Studiemiljø

Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Studiemiljø

Glade studenter med kopper fylt med drikke. Foto.
Foto: Ole Ekker/NTNU

Studentene ved matvitenskap, teknologi og bærekraft er blant Norges mest fornøyde studenter

Bachelorprogrammet i matvitenskap, teknologi og bærekraft skårer høyt på Studiebarometeret på både sosialt studiemiljø og arbeidslivsrelevans. I studieretningsemnene er klassene er relativt små (40-50 studenter) og det er lett å bli kjent med medstudenter og ansatte.

Studiehverdagen er ganske strukturert med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid, og man er mye sammen med sine medstudenter underveis. 

Vi holder til i moderne lokaler på campus Kalvskinnet i Trondheim sentrum og på campus Gløshaugen. Få et innblikk i matteknologifamilien på facebooksiden vår Matteknologisk utdanning i Trondheim.


CIBUS

Cibus – Linjeforeningen for matteknologi er matteknologistudentenes forening som arrangerer fester, turer og faglige treff. Linjeforeningen har som visjon å tette gapet mellom teori og praksis, mellom studie, student og ansatt gjennom sosiale aktiviteter. Det er en frivillig organisasjon drevet av studenter. Det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel, og hovedoppgaven til Cibus er å sørge for at du trives best mulig. 

Det er linjeforeningen som arrangerer fadderuka for nye studenter på matteknologi. Som ny student blir du tatt godt i mot av fadderne når du starter på studiet og du blir kjent med medstudenter gjennom sosiale sammensetninger, samt knytter bekjentskap med eksisterende studenter. 

Artig fakta: Visste du at Cibus betyr mat på latinsk?