Matteknologi

Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Læringsmål

Bachelorprogram i matteknologi

MATteknolog_Forelesning_Studenter_Undervisning

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat som har fullført bachelorutdanning i matteknologi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsmål

Studenten skal ha:

 • kunnskaper om råstoff, prosessteknologi og ernæring
 • kunnskaper om forhold som sikrer eller truer mattryggheten
 • kunnskaper om kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer
 • kunnskaper om matkvalitet definert som matens kjemi og mikrobiologi, sensoriske egenskaper og prosessers innvirkning på næringsinnhold
 • kunnskaper om metodikk innenfor kjemisk, biokjemisk, mikrobiologisk, fysisk og sensorisk analyse
 • kunnskap om FoU innen matsektoren
Studenten skal ha:
 • evne til å anvende oppnådd kunnskap og innhente ny
 • erfaring i bruk av instrumenter og utstyr og kjennskap til praktiske laboratorierutiner
 • evne til å kommunisere matfaglig kunnskap muntlig og skriftlig, formelt og uformelt.
Studenten skal ha:
 • et naturfaglig fundament for å forstå produksjonsprosesser fra råvare til ferdig produkt
 • forståelse av matvarekvalitet, -trygghet og etiske utfordringer knyttet til prosessene fra råvare til ferdig produkt
 • kompetanse på produktutviklingsprosessen
 • evne til å planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid etter vanlige prosjektstyringsprinsipper
 • innsikt i norsk matbransje (bransjeforståelse)