Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning, ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad.

PPU består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.

  • Praksis i skolen (14 uker)
  • Pedagogikk (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 2 (15 studiepoeng)

PPU heltid har studiestart i høstsemesteret, og går over to semestre. Hvert semester har to teoriperioder med en praksisperiode mellom.


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4100 Pedagogikk - heltid - del 1 av 2  
PPU4120 Praksis - heltid - del 1 av 2  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 1  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 2  

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4100 Pedagogikk - heltid - del 2 av 2 22,5
PPU4120 Praksis - heltid - del 2 av 2  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 1 15
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 2 15

* Emnet undervises i begge semester.

Fagdidaktikk

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende emner:

Emner i fagdidaktikk

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4213 Profesjonskunnskap 15
PPU4221 Fagdidaktikk i biologi - heltid 15
PPU4222 Fagdidaktikk i fysikk - heltid 15
PPU4224 Fagdidaktikk i kjemi - heltid 15
PPU4225 Fagdidaktikk i matematikk - heltid 15
PPU4231 Fagdidaktikk i geografi - heltid 15
PPU4232 Fagdidaktikk i historie - heltid 15
PPU4233 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - heltid 15
PPU4241 Fagdidaktikk i engelsk - heltid 15
PPU4243 Fagdidaktikk i norsk - heltid 15
PPU4246 Fagdidaktikk i fremmedspråk - heltid 15
PPU4252 Fagdidaktikk i film og medievitenskap - heltid 15
PPU4253 Fagdidaktikk i kunst og håndverk - heltid 15
PPU4254 Fagdidaktikk i musikk med klasseromsprofil - heltid 15
PPU4262 Fagdidaktikk i psykologi - heltid 15
PPU4263 Fagdidaktikk i religions- og etikkfag - heltid 15
PPU4261 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag - heltid 15
MUSP4091 Fagdidaktikk i musikk med instrumentalpedagogisk profil 30

Studieplan

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU