Opptak

Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Det er de samme opptakskravene som gjelder for søkere til den femårige masterutdanningen/sivilingeniørutdanningen i industriell økonomi og teknologiledelse som til andre sivilingeniørstudier ved NTNU.

Spesielle opptakskrav

(R1+R2) og FYS1 (tidligere 3MX og 2FY)
Karakterkrav 4 eller bedre i R2 (3MX).

Mer informasjon om matematikkrav for sivilingeniørstudiene.

Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene innenfor ingeniør- og maritim utdanning kan søke opptak til sivilingeniørstudiene.

Opptak av søkere med 3-årig ingeniørhøgskole

Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har ikke et eget toårig masterstudium for ingeniører. Søkere som har gjennomført treårig ingeniørhøgskole må derfor søke om opptak via Samordna Opptak. De som kommer inn må deretter ta kontakt med våre studieveiledere for individuell innpassing i årskurs (normalt til tredje årskurs).

Overgang fra andre sivilingeniørprogram 

Indøk tar ikke opp studenter gjennom overgang fra andre studieprogram. Studenter som har studert ett eller flere år ved andre sivilingeniørretninger ved NTNU, men som ønsker å begynne på Indøk må derfor søke om opptak via Samordna Opptak. Tidligere studier blir imidlertid tatt hensyn til, og de som kommer inn må ta kontakt med våre studieveiledere for tilpassing av utdanningsplanen.