Opptakskrav

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Opptakskrav

– Industriell økonomi og teknologiledelse

Det er de samme opptakskravene som gjelder for søkere til den femårige masterutdanningen/sivilingeniørutdanningen i industriell økonomi og teknologiledelse som til andre sivilingeniørstudier ved NTNU.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Spesielle opptakskrav:

(R1+R2) og FYS1 (tidligere 3MX og 2FY)
Karakterkrav 4 eller bedre i R2 (3MX).
Se mer informasjon om matematikkrav for sivilingeniørstudiene.

Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene innenfor ingeniør- og maritim utdanning kan søke opptak til sivilingeniørstudiene.

Opptaksgrenser i 2019:

Primærsøkere fra videregående skole: 60,3
Søkere med tilleggspoeng etter videregående skole: 64,2

Opptak av søkere med treårig ingeniørhøgskole

Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har ikke et eget toårig masterstudium for ingeniører. Søkere som har gjennomført treårig ingeniørhøgskole må derfor søke om opptak via Samordna Opptak. De som kommer inn må deretter ta kontakt med våre studieveiledere for individuell innpassing i årskurs (normalt til tredje årskurs).

Overgang fra andre sivilingeniørprogram 

Indøk tar ikke opp studenter gjennom overgang fra andre studieprogram. Studenter som har studert ett eller flere år ved andre sivilingeniørretninger ved NTNU, men som ønsker å begynne på Indøk må derfor søke om opptak via Samordna Opptak. Tidligere studier blir imidlertid tatt hensyn til, og de som kommer inn må ta kontakt med våre studieveiledere for tilpassing av utdanningsplanen.


Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium. Disse poengsummene er fjorårets og er ikke gjeldende fremtidens opptak.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MTIØT
  • Studienivå: Master
  • Studieprogram: Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)
  • Poenggrense: 64,2
  • Poenggrense f.vitnemål: 60,3
  • Ansvarlig: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim