Valg av fordypningsprosjekt og fordypningsemne i 9. semester

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Valg av fordypningsprosjekt og fordypningsemne i 9. semester

Studenter i 4. årskurs skal i løpet av våren velge fordypningsprosjektet som inngår i hovedprofilen. Valg av prosjektoppgave gjøres på nett:

Valg av prosjektoppgave

Her kan du se oppgavene som ble tilbudt i fjor (kommer).