Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Studiemiljø
Studenter miljø samarbeid

Studentene ved matteknologi er blant Norges mest fornøyde studenter

Studieprogrammet skårer høyt på Studiebarometeret på sosialt studiemiljø og arbeidslivsrelevans. Klassene er relativt små (40-50 studenter) og det er lett å bli kjent med medstudenter og ansatte. Kullet som begynte høsten 2016 besto av 50/50 jenter og gutter.

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid. Vi holder tii i nye lokaler på campus Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Sommeren 2018 er det planlagt flytting til NTNUs hovedcampus på Gløshaugen for å samlokaliseres med resten av Institutt for biologi og matvitenskap.

Du får et innblikk i matteknologi"familien" hvis du søker opp vår facebookside "Matteknologisk utdanning i Trondheim".

Linjeforeningen Cibus – Linjeforeningen for matteknologi er matteknologistudentenes forening som arrangerer fester, turer og faglige treff.

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

NTNU neste stopp på Facebook

Facebook Facebook-siden NTNU neste stopp drives av 40 studenter fra forskjellige fagområder. Her kan du lese om livet som student ved NTNU. Du kan også enkelt komme i kontakt med studentene og stille dem spørsmål om det du måtte lure på angående studier og studentliv.