Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Studiemiljø
Glade studenter med kopper med drikke. Foto

Studentene ved matteknologi er blant Norges mest fornøyde studenter

Studieprogrammet skårer høyt på Studiebarometeret på sosialt studiemiljø og arbeidslivsrelevans. Klassene er relativt små (40-50 studenter) og det er lett å bli kjent med medstudenter og ansatte. Kullet som begynte høsten 2016 besto av 50/50 jenter og gutter.

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid. Vi holder tii i nye lokaler på campus Kalvskinnet i Trondheim sentrum. Sommeren 2018 er det planlagt flytting til NTNUs hovedcampus på Gløshaugen for å samlokaliseres med resten av Institutt for biologi og matvitenskap.

Du får et innblikk i matteknologi"familien" hvis du søker opp vår facebookside "Matteknologisk utdanning i Trondheim".

Linjeforeningen Cibus – Linjeforeningen for matteknologi er matteknologistudentenes forening som arrangerer fester, turer og faglige treff.

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

NTNU neste stopp på Facebook

Facebook Facebook-siden NTNU neste stopp drives av 40 studenter fra forskjellige fagområder. Her kan du lese om livet som student ved NTNU. Du kan også enkelt komme i kontakt med studentene og stille dem spørsmål om det du måtte lure på angående studier og studentliv.