Hva kan jeg bli?

Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Hva kan du bli?

Hvilke jobbmuligheter har du som matviter?

En bachelorgrad i matvitenskap, teknologi og bærekraft åpner for en rekke spennende jobbmuligheter. Du blir ettertraktet i matbransjen og tilhørende virksomheter. Matindustrien er Norges nest største industri, og innen sjømatsektoren har vi flere verdensledende selskaper. Industrien vokser stadig, og består i dag av mer enn 2000 bedrifter.

Mange matvitere jobber med produktutvikling av nye matvarer, å forbedre eksisterende produkter og sikrer at produksjonen oppfyller standarder for trygghet og kvalitet/med kvalitetskontroll og optimalisering i matindustrien. Matvitere jobber også i laboratorier med mat- og miljøanalyser. Dette kan innebære å utvikle og implementere kvalitetskontrollsystemer, samt jobbe med sertifiseringer og regelverk. Mattilsynet trenger fagfolk til inspeksjon av bedrifter, saksbehandling og veiledning. Noen velger også å etablere sin egen arbeidsplass.

Her er eksempler på stillingstitler for matvitere:

  • Kvalitetsleder, Kvalitetssjef, Kvalitetssikringsansvarlig, Kvalitetskoordinator,
  • Produktutvikler, Lab- og utviklingssjef, Utviklingssjef, Produkt- og prosessutvikler
  • Produksjonssjef, Ingeniør
  • Laboratoriesjef, Laboratorieingeniør, Avdelingsingeniør, Overingeniør
  • Seniorinspektør, Næringsmiddelinspektør, Førsteinspektør, Inspektør
  • Næringsmiddelkonsulent, Seniorkonsulent, Konsulent – Trygg mat
  • Hygieneansvarlig, HMS-ansvarlig
  • Fagsjef, Produktansvarlig, Produktsjef, Fagkonsulent, Kategoriansvarlig
  • Salgssjef, Salgskonsulent

Bachelorstudiet i matvitenskap, teknologi og bærekraft gir deg dessuten flere valgmuligheter blant 2-årige masterprogram.  

Studentintervju

- Hvis man ikke søker så får man den i hvert fall ikke.

Tonje Elise Talmo er relativt nyutdannet Matteknolog (2019-2022) og begynte i mai 2022 som QA Coordinator (kvalitetskoordinator) i Mowi Feed. Nå forteller hun om arbeidet i Mowi og hennes beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet. 

Talmo sin jobb går blant annet ut på å sikre kvaliteten på råvarer som skal brukes i fiskefôr. Mowi feed står for utviklingen, produksjon og salg av fiskefôr for en stor del av Mowi. 

Jeg er med på å sikre at vi har alt av dokumentasjon vi trenger fra leverandører og produsenter. Jeg jobber blant annet med revisjoner og jobber for at alle avdelinger skal har forståelse for mattrygghet. Dette gjør jeg ved å blant annet ta runder i de forskjellige avdelingene der jeg ser at de jobber på en matsikker måte og forholder seg til mattrygghets-regelverk, sier Talmo.

Som QA Coordinator i Mowi jobber Talmo blant annet med kvalitetsstyringssystemer, interne og eksterne revisjoner, internopplæring, risikovurdering og avviksbehandling. 

I jobben min så føler at jeg er med å endre noe. Når jeg rapporterer og informerer om mattrygghet, så ser jeg endring og føler at jeg gjør en jobb som sikrer at vi blir bedre. Mange tenker kanskje at jeg som jobber med kontroll er der for “å ta noen”, men jeg opplever at min jobb handler om at vi sammen skal bli bedre på mattrygghet, forteller Talmo. 

Talmo gikk rett fra studiene til jobb i Mowi, og er relativt fersk i arbeidslivet. Det er ca ett år siden hun gikk fra studier på NTNU til jobben i Mowi Feed. 

Sjefen min har samme utdanning som meg, og visste at denne utdanningen passet godt til stillingen.

Talmo forteller at hun har hatt god bruk for det hun har med fra studiene på NTNU

Jeg har med meg veldig mye fra studiene! Alt fra kvalitetssikring og revisjon til prosessteknologi og andre ting som jeg har fått en forståelse for gjennom faget. Det er et “potet-studie” der man er innom veldig mye - og mye av det fikk jeg bruk for i jobben min i Mowi, sier Talmo. 

Samtidig så presiserer Tonje Talmo at det ikke nødvendigvis er slik at man kommer ferdig opplært etter studiene, og hun kan fortelle at hun allerede har med seg mye læring fra arbeidslivet. 

Jeg tar med meg at man ikke nødvendigvis trenger å ha studert en spesifikk ting for å ha forståelse for alt. I revisjonssammenheng kan jeg for eksempel ikke så mye om logistikk, men likevel så klarer man å lese seg opp og stille spørsmål, og derfor kan jeg jobbe med revisjon også innenfor dette fagfeltet. Jeg har fått en forståelse for at man lærer mye i jobben, så man trenger faktisk ikke å kunne alt på forhånd. Man lærer mye etter hvert, sier Talmo.  

Det er også mye i arbeidslivet man ikke nødvendigvis lærer noe om under studiene. Talmo kan blant annet fortelle at mens hun gjennomførte studiene med norsk som arbeidsspråk, så benytter de engelsk i Mowi Feed. 

Jobbspråket hos oss er engelsk, og det var det ikke i studiet. Det var en stor overgang, å skulle holde innlegg på engelsk og lignende. På det året jeg har jobbet har jeg blitt mye bedre på det å bruke engelsk på jobb. I tillegg har jeg kanskje lært en annen måte å tilegne meg kunnskap på. Det er ikke lenger snakk om å lese til en eksamen, men man ser det mer praktiske i kunnskapen man tilegner seg, forteller Talmo. 

Mitt beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet er å søke på det man synes er interessant. Man kan se utlysninger på Finn og kanskje ofte tenke at “dette kan ikke jeg”. Men jeg vil råde alle til å søke uansett og tenke at du skal lære deg det. Det er bare å prøve og veldig ofte kan du ha gode muligheter til å få jobben selv om du ikke har alt som nevnes i utlysningen. Hvis man ikke søker så får man den i hvert fall ikke, avslutter Talmo. 

En kvinne med rødt hår, briller og knallrød leppestift smiler inn i kamera. Foto

Navn: Hild-Elin Husby
Hvilket år ble du uteksaminert fra NTNU? 2018
Yrke: Produktutviklingsleder
Arbeidsgiver: Drytech
Tidligere relevante jobber: Praksis på Nidar i studietiden

Hva jobber du med?
Jeg jobber som produktutviklingsleder for Drytech. Vi produserer frysetørket turmat under merkenavnet Real Turmat og vi produserer feltrasjoner til forsvaret.

Jeg er leder for teamet som jobber med produktutvikling, men jeg jobber også med mange andre forskjellige oppgaver. Det er for eksempel leverandøroppfølging, sensorisk testing, HACCP arbeid, bærekraft, osv.

Jeg er en del av ledergruppen og jobber tett opp mot de andre avdelingslederne, kanskje spesielt tett med innkjøp, kvalitet og produksjon.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbet med mange forskjellige ting og jeg har stor påvirkning på min egen arbeidshverdag.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var ferdig utdannet til sommeren 2018 og startet jobben i november, så det gikk ganske så rett frem. Hadde en annen jobb der i mellom mens jeg søkte, men det var ikke relatert til studiene.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

På mange ulike måter. Gjennom utviklingsløpet får jeg jobbet mye med sensorikk og utvikling, gjennom samarbeidet med kvalitet får jeg jobbet mye med mikrobiologi og mattrygghet, gjennom arbeid med produksjonsledelse og oppfølging med drift får jeg jobbet med prosessteknologi. Som avdelingsleder i en bedrift med så mange ulike produkter får jeg også brukt kompetanse på kjøtt og fisk og grønnsaker og emballasje og alt mulig rart.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Nei, men hadde jobbet mye før studiet.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Prøv å få en form for jobb erfaring. Det har mye å si. Kan være egentlig hva som helst, men det er en ferdighet i seg selv det å være ansatt. Nettverksbygging er også viktig, så bruk praksistiden for det den er verdt. Gode referanser gir deg en stor fordel, men det kan også være at noen i nettverket ditt vet om jobber som ikke lyses ut en gang.

En smilende kvinne med stripete hvit og blå skjorte. Kvinnen har mørkt hår i en hestehale og mørke briller. Foto

Navn: Ingrid Bøe Sletten
Hvilket år ble du uteksaminert fra NTNU? 2020
Yrke: Produksjonsleder Myseforedling
Arbeidsgiver: Tine Meiriet Verdal
Tidligere relevante jobber: Trainee i TINE SA og sommerarbeid ved Røra Fabrikker AS.

Hva jobber du med?

Jeg har overordnet ansvar for kvalitet og produksjon, det vil si at vi produserer det vi skal og at det er trygg mat innenfor spesifikasjon. I tillegg har jeg personalansvar.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg har utrolig varierte dager, og jeg lærer stadig nye ting. Gjennom studiet trodde jeg ikke i min villeste fantasi at jeg en dag skulle bli leder med personalsansvar, men her sitter jeg, og det er utrolig gøy!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg startet som trainee/graduate i TINE SA, og hadde tiden min fordelt på to meieri før jeg fikk jobben som produksjonsleder på Verdal.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Sammen med avdelingen tolker jeg daglig mikrobiologiske og kjemiske resultat og setter disse i sammenheng med prosessering, vasking, råvarekvalitet og -kjemi. Jeg er også med i det sensoriske panelet som vurderer det vi produserer, og vurderer prosessteknologier, kjemi, bærekraft, digitalisering gjennom utviklings- og investeringsprosjekter. Vi eksporterer mesteparten av det vi produserer, så jeg holder mye på med internasjonal lovgivning, i tillegg til det vi er underlagt nasjonalt.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg fikk meg deltids- og feriejobb hos bedriften jeg var utplassert hos gjennom praksisperioden. Denne jobben hadde jeg til jeg var ferdig studert og fikk meg fast jobb i TINE. Her fikk jeg hengt kunnskapen jeg lærte på knagger i en reell bedrift parallelt som jeg lærte det. Her kastet jeg meg med på det jeg fikk være med på, og var på lab, med gjennom flere produktutviklingsprosjekter, med i revisjoner og i produksjon.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Fagene kan føles urelevante når man sitter med det, men når man kommer ut i arbeidslivet kommer man til å være borti alt på ett eller annet vis. Man havner i arbeidslivet med en form for basiskunnskap, og skal ikke kunne absolutt alt, men jo bedre basiskunnskap man har jo enklere er det å sette seg inn i ting. I tillegg vil jeg trekke frem nettverk, bruk tiden i praksis til å bygge nettverk, dette får du garantert nytte av i letingen etter jobb.

Videre studier

En masterstudent står på lab med en pipette i hånden. Foto.
Masterstudent Ingebjørg Tokle analyserer prøver på labben. 

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU.

Dette er et praksisnært studium. Dette er et glimrende utgangspunkt for påbygging med mastergrad. Følgende masterutdanninger er spesielt aktuelle for matvitere:

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.