Studiets oppbygning

Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Studiets oppbygning

Studenter sitter sammen og jobber
Matvitenskap, teknologi og bærekraft er kjent for sitt gode studiemiljø. I tillegg er utdanningen meget ettertraktet blant arbeidsgivere. 

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Bachelorprogram i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Matvitenskap, teknologi og bærekraft er et treårig bachelorstudium som kombinerer realfag og teknologi. Det første året vil vi legge vekt på realfag som kjemi og matematikk i tillegg til «mat, foredlingsteknologi og bærekraft » der du får en introduksjon til råstoff og bearbeiding av mat, norsk matbransje og bærekraftig matproduksjon De to neste årene består av mer matrelaterte fag hvor du blant annet lærer å produsere ost og øl, du lærer om mattrygghet og kvalitetsledelse og om ernæring.

I vårsemesteret i det andre studieåret får du fem måneders praksis. Du kan ha praksis innenfor mange forskjellige deler av bransjen, eksempelvis meieri, fisk- og kjøttforedling, snacksproduksjon, bryggeri, analyselaboratorium, Mattilsynet eller en forskningsinstitusjon. Vi har avtale med praksisbedrifter over hele Norge og også i Frankrike, Nederland og Storbritannia.

Studiet avsluttes med en individuell eller gruppebasert bacheloroppgave innen et relevant forskningstema, eller i samarbeid med en bedrift.


I løpet av de tre første semestrene vil du møte flere matrelaterte emner som

  • Matkjemi
  • Produktutvikling
  • Sensorisk analyse
  • Prosessteknologi
  • Mikrobiologi og mattrygghet
  • Informasjonsteknologi 

5 måneder praksis i Norge eller i utlandet

I vårsemesteret på det andre studieåret har du fem måneder bedriftspraksis. Du kan ha praksis innenfor mange forskjellige deler av bransjen, eksempelvis meieri, fisk- og kjøttforedling, snacksproduksjon, bryggeri, analyselaboratorium, Mattilsynet eller en forskningsinstitusjon. Du blir kjent med matbransjen, får praktisk erfaring og legger grunnlaget for et nyttig nettverk for framtida som matviter. Vi har kontakt med ulike praksisbedrifter over hele landet, men du kan gjerne komme med egne forslag til bedrift.

Praksisperioden gir også mulighet til å dra utenlands. Tidligere studenter har eksempelvis hatt praksis ved Van hall Larenstein University of Applied Sciences i Nederland, Universitetet i Lille i Frankrike og Universitetet i Novi Sad, Serbia og ALS Chatteris Food i England. Det er mulighet for å få Erasmus-stipend i Europa.

Ost, øl, røykelaks og matforgiftning

Tredje studieår består av matrelaterte emner. Du lærer hvordan prosessteknologiske steg påvirker produktets sensoriske, ernæringsmessige, kjemiske og mikrobiologiske kvalitet. I laboratoriet får du prøve deg på oppgaver relatert til blant annet ost, øl og røykelaks. Du får også prøve deg som etterforsker i oppklaringen av et utbrudd med matforgiftning og du gjennomfører en kostholdsundersøkelse.

Og til slutt: bacheloroppgaven. Denne gjennomføres som gruppeprosjekt i samarbeid med instituttets forskere, eksterne bedrifter, institusjoner eller forskningsmiljøer. Vårt samarbeid med matbransjen i bacheloroppgaver, praksis og forskning har lange tradisjoner, og sikrer at studiet i matviter tilbyr den kompetansen som matbransjen trenger. 

Vi legger stor vekt på studentaktive læringsformer som inkluderer laboratoriearbeid, gruppearbeid, case og prosjektarbeid gjennom hele studiet.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

To studenter ser på en powerpoint slide på en Mac. Foto

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU