Ordforklaring:

Ordforklaring:

Årskurs = Klassetrinn

Emne = Det faget som det gis undervisning i gjennom semesteret, og som avsluttes med karakter.

Teknologiretning = En samling teknologiemner som utgjør en teknologisk helhet i det tverrfaglige Indøk-programmet.

Fagretning = Spesialisering innenfor en teknologiretning.

Hovedprofil = Faglig fordypning i 4. og 5. årskurs i Indøk-utdanningen

Studiets oppbygning

Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)

Studiets oppbygning

Indøk er et 5-årig studieprogram som leder fram til en sivilingeniørgrad. Hvert studieår består av to semestre; ett høstsemester og ett vårsemester. De fire første studieårene består av en kombinasjon av obligatoriske og valgbare emner, med fire emner hvert semester. Det siste året har man en kombinasjon av emner og et innledende masterprosjekt om høsten, og på våren skriver man masteroppgaven.

Studieplanen består av ca. 40% økonomi- og ledelsesemner, 40% teknologiske emner, og 20% metodeemner som matematikk, statistikk og fysikk. Mengden teknologiemner er størst i de tre første årene og avtar i de to siste, samtidig som mengden økonomi- og ledelsesemner (Indøk-emner) øker. Når du begynner på studiet vil du velge teknologiretning. I 3. årskurs vil du spesialisere deg innen teknologi ved å velge en fagretning innenfor teknologiretningen. I 4. årskurs vil du spesialisere deg i økonomi og ledelse ved å velge en hovedprofil (se studieplan under). Vær obs på at nedtrekksmenyen ikke fungerer som den skal i Internet Explorer - vi anbefaler Chrome.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan