Utenlandsopphold

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Utenlandsopphold

– Industriell økonomi og teknologiledelse

På Indøk er mulighetene for utveksling svært gode, og dette er en strålende mulighet til å oppleve livet som student i et annet land. Etter fullført studium har sivilingeniører fra Indøk få begrensninger på hvor man kan jobbe. Det kan derfor være nyttig å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studiet.

Karusell - Utveksling bildekarusell

Hvorfor studere i utlandet?

Hvorfor studere i utlandet?

 • Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i landets språk og kultur.
 • Du får se hva som er hovedfokus på andre universitet innenfor ditt fagområde.
 • Du lærer deg å sette deg inn i nye perspektiv.
 • Du får testet selvstendigheten din, og din evne til og ta deg fram i ukjente miljøer og settinger.
 • Du får muligheten til å spesialisere deg innen fagområder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse.
 • Et utenlandsopphold kan bidra til en bedre CV. 

Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til. Her kan du se hvilke emner som er blitt godkjent tidligere.

Eksempler på populære universiteter der vi har hatt flere studenter:

 • Nanyang Technological University, Singapore
 • Harvard University, USA
 • University of California, Santa Barbara, USA
 • TUM i München, Tyskland
 • University of California, San Diego, USA
 • ETH Zürich, Sveits
 • University of California, Berkeley, USA
 • École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Sveits
 • Queensland University of Tech./University of Queensland, Australia
 • Auckland University, New Zealand
 • University of Cape Town, Sør-Afrika
 • Tsinghua University, Beijing, Kina
 • Politecnico di Milano, Italia
 • Universita di Padova, Italia
 • Universita di Bologna, Italia

Det er også fritt fram å finne universitetet på eget initiativ og få fag godkjent når du kommer tilbake. Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser.


Veiledning og hjelp

Studieveileder på instituttet eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.
Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida.


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling