Språk og litteratur

Studentintervjuer

Språk og litteratur


Ressurspublisering

Litterær agent

Navn: Mira Mack Omdahl

Utdanning: 

Arbeidssted: Northern Stories

Jeg jobber med tekstanalyse og formidling av litteratur, og kunnskapen jeg har om dette fra både bachelor- og masterstudiet kommer til nytte daglig

Formidlingsansvarlig ved Hamsunsenteret

Navn: Ingrid Owe Vagstein

UtdanningMaster i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Hamsunsenteret

Det beste med jobben min er at jeg har mye ansvar og stor frihet til å gjøre det som interesserer meg

Tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde

Navn: Charlotte Kragh

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag

Kompetansen jeg har fått gjennom studiene bruker jeg i det daglige, alt fra språket og de ulike tolkemetodene til kunnskapen vi har fått om døvemiljøet og hvordan man skal opptre profesjonelt

Fordi studiet mitt er samlingsbasert, har jeg bodd på hjemplassen min

Navn: Tora Hoven

Studieprogram: Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Jeg har trivdes svært godt som student på studieprogrammet fordi foreleserne er så engasjerte og behjelpelige

Ansvarlig for sosiale medier i Morgenbladet

Navn: Emma Johnsen Rødli

Utdanning:

Arbeidssted: Morgenbladet

Det jeg lærte gjennom studiene fungerer som en grunnmur når jeg skal gjøre språklige valg både i redigering av tekst og når jeg lager innsalg til sosiale medier

Barnebibliotekar i Kristiansund kommune

Navn: Eir Marie Delphin Engell Akerhaugen

Utdanning:

Arbeidssted: Kristiansund kommune

Det beste med jobben min er å anbefale bøker til folk og bidra til at folk får et godt forhold til litteratur. Spesielt kanskje at barn forstår at bøker er gøy

Litteraturformidler i Drammen kommune

Navn: Pernille Høegh

Utdanning:

Arbeidssted: Drammen kommune

Mange lånere trenger anbefalinger, så da bruker jeg min brede viden om litteratur - der at jeg har lest mye, gjør at jeg kan anbefale bredt

Lektor ved Steinerskolen

Navn: Mette Nilsen

Utdanning:

Arbeidssted: Steinerskolen i Trondheim

Mye av det faglige innholdet i studieløpet er viktig i undervisningen

Om noe, har allmenn litteraturvitenskap beriket min kjærlighet til litteraturen

Navn: Thomas Kadim

Studieprogram: Master allmenn litteraturvitenskap

"Litteratur kan gi oss slike innsikter: den kan bekrefte oss, hjelpe oss å sette ord på det vi ikke har et språk for; men også utfordre de forestillingene vi har med oss, og språket vi anvender for å forstå oss selv."

Universitetslektor

Navn: Daniel Kristiansen

Utdanning:

Arbeidssted: Universitetet i Stavanger

Den lingvistiske kompetansen jeg fikk gjennom studiene som står som kjernen i mitt arbeid i dag

Tekstforfatter

Navn: Knut Jermstad

Utdanning:

Arbeidssted: HvabeHager 

I løpet av studiet lærte jeg mye jeg har bruk for i dag – både direkte og indirekte 

Eg begynte på nordisk fordi eg er glad i litteratur

Navn: Ingvild Reed

Studieprogram: Lektor i nordisk

Vi har både mogelegheit til å nerde skikkeleg med språk, i tillegg til at vi kjem ut som pedagogar med ei profesjonsutdanning som er ettertrakta

Studiehverdagen er spennende!

Navn: Silje S. Garpestad

Studieprogram: Norsk tegnspråk

Det er vanskelig å lære et nytt språk, men man får en fantastisk mestringsfølelse når man klarer det!

Trondheim er en fin studentby!

Navn: Kristine Bremnes

Studieprogram: Tegnspråk og tolking

Man kommer nært på medstudenter og lektorene/undervisere, som bidrar til et godt læringsmiljø

Salgs- og markedskonsulent

Navn: Sara Gilsdottir

Utdanning:

Arbeidssted: Pax Forlag

I tillegg til den faglige kunnskapen man opparbeider seg gjennom studiet, blir man vant til å planlegge, organisere og prioritere arbeidsoppgaver, samt forholde seg til tidsfrister.

Underviserne er helt strålende

Navn: Simen Fostås 

StudieprogramMaster i nordisk språk og litteratur

Flere venner fra videregående hadde allerede begynt å studere her da jeg søkte, og lovordene ville ingen ende ta. 

Miljøet, både faglig og sosialt, er engasjerende og interessant 

Navn: Andreas Eliassen Grini

Studieprogram: 

Valgte tysk på bakgrunn av, ikke bare at tyskkompetanse åpenbart er etterspurt i arbeidslivet (slik et raskt google-søk viser), men og at studiet gir en svært tverrfaglig kompetanse som utdannings- og jobbmessig kan anvendes i ulike retninger

Det beste valget rett fra videregående

Navn: Sondre Mikkelsen Østvold

Studieprogram: Årsstudium fransk, fortsatte med Europastudier med Fransk

Fagene er relevante for det jeg ønsker å drive med, og jeg opplever ofte mestringsfølelse

Kommunikasjonsrådgiver

Navn: Terese Samuelsen

Studieprogram: 

Arbeidssted: Trondheim kommune

Masterstudiene ga meg flere nye perspektiv på hva kommunikasjon er og hvilken rolle kommunikasjon kan spille i arbeidslivet

Lektor

Navn: Helene Hersdal

Utdanning:

Arbeidssted: Trøndelag Fylkeskommune

Kompetansen fra studiene gjør meg trygg i jobben