2-årige masterprogram ved IØT

2-årige masterprogram ved IØT

Underveis i Indøk-studiet er det mulig å søke seg over til andre mastergrader som tilbys av instituttet (IØT). Etter tre år på Indøk kan man søke om overgang til følgende studier:

2-årig masterstudium i teknologi:

Masterprogram i entreprenørskap - NTNUs Entreprenørskole

Masterprogram i Helse, miljø og sikkerhet

2-årig internasjonalt masterstudium:

Master of Science in Project Management

Etter fullført 5-årig sivilingeniørstudium (fullført Master of Science) er man kvalifisert til å søke på utlyste stipendiatstillinger, som er det vanligste finansieringsgrunnlaget for å søke opptak i relevante Ph.d.-programmer. Industriell økonomi og teknologiledelse er en studieretning i Ph.d.-programmet som tilbys ved Fakultet for økonomi.

3-årig Ph.d.-studium:

Ph.d.-program i økonomi og ledelse