Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Det finnes ingen måte å søke overgang til Indøk på. Dersom du allerede er student ved NTNU men vil bytte til Indøk, må du søke via Samordna opptak og konkurrere mot de andre søkerne.

Hvis du kommer inn via Samordna opptak, vil emner du allerede har bestått fra Indøk sin fagplan automatisk bli lagt inn. Dersom du har fem eller flere emner bestått i et årskurs (37,5 SP), vil du bli flyttet opp et hakk. Fagplan for Indøk finner du her: https://www.ntnu.no/studier/mtiot/oppbygning

NB: Vi har ikke mulighet for å legge individuelle fagplaner til studenter som ikke er tatt opp på studiet. Dersom du går et annet studie enn Indøk og ønsker en konsultasjon, er det bedre om du prater med en studiekonsulent ved ditt eget institutt.

Det eneste som kan øke sjansene for å komme inn på Indøk, er å øke snittet. Dette kan du enten gjøre ved å ta opp fag fra videregående, eller via tilleggspoeng.
Listen over ulike tilleggspoeng finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/tilleggspoeng/

Nei. Det siste opptaket som hadde jentepoeng var i 2015

Nei. Indøk er et 5-årig sivilingeniørstudium bygget opp som en 5-årig integrert master.
Man kan imidlertidig søke om å få enkelte fag godkjent fra en tidligere utdanning.

 

Nei. Alle Indøk-emner man skal ha de første tre årene er adgangsbegrenset og kun for Indøk-studenter (TIØ-emner).
Dersom du ikke har studierett ved et program på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse kan du ikke ta emner som er adgangsbegrenset.

 

På emnesidene til NTNU (emnebeskrivelsen) vil det stå følgende under beskrivelsen av emnet:

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

 

I ett og et halvt år. Etter dette må du kontakte en studieveileder.

12 uker praksis er påkrevd på alle sivilingeniørstudium.
Praksisattest må leveres før oppstart av master. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+under+studiet

Da må du få opprettet en emnestudierett. Dette kan du få hos opptakskontoret.

Dessverre har vi ikke anledning til å gjennomgå og godkjenne emner tatt utenfor NTNU før du er tatt opp ved Indøk. Et emne blir godkjent dersom læringsmålene og innholdet samsvarer med det emnet som tilbys på NTNU. I tillegg må emnet ha tilsvarende eller flere studiepoeng. Det kan derfor være lurt å sammenligne emner du allerede har tatt med de som tilbys på Indøk. I studieplanen kan du se hvilke emner som inngår i dette studieprogrammet.

Indøk-studiet går i dybden, både innenfor teknologi-, ingeniør-, og økonomi- og ledelsesfag. I tillegg har du en del valgbare emner, så muligheten til å spesialisere seg ytterligere innenfor teknologi er absolutt til stede!

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: 
Sivilingeniør / Masterprogram (5-årig)
Studieprogramkode: MTIØT
Studiekode (Samordna opptak): 
194 767

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2019:
Ordinær: 64,2
Primær: 60,3

Henvendelser til nåværende studenter:
rekruttering@iot.ntnu.no

Henvendelser til studieveiledere:
iot@iot.ntnu.no