. Jeg har også hatt ekstrajobber ved siden av studiene. Det gjelder altså å være strukturert! Som student er likevel hver dag forskjellig, og man har en del frihet til å styre dagene selv, noe som gjør det mulig for oss studenter å kombinere studentfrivillighet, jobb og studier.

Flinke forelesere og godt studiemiljø

Navn: Anette Johansen Kruge

Studieprogram: Lektor i fransk

Vi har varierte fag hvor jeg får utfordret meg selv og lært masse

Flinke forelesere og godt studiemiljø

Navn: Anette Johansen Kruge

Studieprogram: Lektor i fransk

Vi har varierte fag hvor jeg får utfordret meg selv og lært masse

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Jeg hadde hørt mye bra om NTNU og om Trondheim som studieby, blant annet Studentersamfundet og studentorganisasjonene gjorde at jeg ville studere her. Derfor falt valget på NTNU.

Hvorfor valgte du fransk?

Jeg har alltid synes språk har vært gøy og vil helst lære så mange språk som mulig! Jeg vet at språk gir mange muligheter både arbeidsmessig og for meg personlig, derfor er jeg glad for at jeg valgte å studere språk. På ungdomsskolen og videregående hadde jeg fransk, og det ble naturlig at det ble dette språket jeg valgte å studere videre.

Hvordan er det å være NTNU-student?

Å studere på NTNU er lærerikt og spennende. Vi har varierte fag hvor jeg får utfordret meg selv og lært masse. På franskstudiet er vi relativt få studenter, som gjør at studentene blir godt kjent med hverandre. Med flinke forelesere og godt studiemiljø er det lett å trives som student!

Hvordan er studiehverdagen din?

Som lektorstudent i fransk er studiehverdagen nokså variert. Vi har noen semestre hvor vi har praksis i noen uker, og noen semesteret hvor vi ikke har praksis, kun forelesninger. I praksisperiodene må vi stort sett møte opp og være på praksisskolen hver dag kl. 8-16, men ellers er studiehverdagen veldig fleksibel. Jeg kan som regel legge opp dagen slik jeg vil, det er veldig deilig. Vanligvis er det noen forelesninger i uka i tillegg litt kollokviearbeid og mye lesing på egenhånd. Av sosiale studentaktiviteter er det et hav av muligheter, både innen idrett, frivillighet og andre organisasjoner.

Klassemiljøet er veldig bra

Navn: Peder Meinseth Aspaas 

Studieprogram: Lektor i tysk

Det er en helt egen atmosfære på Studentersamfundet

Klassemiljøet er veldig bra

Navn: Peder Meinseth Aspaas 

Studieprogram: Lektor i tysk

Det er en helt egen atmosfære på Studentersamfundet

""

Hvorfor valgte du NTNU?

Utgangspunktet for at jeg valgte å studere ved NTNU er at jeg hadde hørt mye bra om studentmiljøet i Trondheim fra venner og bekjente. De beskrev byen som et sted der du lett blir kjent med folk, og hvor det finnes ting du kan engasjere deg i, enten det er interesse for idrett, kultur eller begge deler. Jeg hadde også et ønske om å komme meg lenger hjemmefra enn Oslo, som er nærmeste by for meg- nettopp for å treffe nye mennesker og teste ut nye ting.

Hvorfor valgte du tysk?

Jeg har siden ungdomsskolen vært litt interessert i Tyskland og Tysklands historie, men åpnet ikke øynene for å lære meg språket før jeg så muligheten for å ta et utvekslingsår i Tyskland på videregående, som jeg også gjorde. Etter å ha bodd i Berlin i ett år var jeg innstilt på at jeg ville jobbe med noe som hadde med tysk språk og kultur å gjøre, og så derfor på muligheter for å studere tysk på universitetet. Jeg hadde også et ønske om å bli lærer, og valgte derfor å kombinere dette i lektorutdanningen min, hvor jeg har tysk som hovedfag. Slik kan jeg utvide mine kunnskaper om tysk språk og kultur mens jeg studerer, og senere også undervise i dette. Ettersom jeg får en integrert master i utdanningen kan jeg benytte meg av denne senere dersom jeg ønsker å gjøre noe annet, ettersom det er en stor etterspørsel etter tyskkunnskaper i næringslivet. Å ha en språkkompetanse ser jeg som en stor fordel uansett hvilken type arbeid man søker, men det er også en fryd å kunne reise til tyskspråklige land og kunne kommunisere med menneskene på deres eget språk. Det åpner rett og slett døren til en ny verden som man ikke har tilgang til via engelsk!

Hvordan er det å være NTNU-student?

Å være student ved NTNU gir deg tilgang til linjeforeninger, som er en sosial ting på NTNU. Disse arrangerer fadderuker for nye studenter ved NTNU, og jeg anbefaler å bli med på dette. Da blir man kjent med de man skal studere med fremover, også med fadderne. Fadderne har studert litt allerede, og er fine å ha som fremtidige venner, men også som støttespillere i starten av studietilværelsen. I løpet av året arrangerer linjeforeninger faglige arrangementer, men også sosiale sammenkomster. Dette er fint for å treffe andre som studerer det samme som deg, både i faglige og sosiale settinger. Ofte går også linjeforeninger sammen om å arrangere noe, slik at man også treffer folk fra andre fagretninger, noe som også er veldig gøy. Man får også tilgang til Studentersamfundet, som er den største studentdrevne organisasjonen i Norge. Her drives alt av frivillige, og hvem som helst kan være med å engasjere seg i alt Studentersamfundet arrangerer. Her arrangeres det alt fra foredrag og konserter (til svært gode priser!), men også en rekke andre ting innen musikk, quiz, teater, matlaging osv. Det er en helt egen atmosfære på Studentersamfundet, nettopp fordi alle er studenter, og det skjer faktisk noe på «Huset» hver eneste dag.

Hvordan er studiehverdagen din?

Å være student ved NTNU er svært lettvint, man tenker ikke alltid så mye over at man er student, utenom at man går i forelesninger, leser og lignende. Dersom man har spørsmål eller problemer med noe er terskelen svært lav for å spørre om hjelp av administrasjonen eller foreleseren til å løse dette. Spesielt i språkfagene er det en kort vei fra student til foreleser, ettersom klassene i språkfagene ofte er litt mindre enn i mange andre fag. Klassemiljøet er derfor også veldig bra, ettersom alle blir kjent med alle, og foreleseren kommer tettere på klassen. En typisk hverdag er å møte opp i forelesning eller gruppetime, noen ganger begge deler. Utenom den organiserte undervisningen leser jeg pensum, og jobber deretter med dette i kollokviegrupper, slik at jeg får diskutert det jeg har lest med medstudentene mine og løst opp i ting som eventuelt er vanskelig. Hvis gruppen ikke finner ut av noe som er vanskelig er foreleserne på instituttet svært tilgjengelig og behjelpelige for oss studenter, og det er absolutt lov å banke på kontoret og få hjelp av foreleser. Hvis man jobber jevnt gjennom semesteret er eksamenstiden heller ikke så ille. Man sitter lenger på skolen, men man har ikke undervisning i denne perioden, noe som gir mer frihet til å planlegge dagene slik man ønsker, og da har man tid til pauser - og pauser er hellig!
 

 

 

Forlagsredaktør i Det norske samlaget

Navn: Runa Kvalsund

Utdanning:

Arbeidssted: Det noerske samlaget

"Ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart."

Forlagsredaktør i Det norske samlaget

Navn: Runa Kvalsund

Utdanning:

Arbeidssted: Det noerske samlaget

"Ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart."

""

Hva jobber du med?

Redaktør for norsk og omsett skjønnlitteratur for vaksne.

Hva er det beste med jobben din?

Å utvikle gode manus saman med fantastisk dyktige forfattarar, ikkje minst debutantar, og å oppdage gode utanlandske bøker og kunne gi dei ut på norsk.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Lærerik og full av omvegar med utfordrande, spennande og tidvis frustrerande erfaringar. Har vore innom mange ulike jobbar (vikariat, engasjement, frilansoppdrag) i bokhandel, forlag, avis og tidsskrift, som journalist, omsetjar og kritikar med meire før eg landa i forlagsbransjen.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Eg jobbar med språk og litteratur, tekst og bøker kvar dag - som er akkurat det ein driv med på studia i tysk og litteratur - og omsetjing.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja! Eg var engasjert i tidsskriftsarbeid og fagutval, og var med på arrangere både litteraturfestival og -arrangement. Eg jobba også deltid ved universitetsbiblioteket, seinare i bokhandel, og frilans som kritikar, omsetjar, korrekturlesar, språkvaskar og manuskonsulent og starta etter kvart eit tidsskrift for omsett litteratur.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg i relevante verv/redaksjonar/utval ved sidan av studia, bli kjent med folk du kan ha fagleg mykje til felles med. Prøv å finne relevant deltidsarbeid, alle monnar drar. Mas, ver synleg og ikkje gi opp når du søker jobb - det kan ta litt tid! Og ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart. Men først og fremst: Gjer ting som interesserer og engasjerer deg!

Tegnspråktolk ved knutepunktskole for hørselshemma

Navn: Stine Brandal

Utdanning: 

Arbeidssted: Tiller videregående skole

"Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet."

Tegnspråktolk ved knutepunktskole for hørselshemma

Navn: Stine Brandal

Utdanning: 

Arbeidssted: Tiller videregående skole

"Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet."

""

Hva jobber du med?

Eg jobbar som tegnspråktolk ved Tiller videregående skole, knutepunktskule for hørselshemma.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med min jobb er alle dei fine menneska som eg jobbar med i løpet av ein arbeidsdag. Både dei eg jobbar tett saman med i klasserommet, men også alle dei som jobbar administrativt på bygget. Elevane er for det aller meste ganske trivelege og omgjengelege. Elevane er alle i ei spennande tid og mange av dei har mykje som skjer for dei både felles som ei gruppe men også individuelt.  Det er ei spennande tid vi som voksne på ein vidaregåande skule får lov til å vere med på.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Eg var ferdig med studiane mine i 2013, og var på mitt aller fyrste oppdrag allereie 3-4 dagar etterpå. Eg var heilt aleine, alt var nytt, skummelt og eg viste nesten ikkje kva eg gjekk til. Eg hadde ei kjempebratt læringskurve, men syns alt nytt også var spennande. Etter at eg blei ferdig utdanna jobba eg frilanse i mange år, og reiset mykje rundt i Noreg for å ta oppdrag både i store byar og på forlatte avkrokar. Eg har tolka på høge fjelltopper, i kano, musikal, legekontor og visningar i tillegg til fleire høgskular og universitet rundt om i landet.

Hausten 2016 fekk eg først tilkallingsvikariat på Tiller som eg er ansatt på no. Her gjekk eg eit år på tillkallingsvakter før eg søkte på ei ledig stilling og fekk tilbod om fast jobb i 2017. Åra som frilanse har vert verdifulle og eg har lært massevis både om tegnspråk, jobben som tolk og meg sjølv.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Mykje av det eg lærte underutdanninga mi har eg i bunn for alt eg gjer, og so er eg sjølv nødt til å vidareutvikle og tilrettelegge dette slik at det fungerar i dei situasjonane eg treng det. Dette kan vere i direkte arbeid med dei hørselshemma elevane eg tolkar før, men også like mykje i arbeidet med det pedagogiske personale rundt. Mange treng tips og triks for korleis dei kan tilrettelegge undervisning og klasserommet slik at det blir betre for dei hørselshemma elevane. Ofte kan desse triksa også hjelpe alle i klassa, ikkje bere dei hørselshemma. 

Vi som er tolkar jobbar tett i lag med å finne nye teikn, støtte kvarandre, gi tips og veiledning. Sidan vi er mange nye og gamle tolkar saman med forskjellig bakgrunn, er det ofte mykje gode idear og løysningar som kjem fram etter litt idemyldring.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei, det hadde eg ikkje.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mine beste tips er å vere open, motivert og tøff.

Open for det ukjente, open for utfordringar og open med seg sjølv. Alt er ukjent i starten for alle, men ofte viser det seg at det er kjempespennande og gøy. Samtidig er det lurt å vere open og ærlig med seg sjølv og kunne reflektere litt over kva ein sjølv får til. Erfaringa mi er at dette ser ein ofte i ettertid!:P

Motivert for å fortsette sjølv om det buttar i mot. Då opplever ein ikkje bere å bli sterkare som person, men at du faktisk også opplever å gjennomføre noko som ein syns har vert skikkelig dritt. 

Tøff er ein nødt til å vere i starten som tolk. Ein er sjølv nødt til å oppsøke arbeid og ein er sjølv nødt til å vise at ein er interessert. Start med ein gong! Mange eg har snakka med har venta i 2-3 måndar frå dei var ferdig utdanna til dei begynte å tenke på å ta oppdrag, då er det tungt å starte igjen.

Frilans tekstforfatter

Navn: Karen Elise Langfjæran

Utdanning:

  • Bachelor i språkfag. Gikk på lektorutdanning i språkfag (masterprogram) med engelsk som hovedfag.Satte utdanningen på pause da hun fikk et internship i London våren 2015. Siden den gang har jeg fullført PPU og tatt fag for å fullføre bachelor og bli adjunkt samtidig som jeg har jobbet fulltid i England.. 

Arbeidssted: Frilans copywriter

"Jeg jobber mye med reiseinnhold, men feltet mitt er bredt, fra markedsføring, content marketing og salgstekster til kunstig intelligens, nettstedsutvikling og hjelpeartikler."

Frilans tekstforfatter

Navn: Karen Elise Langfjæran

Utdanning:

  • Bachelor i språkfag. Gikk på lektorutdanning i språkfag (masterprogram) med engelsk som hovedfag.Satte utdanningen på pause da hun fikk et internship i London våren 2015. Siden den gang har jeg fullført PPU og tatt fag for å fullføre bachelor og bli adjunkt samtidig som jeg har jobbet fulltid i England.. 

Arbeidssted: Frilans copywriter

"Jeg jobber mye med reiseinnhold, men feltet mitt er bredt, fra markedsføring, content marketing og salgstekster til kunstig intelligens, nettstedsutvikling og hjelpeartikler."

Karen Langfjæran

Hva jobber du med?

Jeg jobber frilans med ulike typer tekstarbeid. Jeg jobber mye med reiseinnhold, men feltet mitt er bredt, fra markedsføring, content marketing og salgstekster til kunstig intelligens, nettstedsutvikling og hjelpeartikler.

Hva er det beste ved jobben din?

Bredden! Jeg har opparbeidet meg en god og bred kundebase og har derfor veldig varierte dager. Siden jeg ofte må gjennomføre research innen felt jeg ikke kan så mye om fra før, så lærer jeg også alltid noe nytt. Det er vel en av de virkelig store gledene ved å jobbe med innholdsproduksjon!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var midt i første praksisperiode på lektorprogrammet da jeg ble oppmerksom på NTNU Bridge, hvor jeg fant en utlysning for et internship innen markedsføring og kommunikasjon i London. Jeg har alltid drømt om London, så jeg bestemte meg for å søke, man vet jo aldri? Da jeg så flyttet til London noen måneder senere, var det likevel med hensikt om å flytte tilbake til Trondheim etter kort tid. Jeg hadde veldig lyst til å fullføre lektorutdanningen min og jobbe i skolen, men da jeg ble tilbudt fast stilling i London, var jeg ikke vanskelig å be. Etter halvannet år i London skulle jeg flytte til Cambridge med kjæresten, og det ble nødvendig å si opp jobben min. Heldigvis hadde jeg knyttet et nettverk som tillot meg å gå rett ut i hele dager med jobb på frilansbasis. Jeg ble også kontaktet av nye kunder via LinkedIn, og jeg tok selv kontakt med potensielle kunder via sider som Indeed.co.uk og tilsvarende Finn.no.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det er svært viktig og nødvendig at jeg kommuniserer effektivt og flytende, noe jeg på mange vis fikk erfaring med gjennom utdanningen min på NTNU. Det er enkelte ting som man ikke nødvendigvis tenker over, som komma etter relativsetning, men takk og lov for at vi fikk så nøye innføring på nordisk! Det er helt klart en fordel å ha god og grundig grammatisk forståelse, for da leverer du gjerne også bedre arbeid. At kunder er fornøyd med det du leverer, er gull verdt når man jobber som frilanser. Ellers blir det vanskelig å holde arbeidsmuskelen vedlike og inntektsnivået stabilt.

Det å studere er også en øvelse i selvstendig arbeid og å finne indre motivasjon, som man som frilanser er helt avhengig av. Det er ingen som passer på deg eller følger deg opp, så man må ha gode rutiner og utvikle disiplin, akkurat som i studietida. Jeg tror også at lektorutdanningen er universelt nyttig i det at vi hele tiden er bevisste på å tenke på "publikum", slik at innholdet til enhver tid er tilpasset, i mitt tilfelle, leseren.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde flere deltidsjobber som student, men ingenting som var spesielt relevant. Jeg jobbet i lokalavisen da jeg var yngre, og selv om det er lenge siden, så er det noe som alltid har kommet opp på intervju. Jeg tror det viser en tidlig interesse – så det å være del av studentfrivilligheten er sikkert en kjempefordel.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Du er sjef over din egen CV. Ta kontakt med en frivillig organisasjon eller en bedrift, og spør om de har behov innen ditt kompetansefelt. Kanskje kan du skrive artikler, ta ansvar over sosiale medier eller helrenovere nettstedet deres? Kanskje du har en venn eller to som har nytte av språkvask før innlevering av masteroppgave? Dette er også erfaring, man trenger ikke å ha betalt stilling med én gang.

Ikke vær redd for å søke, eller feile! Det er veldig enkelt å se for seg at andre søkere har så mye mer erfaring og kompetanse, men det vet man aldri. Jeg tror mange av oss har veldig godt av å senke terskelen for hva vi tør å gjøre.

Lektor i fengsel

Navn: Aina Aspnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Fengsel i Norge 

"Jeg var så heldig at jeg fikk jobbtilbud før jeg hadde levert masteroppgaven min. Språk er attraktivt! "

Lektor i fengsel

Navn: Aina Aspnes

Utdanning: 

Arbeidssted: Fengsel i Norge 

"Jeg var så heldig at jeg fikk jobbtilbud før jeg hadde levert masteroppgaven min. Språk er attraktivt! "

""

Hva jobber du med?

Jeg jobber som lektor i et fengel i Norge. I skrivende stund underviser jeg i engelsk på yrkefag og studiespesialiserende, i tillegg til å ha norskkurs og engelskkurs (norsk og engelsk som andrespråk).

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg hele tiden får utfordret meg selv. Ingen dager er like! Mange av elevene har fra tidligere lite skolegang/dårlig erfaring med skole, så å kunne gi dem ny mestringsfølelse føles bra. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var så heldig at jeg fikk jobbtilbud før jeg hadde levert masteroppgaven min. Språk er attraktivt! Jeg underviser i fengsel hvor mange av de innsatte verken snakker norsk eller engelsk. Derfor var språkkompetansen, da spesielt innen norsk som andrespråk, høyst avgjørende for at jeg fikk jobben.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg jobber som lektor, så kompetansen fra studiene bruker jeg hver dag! Både den faglige og den pedagogiske delen. 

Eksempel: Jeg har flere andrespråksemner, noe som gir meg innsikt i hvorfor enkelte elever kan ha utfordringer med å tilegne seg ulike språkelementer. Med denne kunnskapen er det lettere å tilpasse undervisningen for hver enkelt elev, og samtidig forklare hva/hvorfor. Kompetanse innen norsk som andrespråk er gull verdt! 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

I studietiden jobbet jeg som lærervikar hos Enhet for voksenopplæring. Dette bidro til at jeg kunne sette teori ut i praksis, noe som var veldig lærerikt og nyttig! 

Erfaringen jeg fikk hos Enhet for voksenopplæring var nok også avgjørende for at jeg fikk jobb i skoleavdelingen ved Ullersmo fengsel. Erfaringen med å undervise voksne mennesker, samt å undervise i norsk som andrespråk spilte en viktig rolle. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er ikke alle som umiddelbart vet hva som er det rette å studere. Velg det du selv synes er interessant, og ikke tenk for mye på hva andre forventer av deg. Liker man det man holder på med skaper det glede og motivasjon til å fortsette. Når det er sagt; Språk er nyttig uansett hva man måtte ende opp med til slutt. Jeg fant min vei underveis, og nå har jeg drømmejobben!