Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Jobbmuligheter
To studenter på lab. Foto
Bachelorprogram 3-årig

Hvilke jobbmuligheter har du som matteknolog?

Matbransjen omfatter alt fra håndverksprodusert lokalmat til høyteknologiske produkter. Uansett kreves det teknologisk kunnskap for å lage produkter som smaker godt, beholder kvaliteten fra produsent til forbruker og er trygge å spise. Teknologikunnskap er viktig både for å kunne utvikle nye produkter, lede produksjon, drive produksjonskontroll og lede kvalitetsarbeid.

Med en bachelorgrad i matteknologi kan du jobbe i matbransjen og tilhørende virksomheter. Matindustrien er Norges nest største industri der det innenfor sjømatsektoren finnes flere verdensledende selskaper. Industrien er i vekst og består av mer enn 2000 bedrifter. Mange matteknologer jobber i laboratorier med mat- og miljøanalyser. Mattilsynet trenger fagfolk til inspeksjon av bedrifter, saksbehandling og veiledning. Noen har også med stort hell etablert sin egen arbeidsplass. Utdanningen gir deg flere valgmuligheter innenfor tilbudet av 2-årige masterløp. Eksempler på stillingstitler for matteknologer:

  • Kvalitetsleder, Kvalitetssjef, Kvalitetssikringsansvarlig, Kvalitetskoordinator,
  • Produktutvikler, Lab- og utviklingssjef, Utviklingssjef, Produkt- og prosessutvikler
  • Produksjonssjef, Ingeniør
  • Laboratoriesjef, Laboratorieingeniør, Avdelingsingeniør, Overingeniør
  • Seniorinspektør, Næringsmiddelinspektør, Førsteinspektør, Inspektør
  • Næringsmiddelkonsulent, Seniorkonsulent, Konsulent – Trygg mat
  • Hygieneansvarlig, HMS ansvarlig
  • Fagsjef, Produktansvarlig, Produktsjef, Fagkonsulent, Kategoriansvarlig
  • Salgssjef, Salgskonsulent

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Tidenes beste jobb?

Eivor har praksis som testsmaker hos Macks ølbryggeri.